Krajina

vytvorené: 13. 01. 2022 12:58 upravené: 13. 01. 2022 12:58

Maľba na dreve zobrazuje krajinu a tri drevené obydlia. Autorom maľby je žiak ZŠ v Jarovniciach Lukáš Giňa. Maľbu vytvoril vo veku 11 rokov, bol žiakom 5. ročníka. Rok maľby nie je na štítku uvedený. Názov maľby je Krajina.

Iniciátorom maľby na drevo je Ján Sajko. Takejto tvorbe sa so žiakmi venoval od roku 1986. Používal drevo odpadové, rôznych druhov, najradšej s kazmi, ktoré determinujú budúcu maľbu.

Maľba je realizovaná na dreve o rozmeroch 22 cm (šírka v najširšej časti) x 21 cm (výška). Hrúbka dreva je 2 cm v najširšej strane. Hrúbka sa postupne zmenšuje. Na zadnej strane je papierový štítok s popisnými informáciami, navrchu je závesný systém.  

 

autor: Lukáš Giňa

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 3D artefakt maľba Lukáš Giňa všeobecná verejnosť internýJaroslav Cicko - Žena v kroji

vytvorené: 13. 01. 2022 12:43 upravené: 13. 01. 2022 12:43

Plastika, na rozdiel od iných autorových diel nemá oblé ale ostré tvary, je umeleckou skratkou a iba pár detailami vystihuje stvárnenie autorovho zámeru. Zobrazuje motív ženy v tradičnom ľudovom odeve - kroji. Socha obsahuje podpis autora na dolnej časti sochy. Názov sochy je vytvorený katalogizátorom, keďže socha neobsahuje žiadny popisný štítok.
Výška: 38 cm
Šírka: 7,5 cm
Sochá pochádza zo zbierky OZ Jekhetane-Spolu.
Jaroslav Cicko je známy rómsky výtvarník a sochár, ktorý svoje diela vytváral predovšetkým z dreva, ale i kameňa.
Narodil sa 25.3.1939 v Martine a zomrel 18.11.2010 v Hornej Štubni v okrese Turčianske Teplice.
Pracoval ako nástrojár v Závodoch ťažkého strojárstva v Martine a ako rezbár pôsobil v martinskom Štúdiu neprofesionálnych výtvarníkov. Bol lektorom na sympóziách neprofesionálnych umelcov.
V roku 2000 vystavoval svoje diela a predvádzal ukážky rôznych postupov pri tvorbe svojich diel v Nemecku, Česku, Španielsku, Francúzsku a Taliansku.
Najčastejším motívom jeho diel je žena vo všetkých jej podobách.

autor: Jaroslav Cicko

kategória: remeslá

tagy: živé tradičné umelecké drevo rezbárstvo Jaroslav Cicko všeobecná verejnosťJaroslav Cicko - Dievča

vytvorené: 13. 01. 2022 12:19 upravené: 13. 01. 2022 12:21

Plastika vyrobená z jedného kusa dreva je vyobrazením mladej rómskej dievčiny s rozpustenými vlasmi, s neodmysliteľnými korálkami na krku, typickej dlhej splývavej sukni a s veľkou šatkou v ruke. Socha obsahuje podpis autora na dolnej časti sochy. Názov sochy je vytvorený katalogizátorom, keďže socha neobsahuje žiadny popisný štítok.
Výška: 69 cm
Šírka: 12 cm
Socha pochádza zo zbierky OZ Jekhetane-Spolu.
Jaroslav Cicko je známy rómsky výtvarník a sochár, ktorý svoje diela vytváral predovšetkým z dreva, ale i kameňa.
Narodil sa 25.3.1939 v Martine a zomrel 18.11.2010 v Hornej Štubni v okrese Turčianske Teplice.
Pracoval ako nástrojár v Závodoch ťažkého strojárstva v Martine a ako rezbár pôsobil v martinskom Štúdiu neprofesionálnych výtvarníkov. Bol lektorom na sympóziách neprofesionálnych umelcov.
V roku 2000 vystavoval svoje diela a predvádzal ukážky rôznych postupov pri tvorbe svojich diel v Nemecku, Česku, Španielsku, Francúzsku a Taliansku.
Najčastejším motívom jeho diel je žena vo všetkých jej podobách.

 

autor: Jaroslav Cicko

kategória: remeslá

tagy: živé tradičné umelecké drevo rezbárstvo Jaroslav Cicko všeobecná verejnosť internýJaroslav Cicko - Útek

vytvorené: 13. 01. 2022 11:16 upravené: 13. 01. 2022 11:16

Útek (1984)
Trojsúsošie kľačiacej starej ženy a mladej matky s dieťaťom na rukách je plastika vyrobená z jedného kusa dreva, s detailným prepracovaním tvárí. Je výpoveďou o utrpení tých, čo ako nechcení sa ocitli na úteku zo svojho domova.
Socha nemá podpis autora. Socha obsahuje aj pôvodný rukou písaný štítok s názvom diela a rokom. Je doplnený o štítok s menom autora, bydliskom a názvom.
Výška: 47 cm
Šírka: 18 cm
Socha pochádza zo zbierky OZ Jekhetane-Spolu.
Jaroslav Cicko je známy rómsky výtvarník a sochár, ktorý svoje diela vytváral predovšetkým z dreva, ale i kameňa.
Narodil sa 25.3.1939 v Martine a zomrel 18.11.2010 v Hornej Štubni v okrese Turčianske Teplice.
Pracoval ako nástrojár v Závodoch ťažkého strojárstva v Martine a ako rezbár pôsobil v martinskom Štúdiu neprofesionálnych výtvarníkov. Bol lektorom na sympóziách neprofesionálnych umelcov.
V roku 2000 vystavoval svoje diela a predvádzal ukážky rôznych postupov pri tvorbe svojich diel v Nemecku, Česku, Španielsku, Francúzsku a Taliansku.
Najčastejším motívom jeho diel je žena vo všetkých jej podobách.

autor: Jaroslav Cicko

kategória: remeslá

tagy: živé tradičné umelecké drevo rezbárstvo Jaroslav Cicko všeobecná verejnosť internýJaroslav Cicko - Matka

vytvorené: 13. 01. 2022 11:05 upravené: 13. 01. 2022 11:05

Matka (2000). Socha stvárňuje mladú ženu – matku s dieťaťom na rukách. Nádherná plastika je vyrobená z jedného kusa dreva. Je charakteristická detailným prepracovaním tváre ženy a dieťaťa. Na spodnej časti sochy je podpis autora. Socha obsahuje aj rukou písaný štítok s názvom diela a rokom.
Výška: 84,5 cm
Šírka: 12,5 cm
Socha pochádza zo zbierky OZ Jekhetane-Spolu.
Jaroslav Cicko je známy rómsky výtvarník a sochár, ktorý svoje diela vytváral predovšetkým z dreva, ale i kameňa.
Narodil sa 25.3.1939 v Martine a zomrel 18.11.2010 v Hornej Štubni v okrese Turčianske Teplice.
Pracoval ako nástrojár v Závodoch ťažkého strojárstva v Martine a ako rezbár pôsobil v martinskom Štúdiu neprofesionálnych výtvarníkov. Bol lektorom na sympóziách neprofesionálnych umelcov.
V roku 2000 vystavoval svoje diela a predvádzal ukážky rôznych postupov pri tvorbe svojich diel v Nemecku, Česku, Španielsku, Francúzsku a Taliansku.
Najčastejším motívom jeho diel je žena vo všetkých svojich podobách.

autor: Jaroslav Cicko

kategória: remeslá

tagy: živé tradičné umelecké drevo rezbárstvo Jaroslav Cicko všeobecná verejnosť internýOndrej Gadžor - Madona II.

vytvorené: 13. 01. 2022 10:37 upravené: 13. 01. 2022 10:37

Drevená plastika zobrazuje ženskú postavu - Madonu. Názov je umelo vytvorený katalogizátorom, keďže sochá nemá vlastné označenie. Plastika je vytvorená z jedného kusa dreva. Použité drevo nie je uvedené. Na spodnej zadnej časti má autor vlastnú značku - vyrezané meno.
Výška: 44,5 cm
Šírka: 6 cm
Plastika je zo zbierky OZ Jekhetane - Spolu.
Ondrej Gadžor (9.7.1956 – 19.10.2013) - rodák z Krásnej nad Hornádom, sa začal venovať rezbárstvu až keď mal 24 rokov. Pracoval s rôznym typom materiálu – s kameňom, dokonca s rohovinou, či mušľami, najmä však s drevom. Vypracoval si svojský sochársky rukopis, ovplyvnený školou akademického sochára Vojtecha Löfllera, v ktorého dielni pracoval jedenásť rokov. Jednou z jeho hlavných tém je žena. Mal niekoľko samostatných výstav, pravidelne sa zúčastňoval sochárskych plenérov. Predstavil sa na viacerých samostatných výstavách na Slovensku i v zahraničí. Jeho diela sú okrem iného vystavené aj v Los Angeles, alebo vo Vatikáne a mnohé sú súčasťou zbierok múzeí na Slovensku, či v Čechách (Východoslovenské múzeum v Košiciach, SNM-Múzeum kultúry Rómov na Slovensku v Martine, Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach, Muzeum Romské kultury v Brne).

kategória: remeslá

tagy: živé tradičné umelecké drevo rezbárstvo Ondrej Gadžor všeobecná verejnosť internýOndrej Gadžor - Madona I.

vytvorené: 13. 01. 2022 10:03 upravené: 13. 01. 2022 10:03

Drevená plastika zobrazuje ženskú postavu - Madonu. Názov je umelo vytvorený katalogizátorom, keďže sochá nemá vlastné označenie. Ženská postava stojí na podstavci. Použité drevo nie je uvedené. Na podstavci má autor vlastnú značku - vyrezané meno.
Výška: 38 cm
Šírka: 5 cm
Plastika je zo zbierky OZ Jekhetane - Spolu.
Ondrej Gadžor (9.7.1956 – 19.10.2013) - rodák z Krásnej nad Hornádom, sa začal venovať rezbárstvu až keď mal 24 rokov. Pracoval s rôznym typom materiálu – s kameňom, dokonca s rohovinou, či mušľami, najmä však s drevom. Vypracoval si svojský sochársky rukopis, ovplyvnený školou akademického sochára Vojtecha Löfllera, v ktorého dielni pracoval jedenásť rokov. Jednou z jeho hlavných tém je žena. Mal niekoľko samostatných výstav, pravidelne sa zúčastňoval sochárskych plenérov. Predstavil sa na viacerých samostatných výstavách na Slovensku i v zahraničí. Jeho diela sú okrem iného vystavené aj v Los Angeles, alebo vo Vatikáne a mnohé sú súčasťou zbierok múzeí na Slovensku, či v Čechách (Východoslovenské múzeum v Košiciach, SNM-Múzeum kultúry Rómov na Slovensku v Martine, Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach, Muzeum Romské kultury v Brne).

autor: Ondrej Gadžor

kategória: remeslá

tagy: neživé tradičné umelecké drevo rezbárstvo Ondrej Gadžor všeobecná verejnosť internýOndrej Gadžor - Chlapec

vytvorené: 13. 01. 2022 09:28 upravené: 13. 01. 2022 09:32

Drevená plastika s názvom Chlapec zobrazuje mužskú postavu s preloženými rukami s hlavou, ktorá pozerá do strany. Postava stojí na podstavci. Použité drevo neuvedené. Na podstavci má autor vlastnú značku - vyrezané meno. Na spodnej časti je nálepka s názvom plastiky a pravdepodobne s cenou.
Výška: 20 cm
Šírka: 4,3 cm
Plastika je zo zbierky OZ Jekhetane - Spolu.
Ondrej Gadžor (9.7.1956 – 19.10.2013) - rodák z Krásnej nad Hornádom, sa začal venovať rezbárstvu až keď mal 24 rokov. Pracoval s rôznym typom materiálu – s kameňom, dokonca s rohovinou, či mušľami, najmä však s drevom. Vypracoval si svojský sochársky rukopis, ovplyvnený školou akademického sochára Vojtecha Löfllera, v ktorého dielni pracoval jedenásť rokov. Jednou z jeho hlavných tém je žena. Mal niekoľko samostatných výstav, pravidelne sa zúčastňoval sochárskych plenérov. Predstavil sa na viacerých samostatných výstavách na Slovensku i v zahraničí. Jeho diela sú okrem iného vystavené aj v Los Angeles, alebo vo Vatikáne a mnohé sú súčasťou zbierok múzeí na Slovensku, či v Čechách (Východoslovenské múzeum v Košiciach, SNM-Múzeum kultúry Rómov na Slovensku v Martine, Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach, Muzeum Romské kultury v Brne).

autor: Ondrej Gadžor

kategória: remeslá

tagy: živé tradičné umelecké drevo rezbárstvo Ondrej Gadžor všeobecná verejnosť internýElena Cinová

vytvorené: 11. 01. 2022 13:25 upravené: 12. 01. 2022 07:36

Elena Cinová pôsobí od roku 2008 ako učiteľka profesijného rozvoja učiteľov pre prvý stupeň základných škôl, zaoberá sa aj špeciálnou pedagogikou. Je to súčasť jej práce v rámci oddelenia ROCEPO pri Metodicko-pedagogickom centre v Prešove.
Pochádza z obce Brekov. V rodnej obci sa venuje výskumu lokálnych dejín rómskej komunity s použitím metódy orálnej histórie.

kategória: rozprávanie

tagy: biografické monológ riadený slovenčina Elena Cinová všeobecná verejnosť internýŠtefan Bučko

vytvorené: 11. 01. 2022 11:15 upravené: 11. 01. 2022 13:18

Štefan Bučko pochádza z Banskej Bystrice. Pôsobí v hudobnom zoskupení Ľudovej hudby Alexandra Daška, kde hrá na akordeóne. Viac ako dvadsať rokov hral a spieval v známych hudobných podnikoch na Slovensku. Svoju hudobnú kariéru vymenil za prácu vodiča autobusu. Teraz hudbu vníma ako záľubu, sporadicky hrá a spieva. V rozhovore hovorí o svojom vzťahu k hudbe, rodine a k rómskemu folkóru.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený slovenčina Štefan Bučko všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku