Podobné

Helena Červeňáková - spomienkové rozprávanie

Záznam z rozhovoru s H. Červeňákovou vznikol v septembri 2013 v obci Roštár, okres Rožňava. H. Červeňáková, rodená Laliková sa ...

Kvetoslava Berkyová – spomienkové rozprávanie

Záznam z rozhovoru vznikol 31.7.2014. Kvetoslava Berkyová viac ako 30 rokov pracuje v rómskej komunite v Rudňanoch. Tam sa aj ...

Adrián Balog - rozprávanie učiteľa hudby

A. Balog bol v čase vzniku rozhovoru tridsaťročný vyštudovaný učiteľ v odbore učiteľstvo hudobnej výchovy. Pôvodom z Košíc, žijúci ...

Gizela Bikárová - spomienkové rozprávanie

Záznam rozhovoru s G. Bikárovou vznikol v júli 2014. G. Bikárová sa narodila v roku 1930 v obci Helcmanovce v okrese Gelnica. ...

Milan Makula - rozprávanie

Rozhovor vznikol 15.11.2013. Milan Makula (1969-) je terénny sociálny pracovník v obci Kendice v okrese Prešov. Narodil sa a ...

Ľudovít Petík - rozprávanie

Rozhovor vznikol 23.11.2013. Ľudovít Petík (1952 -) sa narodil v obci Ražňany v okrese Sabinov, do veľkej, klasickej hudobníckej ...

Rinaldo Oláh - rozprávanie

Apoštolská cirkev na Slovensku je vo svojej podstate protestantská cirkev, špecificky zameraná evanjelikálne, ...

Roman Goroľ - rozprávanie

Rozhovor s Bc. Romanom Goroľom vznikol v roku 2013 v Prešove, viedol ho Ing. Igor Dužda. Bc. Roman Goroľ pochádza z obce Čaklov v ...

Zoltán Duda - rozprávanie

Rozhovor vznikol v roku 2013 v Prešove, viedol ho Ing. Igor Dužda. Rozpráva pán Zoltán Duda, narodený v roku 1940 v Sabinove. ...

Monika Duždová - rozprávanie

Rozhovor vznikol 18. 11. 2013 v Prešove, viedol ho Ing. Igor Dužda. Rozpráva Mgr. Monika Duždová, rodená Rakašová,  narodená v ...

Živá kniha - Holokaust

Živé knižnice ako metóda ponúkajú ľuďom príležitosť spoznať osobné príbehy ľudí, ktorí sú zaujímaví a väčšinovému divákovi takmer ...

Ján Oláh

Spomienkové rozprávanie Jána Oláha o živote Rómov pred a po revolúcii v roku 1989, o rodine a rodinných hodnotách Rómov, ako aj o ...