Cinka Panna

vytvorené: 08. 07. 2021 10:19 upravené: 08. 07. 2021 10:19

Autorom portrétu je rómsky výtvarník Jozef Fečo. Portrét vznikol ako výstup projektu Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne/Roma Theater - Secret Values of the Largest Minority in the Visegrad Region (2020) podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom. Podkladovým materiálom je plátno, použitým žánrom je street art. Obraz má rozmer 100 cm x 120 cm. Obraz je rámovaný.
CINKA PANNA 
Narodila sa v roku 1711 na Gemeri v Uhorsku. Bola husľovou virtuózkou, multiinštrumentalistkou, primáškou rómskej kapely, skladateľkou nazývanou aj „cigánska Sapfó“. Pochádza zo slávnej rómskej muzikantskej rodiny. Ako tútor podporoval Cinku Pannu miestny šľachtic Láni. Sponzoroval jej štúdium hudby v Rožňave. Cinka Panna s manželom Dányim, violončelistom, založili kapelu, kde bola primáškou aj skladateľkou. Vystupovala v mužskom odeve, ktorý mal prvky kuruckej uniformy. Jej diela sú zaznamenané v Uhorskej zbierka (1730). Je autorkou krátkych skladieb - halgató. Jej životný príbeh, hudobná kariéra inšpirovali a inšpirujú dodnes mnohých umelcov, predovšetkým hudobníkov, výtvarníkov, poetov a filmárov. Zomrela 5. februára 1772 v Gemeri.

autor: Jozef Fečo

kategória: vizuálne umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýTera Fabianová

vytvorené: 08. 07. 2021 10:04 upravené: 08. 07. 2021 10:07

Autorom portrétu je rómsky výtvarník Jozef Fečo. Portrét vznikol ako výstup projektu Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne/Roma Theater - Secret Values of the Largest Minority in the Visegrad Region (2020) podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom. Podkladovým materiálom je plátno, použitým žánrom je street art. Obraz má rozmer 100 cm x 120 cm. Obraz je rámovaný.
TERA FABIANOVÁ
Narodila sa 15. októbra 1930 v Žiharci na Slovensku. Je považovaná za poprednú rómsku spisovateľku a poetku 20. storočia. Patrí medzi staršiu generáciu rómskych spisovateliek, ktoré písali v rómskom jazyku. Tridsaťpäť rokov pracovala ako žeriavnička v Prahe. Hovorila plynule štyrmi jazykmi. Jej literárny talent objavila česká romistka Milena Hübschmannová, ktorá ju motivovala k tvorbe v rómčine. Debutovala poviedkami v časopise Romano ľil v 60. rokoch 20. storočia. Jej kniha Čavargoš / Tulák (1991) patrí do fantasy žánru. Táto publikácia oslovila širokú českú verejnosť. Pre Český rozhlas toto dielo načítal Vlastimil Brodský. Vrcholom jej tvorby je autobiografia Sar me phiravas andre škola / Ako som chodila do školy (1992). V roku 2006 získala Literárnu cenu Mileny Hübschmannovej za celoživotné dielo. Zomrela 23. marca 2007 v Prahe.

autor: Jozef Fečo

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo Tera Fabianová všeobecná verejnosť internýVěra Bílá

vytvorené: 08. 07. 2021 09:49 upravené: 08. 07. 2021 09:50

Autorom portrétu je rómsky výtvarník Jozef Fečo. Portrét vznikol ako výstup projektu Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne/Roma Theater - Secret Values of the Largest Minority in the Visegrad Region (2020) podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom. Podkladovým materiálom je plátno, použitým žánrom je street art. Obraz má rozmer 100 cm x 120 cm. Obraz je rámovaný.
VĚRA BÍLÁ
Narodila sa 22. mája 1954 v Rokycanoch, v Českej republike. Bola speváčkou, hudobníčkou a herečkou. Pochádzala zo známej hudobníckej rodiny Karola Giňu. Unikátna farba hlasu a špecifický vokálny prejav jej zabezpečili trvalé miesto na hudobnej scéne doma aj v zahraničí. V roku 1995 s mladými hudobníkmi (Emil "Bišu" Miko, Emil "Pupa" Miko, Jan Dužda, Deziderius Lučka a Milan Kroka, ktorého neskôr nahradil Marek Miko) vytvorili fenomenálne zoskupenie Věra Bílá a Kale. Hudobne definovali žáner známy ako rom-pop charakteristický sofistikovanými vokálnymi harmóniami s ráznymi disonanciami v zmesi rómskej ľudovej hudby, popu a latino džezu. Věra Bílá účinkovala aj v dvoch filmoch režiséra Dušana Hanáka: Ružové sny (1976), Ja milujem, ty miluješ (1980). V máji 1999 so skupinou Kale nadchla česko–americké obecenstvo vo Washingtone D.C. a v New Yorku ako hlavná hviezda festivalu rómskej kultúry z Českej republiky. Hudobní odborníci Věru Bílu prirovnávali k americkej černošskej hviezde Elle Fitzgeraldovej. Zomrela 12. marca 2019 v Plzni v Českej republike.

autor: Jozef Fečo

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo Věra Bílá všeobecná verejnosť internýJohann Wilhelm Rukeli Trollmann

vytvorené: 08. 07. 2021 09:39 upravené: 08. 07. 2021 09:40

Autorom portrétu je rómsky výtvarník Jozef Fečo. Portrét vznikol ako výstup projektu Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne/Roma Theater - Secret Values of the Largest Minority in the Visegrad Region (2020) podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom. Podkladovým materiálom je plátno, použitým žánrom je street art. Obraz má rozmer 100 cm x 120 cm. Obraz je rámovaný.
JOHANN WILHELM "RUKELI" TROLLMANN
Narodil sa 27. Decembra 1907 v meste Wilsche v Nemecku. Jeho rómske meno Rukkeli znamená strom a získal ho kvôli svojej výške a dokonale rovnému postoju. Spolu s ôsmimi súrodencami vyrastal v Hannoveri. Bol oblastným šampiónom v boxe, neskôr aj profesionálnym boxerom. V roku 1933 boli z boxerských klubov vylúčení športovci neárijského pôvodu, teda aj Sinto Trollmann. V júni 1933 sa stal nemeckým šampiónom v ľahkej váhe, osem dní potom mu titul odobrali. Bol uväznený v pracovnom tábore Hannover-Ahlem. V roku 1939 bol povolaný do Wehrmachtu, zranený na východnom fronte. V roku 1942 bol uväznený v koncentračnom tábore Neuengamme. Po ťažkom týraní bol zavraždený v roku 1944 v tábore vo Wittenberge.

autor: Jozef Fečo

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo Johann Wilhelm Rukeli Trollmann všeobecná verejnosť internýMargita Reiznerová

vytvorené: 08. 07. 2021 08:37 upravené: 08. 07. 2021 08:55

Autorom portrétu je rómsky výtvarník Jozef Fečo. Portrét vznikol ako výstup projektu Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne/Roma Theater - Secret Values of the Largest Minority in the Visegrad Region (2020) podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom. Podkladovým materiálom je plátno, použitým žánrom je street art. Obraz má rozmer 100 cm x 120 cm. Obraz je rámovaný.
MARGITA REIZNEROVÁ
Narodila sa 5. mája 1945 v rómskej osade Malých Bukovciach na východnom Slovensku. Po vojne sa rodina presťahovala do Prahy a v 80. rokoch 20. storočia  založila súbor Perumos. Margita Reiznerová bola jeho hlavnou postavou a sólovou speváčkou. Súbor uvádzal hudobné, ale aj dramatické predstavenia. V 90. rokoch 20. storočia bola v centre kultúrneho diania, podieľala sa na založení Združenia rómskych spisovateľov v Československu a vydávaní rómskych periodík. Viedla vydavateľstvo Romaňi čhib (Rómsky jazyk). V polovici 90. rokov emigrovala do Belgicka z dôvodu nárastu rasovo motivovaného násilia voči Rómom. Jej tvorba je zameraná na poéziu a krátke autobiografické poviedky. Písala v rómčine. Publikovala v rade rómskych časopisov, zbierok a antológií. Zomrela 16. septembra 2020 v Lokerene v Belgicku.

autor: Jozef Fečo

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo Margita Reiznerová všeobecná verejnosť internýJán Berky Mrenica

vytvorené: 08. 07. 2021 08:16 upravené: 08. 07. 2021 08:42

Autorom portrétu je rómsky výtvarník Jozef Fečo. Portrét vznikol ako výstup projektu Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne/Roma Theater - Secret Values of the Largest Minority in the Visegrad Region (2020) podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom. Podkladovým materiálom je plátno, použitým žánrom je street art. Obraz má rozmer 100 cm x 120 cm. Obraz je rámovaný.
JÁN BERKY MRENICA ST.
Narodil sa 11. mája 1939 v Očovej. Bol svetoznámym husľovým virtuózom, skladateľom, zberateľom slovenského a rómskeho folklóru. Študoval na Štátnom konzervatóriu v Bratislave u profesora Albína Vrteľa. Od devätnástich rokov bol členom Slovenského ľudovo-umeleckého kolektívu (SĽUK) a po odchode Rinalda Oláha až do roku 1990 bol jeho koncertmajstrom. Po roku 1990 založil vlastný orchester (najprv Violin Orchestra Bratislava, neskôr Diabolské husle). Po mozgovej príhode v roku 1997 sa naučil písať ľavou rukou. Napísal tri knihy (Náne oda lavutáris / Niet takého muzikanta, Veselo s husličkami po svete, Rómske piesne a príslovia) a niekoľko hudobných partitúr. Za svoju tvorbu získal veľa ocenení. Medzi najvýznamnejšie patrí Posol Slovenska (1995), Pribinov kríž (1997), Slovak Gold (1997). Cenu Zlatý nosič získal za predaj viac ako 5000 kusov za album Primášov sen (1999). Zomrel 12. októbra 2008 v rodnej Očovej.

autor: Jozef Fečo

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo Ján Berky Mrenica všeobecná verejnosť internýJán Cibuľa

vytvorené: 07. 07. 2021 11:19 upravené: 07. 07. 2021 11:20

Autorom portrétu je rómsky výtvarník Jozef Fečo. Portrét vznikol ako výstup projektu Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne/Roma Theater - Secret Values of the Largest Minority in the Visegrad Region (2020) podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom. Podkladovým materiálom je plátno, použitým žánrom je street art. Obraz má rozmer 100 cm x 120 cm. Obraz je rámovaný.
JÁN CIBUĽA
Narodil sa 7. januára 1932 v Klenovci. V roku 1957 absolvoval Lekársku faktultu Univerzity Komenského v Bratislave. Ako lekár pôsobil na Slovensku, v bývalej Nemeckej demokratickej republike a od roku 1968 v Berne vo Švajčiarsku. V roku 1971 bol spoluzakladateľom kongresu Rómov v meste Orpington vo Veľkej Británií, kde vznikla Medzinárodná rómska únia (IRU). V roku 1978 bol jej prezidentom. Viedol delegáciu rómskych reprezentantov v OSN, kde IRU získalo štatút pozorovateľa. V roku 1985 získal Kultúrnu cenu mesta Bern ako druhý cudzinec v histórií mesta. Prvým bol Albert Einstein. V roku 2008 bol navrhnutý na Nobelovu cenu za mier. V tom istom roku mu Slovenská republika udelila cenu za ľudskosť. Ako osobnosť bol zaradený do Príručky slovenskej exilovej kultúry. Bol rómskym lekárom slovanského pôvodu, aktivistom za práva Rómov, jedna z najvýznamnejších postáv rómskej emancipácie 20. storočia. Zomrel 18. augusta 2013 v Berne.

autor: Jozef Fečo

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo Ján Cibuľa všeobecná verejnosť internýDezider Banga

vytvorené: 07. 07. 2021 11:06 upravené: 07. 07. 2021 11:14

Autorom portrétu je rómsky výtvarník Jozef Fečo. Portrét vznikol ako výstup projektu Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne/Roma Theater - Secret Values of the Largest Minority in the Visegrad Region (2020) podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom. Podkladovým materiálom je plátno, použitým žánrom je street art. Obraz má rozmer 100 cm x 120 cm. Obraz je rámovaný.
DEZIDER BANGA
Narodil sa 24.8.1939 v obci Hradište, v okrese Partizánske. Vysokoškolské vzdelanie získal na Univerzite Komenského v Bratislave, na Filozofickej fakulte, v odbore slovenský jazyk a dejepis. Šesť rokov učil na gymnáziu v Trebišove, ďalších desať rokov bol dramaturgom Literárnej redakcie Slovenskej televízie v Košiciach. Od roku 1979 bol v Bratislave redaktorom mesačníka Nová cesta a v rokoch 1986 - 1990 jeho šéfredaktorom. Neskôr ako predseda občianskeho združenia Romani kultura bol šéfredaktorom mesačníka Roma a detského časopisu Luluďi. V roku 2009 bol ocenený Radom Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, osobitne rómskej literatúry.

autor: Jozef Fečo

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo Dezider Banga všeobecná verejnosť internýRinaldo Oláh

vytvorené: 07. 07. 2021 10:58 upravené: 07. 07. 2021 11:08

Autorom portrétu je rómsky výtvarník Jozef Fečo. Portrét vznikol ako výstup projektu Rómske divadlo – tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne/Roma Theater - Secret Values of the Largest Minority in the Visegrad Region (2020) podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom. Podkladovým materiálom je plátno, použitým žánrom je street art. Obraz má rozmer 100 cm x 120 cm. Obraz je rámovaný.
RINALDO OLÁH
Narodil sa 13. januára 1929 vo Zvolenskej Slatine. Bol nadaným husľovým virtuózom a skladateľom, ktorý si vyslúžil prezývku slovenský Paganini. V roku 1949 bol spoluzakladateľom Slovenského ľudovo-umeleckého kolektívu (SĽUK). Pôsobil tam ako koncertmajster 32 rokov (až do roku 1981). Nemal formálne hudobné vzdelanie, okrem základného a niekoľkomesačného štipendijného pobytu  na konzervatóriu v Prahe. Napriek tomu boli jeho aranžmány dovtedy v slovenskom folklóre nevídané. Jeho hra bola technicky dokonalá, prednes a tón veľmi špecifický. Jeho skladby neboli dodnes interpretačne prekonané. V roku 2000 získal cenu ministra kultúry SR. Na počesť Rinalda Oláha sa vo Zvolenskej Slatine organizuje súťaž primášov a predníkov. Zomrel 1. júna 2006 v Bratislave.

autor: Jozef Fečo

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo Rinaldo Oláh všeobecná verejnosť internýRodina

vytvorené: 25. 06. 2021 08:36 upravené: 25. 06. 2021 08:44

Maľba rodiny. Maľbu vytvoril Patrik Bolvan zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Maľba je na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2017. Maľba znázorňuje matku, otca, dcéru a mačku. V maľbe sú dominantné geometrické tvary. Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku. Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí  (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

autor: Patrik Bolvan

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Patrik Bolvan všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku