Smejúci sa kôň

vytvorené: 25. 06. 2021 08:21 upravené: 25. 06. 2021 08:28

Maľba konskej hlavy. Maľbu vytvoril Patrik Bolvan zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Maľba je na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2017. Maľba znázorňuje konskú hlavu s úsmevom. Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku.Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí  (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

autor: Patrik Bolvan

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Patrik Bolvan všeobecná verejnosť internýTancujúca žena

vytvorené: 24. 06. 2021 11:06 upravené: 24. 06. 2021 11:07

Maľba tancujúcej ženy. Maľbu vytvoril Lukáš Husár zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Maľba je na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2018. Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku. Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí  (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

autor: Lukáš Husár

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Lukáš Husár všeobecná verejnosť internýRómska žena

vytvorené: 24. 06. 2021 10:34 upravené: 25. 06. 2021 08:25

Portrét rómskej ženy. Pozadie maľby je dotvorené papierovou kolážou nalepenou na výkres. Portrét vytvoril Jozef Popuša zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Maľba je na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2016 a je vytvorená kombinovanou technikou. Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku. Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

autor: Jozef Popuša

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Popuša všeobecná verejnosť internýVýkon terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách

vytvorené: 23. 06. 2021 08:24 upravené: 24. 06. 2021 10:21

 

Kvalitatívny výskum bariér terénnej sociálnej práce (TSP) - nešlo o štatisticky reprezentatívny výskum, ale skôr o sondy, alebo prípadové štúdie vybraných obcí a spôsobu realizácie TSP v týchto obciach.  V kombinácii s kvantitatívnym výskumom bariér terénnej sociálnej práce (realizovaný FSR), kvalitatívny výskum priniesol vhľad do hlbších kontextov fungovania, respektíve nefungovania TSP.

Zdroj: http://www.fsr.gov.sk/external/37/vykon-tsp-v-mrk_finalna-sprava.pdf

kategória: literatúraO šesť rokov menej

vytvorené: 22. 06. 2021 12:05 upravené: 24. 06. 2021 10:16

Publikácia O šesť rokov menej mapuje sociálne determinanty zdravia marginalizovaných rómskych komunít. Na Slovensku sú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít rozhodne najpočetnejšou skupinou obyvateľstva, ktorá má v porovnaní s ostatnými obyvateľmi na Slovensku obmedzený prístup ku kvalitnému životnému prostrediu a verejné politiky aktuálne nie sú nastavené tak, aby vyrovnávali nerovnosti. Životné prostredie, či ostatné materiálne podmienky, sú faktormi priamo pôsobiacimi na zdravie obyvateľov marginalizovaných komunít. Aj kríza spojená so šírením ochorenia COVID-19 nám ukazuje, ako je nutné začať túto nerovnosť efektívne riešiť.

Zdroj: https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2020/05/O_sest_rokov_menej_zaver.pdf

kategória: literatúraŘíkáme si společně - Vákerás jekhetane pracovní listy a karty

vytvorené: 22. 06. 2021 11:48 upravené: 22. 06. 2021 11:53

Pracovné listy pre podporu predškolského vzdelávania Hovoríme si spoločne / Vakeras Jekhetane sú pripravené pre spoluprácu pedagógov s predškolskými deťmi a ich rodičmi. Sú určené pre škôlky a predškolské zariadenia, kam dochádzajú predovšetkým rómske deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Ich cieľom je podporiť lepšiu adaptáciu detí v škôlke. Materiál sa skladá z 3 častí:

  1. Pracovné listy pre deti navštevujúce škôlku: Môj deň v škôlke / Miro Dives andre škôlka
  2. Pracovné listy pre rodičov k precvičenie pusy a jazyka (hovoridiel): Rozprávka o jazýčku / Paramisa pal e čhibori
  3. Pracovné listy pre rodičov k precvičeniu hlások: Učíme sa hlásky / Sikhľuvas o hlásky

Link:

https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/1103/file/068-rikame-si-spolecne-pracovni-listy-a-karty.pdf

kategória: literatúraVyužitie participatívneho prístupu pri výstavbe bývania v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku

vytvorené: 22. 06. 2021 11:27 upravené: 24. 06. 2021 10:08

Táto publikácia je určená pre tých, ktorí hľadajú nové podnety a prístupy k riešeniu otázky

bývania pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Našim zámerom bolo analyzovať možnosti

zapojenia príslušníkov marginalizovaných rómskych lokalít na rozhodovaní, príprave a realizácií

bývania. Na niekoľkých príkladoch z praxe sa snažíme poukázať na spôsoby zapojenia užívateľov

bývania do procesu riešenia otázky bývania, ako aj ponúknuť príklad z obce Kojatice, v ktorom

sme overovali výhody a nevýhody zapojenia konečných užívateľov bývania do celého procesu

formou participácie.

kategória: literatúraMetody profesní orientace

vytvorené: 22. 06. 2021 11:07 upravené: 24. 06. 2021 09:39

Tato príručka o metódach profesijnej orientácie je určená poradcom pre voľbu vzdelania a povolania,

ktorí poskytujú poradenstvo alebo skupinová školení. Obsahuje overené metódy z databáze

poradenských metód v Rakúskej verejnej službe zamestnanosti (viď. www.forschungsnetzwerk.

at), spracované inštitútom Abif a zverejnené taktiež vo forme príručiek.

kategória: literatúraManuál na doučovanie - manuál pre dobrovoľníkov

vytvorené: 22. 06. 2021 10:58 upravené: 24. 06. 2021 09:28

Tento manuál je určený predovšetkým dobrovoľníkom, ktorí pracujú v KC v rámci programu DoT = individuálne doučovanie a tútoring najmä s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít. Používať ho však môže ktokoľvek, kto pomáha deťom pri doučovaní, alebo pre nich realizuje mimoškolské aktivity.

kategória: literatúraKomix Správy spoza dediny

vytvorené: 22. 06. 2021 10:52 upravené: 24. 06. 2021 09:13

Komix kreslených a fotených príbehov.  Spracovali ich mládežníci a deti z komunitných centier vo Sveržove, Petrovanoch, Prešove a Roškovciach, za pomoci odborných pracovníkov organizácie Člověk v tísni Slovensko. Sú súčasťou aktivít v rámci projektu Správy spoza dediny a jeho cieľom bolo sprostredkovať verejnosti to, ako deti a mládež vnímajú  tému diskriminácie, predsudkov a prejavov intolerancie v ich bežnom živote.

kategória: literatúra


Záznamov na stránku