Biháriho slávnosti 2013

vytvorené: 14. 01. 2019 20:37 upravené: 18. 01. 2019 16:21

Biháriho slávnosti sú cyklickým podujatím, ktoré sa každoročne koná v Dunajskej Strede. Jeho organizátorom je občianske združenie Dunajskostredskí rómski muzikanti a Žitnoostrovské osvetové stredisko. Celú myšlienku však priniesol a stále ostáva najaktívnejším organizátorom Štefan Banyák st., rómsky huslista. Jánoš Bihári (21. 10. 1764 Veľké Blahovo, Slovensko – 26. 4.1827 Budapešť, Maďarsko) patril medzi popredných hudobných umelcov dobového Rakúsko-Uhorska, s dosahom na kráľovský dvor. Ako huslista a skladateľ svojou tvorbou oslovil aj skladateľov svetového mena, akými boli Franz Liszt, či Ludwig van Beethoven. Obsahom digitálneho kultúrneho objektu je záznam galaprogramu.

kategória: hudbaKarol Bari - spomienkové rozprávanie

vytvorené: 04. 01. 2019 15:20 upravené: 04. 01. 2019 15:53

Záznam rozhovoru s Karolom Barim vznikol v septembri 2013 v obci Cakov, okres Rimavská Sobota. Karol Bari sa narodil v roku 1941 v spomenutej obci, v ktorej zároveň prežil celý život. Pochádza z mnoho početnej rodiny šiestich bratov, no ako jediný sa celý život venuje tradičnému košikárskemu remeslu. V rozhovore opisuje svoje skúsenosti s výrobou košíkov, tradičné zaužívané spôsoby ich výroby. Rozhovor je v slovenskom jazyku a poskytuje náhľad do života nositeľa tradičného rómskeho remesla.

kategória: remeslá

tagy: živé tradičné úžitkové prírodniny košikárstvo slovenčina Karol Bari všeobecná verejnosť internýAdrián Balog - rozprávanie učiteľa hudby

vytvorené: 04. 01. 2019 15:07 upravené: 04. 01. 2019 15:14

A. Balog bol v čase vzniku rozhovoru tridsaťročný vyštudovaný učiteľ v odbore učiteľstvo hudobnej výchovy. Pôvodom z Košíc, žijúci v meste Fiľakovo, ktoré sa v období tesne pred začiatkom krízy v roku 2008 stalo mestom s vysokou koncentráciou Rómov z celého Slovenska. A. Balog je skúsený učiteľ na miestnej Základnej umeleckej škole. Okrem toho študuje operný spev na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Hnúšti. Hovorí o aktivitách v gospelovej kapele, do ktorej zapája deti z komunity. Adrián Balog hovorí o svojich rodinných tradíciách - starý otec Zoltán Balog a jeho cimbalovka hrala hudbu gemersko-malohontského a novohradského regiónu. Adrián Balog svojim rozhovorom prispieva k rozmnoženiu poznatkov o regionálnej kultúre v spomenutých regiónoch.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové faktografické monológ riadený slovenčina Adrián Balog všeobecná verejnosť internýRoman Goroľ - Studený dotyk strateného rána

vytvorené: 13. 12. 2018 23:11 upravené: 08. 01. 2019 22:28

Roman Goroľ sa narodil 15.8.1969 vo Vranove nad Topľou. Je ženatý, má troch synov a pracuje ako asistent učiteľa v Základnej škole v obci Čaklov, kde aj býva. Roman Goroľ študoval na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde absolvoval bakalárske štúdium.  Roman Goroľ je milovníkom literatúry, poézie a prózy. Už ako dieťa začal písať krátke básne o živote, emóciách, láske. Jeho literárne umenie zhmotnené v básnickej zbierke Studený dotyk strateného rána, vydala Štátna vedecká knižnica v Prešove v roku 2016, ilustroval ju Martin Kaleja Januv. Štyri básne boli preložené Erikou Godlovou do rómskeho a anglického jazyka. Videozáznam natočený dňa 1.12.2016 ponúka zoznámenie sa s autorom tejto básnickej zbierky a niektorých jeho básní, spomína sa aj ilustrátor zbierky Martin Kaleja Januv, ktorého umelecký talent je priblížený divákom prostredníctvom videozáznamu. František Godla a Dušan Onody ako Duo Farsa doplnili program o jeho hudobnú časť. ( zdroj: Roman Goroľ, Studený dotyk strateného rána, vlastné zistenia)

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg všeobecný slovenčina rómčina všeobecná verejnosť internýSpoznajme sa - Rožňava

vytvorené: 13. 12. 2018 22:57 upravené: 11. 01. 2019 16:06

Sken pozvánky na kultúrne podujatie s názvom Spoznajme sa, ktoré sa uskutočnilo v Rožňave. Pozvánka obsahuje informácie o podujatí a účinkujúcich, mieste konania a organizátoroch.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné úžitkové 2D artefakt grafika slovenčina všeobecná verejnosť internýSpoznajme sa - Bratislava

vytvorené: 13. 12. 2018 22:52 upravené: 14. 01. 2019 16:33

Sken pozvánky na kultúrne podujatie s názvom Spoznajme sa, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave. Pozvánka obsahuje informácie o podujatí a účinkujúcich. Pozvánka je doplnená o informácie rasových útokoch na Slovensku, autorskou básňou Dezidera Bangu. Dominantnou je maľba žiakov ZŠ v Jarovniciach, z ktorej vzišlo logo združenia Jekhetane-Spolu.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné úžitkové 2D artefakt grafika slovenčina všeobecná verejnosť internýSpoznajme sa - Žiar nad Hronom

vytvorené: 13. 12. 2018 22:47 upravené: 11. 01. 2019 16:03

Sken pozvánky na kultúrne podujatie s názvom Spoznajme sa, ktoré sa uskutočnilo v meste Žiar nad Hronom. Pozvánka obsahuje informácie o podujatí a účinkujúcich, fotografie z predchádzajúcich podujatí. Pozvánka je doplnená o informácie rasových útokoch na Slovensku, autorskou básňou Jána Mitráša.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné úžitkové 2D artefakt grafika slovenčina všeobecná verejnosť internýSpoznajme sa - Detva

vytvorené: 13. 12. 2018 22:41 upravené: 14. 01. 2019 12:32

Sken pozvánky na kultúrne podujatie s názvom Spoznajme sa, ktoré sa uskutočnilo v Detve. Pozvánka obsahuje informácie o podujatí a účinkujúich, je doplnená o informácie rasových útokoch na Slovensku, autorskými básňami Jána Mitráša, Dezidera Bangu a černošského básnika Jamesa Langstona Hughesa.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné úžitkové 2D artefakt grafika slovenčina všeobecná verejnosť internýRomatelenovela: Láska v preklade

vytvorené: 13. 12. 2018 22:36 upravené: 14. 01. 2019 16:30

Sken pozvánky na divadelné predstavenie s názvom Romatelenovela: Love in translation. Predstavenie je medzinárodným divadelným projektom, do ktorého boli zapojení ľudia zo Slovenska, Rakúska, Poľska, Maďarska, Rumunska, Nemecka, Slovinska. Prednú stranu pozvánky tvorí grafika na modrom lesklom podklade s vyobrazenými tromi prstami. Zadná strana pozvánky informuje o podujatí, mieste konania a hercoch a autoroch. V spodnej časti sú logá organizátorov, podporovateľov a spolupracujúcich organizácií.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné úžitkové 2D artefakt grafika slovenčina všeobecná verejnosť internýSpievame pre lásku

vytvorené: 13. 12. 2018 22:30 upravené: 14. 01. 2019 12:15

Sken pozvánky na koncert Idy Kelarovej a skupiny Romano rat s názvom Spievame pre lásku. Predná strana pozvánky uvádza informácie o koncerte a fotografiu Idy Kelarovej. Zadná strana pozvánky informuje o sprievodnom podujatí - výstavy rómskych výtvarníkov a prezentácie textov rómskych básnikov.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné úžitkové 2D artefakt grafika slovenčina všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku