Jozef Fečo - Katarína Taikon

vytvorené: 06. 06. 2022 09:46 upravené: 07. 06. 2022 00:12

Video zachytáva tvorbu výtvarného diela. Zobrazenou osobou je rómska spisovateľka Katarína Taikon (1932-1995). Tvorba obrazu je realizovaná v rámci projektu Neznáme farby osobností, prostredníctvom ktorého bolo vytvorených celkovo 23 veľkoformátových portrétov rómskych osobností. Prvá séria 13 obrazov vznikla v roku 2015, druhá séria 10 obrazov vznikla v roku 2020. Autorom obrazov je rómsky výtvarník Jozef Fečo.

Katarina Taikon-Langhammer Narodila sa 29. júla 1932, v Almby vo Švédsku. Bola švédska rómska aktivistka, líderka v hnutí za občianske práva, spisovateľka a herečka z rómskej skupiny Kalderašov. Bola sestrou šperkárky Rosy Taikon. Svojou politickou a mediálnou aktivitou bojovala za získanie občianskych práv pre Rómov vo Švédsku. Zmenu stereotypov v spoločnosti dosiahla aj literárnou tvorbou, keď v rokoch 1963 až 1980 vydala 16 pokračovaní detských kníh o rómskom dievčatku Katitzi. Jej príbehy sú dodnes veľmi populárne a sfilmované. Katarinu Taikon za jej politický aktivizmus často prirovnávajú k Martinovi Lutherovi Kingovi. Zomrela 30. decembra 1995 v Ytterhogdal vo Švédsku.

Jozef Fečo je absolventom Strednej umeleckej školy v Prešove, odbor dizajn a umelecké tvarovanie dreva. Zaujíma ho predovšetkým mimika ľudských tvárí, ich výpovedná hodnota a typická osobnostná črta.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba slovenčina Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýRomano hangos – kompletný archív vydaní v roku 2021

vytvorené: 05. 05. 2022 13:32 upravené: 06. 05. 2022 09:21

Časopis Romano hangos (Rómsky hlas) je dvojtýždenník vydávaný Spoločenstvom Rómov na Morave. Noviny vychádzajú v tlačenej a elektronickej verzii. Zakladateľom novín je významná česká osobnosť Ing. Karel Holomek (1937). V rokoch 1990-1992 bol poslancom Českej národnej rady. Noviny vychádzajú v Českej republike od roku 2000. Obsah novín je v češtine a rómčine.
ompletný archív vydaní novín v roku 2021 (ročník 23) tvoria čísla 1-11, 13-17.

číslo 1

ďalšie čísla: č.2, č.3, č.4, č.5. č.6, č.7, č.8-9, č.10, č.11, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17

kategória: literatúraNové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku

vytvorené: 04. 05. 2022 12:29 upravené: 05. 05. 2022 13:35

Monografia prostredníctvom prehľadu aktuálnej literatúry, ako aj originálnych výskumov autorov a autorky prezentuje tri inovatívne výskumné prístupy v etnológii a sociálnej antropológii.

Zdroj: www.sav.sk

kategória: literatúraPráce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání - soubor pracovních listů I

vytvorené: 04. 05. 2022 12:15 upravené: 05. 05. 2022 13:34

Metodické listy v tomto súbore sú jedným z dvoch súborov pracovných listov „Práca s triednym kolektívom v spoločnom vzdelávaní“. Sú primárne určené ako „nápadník“ pre situácie, keď sa v kolektíve nachádzajú žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ale sme si istí, že sú inšpirujúcim materiálom pri hľadaní nových ciest, ako umožniť všetkým žiakom dosiahnuť svoje maximum.

Súbory pracovných listov vznikli v rámci projektu Systémová podpora inkluzívneho vzdelávania, ktorý od júla 2013 do júna 2015 realizovala univerzita Palackého v Olomouci v spolupráci s Človekom v núdzi a ďalšími partnermi.

Zdroj: www.clovekvtisni.cz

kategória: literatúraJozef Cichý - Úžerník

vytvorené: 18. 03. 2022 12:35 upravené: 18. 03. 2022 12:35

Kresba o rozmeroch 15 cm x 20 cm znázorňuje tému úžerníka v rómskej osade. Názov obrazu je "Úžerník". Použitá  technika rudka na výkrese. Autorom kresby je Jozef Cichý. Kresba bola súčasťou zbierky občianskeho združenie Jekhetane-Spolu, ktoré podporovalo tvorbu rómskych výtvarníkov.  
Jozef Cichý (1966-) je výtvarník rómskeho pôvodu, pochádzajúci z Nižného Žipova, okres Trebišov. Vyučil sa za automechanika, neskôr sa venoval výlučne maliarstvu. Vo výtvarnej tvorbe ho ovplyvnili predovšetkým Salvador Dalí, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti a Rafael Santi. V rámci výtvarného umenia pracuje hlavne s akrylovými a olejovými farbami, maľuje prevažne na plátno a sololit. Má aj niekoľko nástenných malieb v kostoloch a domoch smútku. Hlavnými témami jeho výtvarných diel sú okrem sakrálnych motívov aj témy rodiny, vojny a rómstva. V 90. rokoch bol za maľbu ocenený v celoslovenskej súťaži amatérskej výtvarnej tvorby v Trenčíne. Svoje diela vystavoval s ďalšími rómskymi výtvarníkmi v Poľsku, v Múzeu rómskej kultúry v Brne, v Bratislave na výstave Odtlačky srdca na paletách rómskych výtvarníkov, v Prešove, v Michalovciach na výstave s názvom Romane čercheňa (Rómske hviezdy) či v Stropkove. Jeho obrazy sa momentálne nachádzajú v približne 30 obciach v domoch smútku, v niekoľkých kostoloch, v Múzeu rómskej kultúry v Brne a na ďalších miestach na Slovensku aj v zahraničí.

autor: Jozef Cichý

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Jozef Cichý všeobecná verejnosť internýJozef Cichý - Sama doma

vytvorené: 18. 03. 2022 12:30 upravené: 18. 03. 2022 12:30

Maľba o rozmeroch 51 cm x 65 cm znázorňuje portrét mladej ženy. Názov obrazu je "Sama doma". Použitá kombinovaná technika na preglejke. Autorom kresby je Jozef Cichý. Kresba bola súčasťou zbierky občianskeho združenia Jekhetane-Spolu, ktoré podporovalo tvorbu rómskych výtvarníkov.  
Jozef Cichý (1966-) je výtvarník rómskeho pôvodu, pochádzajúci z Nižného Žipova, okres Trebišov. Vyučil sa za automechanika, neskôr sa venoval výlučne maliarstvu. Vo výtvarnej tvorbe ho ovplyvnili predovšetkým Salvador Dalí, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti a Rafael Santi. V rámci výtvarného umenia pracuje hlavne s akrylovými a olejovými farbami, maľuje prevažne na plátno a sololit. Má aj niekoľko nástenných malieb v kostoloch a domoch smútku. Hlavnými témami jeho výtvarných diel sú okrem sakrálnych motívov aj témy rodiny, vojny a rómstva. V 90. rokoch bol za maľbu ocenený v celoslovenskej súťaži amatérskej výtvarnej tvorby v Trenčíne. Svoje diela vystavoval s ďalšími rómskymi výtvarníkmi v Poľsku, v Múzeu rómskej kultúry v Brne, v Bratislave na výstave Odtlačky srdca na paletách rómskych výtvarníkov, v Prešove, v Michalovciach na výstave s názvom Romane čercheňa (Rómske hviezdy) či v Stropkove. Jeho obrazy sa momentálne nachádzajú v približne 30 obciach v domoch smútku, v niekoľkých kostoloch, v Múzeu rómskej kultúry v Brne a na ďalších miestach na Slovensku aj v zahraničí.

autor: Jozef Cichý

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Cichý všeobecná verejnosť internýJozef Cichý - Portrét Dušana Pončáka

vytvorené: 18. 03. 2022 12:24 upravené: 18. 03. 2022 12:24

Kresba o rozmeroch 30 cm x 42 cm znázorňuje portrét slovenského sochára Dušana Pončáka. Použitá technika rudka na výkrese. Autorom kresby je Jozef Cichý. Kresba bola súčasťou zbierky občianskeho združenia Jekhetane-Spolu, ktoré podporovalo tvorbu rómskych výtvarníkov.  
Jozef Cichý (1966-) je výtvarník rómskeho pôvodu, pochádzajúci z Nižného Žipova, okres Trebišov. Vyučil sa za automechanika, neskôr sa venoval výlučne maliarstvu. Vo výtvarnej tvorbe ho ovplyvnili predovšetkým Salvador Dalí, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti a Rafael Santi. V rámci výtvarného umenia pracuje hlavne s akrylovými a olejovými farbami, maľuje prevažne na plátno a sololit. Má aj niekoľko nástenných malieb v kostoloch a domoch smútku. Hlavnými témami jeho výtvarných diel sú okrem sakrálnych motívov aj témy rodiny, vojny a rómstva. V 90. rokoch bol za maľbu ocenený v celoslovenskej súťaži amatérskej výtvarnej tvorby v Trenčíne. Svoje diela vystavoval s ďalšími rómskymi výtvarníkmi v Poľsku, v Múzeu rómskej kultúry v Brne, v Bratislave na výstave Odtlačky srdca na paletách rómskych výtvarníkov, v Prešove, v Michalovciach na výstave s názvom Romane čercheňa (Rómske hviezdy) či v Stropkove. Jeho obrazy sa momentálne nachádzajú v približne 30 obciach v domoch smútku, v niekoľkých kostoloch, v Múzeu rómskej kultúry v Brne a na ďalších miestach na Slovensku aj v zahraničí.

autor: Jozef Cichý

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Jozef Cichý všeobecná verejnosť internýJozef Cichý - Portrét píšuceho muža

vytvorené: 18. 03. 2022 12:19 upravené: 18. 03. 2022 12:19

Kresba o rozmeroch 22 cm x 30 cm znázorňuje portrét píšuceho muža. Použitá technika rudka na výkrese. Autorom kresby je Jozef Cichý. Kresba bola súčasťou zbierky občianskeho združenia Jekhetane-Spolu, ktoré podporovalo tvorbu rómskych výtvarníkov. Kresba vznikla v roku 2001.
Jozef Cichý (1966-) je výtvarník rómskeho pôvodu, pochádzajúci z Nižného Žipova, okres Trebišov. Vyučil sa za automechanika, neskôr sa venoval výlučne maliarstvu. Vo výtvarnej tvorbe ho ovplyvnili predovšetkým Salvador Dalí, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti a Rafael Santi. V rámci výtvarného umenia pracuje hlavne s akrylovými a olejovými farbami, maľuje prevažne na plátno a sololit. Má aj niekoľko nástenných malieb v kostoloch a domoch smútku. Hlavnými témami jeho výtvarných diel sú okrem sakrálnych motívov aj témy rodiny, vojny a rómstva. V 90. rokoch bol za maľbu ocenený v celoslovenskej súťaži amatérskej výtvarnej tvorby v Trenčíne. Svoje diela vystavoval s ďalšími rómskymi výtvarníkmi v Poľsku, v Múzeu rómskej kultúry v Brne, v Bratislave na výstave Odtlačky srdca na paletách rómskych výtvarníkov, v Prešove, v Michalovciach na výstave s názvom Romane čercheňa (Rómske hviezdy) či v Stropkove. Jeho obrazy sa momentálne nachádzajú v približne 30 obciach v domoch smútku, v niekoľkých kostoloch, v Múzeu rómskej kultúry v Brne a na ďalších miestach na Slovensku aj v zahraničí.

autor: Jozef Cichý

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Jozef Cichý všeobecná verejnosť internýJozef Cichý - Kresba Jaroslava Cicka

vytvorené: 18. 03. 2022 12:15 upravené: 18. 03. 2022 12:15

Kresba na výkrese o rozmeroch 43 cm x 60 cm znázorňuje portrét rómskeho rezbára Jaroslava Cicka. Kresba je vyhotovená rudkou. Autorom kresby je Jozef Cichý. Obraz bol súčasťou zbierky občianskeho združenia Jekhetane-Spolu, ktoré podporovalo tvorbu rómskych výtvarníkov. Kresba bola vytvorená v roku 2001. Bola súčasťou mnohých výstav, ktoré združenie realizovalo. Medzi najznámejšie patrí výstava s názvom Maľujeme pre lásku - Čitranas perdal o kamiben v rámci Rómskej putovnej galérie.
Jozef Cichý (1966-) je výtvarník rómskeho pôvodu, pochádzajúci z Nižného Žipova, okres Trebišov. Vyučil sa za automechanika, neskôr sa venoval výlučne maliarstvu. Vo výtvarnej tvorbe ho ovplyvnili predovšetkým Salvador Dalí, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti a Rafael Santi. V rámci výtvarného umenia pracuje hlavne s akrylovými a olejovými farbami, maľuje prevažne na plátno a sololit. Má aj niekoľko nástenných malieb v kostoloch a domoch smútku. Hlavnými témami jeho výtvarných diel sú okrem sakrálnych motívov aj témy rodiny, vojny a rómstva. V 90. rokoch bol za maľbu ocenený v celoslovenskej súťaži amatérskej výtvarnej tvorby v Trenčíne. Svoje diela vystavoval s ďalšími rómskymi výtvarníkmi v Poľsku, v Múzeu rómskej kultúry v Brne, v Bratislave na výstave Odtlačky srdca na paletách rómskych výtvarníkov, v Prešove, v Michalovciach na výstave s názvom Romane čercheňa (Rómske hviezdy) či v Stropkove. Jeho obrazy sa momentálne nachádzajú v približne 30 obciach v domoch smútku, v niekoľkých kostoloch, v Múzeu rómskej kultúry v Brne a na ďalších miestach na Slovensku aj v zahraničí.
Jaroslav Cicko je známy rómsky výtvarník a sochár, ktorý svoje diela vytváral predovšetkým z dreva, ale i kameňa.
Narodil sa 25.3.1939 v Martine a zomrel 18.11.2010 v Hornej Štubni v okrese Turčianske Teplice.
Pracoval ako nástrojár v Závodoch ťažkého strojárstva v Martine a ako rezbár pôsobil v martinskom Štúdiu neprofesionálnych výtvarníkov. Bol lektorom na sympóziách neprofesionálnych umelcov.
V roku 2000 vystavoval svoje diela a predvádzal ukážky rôznych postupov pri tvorbe svojich diel v Nemecku, Česku, Španielsku, Francúzsku a Taliansku.
Najčastejším motívom jeho diel je žena vo všetkých jej podobách.

autor: Jozef Cichý

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Jozef Cichý Jaroslav Cicko všeobecná verejnosť internýJozef Cichý - Žena s mačkou

vytvorené: 18. 03. 2022 12:06 upravené: 18. 03. 2022 12:25

Kresba o rozmeroch 43 cm x 50 cm znázorňuje portrét ženy s mačkou. Použitá technika rudka na výkrese. Autorom kresby je Jozef Cichý. Kresba bola súčasťou zbierky občianskeho združenia Jekhetane-Spolu, ktoré podporovalo tvorbu rómskych výtvarníkov. Vznik kresby nie je datovaný.
Jozef Cichý (1966-) je výtvarník rómskeho pôvodu, pochádzajúci z Nižného Žipova, okres Trebišov. Vyučil sa za automechanika, neskôr sa venoval výlučne maliarstvu. Vo výtvarnej tvorbe ho ovplyvnili predovšetkým Salvador Dalí, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti a Rafael Santi. V rámci výtvarného umenia pracuje hlavne s akrylovými a olejovými farbami, maľuje prevažne na plátno a sololit. Má aj niekoľko nástenných malieb v kostoloch a domoch smútku. Hlavnými témami jeho výtvarných diel sú okrem sakrálnych motívov aj témy rodiny, vojny a rómstva. V 90. rokoch bol za maľbu ocenený v celoslovenskej súťaži amatérskej výtvarnej tvorby v Trenčíne. Svoje diela vystavoval s ďalšími rómskymi výtvarníkmi v Poľsku, v Múzeu rómskej kultúry v Brne, v Bratislave na výstave Odtlačky srdca na paletách rómskych výtvarníkov, v Prešove, v Michalovciach na výstave s názvom Romane čercheňa (Rómske hviezdy) či v Stropkove. Jeho obrazy sa momentálne nachádzajú v približne 30 obciach v domoch smútku, v niekoľkých kostoloch, v Múzeu rómskej kultúry v Brne a na ďalších miestach na Slovensku aj v zahraničí.

autor: Jozef Cichý

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Jozef Cichý všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku