Podobné

Cigánsky boxer

Fotografie z monodrámy s názvom Cigánsky boxer. V predstavení je zobrazený skutočný príbeh rómskeho boxera Johanna Trollmanna, ...

Vilko v lesnej ríši

Divadlo Romathan uviedlo hudobnú rozprávku pre deti predškolského a mladšieho školského veku s názvom Vilko v lesnej ríši. Cieľom ...

Kto je na svete najkrajší - Ko pre luma nekhšukareder

Hudobnú rozprávku „Kto je na svete najkrajší - Ko pre luma nekhšukareder”, na motívy Daniely Hivešovej-Šilanovej naštudovalo ...