Michal Bársony - Tradícia rómskych remesiel

vytvorené: 17. 02. 2020 19:40 upravené: 18. 02. 2020 14:33

Narodil sa v obci Kunova Teplica, v okrese Rožňava. Materinským jazykom v rodine bola maďarčina, tradične sa rodina venovala kováčstvu a muzikantstvu. Štúdium výtvarnej výchovy a ruského jazyka absolvoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Postgraduálne štúdium absolvoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, získal titul PaedDr. Venuje sa maľbe a kresbe, tematicky v jeho tvorbe prevažujú sakrálne témy, v menšej miere ženské portréty a krajinky. Ako pedagóg pôsobil na základných, stredných aj vysokých školách, istý čas aj v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave.

kategória: rozprávanie

tagy: biografické monológ riadený slovenčina Michal Bársony všeobecná verejnosť internýBlack

vytvorené: 12. 02. 2020 10:30 upravené: 12. 02. 2020 10:30

Autorkou kresby je výtvarníčka Šarlota Bottová z Hnúšte. V kresbe je zobrazený portrét neznámeho staršieho Afroameričana. Kresba bola realizovaná grafitovými ceruzami na výkrese v roku 2017.

autor: Šarlota Bottová

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýStarší muž

vytvorené: 12. 02. 2020 10:24 upravené: 12. 02. 2020 10:24

Autorkou kresby je výtvarníčka Šarlota Bottová z Hnúšte. V kresbe je zobrazený portrét neznámeho staršieho muža. Kresba bola realizovaná grafitovými ceruzami na výkrese v roku 2019.

autor: Šarlota Bottová

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýJason Statham

vytvorené: 12. 02. 2020 10:08 upravené: 12. 02. 2020 10:08

Autorkou kresby je výtvarníčka Šarlota Bottová z Hnúšte. V kresbe je zobrazený britský herec Jason Statham. Kresba bola realizovaná  grafitovými ceruzami na výkrese v roku 2016.

autor: Šarlota Bottová

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýPatrik Vrbovský

vytvorené: 11. 02. 2020 17:15 upravené: 11. 02. 2020 17:15

Autorkou kresby je výtvarníčka Šarlota Bottová z Hnúšte. V kresbe je zobrazený rómsky rapový spevák Patrik Vrbovský, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Rytmus. Kresba bola realizovaná grafitovými ceruzami na výkrese v roku 2016.

autor: Šarlota Bottová

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýRodina

vytvorené: 11. 02. 2020 17:10 upravené: 11. 02. 2020 17:10

Autorkou kresby je výtvarníčka Šarlota Bottová z Hnúšte. V kresbe je zobrazený manžel a syn výtvarníčky. Kresba bola realizovaná  grafitovými ceruzami na výkrese v roku 2016.

autor: Šarlota Bottová

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýJean Reno

vytvorené: 11. 02. 2020 17:01 upravené: 11. 02. 2020 17:01

Autorkou kresby je výtvarníčka Šarlota Bottová z Hnúšte. V kresbe je zobrazený francúzsky herec Jean Reno. Kresba bola realizovaná grafitovými ceruzami na výkrese v roku 2018.

autor: Šarlota Bottová

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýIndka

vytvorené: 11. 02. 2020 16:55 upravené: 11. 02. 2020 16:55

Autorkou kresby je výtvarníčka Šarlota Bottová z Hnúšte. V kresbe je zobrazený portrét indickej ženy. Kresba bola realizovaná farebnými grafitovými ceruzami na výkrese v roku 2018.

autor: Šarlota Bottová

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýJoker

vytvorené: 10. 02. 2020 16:07 upravené: 10. 02. 2020 16:07

Autorkou kresby je výtvarníčka Šarlota Bottová z Hnúšte. V kresbe je zobrazená filmová postava - Joker. Kresba bola realizovaná farebnými grafitovými ceruzami na výkrese v roku 2017.

autor: Šarlota Bottová

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýTupac Amaru Shakur

vytvorené: 10. 02. 2020 16:02 upravené: 10. 02. 2020 16:02

Autorkou kresby je výtvarníčka Šarlota Bottová z Hnúšte. V kresbe je zobrazený Lesane Parish Crooks, americký raper, básnik a herec  známy pod umeleckým menom Tupac Amaru Shakur. Kresba bola realizovaná grafitovými ceruzami na výkrese v roku 2017.

autor: Šarlota Bottová

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku