Karel Holomek

vytvorené: 29. 06. 2022 10:35 upravené: 29. 06. 2022 10:36

Karel Holomek sa narodil v roku 1937 v Brne do rodiny pôvodných moravských Rómov, ktorí sa na Morave usadili koncom 17. storočia. Jeho otec Tomáš Holomek bol prvý vysokoškolsky vzdelaný Róm v bývalom Československu.
Karel Holomek vyštudoval strojné inžinierstvo na Strojárskej fakulte Vojenskej akadémie v Brne, kde neskôr pôsobil ako odborný asistent. Pre svoje výroky o okupácii sovietskych vojsk v roku 1968 bol z fakulty vylúčený, do roku 1990 pracoval ako robotník na rôznych pozíciách.
Po roku 1990 bol dva roky poslancom Českej národnej rady za Občianske hnutie.
Po roku 1989 sa začal aktívne venovať integrácii Rómov do spoločnosti. Je jedným zo zakladateľov Múzea rómskej kultúry v Brne a zakladateľom Spoločenstva Rómov na Morave, ktoré je vydavateľom dvojtýždenníka Romano hangos (vychádza od roku 1999). V roku 2002 získal Medailu za zásluhy III. stupňa.

Autorom fotografie je rómsky fotograf Jozef Ferenc. Digitálna fotografia vznikla v roku 2006 v Bratislave počas podujatia s názvom Nepriznaný holokaust.

Zdroje informácií:
RNĽ č.755-758/2006

www.srnm.cz/zakladatel-karel-holomek/


www.pametnaroda.cz/cs/holomek-karel-1937

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Karel Holomek všeobecná verejnosť internýVaker, vaker (Hovor, hovor) - Gitana a Ďusi Band

vytvorené: 13. 06. 2022 10:36 upravené: 01. 07. 2022 07:33

Ľudová pieseň balkánskej proveniencie s originálnym textom Eduarda Čonku v podaní speváčky Gitany (umelecký pseudonym), občianskym menom Adriana Drafiová a cimbalovej kapely Ďusi Band. Pieseň je aranžovaná do žánru rom pop. Videozáznam vznikol 19.11.2021 v Prešove, Centrum nezávislej kultúry Wave. Gitana (A. Drafiová) – spev, Július Bandy – cimbal, Samuel Bandy - husle, Roland Horváth – klarinet, saxofón, Kristián Bandy – viola, Július Bandy mladší – kontrabas.  

Gitana
Hudobný talent sa v jej rodine dedí. Gitana (Adriana Drafiová) ho pretavila do speváckeho prejavu prevažne v elektro swingu a gypsy swingu. Už ako sedemnásťročná spievala s rozličnými kapelami v zahraničí, účinkovala v Maďarsku so spevákom Jozefom Szabom a neskôr dlhodobo spolupracovala s kapelou Kmeťoband. Naspievala tiež duet s Jurajom Benetinom, spevákom kapely Korben Dallas, ktorý je úvodnou pesničkou k animovanému krátkemu filmu štúdia Pixar s názvom Láva z roku 2015.

Ďusi Band
Rodinná rómska ľudová kapela z Prešova, pod vedením kapelníka a cimbalistu Júliusa Bandyho. Spoločne so svojimi tromi synmi produkujú a udržiavajú tie najlepšie tradície rómskej cimbalovej hudby na Slovensku. Účinkujú samostatne, prípadne v spolupráci so širokým spektrom rómskych aj nerómskych umelcov. Hosťujúcim členom je Roland Horváth (klarinet, saxofón) z Rimavskej Soboty.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná rom-pop kvinteto pôvodná rómčina Ďusi Band Gitana všeobecná verejnosť internýPal o ňebos (Z neba) - Gitana a Ďusi Band

