U domácich prasiat

vytvorené: 03. 06. 2021 10:32 upravené: 24. 06. 2021 10:42

Maľba ľudí a zvierat, dominujú dve farby - ružová a žltá. Maľba zobrazuje deti, ktoré sa cez plot pozerajú na prasiatka. Maľbu vytvoril Dávid Kukurica zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Maľba temperou na výkres formátu A3, vznikla v roku 2019. Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku. Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí  (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

autor: Dávid Kukurica

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Dávid Kukurica všeobecná verejnosť internýPortrét

vytvorené: 03. 06. 2021 10:23 upravené: 24. 06. 2021 10:42

Portrét človeka, dominujú dve farby - modrá a tehlová. Maľbu vytvoril Jaroslav Červeňák zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Maľba temperou na výkres formátu A3, vznikla v roku 2015. Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku. Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

autor: Jaroslav Červeňák

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jaroslav Červeňák všeobecná verejnosť internýDenisa Havrľová - rozprávanie

vytvorené: 20. 05. 2021 08:29 upravené: 24. 05. 2021 08:31

Mgr. art. Denisa Havrľová (1971-) je rómska aktivistka a novinárka pochádzajúca z Očovej. Vyštudovala réžiu dokumentárneho filmu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a filmovú dokumentárnu tvorbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Žurnalistike sa venuje od roku 1998, kedy začala pracovať pre rómske noviny Romano nevo ľil v Prešove. Neskôr, v roku 2008 sa stala ich šéfredaktorkou. Pracovala aj ako obrazová redaktorka pre Tlačovú agentúru (TASR) a na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Vo svojom rozprávaní spomína na svoje novinárske začiatky a profesionálny rast. Hovorí o rómskych témach v médiách, o obraze Rómov v médiách a o rómskych médiách. Spomína na osobnosti, ktoré jej pomohli v profesijnom, ale aj osobnom raste, za čo im zároveň vyjadruje aj vďaku.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený slovenčina Denisa Havrľová všeobecná verejnosť internýMarián Balog

vytvorené: 19. 05. 2021 09:44 upravené: 19. 05. 2021 09:44

Fotografia bola vytvorená počas spomienkového rozhovoru v Banskej Bystrici v roku 2016.
Marián Balog je zakladateľom občianskeho združenia Rómsky literárny klub, ktoré vzniklo v roku 2009. Zároveň je jeho aktívnym členom. Klub prezentuje literárnu tvorbu Rómov o Rómoch.

kategória: vizuálne umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Marián Balog všeobecná verejnosť internýIvan Veselý

vytvorené: 18. 05. 2021 12:09 upravené: 18. 05. 2021 12:11

Ivan Veselý sa narodil na východnom Slovensku v rómskej osade v Smižanoch. Je najstarší z piatich súrodencov. Vyštudoval Strednú vojenskú školu v Martine a do roku 1989 bol vojakom z povolania, pôsobil v Českej republike. V roku 1989 bol za svoje postoje voči vedeniu armády degradovaný a prepustený. Pracoval ako robotník. Po zmene režimu bol vojensky rehabilitovaný. Je zakladateľom občianskeho združenia Dženo, dlhoročným aktívnym členom a funkcionárom Medzinárodnej rómskej únie (IRU), ako aj členom mnohých medzinárodných komisií zameraných na emancipáciu Rómov. Pôsobil aj ako podpredseda Rómskej občianskej iniciatívy. Fotografia vznikla počas spomienkového rozhovoru v roku 2013.

kategória: vizuálne umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Ivan Veselý všeobecná verejnosť internýĽudová hudba Júliusa Bandyho

vytvorené: 17. 05. 2021 12:12 upravené: 17. 05. 2021 12:14

Fotografie vznikli počas podujatia Živé knihy na tému rómsky holokaust. Hudobným hosťom bola ľudová hudba Júliusa Bandyho.
Kapela je zložená z otca Júliusa Bandyho a jeho troch synov - Kristiána, Júliusa, Samuela. V kapele hrajú na cimbal, kontrabas, husle a violu. Z hudobných žánrov interpretujú vážnu aj zábavnú hudbu. V ich repertoári nájdeme slovenský i rómsky folklór, hudbu iných národnostných menšín - židovskú, rusínsku, maďarskú, ruskú, venujú sa aj filmovej hudbe.
Otec Július Bandy pochádza z hudobníckej rodiny. Narodil sa vo Veľkom Šariši. Na Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa v Prešove vyštudoval hru na cimbal. Ovláda hru na saxofón, kontrabas a harmoniku. V rokoch 1982-1983 pôsobil v detskom folklórnom súbore Dúbravienka v Prešove. V rokoch 1985-1986 pôsobil v detskom folklórnom súbore Šarišanček v Prešove. Ako 15 ročný pôsobil v Ukrajinskom divadle v Prešove. Vojenskú službu vykonával vo Vojenskom umeleckom súbore Jánošík vo Zvolene (1993-1994). Ako cimbalista pôsobil vo viacerých kapelách a súboroch – Ľudová hudba Prešovčan, Folklórny súbor Sabinovčan, Ľudová hudba Čardáš z Prešova, Ľudová hudba Jána Budyiho z Humenného.
Kristián Bandy študoval husle na Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa v Prešove. V štúdiu pokračoval na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove (1.-3. ročník), neskôr prestúpil na Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium v Košiciach (4.-6. ročník). V štúdiu na husliach bude pokračovať na Katolíckej univerzite v Ružomberku, pracovisku v Spišskom Podhradí. Hosťuje v hudobnej zložke divadla Romathan, vedie hudobnú zložku súboru Fijalečka pri ZŠ Šrobárová v Prešove. V rodinnej kapele hrá na violu.
Július Bandy študoval cimbal na Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa v Prešove. V štúdiu pokračoval na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Košiciach (1.-4. ročník), kde v školskom roku 2018-2019 zmaturoval. V kapele hrá na kontrabas.
Samuel Bandy je primášom rodinnej kapely. Študuje husle na Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa v Prešove. Za hru na husliach získal niekoľko významných ocenení na súťažiach na Slovensku.
Rodinná kapela vznikla v roku 2013.
Synovia Kristián a Július sú absolventmi Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Košiciach. Samuel je zatiaľ žiakom jednej zo základných škôl v Prešove.

 

kategória: vizuálne umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia ĽH Júliusa Bandyho všeobecná verejnosť internýElena Cinová

vytvorené: 17. 05. 2021 11:08 upravené: 17. 05. 2021 11:42

PaedDr. Elena Cinová vyštudovala učiteľstvo 1. stupňa základných škôl na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, na vtedajšej Katedre rómskej kultúry. Pôsobí ako učiteľka profesijného rozvoja v Metodicko-pedagogickom centre v Prešove, na oddelení ROCEPO (Rómske centrum Prešov). V meste Humenné, kde aj býva, je členkou občianskeho združenia Únia rómskej telesnej výchovy ašportu, ktoré realizuje niekoľko projektov zameraných prevažne na prácu s rómskymi deťmi a mládežou v lokalitách Podskalka a Brekov. Fotografia vznikla počas dokumentácie jej spomienkového rozprávania, v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, v roku 2020.

kategória: vizuálne umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Elena Cinová všeobecná verejnosť internýLukáš Jarka

vytvorené: 11. 05. 2021 10:35 upravené: 11. 05. 2021 10:42

Lukáš Jarka pochádza z obce Čičava. Do rezbárskej dielne sa dostal prostredníctvom svojho otca, ktorý tam pracoval ako majster, keďže bol vyučený stolár. Pri práci si dáva viac záležať na detailoch. Venuje sa prevažne výrobe diel s náboženskou tematikou.
Fotografie vznikli v roku 2013 počas dokumentovania remeselnej dielne ROMA ART Čičava. Chránená dielňa vznikla v roku 2012, iniciátorom bol Martin Mekel.

kategória: remeslá

tagy: živé tradičné umelecké drevo rezbárstvo Lukáš Jarka všeobecná verejnosť internýJuraj Goroľ

vytvorené: 11. 05. 2021 09:49 upravené: 11. 05. 2021 09:50

Juraj Goroľ pochádza z obce Hlinné. Vyštudoval dvojročné poľnohospodárske učilište. Keď videl prácu rezbára Milana Krajňáka, zapáčilo sa mu to a chcel to vyskúšať tiež. Väčšinou tvorí diela s kresťanskou tematikou, hlavne tvár Ježiša alebo kríže.
Fotografie vznikli v roku 2013 počas dokumentovania remeselnej dielne ROMA ART Čičava. Chránená dielňa vznikla v roku 2012, iniciátorom bol Martin Mekel.
 

kategória: remeslá

tagy: živé tradičné umelecké drevo rezbárstvo Juraj Goroľ všeobecná verejnosť internýImrich Goroľ

vytvorené: 11. 05. 2021 09:28 upravené: 11. 05. 2021 09:30

Imrich Goroľ pochádza z obce Soľ. Pracoval ako stavebný robotník. K rezbárstvu sa dostal náhodou. Pôsobí v gospelovej kapele LOND a počas jednej hudobnej skúšky v Pastoračnom centre v Čičave sa zoznámil s rezbárom Milanom Krajňákom, ktorý im ukázal rôzne kresby a opýtal sa ich, či by nechceli sa priučiť rezbárskemu remeslu.
Fotografie vznikli v roku 2013 počas dokumentovania remeselnej dielne ROMA ART Čičava. Chránená dielňa vznikla v roku 2012, iniciátorom bol Martin Mekel.

kategória: remeslá

tagy: živé tradičné umelecké drevo rezbárstvo Imrich Goroľ všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku