Stanislav Cina - Rezbár

vytvorené: 06. 11. 2018 13:22 upravené: 06. 11. 2018 20:52

Krátke rozprávanie Stanislava Cinu o rezbárskej práci v pastoračnom centre v obci Čičava. Pastoračné centrum Rómov zastrešuje formačnú a misijnú službu v rómskych komunitách najmä vranovského okresu. Cez občianske združenie Horúci tím, zrealizovali v roku 2012 projekt chránenej dielne, v ktorej zamestnali hendikepovaných Rómov z okolia Vranova nad Topľou. V rámci chránenej dielne sa venovali rezbárskym prácam pod vedením Milana Krajniaka. Venovali sa hlavne sakrálnej tvorbe.

kategória: remesláAdela Orgovánová - spomienkové rozprávanie

vytvorené: 12. 10. 2018 19:45 upravené: 12. 10. 2018 19:46

Adela Orgovánová (1936-) je rodáčkou z Prešova, kde aj prežila celý život. Keď mala 8 rokov prežila bombardovanie Prešova Sovietmi. K bombardovaniu došlo 20.12.1944 a trvalo vyše 70 minút. Presný počet obetí nie je známy, oficiálne bolo v Prešove pochovaných 140 osôb. Bombardovanie, známe aj ako Stalinove sviečky, poškodilo značnú časť mesta. Adela Orgovánová spomína, ako s rodinou toto bombardovanie prežili. Spomína na život v Prešove počas 2. svetovej vojny a v povojnovom období - hovorí o svojej rodine, detstve, o svojej mladosti a práci, ale aj o snahe, skromnosti, priateľstve a hodnotách.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený slovenčina všeobecná verejnosť internýŽaneta Štipáková - Devla miro

vytvorené: 12. 10. 2018 14:48 upravené: 12. 10. 2018 14:49

Žaneta Štipáková, herečka a speváčka pôsobiaca v divadle Romathan spieva rómsku popovú pieseň Devla miro (Bože môj) v sprievode vyštudovaného klaviristu, učiteľa na základných umeleckých školách, skladateľa a rómskeho hip-hoppera Miroslava Raca, ktorý vystupuje pod umeleckým menom BG. Pieseň svojim obsahovým zameraním spadá do kategórie piesní smutných, laudatívnych. Videozáznam vznikol 24.08.2015 v Prešove a bolo súčasťou podujatia nazvaného Živá kniha: slovo - obraz - zvuk, ktoré organizovala Štátna vedecká knižnica v Prešove pri príležitosti spomienky na rómsky holokaust.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná hudba rom-pop sólo prevzatá rómčina Žaneta Štipáková Miroslav Rác všeobecná verejnosť internýŽaneta Štipáková - Čhajori romaňi

vytvorené: 12. 10. 2018 14:24 upravené: 12. 10. 2018 14:55

Žaneta Štipáková, herečka a speváčka pôsobiaca v divadle Romathan, spieva ľudovú rómsku pieseň Čhajori romani (Dievčatko rómske), v sprievode vyštudovaného klaviristu, učiteľa na základných umeleckých školách, skladateľa a rómskeho hip-hoppera Miroslava Ráca, ktorý vystupuje pod umeleckým menom BG. Pieseň Čhajori romani je niečo ako hymna slovenských Rómov, ktorá sa vzťahuje k obdobiu druhej svetovej vojny a rómskeho holokaustu. Videozáznam vznikol 24.08.2015 v Prešove a bolo súčasťou podujatia nazvaného Živá kniha: slovo - obraz - zvuk, ktoré organizovala Štátna vedecká knižnica v Prešove pri príležitosti spomienky na rómsky holokaust. 

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná hudba ľudová sólo pôvodná rómčina Žaneta Štipáková Miroslav Rác všeobecná verejnosť internýMarco Pillo - Bulería

vytvorené: 12. 10. 2018 10:23 upravené: 12. 10. 2018 14:07

Marco Pillo vyštudoval hru na cimbal na pražskom konzervatóriu, neskôr aj hru na klasickú gitaru. Počas študijného pobytu v Barcelone spoznal rómske flamenco, čo ovplyvnilo jeho ďalšiu tvorbu. Digitálny kultúrny objekt je záznamom jeho interpretácie Buleríe. Buleríja je najcharakteristickejším druhom flamenca pôvodom z  mesta Jerez de la Frontera (domovské mesto vzniku flamenca, Andalúzia, Španielsko). Všeobecne sa skladá z troch alebo štyroch osemslabičných veršov. Predstavuje jeden z najkomplexnejších tanečných a gitarových štýlov: živý, šťastný a radostný. Bulería sa zvyčajne hrá ako záverečná skladba na tanec na konci flamenco party. 

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná hudba flamenco sólo prevzatá španielčina Marco Pillo všeobecná verejnosť internýMarco Pillo - Enamorado soy

vytvorené: 12. 10. 2018 09:13 upravené: 12. 10. 2018 09:14

Marco Pillo vyštudoval hru na cimbal na pražskom konzervatóriu, neskôr aj hru na klasickú gitaru. Počas študijného pobytu v Barcelone spoznal rómske flamenco, čo ovplyvnilo jeho ďalšiu tvorbu. Digitálny kultúrny objekt je záznamom jeho interpretácie skladby Enamorado soy (Som zamilovaný), ktorú zložil Canut Reyes (vlastným menom Francois Reyes) v roku 1989 a vyšla v tom istom roku na jeho prvom sólovom albume s názvom Bolero. Jeho skladba je koncipovaná ako pocta skladateľovi Mauriceovi Ravelovi.  

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná hudba flamenco sólo prevzatá španielčina Marco Pillo všeobecná verejnosť internýMichal Bársony - pedagóg a výtvarník

vytvorené: 08. 10. 2018 16:01 upravené: 08. 10. 2018 16:02

Narodil sa v obci Kunova Teplica, v okrese Rožňava. Materinským jazykom v rodine bola maďarčina, tradične sa rodina venovala kováčstvu a muzikantstvu. Štúdium výtvarnej výchovy a ruského jazyka absolvoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Postgraduálne štúdium absolvoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, získal titul PaedDr. Venuje sa maľbe a kresbe, tematicky v jeho tvorbe prevažujú sakrálne témy, v menšej miere ženské portréty a krajinky. Ako pedagóg pôsobil na základných, stredných aj vysokých školách, istý čas aj v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Vo videu popisuje proces tvorby obrazu s názvom Anjel, použitú techniku, materiál a myšlienkové pozadie výberu a stvárnenia témy.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený slovenčina Michal Bársony všeobecná verejnosť internýBetlehem

vytvorené: 05. 10. 2018 14:31 upravené: 05. 10. 2018 14:31

Artefakt vznikol v roku 2006 v rámci projektu Feder dživipen - Lepší život, ktorý realizovalo Občianske združenie pre podporu a rozvoj regiónov a Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. V spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny bolo vybraných 33 nezamestnaných Rómov, ktorí boli ďalej školení a hľadalo sa pre nich dlhodobé zamestnanie v rôznych pracovných oblastiach. Časť z nich pracovala v remeselno-umeleckej dielni pod vedením lektorky, výtvarnej pedagogičky Mgr. Miriam Kavuličovej-Tomašiakovej, kde okrem množstva umeleckých diel a úžitkových predmetov vznikol aj tento artefakt. Autor artefaktu neznámy.

Technika: čipka

kategória: výtvarné umenie

tagy: sakrálne hmotné umelecké 2D artefakt čipka všeobecná verejnosť internýDiabolské husle a hostia

vytvorené: 05. 10. 2018 12:14 upravené: 08. 10. 2018 15:46

Mimoriadny koncert Diabolských huslí a ich hostí venovaný spomienke na nedožité 75. narodeniny Jána Berkyho Mrenicu staršieho (11.5.1939, Očová, † 12.10.2008) sa konal v Bratislave, dňa 18.11.2014. Ján Berky Mrenica starší bol huslistom a skladateľom. Založil hudobné zoskupenie Diabolské husle, ktorého hlavným predstaviteľom sa po jeho smrti stal jeho syn Ján Berky Mrenica mladší. Do povedomia spoločnosti sa dostal ako reprezentant slovenskej ľudovej hudby a vedúci člen hudobného telesa SĽUK (Slovenský ľudovo umelecký kolektív), podieľal sa na tvorbe mnohých televíznych hudobných programov. Bol aj zberateľom rómskych piesní, ktoré v roku 1993 vydal knižne pod názvom Nane oda lavutaris. V rámci svojej hudobnej tvorby spolupracoval s mnohými slovenskými spevákmi (Martin Babjak, Jana Kocianová a pod.) a hudobníkmi. Za svoje mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry na Slovensku získal ocenenia
1995 - Posol Slovenska, 1997 - Pribinov kríž, 1997- Slovak Gold, 2003 - Krištáľové krídlo za rok 2002, 2003 - Cena mesta Zvolen za celoživotné dielo, 2004 - Čestná cena desaťročia Slovak Gold, 2006 -Cena Banskobystrického samosprávneho kraja, zlatý nosič za predaj albumu Primášov sen pri predaji viac ako 5000 kusov. Na počesť tohto hudobníka sa konal koncert pod vedením Jána Berkyho mladšieho a Diabolských huslí, ktorých hosťami boli napríklad Jana Hubinská, Jana Orlická, Marián Čekovský, Martin Valihora, Milan Godla, Ondrej Ferko a iní. Záznam ponúka pohľad na hudobné vystúpenia hostí.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná hudba mix orchester prevzatá Diabolské husle všeobecná verejnosť internýMichal Bársony - Dievča v okne

vytvorené: 05. 10. 2018 08:33 upravené: 05. 10. 2018 08:34

Narodil sa v obci Kunova Teplica, v okrese Rožňava. Materinským jazykom v rodine bola maďarčina, tradične sa rodina venovala kováčstvu a muzikantstvu. Štúdium výtvarnej výchovy a ruského jazyka absolvoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Postgraduálne štúdium absolvoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, získal titul PaedDr. Venuje sa maľbe a kresbe, tematicky v jeho tvorbe prevažujú sakrálne témy, v menšej miere ženské portréty a krajinky. Ako pedagóg pôsobil na základných, stredných aj vysokých školách, istý čas aj v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Vo videu popisuje proces tvorby obrazu s názvom Dievča v okne, použitú techniku, materiál a myšlienkové pozadie výberu a stvárnenia témy.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba slovenčina Michal Bársony všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku