Kristián Bandy

vytvorené: 02. 10. 2023 11:10 upravené: 02. 10. 2023 11:10

Bc. Kristián Bandy, Dis.art., hrá v rodinnej cimbalovej kapele Ďusi Band na violu. Je hosťujúcim členom hudobnej zložky divadla Romathan, vedie hudbu folklórneho súboru Fijalečka pri ZŠ Šrobárova v Prešove. Je absolventom Základnej umeleckej školy Mikuláša Moyzesa v Prešove, odbor hra na husle. V štúdiu pokračoval na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove (1. - 3. ročník), absolutórium ukončil na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Košiciach (4. - 6. ročník). Bakalársky titul získal na Katolíckej univerzite v Ružomberku, pracovisko v Spišskom Podhradí.
Fotografie zobrazujú bratov Kristiána a Júliusa Bandyho ml.  

Fotografie vznikli v rámci dokumentovania rodinných cimbalových kapiel v roku 2022.

 

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Kristián Bandy všeobecná verejnosť internýSamuel Bandy

vytvorené: 02. 10. 2023 11:00 upravené: 02. 10. 2023 11:01

Samuel Bandy je primášom rodinnej cimbalovej kapely Ďusi Band. Po absolvovaní Základnej umeleckej školy Mikuláša Moyzesa v Prešove, pokračuje v štúdiu na Konzervatóriu na Timonovej ulici č.2 v Košiciach. Získal niekoľko významných ocenení na súťažiach huslistov na Slovensku.

Fotografia vznikla v rámci dokumentovania rodinných cimbalových kapiel v roku 2022.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Samuel Bandy všeobecná verejnosť internýJúlius Bandy

vytvorené: 02. 10. 2023 09:59 upravené: 02. 10. 2023 10:44

Július Bandy pochádza z hudobníckej rodiny. Narodil sa v Prešove. Na Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa v Prešove vyštudoval hru na cimbal. Ovláda hru na saxofón, kontrabas a harmoniku. V rokoch 1982-1983 pôsobil v detskom folklórnom súbore Dúbravienka v Prešove. V rokoch 1985-1986 pôsobil v detskom folklórnom súbore Šarišanček v Prešove. Ako 15 ročný pôsobil v Ukrajinskom divadle v Prešove. Vojenskú službu vykonával vo Vojenskom umeleckom súbore Jánošík vo Zvolene (1993-1994). Ako cimbalista pôsobil vo viacerých kapelách a súboroch – Ľudová hudba Prešovčan, Folklórny súbor Sabinovčan, Ľudová hudba Čardáš z Prešova, Ľudová hudba Jána Budyiho z Humenného.

Fotografia vznikla v rámci dokumentovania rodinných cimbalových kapiel v roku 2022.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Július Bandy všeobecná verejnosť internýMiroslav Rác

vytvorené: 02. 10. 2023 09:33 upravené: 02. 10. 2023 09:33

Miroslav Rác je klavirista, hudobný pedagóg, skladateľ. Už niekoľko rokov sa venuje hudobnému spracovaniu témy rómskeho holokaustu. Ako koncertný umelec, hral na niekoľkých svetových pódiách v Európe aj v Izraeli.
Fotografie dokumentujú jeho klavírny recitál, venovaný obetiam rómskeho holokaustu.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Miroslav Rác všeobecná verejnosť internýManuša

vytvorené: 21. 08. 2023 14:47 upravené: 03. 10. 2023 10:04

Hudobné zoskupenie Manuša (Ľudia) tvoria profesionálni hudobníci, iniciátorkou celého projektu je slovenská speváčka Júlia Kozáková. Na cimbal hrá Ľubomír Gašpar, na husle Viliam Didiáš, na violu Vojtech Bélu Botoš a na kontrabas Ján Rigo. S podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR a Bratislavského samosprávneho kraja, vydali v roku 2022 rovnomenný album. Desať skladieb tvoria tradičné rómske piesne v originálnych aranžmánoch členov kapely, doplnené o prvky maďarskej rómskej hudby.
Fotografie vznikli v auguste 2022, počas dokumentovania kapely v rámci výskumu rómskych cimbalových kapiel s dôrazom na rodinnú hudobnú tradíciu.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Manuša všeobecná verejnosť internýDaniel Pokoš

vytvorené: 21. 08. 2023 14:14 upravené: 03. 10. 2023 11:21

Pochádza z hudobníckej rodiny z Telgártu, a od mala ho zaujímala hra na rôznych hudobných nástrojoch. Primárne sa venuje hre na husliach. Hrať na husliach sa učil sám, nemá umeleckú školu. Hudobné skúsenosti naberal z vlastnej kapely, ale aj z kapely Pokošovci.
Fotografie vznikli počas dokumentovania kapely Pokošovci, v rámci projektu dokumentovania rómskych rodinných cimbalových kapiel.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Daniel Pokoš všeobecná verejnosť internýFriš Čardáš - Ľudová hudba Júliusa Žigu

vytvorené: 09. 05. 2023 10:19 upravené: 03. 07. 2023 22:43

Rodinnú cimbalovú kapelu s názvom Ľudová hudba Júliusa Žigu tvoria otec Július, dcéra Bohdana a syn Filip. Rodina pochádza z mesta Gelnica a udržiava nažive tradíciu ľudovej rómskej hudby. Všetci traja absolvovali klasické hudobné vzdelanie, sú skvelými interpretmi žánrovo bohatého repertoáru, ktorý zahŕňa rómsky a čiastočne aj slovenský folklór.
Nástrojové obsadenie:
Július Žiga – kontrabas, Bohdana Žigová – violončelo, spev, Filip Žiga - husle, Július Bandy (hosť) - cimbal, Kristián Bandy (hosť) - viola,  Vladimír Plachetka (hosť) - akordeón.
Inštrumentálna skladba, jej autora ani názov kapelník Július Žiga neuvádza, je to však tradične hrávaný čardáš vo svižnom tempe, tzv. friss csárdás.
Záznam bol vytvorený 11.12.2021 v Centre nezávislej kultúry Wave v Prešove.     

kategória: hudba

tagy: inštrumentálna zábavná ľudová sexteto prevzatá Ľudová hudba Júliusa Žigu všeobecná verejnosť internýMgr. Martina Horňáková: Rómsky slovník online

vytvorené: 02. 05. 2023 22:58 upravené: 04. 07. 2023 03:52

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Jazyk, literatúra a mediálne prostredie prezentovala príspevok s názvom Rómsky slovník online, Mgr. Martina Horňáková z Nadácie Dobrá rómska víla Kesaj. Príspevok predstavil vznikajúci projekt Rómsky slovník online, ktorý je verejnosti dostupný na webovej stránke romskyslovnik.online. Video bolo zaznamenané 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Martina Horňáková odborná verejnosť internýMgr. Zuzana Polačková, M.A., PhD.: Výzvy predprimárneho vzdelávania rómskych detí na Slovensku v súčasnosti

vytvorené: 02. 05. 2023 22:48 upravené: 04. 07. 2023 11:59

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Školstvo a vzdelávanie prezentovala príspevok s názvom Výzvy predprimárneho vzdelávania rómskych detí na Slovensku v súčasnosti Mgr. Zuzana Polačková, M.A., PhD. Video vzniklo 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Zuzana Polačková odborná verejnosť internýMgr. Ondřej Poduška: Politická participácia Rómov na Slovensku - trendy a porovnania

vytvorené: 02. 05. 2023 22:32 upravené: 23. 05. 2023 18:21

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Rómovia v historicko-politickom diskurze odznel príspevok s názvom Politická participácia Rómov na Slovensku - trendy a porovnania od Mgr. Ondřeja Podušku z Národného demokratického inštitútu. Analyzuje vývoj v oblasti politickej participácie Rómov v samosprávach za posledných desať rokov a modely účasti Rómov na politickom živote.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné čeština Ondřej Poduška odborná verejnosť interný


Záznamov na stránku