Balvalfest (Festival vetra)

vytvorené: 22. 03. 2019 13:12 upravené: 25. 03. 2019 08:20

Záznam z 13. ročníka rómskeho festivalu, ktorý sa v roku 2013 konal v obci Kokava nad Rimavicou. Na festivale sa prezentuje nielen tradičná rómska hudba, ale aj moderné žánre. Organizátori každoročne na podujatie pozývajú interpretov zo Slovenska, aj zo zahraničia. Finálne video je editovaným zostrihom predstavení vybraných účinkujúcich z oblasti tradičnej aj súčasnej rómskej hudobnej scény, doplnené o rozhovor s organizátorom festivalu Vladimírom Sendreiom.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná hudba mix pôvodná prevzatá slovenčina rómčina maďarčina Vladimír Sendrei všeobecná verejnosť internýCigánski diabli - koncert

vytvorené: 20. 03. 2019 15:53 upravené: 20. 03. 2019 15:54

Cigánski diabli ako zoskupenie rómskych hudobníkov uvádzajú rok 1991 ako rok vzniku tejto formácie.  Vyznačujú sa bravúrnou až virtuóznou interpretáciou rómskej hudby z mestského prostredia, klasickej svetovej hudby, no nevyhýbajú sa ani spolupráci so súčasnými umelcami z prostredia populárnej hudby. Orchester účinkuje na mnohých podujatiach na Slovensku aj v zahraničí, hrali na piatich kontinentoch.  Na koncerte v Prešove  dňa 24.10.2013 v kine Scala  hrali v tomto zložení:  spev a violončelo – Silvia Šarköziová, viola – Jozef Farkaš, kontrabas – Tibor Lévai, sólový kontrabas – Alexander Mihok, husle – Emil Hasala, klarinet a tarogáto – Zoltán Grunza, cimbal – Ernest Šarközi, primáš (husle) – Štefan „Picur“ Banyák.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna vážna hudba súčasná orchester pôvodná ľudová rómčina Cigánski Diabli všeobecná verejnosť internýHelena Červeňáková - spomienkové rozprávanie

vytvorené: 22. 02. 2019 14:37 upravené: 22. 02. 2019 14:40

Záznam z rozhovoru s H. Červeňákovou vznikol v septembri 2013 v obci Roštár, okres Rožňava. H. Červeňáková, rodená Laliková sa narodila v roku 1963 ako dieťa vysídlencov zo Slovenska v meste Moravská Třebová. Neskôr sa rodina vrátila na Slovensko, späť do rodnej obce. H. Červeňáková patrila a patrí medzi vedúce osobnosti rozvoja rómskej kultúry a občianskych a spolkových aktivít v oblasti Gemera. Jej literárna tvorba je špecifická tým, že píše priamo v rómčine, konkrétne vo veľmi ojedinelom rómskom dialekte, ktorý sa vyskytuje výlučne v okolí Rožňavy. Obsahom rozhovoru je jej spomienkové rozprávanie o vlastnom živote, o udalostiach v rómskej komunite na Gemeri aj v iných oblastiach. Rozhovor je v slovenskom jazyku. 

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený slovenčina Helena Červeňáková všeobecná verejnosť internýMarco Pillo - Amor mio

vytvorené: 14. 02. 2019 09:45 upravené: 25. 02. 2019 16:20

Marco Pillo - hudobník, spevák a skladateľ. Pôvodne vyštudoval hru na cimbal, neskôr gitaru. Počas štúdií v Španielsku a Barcelone, sa stretol s miestnou rómskou flamenco hudobnou kultúrou, ktorá do značnej miery ovplyvnila jeho ďalšiu hudobnú tvorbu. Digitálny kultúrny objekt je záznamom jeho interpretácie skladby Amor mio / Láska moja z albumu Volare rómskej skupiny Gipsy Kings.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná hudba flamenco sólo prevzatá španielčina Marco Pillo všeobecná verejnosť internýKvetoslava Berkyová – spomienkové rozprávanie

vytvorené: 28. 01. 2019 09:42 upravené: 14. 02. 2019 11:00

Záznam z rozhovoru vznikol 31.7.2014. Kvetoslava Berkyová viac ako 30 rokov pracuje v rómskej komunite v Rudňanoch. Tam sa aj narodila a dodnes tam žije. Ako terénna pracovníčka a aktivistka sa venuje deťom a mládeži v komunitnom centre, kde s nimi nacvičuje rôzne divadelné, hudobné, či tanečné vystúpenia. Venovala sa aj písaniu poézie.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený slovenčina Kvetoslava Berkyová všeobecná verejnosť internýBiháriho slávnosti 2013

vytvorené: 14. 01. 2019 20:37 upravené: 28. 01. 2019 09:23

Biháriho slávnosti sú cyklickým podujatím, ktoré sa každoročne koná v Dunajskej Strede. Jeho organizátorom je občianske združenie Dunajskostredskí rómski muzikanti a Žitnoostrovské osvetové stredisko. Celú myšlienku však priniesol a stále ostáva najaktívnejším organizátorom Štefan Banyák st., rómsky huslista. Jánoš Bihári (21. 10. 1764 Veľké Blahovo, Slovensko – 26. 4.1827 Budapešť, Maďarsko) patril medzi popredných hudobných umelcov dobového Rakúsko-Uhorska, s dosahom na kráľovský dvor. Ako huslista a skladateľ svojou tvorbou oslovil aj skladateľov svetového mena, akými boli Franz Liszt, či Ludwig van Beethoven. Obsahom digitálneho kultúrneho objektu je záznam galaprogramu.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná hudba mix orchester pôvodná Biháriho orchester všeobecná verejnosť internýKarol Bari - spomienkové rozprávanie

vytvorené: 04. 01. 2019 15:20 upravené: 04. 01. 2019 15:53

Záznam rozhovoru s Karolom Barim vznikol v septembri 2013 v obci Cakov, okres Rimavská Sobota. Karol Bari sa narodil v roku 1941 v spomenutej obci, v ktorej zároveň prežil celý život. Pochádza z mnoho početnej rodiny šiestich bratov, no ako jediný sa celý život venuje tradičnému košikárskemu remeslu. V rozhovore opisuje svoje skúsenosti s výrobou košíkov, tradičné zaužívané spôsoby ich výroby. Rozhovor je v slovenskom jazyku a poskytuje náhľad do života nositeľa tradičného rómskeho remesla.

kategória: remeslá

tagy: živé tradičné úžitkové prírodniny košikárstvo slovenčina Karol Bari všeobecná verejnosť internýAdrián Balog - rozprávanie učiteľa hudby

vytvorené: 04. 01. 2019 15:07 upravené: 04. 01. 2019 15:14

A. Balog bol v čase vzniku rozhovoru tridsaťročný vyštudovaný učiteľ v odbore učiteľstvo hudobnej výchovy. Pôvodom z Košíc, žijúci v meste Fiľakovo, ktoré sa v období tesne pred začiatkom krízy v roku 2008 stalo mestom s vysokou koncentráciou Rómov z celého Slovenska. A. Balog je skúsený učiteľ na miestnej Základnej umeleckej škole. Okrem toho študuje operný spev na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Hnúšti. Hovorí o aktivitách v gospelovej kapele, do ktorej zapája deti z komunity. Adrián Balog hovorí o svojich rodinných tradíciách - starý otec Zoltán Balog a jeho cimbalovka hrala hudbu gemersko-malohontského a novohradského regiónu. Adrián Balog svojim rozhovorom prispieva k rozmnoženiu poznatkov o regionálnej kultúre v spomenutých regiónoch.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové faktografické monológ riadený slovenčina Adrián Balog všeobecná verejnosť internýRoman Goroľ - Studený dotyk strateného rána

vytvorené: 13. 12. 2018 23:11 upravené: 08. 01. 2019 22:28

Roman Goroľ sa narodil 15.8.1969 vo Vranove nad Topľou. Je ženatý, má troch synov a pracuje ako asistent učiteľa v Základnej škole v obci Čaklov, kde aj býva. Roman Goroľ študoval na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde absolvoval bakalárske štúdium.  Roman Goroľ je milovníkom literatúry, poézie a prózy. Už ako dieťa začal písať krátke básne o živote, emóciách, láske. Jeho literárne umenie zhmotnené v básnickej zbierke Studený dotyk strateného rána, vydala Štátna vedecká knižnica v Prešove v roku 2016, ilustroval ju Martin Kaleja Januv. Štyri básne boli preložené Erikou Godlovou do rómskeho a anglického jazyka. Videozáznam natočený dňa 1.12.2016 ponúka zoznámenie sa s autorom tejto básnickej zbierky a niektorých jeho básní, spomína sa aj ilustrátor zbierky Martin Kaleja Januv, ktorého umelecký talent je priblížený divákom prostredníctvom videozáznamu. František Godla a Dušan Onody ako Duo Farsa doplnili program o jeho hudobnú časť. ( zdroj: Roman Goroľ, Studený dotyk strateného rána, vlastné zistenia)

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg všeobecný slovenčina rómčina všeobecná verejnosť internýSpoznajme sa - Rožňava

vytvorené: 13. 12. 2018 22:57 upravené: 11. 01. 2019 16:06

Sken pozvánky na kultúrne podujatie s názvom Spoznajme sa, ktoré sa uskutočnilo v Rožňave. Pozvánka obsahuje informácie o podujatí a účinkujúcich, mieste konania a organizátoroch.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné úžitkové 2D artefakt grafika slovenčina všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku