Miroslav Rác - Na dara

vytvorené: 12. 01. 2016 11:34 upravené: 03. 10. 2018 15:37

Skladba Na dara, v preklade Neboj sa, bola dokumentovaná v rámci džezového koncertu konajúceho sa v Želiezovciach. Pieseň spadajúca do subžánru romano hip-hop. Autorom hudby a textu je Miroslav Rác. Pieseň vznikala v roku 2010 ako súčasť motivačnej činnosti zameranej na podporu deklarácie rómskej národnosti občanov pri sčítaní ľudu v Slovenskej republiky. Obrazové, zvukové a textové spracovanie vychádza zo živého záznamu. Ostatné live verzie interpreta sa môžu odlišovať textovým, hudobným a technickým podaním v rámci vlastnej autorskej licencie. ,,Na dara" - autorská skladba /Miroslav Rác/, vokálno - inštrumentálna skladba, klavír + spev /Miroslav Rác/, basová gitara /Anton Bukai/, bicie /Miroslav Talpáš/.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná rom-pop trio pôvodná rómčina Miroslav Rác Anton Bukai Miroslav Talpáš všeobecná verejnosť internýEsma Redžepova

vytvorené: 12. 01. 2016 11:16 upravené: 28. 06. 2019 15:36

Jozef Fečo, amatérsky výtvarník, absolvent Strednej umeleckej školy v Prešove. Vyštudoval v odbore dizajn a tvarovanie dreva. Aktívne začal tvoriť v roku 2011, prvým dielom je maľba Ježiša na plátne. Séria desiatich výtvarných portrétov svetových osobností vznikla v rámci prioritného projektu „Živé knihy (slovo – obraz – zvuk)“ podporeného Ministerstvom kultúry SR v období mesiacov apríl - máj 2015. Výtvarník Jozef Fečo pripravil 9 portrétov (máj 2015) v domácom prostredí - v obci Kračúnovce. Desiaty portrét vznikol v priestoroch Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry. Ďalšie tri portréty vznikli v septembri 2015. Zobrazenou osobou v portréte je Esma Redžepova. Patrí medzi najznámejšie rómske speváčky, narodila sa 8. augusta 1943 v Skopje v Macedónsku, v bývalej juhoslovanskej republike. Jej tvorba je veľmi známa a populárna v mnohých krajinách, jej piesne poznajú a spievajú príslušníci všetkých generácií. Ako deväťročná napísala svoju prvú pesničku „Čhajorije šukarije“, ktorá sa stala kultovým hitom v celej Európe. Vydala viac ako 20 albumov a odohrala takmer 30 000 koncertov. V roku 1976 bola v Indii vyhlásená za svetovú rómsku kráľovnú hudby.

Rozmer obrazu: 120cm (š) x 100cm (v). Podkladovým materiálom je sadrokartón. Použitá výtvarná technika: pop art

autor: Jozef Fečo

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýRosa Taikon

vytvorené: 12. 01. 2016 11:08 upravené: 28. 06. 2019 15:34

Jozef Fečo, amatérsky výtvarník, absolvent Strednej umeleckej školy v Prešove. Vyštudoval v odbore dizajn a tvarovanie dreva. Aktívne začal tvoriť v roku 2011, prvým dielom je maľba Ježiša na plátne. Séria desiatich výtvarných portrétov svetových osobností vznikla v rámci prioritného projektu „Živé knihy (slovo – obraz – zvuk)“ podporeného Ministerstvom kultúry SR v období mesiacov apríl - máj 2015. Výtvarník Jozef Fečo pripravil 9 portrétov (máj 2015) v domácom prostredí - v obci Kračúnovce. Desiaty portrét vznikol v priestoroch Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry. Ďalšie tri portréty vznikli v septembri 2015. Zobrazenou osobou v portréte je Rosa Sofia Ingeborg Taikon (30. júla 1926). v roku 1966 ukončila štúdium na vysokej škole výtvarných umení. Jej umelecko-remeselné dielka vychádzajú z tradičných rómskych vzorov, sú obohatené o motívy z Indie a dotvorené vlastnou fantáziou. Okrem umenia sa Rosa Taikon energicky zúčastňovala politických a sociálnych aktivít týkajúcich sa Rómov. Za svoj celoživotný boj za ľudské práva bola v roku 2013 ocenená Cenou Olafa Palmeho.

Rozmer obrazu: 120cm (š) x 100cm (v). Podkladovým materiálom je sadrokartón. Použitá výtvarná technika: pop art

autor: Jozef Fečo

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýElena Lacková

vytvorené: 12. 01. 2016 10:38 upravené: 28. 06. 2019 15:32

Jozef Fečo, amatérsky výtvarník, absolvent Strednej umeleckej školy v Prešove. Vyštudoval v odbore dizajn a tvarovanie dreva. Aktívne začal tvoriť v roku 2011, prvým dielom je maľba Ježiša na plátne. Séria desiatich výtvarných portrétov svetových osobností vznikla v rámci prioritného projektu „Živé knihy (slovo – obraz – zvuk)“ podporeného Ministerstvom kultúry SR v období mesiacov apríl - máj 2015. Výtvarník Jozef Fečo pripravil 9 portrétov (máj 2015) v domácom prostredí - v obci Kračúnovce. Desiaty portrét vznikol v priestoroch Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry. Ďalšie tri portréty vznikli v septembri 2015. Zobrazenou osobou v portréte je Elena Lacková. Narodila sa 22. marca 1921 vo Veľkom Šariši. Patrí medzi najvýznamnejšie rómske spisovateľky. Svoje diela adresovala detskému a dospelému čitateľovi. Absolvovala Fakultu sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe (1970). Venovala sa aj prozaickej a dramatickej tvorbe. Bola celoživotnou aktivistkou a rómskou buditeľkou. Zomrela 1. januára 2003 v Košiciach. 

Rozmer obrazu: 120cm (š) x 100cm (v). Podkladovým materiálom je sadrokartón. Použitá výtvarná technika: pop art

autor: Jozef Fečo

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýDuo Farsa - Sny

vytvorené: 14. 10. 2015 10:36 upravené: 15. 08. 2018 16:32

Obsahom audiozáznamu je verejné vystúpenie gitarového dua, Duo Farsa. Gitarové duo hrá vlastné emotívne skladby rôznych žánrov, s prevahou španielskych rytmov, flamenca. Duo tvoria dvaja virtuózni rómski hudobníci, František Godla a Dušan Onody zo Sabinova. Skladba vznikla počas štúdia dvojice hudobníkov na konzervatóriu. Inšpiráciou k jej vzniku bolo snívanie mladých ľudí o budúcnosti.

kategória: hudba

tagy: inštrumentálna zábavná hudba flamenco duo pôvodná autorská Duo Farsa všeobecná verejnosť internýDuo Farsa - Fiesta

vytvorené: 14. 10. 2015 10:12 upravené: 15. 08. 2018 16:30

Obsahom audiozáznamu je verejné vystúpenie gitarového dua, Duo Farsa. Gitarové duo hrá vlastné emotívne skladby rôznych žánrov, s prevahou španielskych rytmov, flamenca. Duo tvoria dvaja virtuózni rómski hudobníci, František Godla a Dušan Onody zo Sabinova. Táto autorská skladba dvojice hudobníkov, v preklade zo španielčiny „oslava”, je oslavou života. Začína pomalou, pokojnou časťou, ktorá  postupne evokuje rýchle pracovné tempo bežného dňa. Končí rytmickým, dynamicky vygradovaným večerom, po ktorom nasleduje pokojný záver dňa na konci oslavy.

kategória: hudba

tagy: inštrumentálna zábavná hudba flamenco duo pôvodná autorská Duo Farsa všeobecná verejnosť internýDuo Farsa - Minor Swing

vytvorené: 14. 10. 2015 10:05 upravené: 15. 08. 2018 16:28

Obsahom audiozáznamu je verejné vystúpenie gitarového dua, Duo Farsa. Gitarové duo hrá vlastné emotívne skladby rôznych žánrov, s prevahou španielskych rytmov, flamenca. Duo tvoria dvaja virtuózni rómski hudobníci, František Godla a Dušan Onody zo Sabinova. Skladba je hudobnou úpravou pôvodnej skladby s rovnakým názvom, ktorej autorom je Django Reinhardt.

kategória: hudba

tagy: inštrumentálna zábavná hudba flamenco duo prevzatá Duo Farsa všeobecná verejnosť internýDuo Farsa - Bossa Dorado

vytvorené: 14. 10. 2015 09:59 upravené: 15. 08. 2018 16:27

Obsahom audiozáznamu je verejné vystúpenie gitarového dua, Duo Farsa. Gitarové duo hrá vlastné emotívne skladby rôznych žánrov, s prevahou španielskych rytmov, flamenca. Duo tvoria dvaja virtuózni rómski hudobníci, František Godla a Dušan Onody zo Sabinova. Autorom skladby je gitarista Dorado Schmitt, autormi úpravy sú hudobníci Dua Farsa.

kategória: hudba

tagy: inštrumentálna zábavná hudba flamenco duo prevzatá Duo Farsa všeobecná verejnosť internýDuo Farsa - Hag

vytvorené: 14. 10. 2015 09:52 upravené: 15. 08. 2018 16:25

Obsahom audiozáznamu je verejné vystúpenie gitarového dua, Duo Farsa. Gitarové duo hrá vlastné emotívne skladby rôznych žánrov, s prevahou španielskych rytmov, flamenca. Duo tvoria dvaja virtuózni rómski hudobníci, František Godla a Dušan Onody zo Sabinova. Názov skladby hudobníci prekladajú ako hug - objatie a pôvodne vznikol zo začiatočných písmen názvov akordov používaného akordového postupu v skladbe, H-G-A-D.

kategória: hudba

tagy: inštrumentálna zábavná hudba flamenco duo pôvodná autorská Duo Farsa všeobecná verejnosť internýDuo Farsa - Noc v Ankare

vytvorené: 14. 10. 2015 09:19 upravené: 15. 08. 2018 16:24

Obsahom audiozáznamu je verejné vystúpenie gitarového dua, Duo Farsa. Gitarové duo hrá vlastné emotívne skladby rôznych žánrov, s prevahou španielskych rytmov, flamenca. Duo tvoria dvaja virtuózni rómski hudobníci, František Godla a Dušan Onody zo Sabinova. Táto autorská skladba bola inšpirovaná pobytom hudobníkov v Turecku a zaujme  svojou živelnosťou a odviazanosťou.

kategória: hudba

tagy: inštrumentálna zábavná hudba flamenco duo pôvodná autorská Duo Farsa všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku