Podobné

Živé knihy - Svetový deň Rómov

Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, v roku 2015 realizovala štyri podujatia v ...

Emília Kissová - rozprávanie

Séria fotografií z nahrávania spomienkového rozprávania s respondentkou Emíliou Kissovou z Orechovej Potône, ktorá rozprávala o ...

Pavla Cicková - rozprávanie a prednes

Krátke rozprávanie poetky Pavly Cickovej na oslavách Svetového dňa Rómov, ktoré sa konalo pod záštitou splnomocnenca vlády pre ...