Ľudová hudba Štefan Cínu: Kale topanki, lole sandalki; Nane cocha, nane gad/Čierne topánky, červené sandálky; Nemám sukňu, nemám košeľu

vytvorené: 11. 01. 2022 09:42 upravené: 11. 01. 2022 09:45

Ľudová hudba Štefana Cínu je hudobné teleso zložené zo štyroch muzikantov, založené v roku 2007. Zakladateľom bol Štefan Cína starší. Dnes kapela hrá v zložení: Martina Ďuriková Cínová (husle, spev), Štefan Cína mladší (akordeón, gitara, spev), Štefan Vansač (cimbal, spev) a Peter Pavlík (kontrabas, spev). Repertoár Ľudovej hudby Štefana Cínu tvoria tradičné piesne z celého východného Slovenska, ale tiež stredoslovenské a západoslovenské piesne. Vo videozázname sú dokumentované rómske piesne Kale topanki, lole sandalki a Nane cocha, nane gad/Čierne topánky, červené sandálky; Nemám sukňu, nemám košeľu. Tento záznam vznikol 15.11.2019 na jednom zo série podujatí, ktoré organizuje Štátna vedecká knižnica v Prešove pod názvom "Živé knihy".

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová kvarteto prevzatá rómčina Ľudová hudba Štefana Cínu všeobecná verejnosť internýCyril Demeter - rozprávanie

vytvorené: 10. 01. 2022 13:30 upravené: 10. 01. 2022 13:30

Cyril Demeter pochádza z obce Brekov. V čase rozhovoru mal 57 rokov. Pochádza z robotníckej rodiny. Jeho otec pracoval v Brekove vo vápenke, popri práci si zarábal ako muzikant. Hral na husle. V rozhovore hovorí o miestnej rómskej komunite a spolunažívaní s majoritou, o rómskom jazyku a významných kultúrno-spoločenských zmenách.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Cyril Demeter všeobecná verejnosť internýMonika Siváková - rozprávanie

vytvorené: 10. 01. 2022 13:14 upravené: 10. 01. 2022 13:14

Monika Siváková pochádza z obce Brekov. V čase rozhovoru mala 52 rokov. Pochádza z robotníckej rodiny. Má vyštudované gymnázium v Humennom. Má dve dospelé deti. V rozhovore hovorí o miestnej rómskej komunite a spolunažívaní s majoritou, o rómskom jazyku a významných kultúrno-spoločenských zmenách.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Monika Siváková všeobecná verejnosť internýEtela Kirvejová - rozprávanie

vytvorené: 10. 01. 2022 11:59 upravené: 10. 01. 2022 11:59

Etela Kirvejová pochádza z obce Brekov. V čase rozhovoru mala 75 rokov. Jej otec pracoval v bani, neskôr v Čechách, matka robila upratovačku na pošte. V rozhovore hovorí o miestnej rómskej komunite a spolunažívaní s majoritou, o rómskom jazyku a významných kultúrno-spoločenských zmenách.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Etela Kirvejová všeobecná verejnosť internýErvín Tokár - rozprávanie

vytvorené: 10. 01. 2022 11:38 upravené: 10. 01. 2022 11:38

Ervín Tokár sa narodil v obci Naciná Ves, pochádza z piatich súrodencov. Do Brekova sa priženil. V rozhovore hovorí o miestnej rómskej komunite a spolunažívaní s majoritou, o rómskom jazyku a významných kultúrno-spoločenských zmenách.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina všeobecná verejnosť internýMarta Tokárová - rozprávanie

vytvorené: 10. 01. 2022 11:22 upravené: 10. 01. 2022 11:22

Marta Tokárová sa narodila v obci Naciná Ves. Jej otec pochádzal z obce Brekov. V čase rozhovoru mala 68 rokov. V rozhovore hovorí o miestnej rómskej komunite a spolunažívaní s majoritou, o rómskom jazyku a významných kultúrno-spoločenských zmenách.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Marta Tokárová všeobecná verejnosť internýMária Gunárová - rozprávanie

vytvorené: 10. 01. 2022 11:06 upravené: 10. 01. 2022 11:07

Mária Gunárová z obce Brekov, v čase rozhovoru mala 82 rokov. Narodila sa v obci Roztoky (okr. Svidník). Vydala sa do obce Brekov.  V rozhovore hovorí o miestnej rómskej komunite a spolunažívaní s majoritou, o rómskom jazyku a významných kultúrno-spoločenských zmenách.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Mária Gunárová všeobecná verejnosť internýKoloman Gunár - rozprávanie

vytvorené: 10. 01. 2022 10:18 upravené: 10. 01. 2022 10:19

Ing. Koloman Gunár pochádza z obce Brekov, v čase rozhovoru mal 71 rokov. Z otcovej strany pochádza z rodiny hudobníkov, po mame je z rodiny kováčov. V rokoch 1967 – 1972 bol poslucháčom Vysokej školy technickej, Stavebnej fakulty v Bratislave, odbor Pozemné stavby. Pracoval na Okresnej poľnohospodárskej správe na oddelení investícií. V roku 1990 spoluzakladal politickú stranu s názvom Strana integrácie Rómov.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú témou audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život a kultúru Rómov a ich vnímanie spoločenských zmien v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Koloman Gunár všeobecná verejnosť internýAccordeonist (Harmonikár)

vytvorené: 22. 12. 2021 11:15 upravené: 22. 12. 2021 11:18

Maľba muzikanta. Maľbu vytvoril Kristián Husár zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Maľba je na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2015. Maľba znázorňuje muža hudobníka, ktorý hrá na harmoniku.
Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku. Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

autor: Kristián Husár

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Kristián Husár všeobecná verejnosť internýMgr. Vladimír Horváth - Amari luma - rómska internetová encyklopédia

vytvorené: 20. 12. 2021 11:31 upravené: 11. 02. 2022 00:27

Odborný príspevok o rómskej internetovej encyklopédii Amari luma, ktorý odznel na odbornom podujatí s názvom Kultúra Rómov v digitálnom prostredí, prezentuje Mgr. Vladimír Horváth z občianskeho združenia Romano kher - Rómsky dom. Odborné podujatie s medzinárodnou účasťou pripravila Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove dňa 20.11.2019.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Vladimír Horváth odborná verejnosť interný


Záznamov na stránku