Dogs

created: 23. 11. 2022 10:55 modified: 23. 11. 2022 10:59

Maľba zobrazuje štyroch psov na dvore. Autorom je Jakub Popoša, maľbu vytvoril vo veku 11 rokov, keď navštevoval Základnú školu v Jarovniciach, (Jarovnice č. 192). Maľba je na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2018.
Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku.
Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, väčšinou z rómskej osady v obci Jarovnice.

category: fine arts

tags: secular material artistic 2D artifact painting Jakub Popuša general audience internalA Farmyard

created: 22. 11. 2022 12:26 modified: 23. 11. 2022 10:43

The painting is the image of the animals in the farmyard. The combined technique on the sheet of paper, size A3. The author is Jozef Kaleja, a 14-year-old pupil of the Jarovnice Elementary School no. 192.
On the back of the drawing there is a label with identifying information about the school, the artist and the name of the painting in English.
The school is known for the fact that it has won many awards at home and abroad for the artistic works of the pupils (India, Japan, Portugal, USA, Czech Republic, Hungary, Slovenia, North Macedonia, Sweden, Norway, Finland, Iran, etc.). Pupils are taught by the teacher Mgr. Jan Sajko. They exhibited independently in many cities, such as Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hanover, Strasbourg, Brussels, Graz, Warsaw, Vienna, Prague, Budapest, Krakow, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. The young authors come from a socially disadvantaged environment, mostly from the Romani settlement in the village of Jarovnice.

category: fine arts

tags: secular material artistic 2D artifact painting Jozef Kaleja general audience internalA Girl with a Cat

created: 22. 11. 2022 11:10 modified: 23. 11. 2022 10:44

Girl with a Cat is a stylized portrait of a girl holding a cat in her arms, it is a watercolor painting on the sheet of drawing paper of the A3 size. The author is Milan Kaleja, born on May 14, 2001 in Jarovnice, Sabinov district. The painting was created in 2015, when the author was a pupil of Class VIII.A of the Primary School in Jarovnice (Jarovnice No. 192).
On the back of the drawing there is a label with identifying information about the school, the artist and the name of the painting in English.
The school is known for the fact that it has won many awards at home and abroad for the artistic works of the pupils (India, Japan, Portugal, USA, Czech Republic, Hungary, Slovenia, North Macedonia, Sweden, Norway, Finland, Iran, etc.). Pupils are taught by the teacher Mgr. Jan Sajko. They exhibited independently in many cities, such as Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hanover, Strasbourg, Brussels, Graz, Warsaw, Vienna, Prague, Budapest, Krakow, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. The young authors come from a socially disadvantaged environment, mostly from the Romani settlement in the village of Jarovnice.

category: fine arts

tags: secular material artistic 2D artifact painting Milan Kaleja general audience internalI Have a Handsome Boyfriend - The Folk Band of Július Žiga

created: 16. 11. 2022 14:32 modified: 16. 11. 2022 14:35

The core members of the family cimbalom band are the Žigas from Gelnica: father Július,hisdaughter Bohdana and son Filip. Guest members are Vladimír Plachetka, Kristián Bandy and Július Bandy. All of them are graduates of conservatories and are engaged in music production professionally. Bohdana Žigová and Filip Žiga were scholarship recipients of the Divé maky organization.
The presented song is a slow song about love between a girl and her boyfiriend.

Instruments and players: Július Žiga - double bass, Bohdana Žigová - cello, vocals, Filip Žiga - violin, Július Bandy - cimbalom, Kristián Bandy - viola, Vladimír Plachetka - accordion.
The record was created on 11/12/2021, at the Center for Independent Culture Wave in Prešov.

category: music

tags: vocal-instrumental modern folk sextet borrowed Romani The Folk Band of Július Žiga general audience internalSociálny systém - Skutočnost a vízia

created: 15. 11. 2022 15:05 modified: 15. 11. 2022 15:05

Cieľom publikácie je priniesť obraz a zhodnotiť fungovanie sociálneho systému v podmienkach Slovenska, zozbierať podnety a postrehy z praxe a publikovať ich v ucelenom dokumente, uverejniť návrhy riešenia v súčasnosti neriešených, resp. sporne, nevhodne či neadekvátne riešených situácií, dosiahnuť zmenu sociálneho systému tak, aby priamo alebo nepriamo prispieval k rastu zamestnanosti. Publikácia je rozdelená do 5 kapitol.

Zdroj: www.iz.sk

category: literaturePolitika zamestanosti - Budúcnosť pre Slovensko

created: 15. 11. 2022 15:02 modified: 15. 11. 2022 15:02

Nezamestnanosť na Slovensku ako aj v Európskej únii sa dostala do popredia vnímania spoločnosti, politikov aj odbornej verejnosti. Negatívne dôsledky nezamestnanosti sú viditeľné na celej spoločnosti, nielen na osobách nezamestnaných. Cieľom publikácie je identifikovať prekážky, ktoré sociálny systém kladie zamestnanosti a navrhovať prospešné riešenia.

Zdroj: www.iz.sk

category: literatureInkluzívne zamestnávanie

created: 15. 11. 2022 14:55 modified: 15. 11. 2022 14:58

Pod Inkluzívnym zamestnávaním rozumieme špecifickú formu štátom zaručenej šance pre dlhodobo nezamestnaných získať na určitú dobu štandardnú prácu, zvýšiť tým svoju životnú úroveň a následne zásadne zvýšiť svoje šance na otvorenom trhu práce. Publikácia, ktorá diskutuje jednotlivé aspekty a súvislosti inkluzívneho zamestnávania, je rozdelená do deviatich častí.

Zdroj: www.iz.sk

category: literatureInklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku

created: 15. 11. 2022 14:47 modified: 15. 11. 2022 14:58

V tejto monografii prepájame dva faktory, ktoré vplývajú na spoločnosť na Slovensku: vysokú nezamestnanosť ľudí z marginalizovaných rómskych komunít a nie ideálny stav životného prostredia. Ambíciou je ukázať, že tieto dva problémy sa dajú riešiť naraz a synergicky.

Zdroj: www.iz.sk

category: literatureWhen I Came to the Apple Tree - Július Žiga and the Band

created: 15. 11. 2022 11:22 modified: 15. 11. 2022 11:25

The core members of the family cimbalom band are the Žigas from Gelnica: father Július, his daughter Bohdana and son Filip. Guest members are Vladimír Plachetka, Kristián Bandy and Július Bandy. All of them are graduates of conservatories and are engaged in music production professionally. Bohdana Žigová and Filip Žiga were scholarship recipients of the Divé maky organization.
The song When I Came to the Apple Tree (Sar me geľom ke jablonka) is in two-quarter time, with a slower tempo during the verses and an accelerated tempo during the interludes. Bohdana Žigová interprets it with Romani lyrics.

Instruments and players: Július Žiga - double bass, Bohdana Žigová - cello, vocals, Filip Žiga - violin, Július Bandy - cimbalom, Kristián Bandy - viola, Vladimír Plachetka - accordion.
The record was created on December 11, 2021, at the Center for Independent Culture Wave in Prešov.

                                                                                  

category: music

tags: vocal-instrumental modern folk sextet borrowed Romani The Folk Band of Július Žiga general audience internalCzardas – The Folk Band of Július Žiga

created: 15. 11. 2022 10:00 modified: 15. 11. 2022 11:11

The core members of the family cimbalom band are the Žigas from Gelnica: father Július,his daughter Bohdana and son Filip. Guest members are Vladimír Plachetka, Kristián Bandy and Július Bandy. All of them are graduates of conservatories and are engaged in music production professionally. Bohdana Žigová and Filip Žiga were scholarship recipients of the Divé maky organization.
The presented composition is a czardasz, a dance song designed for couple dancing.

Instruments and players: Július Žiga - double bass, Bohdana Žigová - cello, vocals, Filip Žiga - violin, Július Bandy - cimbalom, Kristián Bandy - viola, Vladimír Plachetka - accordion.
The record was created on 11/12/2021, at the Center for Independent Culture Wave in Prešov.

category: music

tags: vocal-instrumental modern folk sextet borrowed Romani The Folk Band of Július Žiga general audience internal


Items per page