vytvorené: 13. 06. 2022 10:29 upravené: 28. 06. 2022 10:51

Autorská pieseň (hudba: Gitana, text: Gitana) v podaní speváčky Gitany (umelecký pseudonym), občianskym menom Adriana Drafiová a cimbalovej kapely Ďusi Band. Pieseň patrí do žánru rom pop. Videozáznam vznikol 19.11.2021 v Prešove, Centrum nezávislej kultúry Wave. Gitana (A. Drafiová) – spev, Július Bandy – cimbal, Samuel Bandy - husle, Roland Horváth – klarinet, saxofón, Kristián Bandy – viola, Július Bandy mladší – kontrabas.  
Gitana
Hudobný talent sa v jej rodine dedí. Gitana (Adriana Drafiová) ho pretavila do speváckeho prejavu prevažne v elektro swingu a gypsy swingu. Už ako sedemnásťročná spievala s rozličnými kapelami v zahraničí, účinkovala v Maďarsku so spevákom Jozefom Szabom a neskôr dlhodobo spolupracovala s kapelou Kmeťoband. Naspievala tiež duet s Jurajom Benetinom, spevákom kapely Korben Dallas, ktorý je úvodnou pesničkou k animovanému krátkemu filmu štúdia Pixar s názvom Láva z roku 2015.

Ďusi Band
Rodinná rómska ľudová kapela z Prešova, pod vedením kapelníka a cimbalistu Júliusa Bandyho. Spoločne so svojimi tromi synmi produkujú a udržiavajú tie najlepšie tradície rómskej cimbalovej hudby na Slovensku. Účinkujú samostatne, prípadne v spolupráci so širokým spektrom rómskych aj nerómskych umelcov. Hosťujúcim členom je Roland Horváth (klarinet, saxofón) z Rimavskej Soboty.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná rom-pop kvinteto pôvodná rómčina Ďusi Band Gitana všeobecná verejnosť internýRovava (Budem plakať) - Gitana a Ďusi Band

vytvorené: 13. 06. 2022 10:21 upravené: 17. 06. 2022 12:12

Autorská pieseň (hudba: Gitana, text: Eduard Čonka) v podaní speváčky Gitany (umelecký pseudonym), občianskym menom Adriana Drafiová a cimbalovej kapely Ďusi Band. Pieseň patrí do žánru latino pop. Videozáznam vznikol 19.11.2021 v Prešove, Centrum nezávislej kultúry Wave. Gitana (A. Drafiová) – spev, Július Bandy – cimbal, Samuel Bandy - husle, Roland Horváth – klarinet, saxofón, Kristián Bandy – viola, Július Bandy mladší – kontrabas.  

Gitana
Hudobný talent sa v jej rodine dedí. Gitana (Adriana Drafiová) ho pretavila do speváckeho prejavu prevažne v elektro swingu a gypsy swingu. Už ako sedemnásťročná spievala s rozličnými kapelami v zahraničí, účinkovala v Maďarsku so spevákom Jozefom Szabom a neskôr dlhodobo spolupracovala s kapelou Kmeťoband. Naspievala tiež duet s Jurajom Benetinom, spevákom kapely Korben Dallas, ktorý je úvodnou pesničkou k animovanému krátkemu filmu štúdia Pixar s názvom Láva z roku 2015.

Ďusi Band
Rodinná rómska ľudová kapela z Prešova, pod vedením kapelníka a cimbalistu Júliusa Bandyho. Spoločne so svojimi tromi synmi produkujú a udržiavajú tie najlepšie tradície rómskej cimbalovej hudby na Slovensku. Účinkujú samostatne, prípadne v spolupráci so širokým spektrom rómskych aj nerómskych umelcov. Hosťujúcim členom je Roland Horváth (klarinet, saxofón) z Rimavskej Soboty.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná rom-pop kvinteto pôvodná rómčina Ďusi Band Gitana všeobecná verejnosť internýAzt a kutya mindenit (Dajte tomu psovi všetko) - Gitana a Ďusi Band

vytvorené: 13. 06. 2022 10:02 upravené: 13. 06. 2022 23:39

Maďarská ľudová pieseň Azt a kutya mindenit (Dajte tomu psovi všetko) v podaní speváčky Gitany (umelecký pseudonym), občianskym menom Adriana Drafiová a cimbalovej kapely Ďusi Band. Pieseň je swingová, spôsobom interpretácie patrí do podžánru gypsy swing. Videozáznam vznikol 19.11.2021 v Prešove, Centrum nezávislej kultúry Wave. Gitana (A. Drafiová) – spev, Július Bandy – cimbal, Samuel Bandy - husle, Roland Horváth – klarinet, saxofón, Kristián Bandy – viola, Július Bandy mladší – kontrabas.  

Gitana
Hudobný talent sa v jej rodine dedí. Gitana (Adriana Drafiová) ho pretavila do speváckeho prejavu prevažne v elektro swingu a gypsy swingu. Už ako sedemnásťročná spievala s rozličnými kapelami v zahraničí, účinkovala v Maďarsku so spevákom Jozefom Szabom a neskôr dlhodobo spolupracovala s kapelou Kmeťoband. Naspievala tiež duet s Jurajom Benetinom, spevákom kapely Korben Dallas, ktorý je úvodnou pesničkou k animovanému krátkemu filmu štúdia Pixar s názvom Láva z roku 2015.

Ďusi Band
Rodinná rómska ľudová kapela z Prešova, pod vedením kapelníka a cimbalistu Júliusa Bandyho. Spoločne so svojimi tromi synmi produkujú a udržiavajú tie najlepšie tradície rómskej cimbalovej hudby na Slovensku. Účinkujú samostatne, prípadne v spolupráci so širokým spektrom rómskych aj nerómskych umelcov. Hosťujúcim členom je Roland Horváth (klarinet, saxofón) z Rimavskej Soboty.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová kvinteto maďarčina Ďusi Band Gitana všeobecná verejnosť internýNane cocha, nane gad (Nemám sukňu, nemám košeľu) - Gitana a Ďusi Band

vytvorené: 13. 06. 2022 09:51 upravené: 13. 06. 2022 21:48

Ľudová pieseň v podaní speváčky Gitany (umelecký pseudonym), občianskym menom Adriana Drafiová a cimbalovej kapely Ďusi Band. Nane cocha (Nemám sukňu) je ľudová rómska pieseň známa zo sovietskeho filmu Cigáni idú do neba (1975). Takt je 2/4, začína pomaly, opakovaním sa sa tempo zrýchľuje a naberá na intenzite. Videozáznam vznikol 19.11.2021 v Prešove, Centrum nezávislej kultúry Wave. Gitana (A. Drafiová) – spev, Július Bandy – cimbal, Samuel Bandy - husle, Roland Horváth – klarinet, saxofón, Kristián Bandy – viola, Július Bandy mladší – kontrabas.  

Gitana
Hudobný talent sa v jej rodine dedí. Gitana (Adriana Drafiová) ho pretavila do speváckeho prejavu prevažne v elektro swingu a gypsy swingu. Už ako sedemnásťročná spievala s rozličnými kapelami v zahraničí, účinkovala v Maďarsku so spevákom Jozefom Szabom a neskôr dlhodobo spolupracovala s kapelou Kmeťoband. Naspievala tiež duet s Jurajom Benetinom, spevákom kapely Korben Dallas, ktorý je úvodnou pesničkou k animovanému krátkemu filmu štúdia Pixar s názvom Láva z roku 2015.

Ďusi Band
Rodinná rómska ľudová kapela z Prešova, pod vedením kapelníka a cimbalistu Júliusa Bandyho. Spoločne so svojimi tromi synmi produkujú a udržiavajú tie najlepšie tradície rómskej cimbalovej hudby na Slovensku. Účinkujú samostatne, prípadne v spolupráci so širokým spektrom rómskych aj nerómskych umelcov. Hosťujúcim členom je Roland Horváth (klarinet, saxofón) z Rimavskej Soboty.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová kvinteto slovenčina rómčina Ďusi Band Gitana všeobecná verejnosť internýGelem, gelem (Išli sme, išli) - Gitana a Ďusi Band

vytvorené: 13. 06. 2022 09:42 upravené: 13. 06. 2022 13:24

Lokálna verzia oficiálnej rómskej hymny Gelem, gelem v podaní speváčky Gitany (umelecký pseudonym), občianskym menom Adriana Drafiová a cimbalovej kapely Ďusi Band. Videozáznam vznikol 19.11.2021 v Prešove, Centrum nezávislej kultúry Wave. Gitana (A. Drafiová) – spev, Július Bandy – cimbal, Samuel Bandy - husle, Roland Horváth – klarinet, saxofón, Kristián Bandy – viola, Július Bandy mladší – kontrabas.

Gitana
Hudobný talent sa v jej rodine dedí. Gitana (Adriana Drafiová) ho pretavila do speváckeho prejavu prevažne v elektro swingu a gypsy swingu. Už ako sedemnásťročná spievala s rozličnými kapelami v zahraničí, účinkovala v Maďarsku so spevákom Jozefom Szabom a neskôr dlhodobo spolupracovala s kapelou Kmeťoband. Naspievala tiež duet s Jurajom Benetinom, spevákom kapely Korben Dallas, ktorý je úvodnou pesničkou k animovanému krátkemu filmu štúdia Pixar s názvom Láva z roku 2015.

Ďusi Band
Rodinná rómska ľudová kapela z Prešova, pod vedením kapelníka a cimbalistu Júliusa Bandyho. Spoločne so svojimi tromi synmi produkujú a udržiavajú tie najlepšie tradície rómskej cimbalovej hudby na Slovensku. Účinkujú samostatne, prípadne v spolupráci so širokým spektrom rómskych aj nerómskych umelcov. Hosťujúcim členom je Roland Horváth (klarinet, saxofón) z Rimavskej Soboty

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná prevzatá kvinteto slovenčina rómčina Ďusi Band Gitana všeobecná verejnosť internýO poštaris avel, telegramos anel (Poštár nesie telegram) - Gitana a Ďusi Band

vytvorené: 13. 06. 2022 09:28 upravené: 13. 06. 2022 12:27

Rómska zľudovená pieseň, známa zo slovenského filmu režiséra D. Hanáka Ružové sny, kde zaznela v podaní speváčky Věry Bílej. Pôvodný autor nie je známy. Pieseň v podaní speváčky Gitany (Adriana Drafiová) a ľudovej kapely Ďusi Band s posunutím rytmu do trojštvrťového taktu (valčík). Videozáznam vznikol 19.11.2021 v Prešove, Centrum nezávislej kultúry Wave. Gitana (A. Drafiová) – spev, Július Bandy – cimbal, Samuel Bandy – husle, Roland Horváth – klarinet, saxofón, Kristián Bandy – viola, Július Bandy mladší – kontrabas.  

Gitana
Hudobný talent sa v jej rodine dedí. Gitana (Adriana Drafiová) ho pretavila do speváckeho prejavu prevažne v elektro swingu a gypsy swingu. Už ako sedemnásťročná spievala s rozličnými kapelami v zahraničí, účinkovala v Maďarsku so spevákom Jozefom Szabom a neskôr dlhodobo spolupracovala s kapelou Kmeťoband. Naspievala tiež duet s Jurajom Benetinom, spevákom kapely Korben Dallas, ktorý je úvodnou pesničkou k animovanému krátkemu filmu štúdia Pixar s názvom Láva z roku 2015.

Ďusi Band
Rodinná rómska ľudová kapela z Prešova, pod vedením kapelníka a cimbalistu Júliusa Bandyho. Spoločne so svojimi tromi synmi produkujú a udržiavajú tie najlepšie tradície rómskej cimbalovej hudby na Slovensku. Účinkujú samostatne, prípadne v spolupráci so širokým spektrom rómskych aj nerómskych umelcov. Hosťujúcim členom je Roland Horváth (klarinet, saxofón) z Rimavskej Soboty.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová kvinteto slovenčina rómčina Ďusi Band Gitana všeobecná verejnosť internýÚgy szeretem (Tak to milujem) - Gitana a Ďusi Band

vytvorené: 13. 06. 2022 08:29 upravené: 13. 06. 2022 09:54

Maďarská zľudovená pieseň Úgy szeretem (Milujem to takto) v podaní speváčky Gitany (umelecký pseudonym), občianskym menom Adriana Drafiová a cimbalovej kapely Ďusi Band. Na Slovensku vošla do povedomia pod názvom Mysleli sme, že to prší. Pieseň je zábavná a tanečná. Videozáznam vznikol 19.11.2021 v Prešove, Centrum nezávislej kultúry Wave. Gitana (A. Drafiová) – spev, Július Bandy – cimbal, Samuel Bandy - husle, Roland Horváth – klarinet, saxofón, Kristián Bandy – viola, Július Bandy mladší – kontrabas.  

Gitana
Hudobný talent sa v jej rodine dedí. Gitana (Adriana Drafiová) ho pretavila do speváckeho prejavu prevažne v elektro swingu a gypsy swingu. Už ako sedemnásťročná spievala s rozličnými kapelami v zahraničí, účinkovala v Maďarsku so spevákom Jozefom Szabom a neskôr dlhodobo spolupracovala s kapelou Kmeťoband. Naspievala tiež duet s Jurajom Benetinom, spevákom kapely Korben Dallas, ktorý je úvodnou pesničkou k animovanému krátkemu filmu štúdia Pixar s názvom Láva z roku 2015.

Ďusi Band
Rodinná rómska ľudová kapela z Prešova, pod vedením kapelníka a cimbalistu Júliusa Bandyho. Spoločne so svojimi tromi synmi produkujú a udržiavajú tie najlepšie tradície rómskej cimbalovej hudby na Slovensku. Účinkujú samostatne, prípadne v spolupráci so širokým spektrom rómskych aj nerómskych umelcov. Hosťujúcim členom je Roland Horváth (klarinet, saxofón) z Rimavskej Soboty.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová kvinteto maďarčina slovenčina Ďusi Band Gitana všeobecná verejnosť internýVydávali nevestu - Gitana a Ďusi Band

vytvorené: 13. 06. 2022 08:25 upravené: 13. 06. 2022 09:54

Ľudová pieseň v podaní speváčky Gitany (umelecký pseudonym), občianskym menom Adriana Drafiová a cimbalovej kapely Ďusi Band. V rozličných regiónoch Slovenska je pieseň známa v niekoľkých rytmických variáciách, stretneme sa aj s názvom Vydávali Cigánku. Pieseň je zábavná a tanečná. Videozáznam vznikol 19.11.2021 v Prešove, Centrum nezávislej kultúry Wave. Gitana (A. Drafiová) – spev, Július Bandy – cimbal, Samuel Bandy - husle, Roland Horváth – klarinet, saxofón, Kristián Bandy – viola, Július Bandy mladší – kontrabas.  

Gitana
Hudobný talent sa v jej rodine dedí. Gitana (Adriana Drafiová) ho pretavila do speváckeho prejavu prevažne v elektro swingu a gypsy swingu. Už ako sedemnásťročná spievala s rozličnými kapelami v zahraničí, účinkovala v Maďarsku so spevákom Jozefom Szabom a neskôr dlhodobo spolupracovala s kapelou Kmeťoband. Naspievala tiež duet s Jurajom Benetinom, spevákom kapely Korben Dallas, ktorý je úvodnou pesničkou k animovanému krátkemu filmu štúdia Pixar s názvom Láva z roku 2015.

Ďusi Band
Rodinná rómska ľudová kapela z Prešova, pod vedením kapelníka a cimbalistu Júliusa Bandyho. Spoločne so svojimi tromi synmi produkujú a udržiavajú tie najlepšie tradície rómskej cimbalovej hudby na Slovensku. Účinkujú samostatne, prípadne v spolupráci so širokým spektrom rómskych aj nerómskych umelcov. Hosťujúcim členom je Roland Horváth (klarinet, saxofón) z Rimavskej Soboty.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová kvinteto slovenčina Ďusi Band Gitana všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku