Metodika mentoringu

vytvorené: 22. 06. 2021 10:00 upravené: 22. 06. 2021 10:22

Cieľom tejto metodiky je poslúžiť ako zdroj informácií a inšpirácie neziskovým organizáciám, školám, či iným subjektom, ktorým je téma sociálneho znevýhodnenia a vzdelania blízka a ktorí využívajú mentoring ako sociálnu službu pre svojich klientov.

Zdroj: https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/1020/file/metodika-mentoringu.pdf

kategória: literatúraŠport ako cesta z geta

vytvorené: 22. 06. 2021 09:51 upravené: 23. 06. 2021 08:49

Výskumná štúdia Šport ako cesta z geta sa zaoberá tým, či je šport využívaný ako nástroj integrácie rómskych detí, aké sú existujúce možnosti venovať sa športovým aktivitám a či sú tieto možnosti dostupné a využívané aj rómskymi deťmi. K myšlienke venovať sa téme integrácie Rómov prostredníctvom športu priviedol autorky tejto štúdie  príbeh Annamárie z Moldavy nad Bodvou, ktorá vyhrala školské bežecké preteky bez potrebného vybavenia, obutá len v balerínkach.

Zdroj: http://cvek.sk/publikacie/

kategória: literatúraPlány, realita, sľuby 2020 v sociálnej oblasti

vytvorené: 22. 06. 2021 09:26 upravené: 23. 06. 2021 08:47

 Býva už dobrým zvykom občianskych organizácií nastaviť politickým stranám zrkadlo, aby aspoň raz za štyri roky mohlo chlapča zvolať to známe „cisár je nahý“, prípadne zhodnotiť, ktoré časti „odevu sa cisárovi podarilo na seba obliecť“. Táto publikácia je výberom z toho, čo nám sľubovali v Programovom vyhlásení vlády SR z roku 2016 a ako sa im tieto plány podarilo realizovať, naplniť. Druhá časť je výberom sľubov z volebných programov politických strán.

Zdroj: https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2020/02/PLANY_REALITA_SLUBY_2020_socialna_oblast_final1.pdf

kategória: literatúraDobrá spoločnosť a sociálne práva

vytvorené: 22. 06. 2021 09:09 upravené: 23. 06. 2021 08:43

Sociálne práva v spoločnosti zaisťujú zdieľanie minimálnej úrovne ekonomického blahobytu a sociálneho zabezpečenia. Sú to tie práva, ktoré nám majú umožniť žiť život bez vážnych obmedzení, napr. aby sme mali dostatok jedla či pitia, adekvátne bývanie. Čo to ale presne znamená z hľadiska povinností, ktoré má štát voči občanom? Na tieto otázky nájdete odpovede v publikácii Dobrá spoločnosť a sociálne práva.

Zdroj: https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2019/06/Socialne_prava_publikacia.pdf

kategória: literatúraMonitorovacia správaobčianskej spoločnosti o implementácii národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku

vytvorené: 22. 06. 2021 08:35 upravené: 23. 06. 2021 09:10

Sprava sa zameriava na prístup k športu, monitorovanie a evalváciu národných projektov a politiky zamerané na väčšinovú spoločnosť̌. Tieto oblasti sme vybrali, pretože buď̌ predstavujú́ tzv. biele miesta v politikách začleňovania Rómov, alebo ich význam  alebo implementácia je podcenená́. Po roku 2020 si tieto oblasti podlá nášho názoru zaslúžia viac pozornosti, aby zlepšili dopad politik zameraných na začleňovanie Rómov.

Zdroj:  http://cvek.sk/wp-content/uploads/2020/09/rcm-civil-society-monitoring-report-3-slovakia-2019-eprint-sk-fin.pdf

kategória: literatúraMenšinová politika na Slovensku 2020

vytvorené: 22. 06. 2021 08:27 upravené: 23. 06. 2021 08:34

Publikácia Menšinová politika na Slovensku 2020 prináša výber najdôležitejších textov venovaných reflexiám, analýzam a zisteniam z oblasti menšinových práv a politík v roku 2020. V aktuálnej záverečnej publikácii sa dočítate o dopadoch pandémie na vzdelávanie rôznych skupín detí, o rozhodnutí ESĽP v prípade policajnej brutality v Moldave nad Bodvou, ale aj o zmene prístupu ministerstva školstva k problému segregácie rómskych detí vo vzdelávaní.

Zdroj: http://cvek.sk/wp-content/uploads/2021/01/MP-knizka.pdf

kategória: literatúraPortrét dievčaťa

vytvorené: 03. 06. 2021 11:40 upravené: 24. 06. 2021 10:40

Portrét dievčaťa. Pozadie kresby je zvýraznené pestrými farbami, kresba dievčaťa je čiernou ceruzou. Kresbu vytvorila Sofia Husárová zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Kresba je na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2018. Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku. Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí  (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

autor: Sofia Husárová

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Sofia Husárová všeobecná verejnosť internýChlapec

vytvorené: 03. 06. 2021 11:31 upravené: 24. 06. 2021 10:40

Portrét chlapca. Maľba je zvýraznená pestrými farbami, je maľovaná temperou. Pozadie je dotvorené kúskami papiera, ktoré sú nalepené na výkrese. Maľbu vytvoril Adrián Giňa zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Maľba kombinovanou technikou na výkrese formátu A3 vznikla v roku 2018. Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku. Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí  (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

autor: Adrián Giňa

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Adrián Giňa všeobecná verejnosť internýDievča

vytvorené: 03. 06. 2021 11:08 upravené: 24. 06. 2021 10:41

Portrét dievčaťa. Maľba zobrazuje hlavu dievčaťa, ktorá je maľovaná temperou. Maľbu vytvoril Patrik Bolvan zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Maľba kombinovanou technikou na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2017. Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku. Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí  (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

autor: Patrik Bolvan

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Patrik Bolvan všeobecná verejnosť internýVeľký kôň

vytvorené: 03. 06. 2021 10:46 upravené: 24. 06. 2021 10:41

Maľba koňa. Maľba zobrazuje hlavu koňa, ktorá je maľovaná temperou. Pozadie je dotvorené kúskami papiera nalepených na výkrese. Maľbu vytvoril René Kaleja Januv zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Maľba kombinovanou technikou na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2019. Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku. Je tam aj podpis autora a perom popísaná technika v anglickom jazyku - maľba prstami s papierovou kolážou.
Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí  (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

autor: René Kaleja Januv

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba René Kaleja Januv všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku