Ivan Šarközy – kováčska dielňa

vytvorené: 12. 02. 2018 14:03 upravené: 19. 02. 2018 10:51

Ivan Šarközy pochádza z kováčskej rodiny. Narodil sa v Dunajskej Lužnej, kde aj pôsobí v rodinnej kováčskej dielni. Je vyučený lodný mechanik, no tomuto povolaniu sa nevenoval. Venuje sa umeleckému kováčstvu.

kategória: rozprávanie

tagy: Ivan ŠarközyViliam Šarközy – kováčska práca

vytvorené: 12. 02. 2018 13:31 upravené: 12. 02. 2018 14:07

Viliam Šarközy pochádza z kováčskej rodiny. Fotografie vznikli počas podujatia Európske Rómske kováčske sympózium, ktoré organizuje občianske združenie Chartikano. Fotografie dokumentujú kováčsku prácu.

kategória: remesláStudený dotyk strateného rána

vytvorené: 08. 01. 2018 15:24 upravené: 17. 01. 2018 10:46

 

Výber dvadsiatich básní z tvorby Romana Goroľa  vo forme zbierky s názvom Studený dotyk strateného rána vydala v novembri 2016 Štátna vedecká knižnica v Prešove, editorsky sa na príprave podieľali zamestnanci dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry.

Autor tvorí poéziu v slovenskom jazyku. Štyri básne sú preložené do rómčiny a angličtiny. Ilustrácie dodal Martin Kaleja Januv.

Autor Roman Goroľ sa narodil 15.8.1969 vo Vranove nad Topľou ako druhé z piatich detí. Je ženatý, má troch synov a pracuje ako asistent učiteľa na Základnej škole v obci Čaklov, kde aj býva. Bakalárske štúdium absolvoval na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

autor: Roman Goroľ

kategória: literatúra

tagy: umelecká lyrika poézia e-born pôvodná tvorba slovenčina rómčina angličtina Roman Goroľ všeobecná verejnosť internýRoman Godla

vytvorené: 22. 12. 2017 13:08 upravené: 22. 12. 2017 13:10

Roman Godla (1974 - ) je dlhoročný člen Divadla Romathan, jeho tanečnej a hereckej sekcie. Počas svojho pôsobenia v divadle sa začal zaujímať o choreografiu. Tej sa venuje aj v súčasnosti. V rozhovore hovorí o svojich začiatkoch, umeleckých aj osobných ambíciách.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený rómčina Roman Godla všeobecná verejnosť internýJUDr. Gustáv Karika - rozprávanie

vytvorené: 21. 12. 2017 14:49 upravené: 22. 12. 2017 08:23

JUDr. Gustáv Karika (1930 - 2016) sa narodil na Myjave, v rómskej osade. Bol jedným z prvých právnikov rómskeho pôvodu v bývalom Československu. V rozprávaní, ktoré bolo zaznamenané 12.5.2014 v jeho bydlisku v Novej Dubnici sa postupne venuje biografickým aj faktografickým témam - od rodiny, cez vzdelávanie, kariéru až po dejinné udalosti, ktoré formovali náš geopolitický priestor od čias druhej svetovej vojny až po súčasnosť. V rozprávaní spomína niekoľko pojmov, pomenovaní a udalostí, ktoré nie sú súčasťou všeobecného vzdelania, preto uvádzame aj ich vysvetlenie.

Zväz Cigánov-Rómov (1969 – 1973) - Vznikol ako spoločenská organizácia počas tzv. obrodného procesu v Československu s cieľom dosiahnuť rovnoprávne a bezkonfliktné spolužitie a zmiernenie štátom riadenej asimilácie. Po nástupe normalizácie v roku 1973 bol zrušený.

Butiker/Nevodrom – hospodárske zariadenia Zväzu Cigánov-Rómov. Podporovali pracovné príležitosti pre Rómov, zadávali zákazky rómskym remeselníkom, zakladali dielne.

Andrej Andrejevič Vlasov (14.9.1901 – 2.8.1946) - sovietsky generál ruského pôvodu. Po bitke o Leningrad sa dostal do nemeckého zajatia, spolupracoval s nacistami, založil Ruskú oslobodeneckú armádu.

Vlasovci – nasledovníci generála Vlasova, vojenská jednotka sformovaná zo sovietskych vojnových zajatcov ako aj dobrovoľníkov, emigrantov a odporcov komunizmu (stalinizmu).

Rudolf Slánský - (31.7.1901, Nezvěstice –  3.12.1952, Praha) Generálny tajomník ÚV KSČ v rokoch 1945 – 1951). V roku 1951 bol obvinený z organizácie protištátneho sprisahania, v známych politických procesoch ho odsúdili a následne popravili. Súd ho rehabilitoval v roku 1963 a komunistická strana v roku 1968.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený slovenčina JUDr. Gustáv Karika všeobecná verejnosť internýMartin Kaleja-Januv - Rozprávanie

vytvorené: 20. 12. 2017 15:06 upravené: 20. 12. 2017 15:07

Martin Kaleja-Januv (1984-) sa narodil v rómskej osade v Jarovniciach, kde aj žije. Jeho vzťah k výtvarnému umeniu sa utváral a rozvíjal na základnej škole v Jarovniciach, pod vedením učiteľa výtvarnej výchovy Jána Sajka. V štúdiu pokračoval na Strednej umeleckej škole v Prešove, v odbore umelecký rezbár. Okrem kresby a maľby sa naďalej venuje drevorezbárstvu, v ktorom dominujú sakrálne témy. Martin Kaleja-Januv v súčasnosti pracuje ako asistent učiteľa na Základnej škole v Jarovniciach.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké in persona kresba Martin Kaleja všeobecná verejnosť internýMilan Makula - rozprávanie

vytvorené: 18. 12. 2017 14:31 upravené: 18. 12. 2017 14:31

Rozhovor vznikol 15.11.2013. Milan Makula (1969-) je terénny sociálny pracovník v obci Kendice v okrese Prešov. Narodil sa a vyrastal vo vidieckej rómskej rodine v obci Haniska pri Prešove, ktorá však žila a žije integrovaným spôsobom života, nie v kontexte veľkej rómskej komunity. V rozhovore sa venuje témam rodiny, životných priorít, pracovnému životu a téme hodnotovej orientácie v rómskej komunite v Kendiciach.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený rómčina Milan Makula všeobecná verejnosť internýĽudovít Petík - rozprávanie

vytvorené: 18. 12. 2017 14:25 upravené: 18. 12. 2017 14:26

Rozhovor vznikol 23.11.2013. Ľudovít Petík (1952 -) sa narodil v obci Ražňany v okrese Sabinov, do veľkej, klasickej hudobníckej rómskej rodiny, tzv. vidiecki muzikanti. Aj keď sám v tejto tradícii nepokračoval, jeho deti a vnuci ju oživili a úspešne rozvíjajú ďalej. V rozhovore sa venuje témam rodiny, stavu spoločnosti a rómskej komunity, spoločenských zmien a hodnoteniu ich dopadov špecificky na Rómov. Sprostredkované spomienky na udalosti druhej svetovej vojny sú dôležitou súčasťou výpovede. Tieto fakty získal od svojho otca, ktorý bol priamym účastníkom vojnových udalostí na Slovensku a v Nemecku.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený rómčina Ľudovít Petík všeobecná verejnosť internýRozprávanie: Rinaldo Oláh

vytvorené: 18. 12. 2017 14:16 upravené: 18. 12. 2017 14:19

Apoštolská cirkev na Slovensku je vo svojej podstate protestantská cirkev, špecificky zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God(AoG), ktoré spolu s ostatnými letničnými a charizmatickými cirkevnými spoločenstvami má asi 750 miliónov členov.V rámci Európy patrí do Letničného Európskeho spoločenstva(PEF), ktoré má 3,5 milióna členov. Pastor Rinaldo Oláh v rozhovore približuje vlastný prerod na zapáleného veriaceho a aktívneho šíriteľa posolstva. Jeho primárnou zodpovednosťou je vedenie kazateľskej stanice v obci Kendice v okrese Prešov. Rozhovor vznikol 17.11.2013 v Sabinove.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený rómčina Rinaldo Oláh všeobecná verejnosť internýRómsky literárny klub

vytvorené: 15. 12. 2017 13:45 upravené: 17. 12. 2017 23:52

Rómsky literárny klub (ROLIK) je spoločenstvo autorov poézie a prózy, ktorí čerpajú inšpiráciu pre svoju tvorbu zo života Rómov. ROLIK vznikol v roku 2009 v Banskej Bystrici na podnet Asociácie rómskych iniciatív a jeho zakladateľom je Mgr. Marián Balog. Cieľom klubu je prezentovať literárnu tvorbu Rómov a o Rómoch. Rozhovor s členmi rómskeho literárneho klubu sa viedol v Banskej Bystrici dňa 29.4.2016. V zázname je dokumentovaný odborný diskusný príspevok s Ivanou Cickovou, Mgr. Mariánom Balogom, Milanom Berkom a Zlaticou Rusovou. Diskusný príspevok ponúka náhľad na tvorbu jednotlivých autorov, ich literárne začiatky. Diskusia je vedená formou dialogického rozhovoru, ktorý vedie Mgr. Marián Balog. V diskusii sa spomínajú mená významných osobností rómskeho kultúrno - spoločenského sveta, ich prínos pre rómsku literárnu a informačno - odbornú tvorbu.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné diskusný príspevok dialóg spoločensko-vedné slovenčina Marián Balog - literát Milan Berko Ivana Cicková Zlatica Rusová všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku