Domluvme to ve škole!

vytvorené: 14. 03. 2018 14:42 upravené: 14. 03. 2018 14:45

Táto publikácia popisuje prácu so školami a s učiteľmi v rámci programu Podpora vzdelávania v rodinách, ktorý česká organizácia Člověk v tísni o. p. s. realizuje na vybraných školách v ČR. Môžeme sa tu dočítať, ako sa jej v jednotlivých prípadoch darí.

zdroj: Člověk v tísni ČR

kategória: literatúraZŠ Jarovnice - virtuálna galéria

vytvorené: 01. 03. 2018 11:40 upravené: 04. 06. 2018 10:29

V roku 2017 si Základná škola 192 v Jarovniciach pripomenula svoje 50. výročie. Škola je známa tým, že ju navštevujú výlučne rómske deti, ale aj tým, že výtvarnými prácami je známa takmer na celom svete. Pod vedením učiteľa Jána Sajka sa deti zapájajú do výtvarných súťaží od roku 1987. Prvé ocenenia žiaci získali v roku 1988 na medzinárodnej súťaži v Maďarsku. Chodby školy sú malou galériou výtvarných prác, ktoré sú obsiahnuté vo virtuálnej galérii. Používateľ aplikácie má možnosť vo virtuálnom prostredí prejsť chodbami školy a pozrieť si výtvarné diela. Aplikácia je v slovenskom, rómskom a anglickom jazyku.

Vstúpte do sveta virtuálnej galérie

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké slovenčina ZŠ Jarovnice všeobecná verejnosť internýIvan Šarközy – kováčska dielňa

vytvorené: 12. 02. 2018 14:03 upravené: 19. 02. 2018 10:51

Ivan Šarközy pochádza z kováčskej rodiny. Narodil sa v Dunajskej Lužnej, kde aj pôsobí v rodinnej kováčskej dielni. Je vyučený lodný mechanik, no tomuto povolaniu sa nevenoval. Venuje sa umeleckému kováčstvu.

kategória: rozprávanie

tagy: Ivan ŠarközyViliam Šarközy – kováčska práca

vytvorené: 12. 02. 2018 13:31 upravené: 12. 02. 2018 14:07

Viliam Šarközy pochádza z kováčskej rodiny. Fotografie vznikli počas podujatia Európske Rómske kováčske sympózium, ktoré organizuje občianske združenie Chartikano. Fotografie dokumentujú kováčsku prácu.

kategória: remesláStudený dotyk strateného rána

vytvorené: 08. 01. 2018 15:24 upravené: 14. 03. 2018 15:14

Výber dvadsiatich básní z tvorby Romana Goroľa  vo forme zbierky s názvom Studený dotyk strateného rána vydala v novembri 2016 Štátna vedecká knižnica v Prešove, editorsky sa na príprave podieľali zamestnanci dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry.

Autor tvorí poéziu v slovenskom jazyku. Štyri básne sú preložené do rómčiny a angličtiny. Ilustrácie dodal Martin Kaleja Januv.

Autor Roman Goroľ sa narodil 15.8.1969 vo Vranove nad Topľou ako druhé z piatich detí. Je ženatý, má troch synov a pracuje ako asistent učiteľa na Základnej škole v obci Čaklov, kde aj býva. Bakalárske štúdium absolvoval na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

autor: Roman Goroľ

kategória: literatúra

tagy: umelecká lyrika poézia e-born pôvodná tvorba slovenčina rómčina angličtina Roman Goroľ všeobecná verejnosť internýRoman Godla

vytvorené: 22. 12. 2017 13:08 upravené: 22. 12. 2017 13:10

Roman Godla (1974 - ) je dlhoročný člen Divadla Romathan, jeho tanečnej a hereckej sekcie. Počas svojho pôsobenia v divadle sa začal zaujímať o choreografiu. Tej sa venuje aj v súčasnosti. V rozhovore hovorí o svojich začiatkoch, umeleckých aj osobných ambíciách.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený rómčina Roman Godla všeobecná verejnosť internýJUDr. Gustáv Karika - rozprávanie

vytvorené: 21. 12. 2017 14:49 upravené: 05. 03. 2018 12:37

JUDr. Gustáv Karika (1930 - 2016) sa narodil na Myjave, v rómskej osade. Bol jedným z prvých právnikov rómskeho pôvodu v bývalom Československu. V rozprávaní, ktoré bolo zaznamenané 12.5.2014 v jeho bydlisku v Novej Dubnici sa postupne venuje biografickým aj faktografickým témam - od rodiny, cez vzdelávanie, kariéru až po dejinné udalosti, ktoré formovali náš geopolitický priestor od čias druhej svetovej vojny až po súčasnosť. V rozprávaní spomína niekoľko pojmov, pomenovaní a udalostí, ktoré nie sú súčasťou všeobecného vzdelania, preto uvádzame aj ich vysvetlenie.

Zväz Cigánov-Rómov (1969 – 1973) - Vznikol ako spoločenská organizácia počas tzv. obrodného procesu v Československu s cieľom dosiahnuť rovnoprávne a bezkonfliktné spolužitie a zmiernenie štátom riadenej asimilácie. Po nástupe normalizácie v roku 1973 bol zrušený.

Butiker/Nevodrom – hospodárske zariadenia Zväzu Cigánov-Rómov. Podporovali pracovné príležitosti pre Rómov, zadávali zákazky rómskym remeselníkom, zakladali dielne.

Andrej Andrejevič Vlasov (14.9.1901 – 2.8.1946) - sovietsky generál ruského pôvodu. Po bitke o Leningrad sa dostal do nemeckého zajatia, spolupracoval s nacistami, založil Ruskú oslobodeneckú armádu.

Vlasovci – nasledovníci generála Vlasova, vojenská jednotka sformovaná zo sovietskych vojnových zajatcov ako aj dobrovoľníkov, emigrantov a odporcov komunizmu (stalinizmu).

Rudolf Slánský - (31.7.1901, Nezvěstice –  3.12.1952, Praha) Generálny tajomník ÚV KSČ v rokoch 1945 – 1951). V roku 1951 bol obvinený z organizácie protištátneho sprisahania, v známych politických procesoch ho odsúdili a následne popravili. Súd ho rehabilitoval v roku 1963 a komunistická strana v roku 1968.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený slovenčina JUDr. Gustáv Karika všeobecná verejnosť internýMartin Kaleja-Januv - Rozprávanie

vytvorené: 20. 12. 2017 15:06 upravené: 20. 12. 2017 15:07

Martin Kaleja-Januv (1984-) sa narodil v rómskej osade v Jarovniciach, kde aj žije. Jeho vzťah k výtvarnému umeniu sa utváral a rozvíjal na základnej škole v Jarovniciach, pod vedením učiteľa výtvarnej výchovy Jána Sajka. V štúdiu pokračoval na Strednej umeleckej škole v Prešove, v odbore umelecký rezbár. Okrem kresby a maľby sa naďalej venuje drevorezbárstvu, v ktorom dominujú sakrálne témy. Martin Kaleja-Januv v súčasnosti pracuje ako asistent učiteľa na Základnej škole v Jarovniciach.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké in persona kresba Martin Kaleja všeobecná verejnosť internýMilan Makula - rozprávanie

vytvorené: 18. 12. 2017 14:31 upravené: 18. 12. 2017 14:31

Rozhovor vznikol 15.11.2013. Milan Makula (1969-) je terénny sociálny pracovník v obci Kendice v okrese Prešov. Narodil sa a vyrastal vo vidieckej rómskej rodine v obci Haniska pri Prešove, ktorá však žila a žije integrovaným spôsobom života, nie v kontexte veľkej rómskej komunity. V rozhovore sa venuje témam rodiny, životných priorít, pracovnému životu a téme hodnotovej orientácie v rómskej komunite v Kendiciach.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený rómčina Milan Makula všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku