Ivan Akimov - Rómska kultúra

vytvorené: 04. 08. 2017 15:38 upravené: 04. 08. 2017 15:39

Ivan Akimov, hudobník s ruskými koreňmi vyrastajúci vo Francúzsku, žijúci v Kežmarku na Slovensku, sa venuje profesionálne rómskym deťom v umeleckom súbore Kesaj čhave.  Za svoju dlhoročnú prácu v umeleckej oblasti a práci s Rómami bol ocenený francúzskym veľvyslancom na Slovensku a získal štátne vyznamenanie Rádu Národného rytiera. Ivan Akimov sa vyjadruje k rómskej kultúre na Slovensku, jej hodnote a význame pre celú spoločnosť.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové faktografické monológ riadený slovenčina všeobecná verejnosť internýKmeťoband - pravá rómska hudba

vytvorené: 03. 08. 2017 15:45 upravené: 04. 08. 2017 15:50

Kmeťoband - skupina, ktorú v roku 1999 založili Igor Kmeťo st. a Igor Kmeťo ml. Ide o otca a syna. Igor Kmeťo st. je manažérom skupiny, Igor Kmeťo ml. hrá na syntetizátori, saxofóne, spieva a tvorí hudobné aranžmány. Skladby skupiny námetovo vychádzajú zo životných skúseností a situácií - láska, žiaľ, život mladých. Do širšieho povedomia poslucháčov súčasných populárnych hudobných žánrov sa zapísali aj úspešnou spoluprácou so známym raperom Rytmusom. Piesne sú nabité temperamentom a emóciami. Žánrovo spadajú do kategórie rom-popu s prevahou tanečnej hudby. Obsahom rozhovoru sú osobné postoje Igora Kmeťa st. a Igora Kmeťa ml. k rómskej hudbe, jej rozličným formám, histórii, jej vývinu a súčasným trendom.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové faktografické monológ riadený slovenčina Igor Kmeťo st. Igor Kmeťo ml. všeobecná verejnosť internýMartin Kaleja - tvorba výtvarného diela

vytvorené: 03. 08. 2017 15:31 upravené: 04. 08. 2017 11:11

Martin Kaleja-Januv (1984-) sa narodil v rómskej osade v Jarovniciach, kde aj žije. Jeho vzťah k výtvarnému umeniu sa utváral a rozvíjal na základnej škole v Jarovniciach, pod vedením učiteľa výtvarnej výchovy Jána Sajka. V štúdiu pokračoval na Strednej umeleckej škole v Prešove, v odbore Dizajn a spracovanie dreva. Okrem kresby a maľby sa naďalej venuje drevorezbárstvu, v ktorom dominujú sakrálne témy. E-born (digitálny kultúrny objekt) dokumentuje proces tvorby, ktorého výsledkom je portrét za použitia techniky kresba uhlíkom. Martin Kaleja-Januv v súčasnosti pracuje ako asistent učiteľa na Základnej škole v Jarovniciach.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba slovenčina Martin Kaleja všeobecná verejnosť internýČertovský čapáš

vytvorené: 14. 07. 2017 16:06 upravené: 04. 08. 2017 14:51

Premiéra divadelného predstavenia Čertovský čapáš ponúka malému divákovi pohľad na školské prostredie, s ktorým sa stretnú v období povinnej školskej dochádzky. Opačne, pohľad na čertovskú školu vnáša diváka do sveta, v ktorom sú žiaci odmeňovaní za neskoré príchody do školy, za päťky... Protipólnym postavením explicitne vykreslených pozitívnych a negatívnych postáv v spevohre sa poukazuje na žiadúce ustálené formy správania sa v školskom prostredí aj mimo neho. Žáner: spevohra na rozprávkové motívy, jazyk predstavenia: slovenský, výprava: klasická rekvizitárna, hra je interaktívna.

kategória: dráma

tagy: divadlo komédia spevohra scénická originál slovenčina Romathan deti a mládež internýJozef Fečo - tvorba výtvarného diela

vytvorené: 13. 07. 2017 10:18 upravené: 04. 08. 2017 15:01

Jozef Fečo maľuje portrét. Video dokument zachytáva tvorbu portrétu. Portrétovanou osobou je Joaquín Cortés, tanečník (balet, flamenco, fúzia tanečných štýlov), narodený v roku 1969 v Španielsku, známy spoluprácou s osobnosťami svetovej populárnej kultúry. Rozmery obrazu: 120 cm (š) x 100 cm (v). Podkladový materiál: sadrokartón. Technika: maľba, čierno-šedo-biele spektrum. Štýl: pop-art. Dielo je súčasťou séria trinástich portrétov svetových osobností rómskeho pôvodu, vzniklo v rámci prioritného projektu podporeného MK SR, s názvom Živé knihy: slovo - obraz - zvuk, v období od 04/2015 do 05/2015. Jozef Fečo maľuje portrét. Video dokument zachytáva tvorbu portrétu. Portrétovanou osobou je Joaquín Cortés, tanečník (balet, flamenco, fúzia tanečných štýlov), narodený v roku 1969 v Španielsku, známy spoluprácou s osobnosťami svetovej populárnej kultúry. Rozmery obrazu: 120 cm (š) x 100 cm (v). Podkladový materiál: sadrokartón. Technika: maľba, čierno-šedo-biele spektrum. Štýl: pop-art. Dielo je súčasťou séria trinástich portrétov svetových osobností rómskeho pôvodu, vzniklo v rámci prioritného projektu podporeného MK SR, s názvom Živé knihy: slovo - obraz - zvuk, v období od 04/2015 do 05/2015.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba slovenčina Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýAutorské čítanie - Erika Hornáková, Roman Goroľ

vytvorené: 31. 12. 2016 17:16 upravené: 26. 06. 2017 10:09

Autorské čítanie usporiadané Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove, sa konalo dňa 30. októbra 2013 v priestoroch reštaurácie Double Tiffany v Prešove. Hlavnými hosťami bola spisovateľka Erika Hornáková a poet Roman Goroľ, ktorí rozprávali o sebe, o svojej tvorbe a taktiež zo svojej tvorby čítali aj publiku. Hudobným hosťom bolo gitarové duo - Duo Farsa.

kategória: rozprávanie

tagy: Erika HornákováProjekt Živá kniha: Rómsky jazyk

vytvorené: 31. 12. 2016 11:42 upravené: 07. 09. 2017 16:40

Živé knižnice ako metóda ponúkajú ľuďom príležitosť spoznať osobné príbehy ľudí, ktorí sú zaujímaví a väčšinovému divákovi takmer neznámi. Cieľom je na jednej strane podporovať identitu v rómskej národnostnej menšine, na strane druhej, väčšinovej spoločnosti predstavovať Rómov ako národnostnú menšinu s bohatou kultúrnou tradíciou. Štvrté zo série podujatí "Živé knihy 2015", organizované Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove, sa konalo 7. novembra 2015 vo Wave Klube v Prešove, jej témou bol rómsky jazyk. Hosťami podujatia boli Jarmila Vaňová a Stanislav Cina. Hudobným hosťom bola primáška Barbora Botošová so skupinou Bohémiens.

kategória: rozprávanie

tagy: Barbora Botošová Stanislav CinaTajomný svet a chlpáčikovia

vytvorené: 30. 12. 2016 20:54 upravené: 29. 06. 2017 14:51

Premiéru divadelného predstavenia "Tajomný svet a chlpáčikovia" pre deti odohralo divadlo Romathan. Inscenačná rozprávka ponúka divákovi pohľad na imaginatívny svet lesnej ríše, ktorému vládne kráľovná "Bachtaľori". V rozprávkovom príbehu malý divák odhaľuje tajomstvo dobra a lásky na pozadí zla a intríg odohrávajúcich sa tak v Tajomnom svete, ako aj vo svete ľudí. Žáner: spevohra na rozprávkové motívy, jazyk predstavenia: slovenský primárny, rómsky sekundárny, výprava: klasická rekvizitárna, hra nie je interaktívna, ale performatívna. Účinkujúci: Karel Adam, Oto Bunda, Milan Godla, Marián Balog, a ďalší.

kategória: dráma

tagy: RomathanBabula

vytvorené: 28. 12. 2016 22:22 upravené: 11. 05. 2017 12:15

Rozprávanie Emílie Kissovej o zvykoch a tradíciách, o odlišnostiach a špecifikách života olašských Rómov na Slovensku. V šiestich kapitolách rozpráva o význame rodiny, a vzájomnom spolužití v rodine, o zvykoch pri zásnubách a svadbe, o deťoch, materstve, o zvykoch dávať deťom prezývky a dary, o zvykoch a tradíciách pri úmrtí blízkeho človeka a pri pohrebe, o veštení a o rómskom jazyku.

kategória: rozprávanieViliam Sarközy - kováč

vytvorené: 27. 12. 2016 20:27 upravené: 30. 08. 2017 09:48

Viliam Sarközy pochádza z kováčskej rodiny. Portrét vznikol počas podujatia Európske Rómske kováčske sympózium, ktoré organizuje občianske združenie Chartikano. V portréte hovorí o kováčskej tradícii v obci a rodine, ale aj o tom, či toto remeslo prežije ďalšie desaťročia.

kategória: remeslá


Záznamov na stránku