Vojtech Kӧkény - Anticiganizmus

vytvorené: 30. 06. 2022 10:52 upravené: 30. 06. 2022 10:52

Maľba na sololite o rozmeroch 101 x 74 cm nemá vlastný názov. Názov Anticiganizmus bol umelo vytvorený katalogizátorom. Použitá technika je maľba na sololite. Autorom je Vojtech Kökény. Maľba zobrazuje muža, ktorý na stenu maľuje rasistické heslá. Obraz je signovaný v ľavom hornom rohu, rok vytvorenia nie je uvedený. Obraz bol súčasťou zbierky občianskeho združenia Jekhetane-Spolu, ktoré podporovalo tvorbu rómskych výtvarníkov.

PhDr. Vojtech Kökény (Kökény Kotyer Béla) sa narodil v roku 1956 v rómskej osade v obci Cakov neďaleko Rimavskej Seče. Pochádzal z muzikantskej rodiny. Dlhé roky pracoval ako robotník na rôznych stavbách na Slovensku a v zahraničí. Venoval sa výtvarnému umeniu, politike aj lokálnemu aktivizmu. Ako sám v jednom z rozhovorov spomína, nebol plodným maliarom. Pracoval s ceruzami, vodovými a olejovými farbami. Svoje diela vystavoval najmä v Rómskej putovnej galérii, ktorú organizovalo OZ Jekhetane-Spolu po vedením Daniely Hivešovej Šilanovej. Od roku 1995 do roku 2005 pracoval na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote ako sociálny pracovník. Bol členom Rómskej občianskej iniciatívy (ROI), neskôr prestúpil do Rómskej inteligencie za spolunažívanie (RIS) a politickú kariériu ukončil v Strane rómskej koalície (SRK). V roku 2005 kandidoval na predsedu Banskobystrického samosprávneho  kraja.

autor: Vojtech Kӧkény

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Vojtech Kӧkény všeobecná verejnosť internýVojtech Kӧkény - Posledný vládca stepi

vytvorené: 30. 06. 2022 10:37 upravené: 30. 06. 2022 10:37

Maľba na na plátne o rozmeroch 101 cm x 74 cm má názov Posledný vládca stepi. Použitá  technika je maľba, olej na plátne. Autorom je Vojtech Kökény. Maľba zobrazuje muža sediaceho na koni. Obraz je signovaný v pravom dolnom rohu, rok vytvorenia je 2001. Obraz bol súčasťou zbierky občianskeho združenia Jekhetane-Spolu, ktoré podporovalo tvorbu rómskych výtvarníkov.

PhDr. Vojtech Kökény (Kökény Kotyer Béla) sa narodil v roku 1956 v rómskej osade v obci Cakov neďaleko Rimavskej Seče. Pochádzal z muzikantskej rodiny. Dlhé roky pracoval ako robotník na rôznych stavbách na Slovensku a v zahraničí. Venoval sa výtvarnému umeniu, politike aj lokálnemu aktivizmu. Ako sám v jednom z rozhovorov spomína, nebol plodným maliarom. Pracoval s ceruzami, vodovými a olejovými farbami. Svoje diela vystavoval najmä v Rómskej putovnej galérii, ktorú organizovalo OZ Jekhetane-Spolu po vedením Daniely Hivešovej Šilanovej. Od roku 1995 do roku 2005 pracoval na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote ako sociálny pracovník. Bol členom Rómskej občianskej iniciatívy (ROI), neskôr prestúpil do Rómskej inteligencie za spolunažívanie (RIS) a politickú kariériu ukončil v Strane rómskej koalície (SRK). V roku 2005 kandidoval na predsedu Banskobystrického samosprávneho  kraja.

autor: Vojtech Kӧkény

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Vojtech Kӧkény všeobecná verejnosť internýVojtech Kӧkény - Autoportrét

vytvorené: 30. 06. 2022 10:04 upravené: 30. 06. 2022 10:38

Maľba na doske o rozmeroch 32 cm x 45 cm je autoportrétom autora obrazu. Názov obrazu je "Autoportrét". Použitá  technika je maľba. Autorom je Vojtech Kökény. Obraz je signovaný, rok vytvorenia je 1988. Obraz bol súčasťou zbierky občianskeho združenia Jekhetane-Spolu, ktoré podporovalo tvorbu rómskych výtvarníkov.

PhDr. Vojtech Kökény (Kökény Kotyer Béla) sa narodil v roku 1956 v rómskej osade v obci Cakov neďaleko Rimavskej Seče. Pochádzal z muzikantskej rodiny. Dlhé roky pracoval ako robotník na rôznych stavbách na Slovensku a v zahraničí. Venoval sa výtvarnému umeniu, politike aj lokálnemu aktivizmu. Ako sám v jednom z rozhovorov spomína, nebol plodným maliarom. Pracoval s ceruzami, vodovými a olejovými farbami. Svoje diela vystavoval najmä v Rómskej putovnej galérii, ktorú organizovalo OZ Jekhetane-Spolu po vedením Daniely Hivešovej Šilanovej. Od roku 1995 do roku 2005 pracoval na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote ako sociálny pracovník. Bol členom Rómskej občianskej iniciatívy (ROI), neskôr prestúpil do Rómskej inteligencie za spolunažívanie (RIS) a politickú kariériu ukončil v Strane rómskej koalície (SRK). V roku 2005 kandidoval na predsedu Banskobystrického samosprávneho  kraja.

autor: Vojtech Kӧkény

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Vojtech Kӧkény všeobecná verejnosť internýJaroslav Cicko

vytvorené: 29. 06. 2022 12:51 upravené: 29. 06. 2022 12:53

Jaroslav Cicko je známy rómsky výtvarník a sochár, ktorý svoje diela vytváral predovšetkým z dreva, ale i kameňa.
Narodil sa 25.3.1939 v Martine a zomrel 18.11.2010 v Hornej Štubni v okrese Turčianske Teplice.
Pracoval ako nástrojár v Závodoch ťažkého strojárstva v Martine a ako rezbár pôsobil v martinskom Štúdiu neprofesionálnych výtvarníkov. Bol lektorom na sympóziách neprofesionálnych umelcov.
V roku 2000 vystavoval svoje diela a predvádzal ukážky rôznych postupov pri tvorbe svojich diel v Nemecku, Česku, Španielsku, Francúzsku a Taliansku.
Najčastejším motívom jeho diel je žena vo všetkých jej podobách.

Autorom fotografie je rómsky fotograf Jozef Ferenc. Digitálna fotografia vznikla v roku 2005 v Bratislave počas oceňovania novinárov v súťaži Baroro (Kamienok), ktorú organizoval Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Na fotografii odovzdáva cenu, drevenú sochu, dramaturgičke TV Markíza D. Paulovičovej.

Zdroj:
RNĽ č. 688-694/2005

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Jaroslav Cicko všeobecná verejnosť internýSestra Atanázia

vytvorené: 29. 06. 2022 12:45 upravené: 29. 06. 2022 12:45

Sestra Atanázia, vlastným menom Mária Holubová, pochádza z obce Svetlice pri Humennom. Absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Prešove, kde pocítila volanie viery. Po maturite nastúpila do Ústavu sociálnej starostlivosti v Bardejove, kde pôsobili rehoľné sestry Rádu sv. Bazila Veľkého. V roku 1972 tajne vstúpila do noviciátu a v roku 1973 zložila prvé rehoľné sľuby. Vysokoškolské vzdelanie získala na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Spišskom Podradí. Pôsobí na rómskom sídlisku Poštárka v Bardejove v materskej a základnej škole.

Autorom fotografie je rómsky fotograf Jozef Ferenc. Digitálna fotografia vznikla v roku 2005 v Bardejove počas rozhovoru o vianočných aktivitách na Poštárke.

Zdroj:
RNĽ č. 725-729/2005

www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/informacie-media/aktuality/uspesne-romske-zeny-profily.pdf

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Sestra Atanázia všeobecná verejnosť internýErika Šajgalová

vytvorené: 29. 06. 2022 12:39 upravené: 29. 06. 2022 12:39

Erika Šajgalová je výtvarníčka, ktorá vyrastala v detskom domove, žije a tvorí v Poprade. V roku 2003 začala navštevovať Strednú umelecké školu v Košiciach, štúdium v odbore Dizajn – práca s drevom ukončila maturitou. Neskôr vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Košiciach, keďže sa chcela venovať práci s deťmi predškolského veku. Je talentovanou portrétistkou, najradšej stvárňuje deti. Ilustrovala doplnkové učebnice pre deti: Detský šlabikár a Veselé písmenká. Svoje práce vystavovala aj v rámci výstav, ktoré organizovalo Občianske združenie Jekhetane-Spolu pod vedením Daniely Hivešovej-Šilanovej.
Dokumentárny film z dielne košickej filmovej spoločnosti ATARAX s názvom ERIKA zachytáva jej životný príbeh i silnú túžbu po vzdelaní.

Autorom fotografie je rómsky fotograf Jozef Ferenc. Digitálna fotografia vznikla v roku 2006 v Rimavskej Sobote počas prezentácie filmových dokumentov o štyroch rómskych výtvarníkoch.

Zdroje informácií:
RNĽ č.738-741/2006

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Erika Šajgalová všeobecná verejnosť internýVojtech Kökény

vytvorené: 29. 06. 2022 12:30 upravené: 29. 06. 2022 12:30

PhDr. Vojtech Kökény (Kökény Kotyer Béla) sa narodil v roku 1956 v rómskej osade v obci Cakov neďaleko Rimavskej Seče. Pochádzal z muzikantskej rodiny. Dlhé roky pracoval ako robotník na rôznych stavbách na Slovensku a v zahraničí. Venoval sa výtvarnému umeniu, politike aj lokálnemu aktivizmu. Ako sám v jednom z rozhovorov spomína, nebol plodným maliarom. Pracoval s ceruzami, vodovými a olejovými farbami. Svoje diela vystavoval najmä v Rómskej putovnej galérii, ktorú organizovalo Občianske združenie Jekhetane-Spolu po vedením Daniely Hivešovej- Šilanovej. Od roku 1995 do roku 2005 pracoval na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote ako sociálny pracovník.
Bol členom strany Rómska občianska iniciatíva (ROI), neskôr prestúpil do strany Rómska inteligencia za spolunažívanie (RIS) a politickú kariériu ukončil v Strane rómskej koalície (SRK). V roku 2005 kandidoval za predsedu Banskobystrického samosprávneho  kraja.  

Autorom fotografie je rómsky fotograf Jozef Ferenc. Digitálna fotografia vznikla v roku 2006 v Rimavskej Sobote počas prezentácie filmových dokumentov o štyroch rómskych výtvarníkoch.

Zdroje informácií:
RNĽ č.738-741/2006

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Vojtech Kökény všeobecná verejnosť internýAlexander Bohó

vytvorené: 29. 06. 2022 11:51 upravené: 29. 06. 2022 11:51

Na fotografii je profesionálny rómsky výtvarník Alexander Bohó. Narodil sa v Brezne, pochádza z piatich súrodencov. Študoval u doc. J. Jánošku a profesora F. Ondra voľnú grafiku a grafický dizajn. Maľbu študoval u akademického maliara F. Kráľa v rokoch 1979-1985.  V roku 1996 ukončil štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor dejiny umenia.  

Autorom fotografie je rómsky fotograf Jozef Ferenc. Digitálna fotografia vznikla v roku 2006 v Rimavskej Sobote počas prezentácie filmových dokumentov o štyroch rómskych výtvarníkoch.

Zdroje informácií:
RNĽ č.738-741/2006

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Alexander Bohó všeobecná verejnosť internýJán Šándor

vytvorené: 29. 06. 2022 10:45 upravené: 29. 06. 2022 10:45

Na fotografii je zobrazený rómsky spisovateľ Ján Šándor. Narodil sa v roku 1948 v Brne (bývalé Československo, teraz Česká republika). Od svojich 16 rokov žil až do svojej smrti v Prievidzi. Celý život pracoval ako robotník.
Publikoval od roku 1979 v časopisoch Železničiar, Bosorka, Smer dnes, Prieboj, Romano nevo ľil, Sam adaj, Romano džaniben. Knižne debutoval súborom rozprávok a poviedok s názvom Rómsky sen (2004). V roku 2008 vydalo združenie Jekhetane-Spolu knihu rómskych rozprávok s názvom Čierna ruža v slovenskom a rómskom jazyku. Celkovo vydal 10 kníh.
Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.
V roku 2017 mu udelili In memoriam ocenenie Roma Spirit za celoživotnú literárnu tvorbu a rozvoj rómskej kultúry.    

Autorom fotografie je rómsky fotograf Jozef Ferenc. Digitálna fotografia vznikla v roku 2005 v Prievidzi  počas krstu jeho knihy.

Zdroje informácií:
ŠÁNDOR, Ján. Čierna ruža / E kaľi ruža. Prešov: Jekhetane-Spolu Prešov, 2008, 132 s. ISBN 978-80-968744-2-2

www.romaspirit.sk/rocniky/rocnik-2017/nominovani/jan-sandor-prievidza/

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Ján Šándor všeobecná verejnosť internýCtibor Nečas

vytvorené: 29. 06. 2022 10:40 upravené: 29. 06. 2022 10:40

Na fotografii je zachytený prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. (26.7.1933 Rakvice, okres Břeclav – 19.12.2017). Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Masarykovej univerzite v Brne, kde v roku 1992 získal titul profesora všeobecných dejín. Je zakladateľom romistiky v bývalom Československu, hlavnou oblasťou jeho záujmu bola perzekúcia českých Rómov počas nacistickej okupácie a rómsky holokaust.

Autorom fotografie je rómsky fotograf Jozef Ferenc. Digitálna fotografia vznikla v roku 2006 v Bratislave počas podujatia s názvom Nepriznaný holokaust.

Zdroje informácií:
RNĽ č.755-758/2006

encyklopedie.brna.cz/home-mmb/


amariluma.romanokher.sk/encyclopedia/necas-ctibor/

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Ctibor Nečas všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku