Štátna vedecká knižnica v Prešove

Hlavná  99
081 89 Prešov

elektronická pošta: kniznica*
telefón: +421 51 2451 101
URL: www.svkpo.sk

GPS: 48.998831, 21.238985

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry

Námestie mládeže 4
081 89 Prešov

 

Študovňa romistiky

pondelok – štvrtok: 8:30 – 11:00  12:00 – 15:30
piatok: 8:30 – 11:00

elektronická pošta: romistika*
telefón: +421 51 2454 444
GPS: 48.995623, 21.230186

Mgr. Roman Čonka – vedúci oddelenia, oblasť remesiel
elektronická pošta: dicrk3*
telefón: +421 51 2454 403
              +421 908 983 459

Erika Godlová – oblasť rómskeho jazyka a histórie
elektronická pošta: dicrk*
telefón: +421 51 2454 400

Mgr. Jana Gáborová Kroková – oblasť rómskej hudby a divadla
elektronická pošta: dicrk2*
telefón: +421 51 2454 402
             +421 908 779 324

Mgr. Daniela Obšasníková – oblasť spomienkového rozprávania a literatúry
elektronická pošta: dicrk1*
telefón: +421 51 2454 401

Bc. Zdeněk Kovář – študovňa romistiky
elektronická pošta: dicrk4*
telefón: +421 51 2454 444

*doména elektronickej pošty pre všetky adresy: @svkpo.gov.sk