Magdaléna Kmeťková - Miesto autorského dokumentárneho filmu v rómskych témach

vytvorené: 08. 08. 2022 13:26 upravené: 08. 08. 2022 13:48

Odborný príspevok o tvorbe autorského dokumentárneho filmu v rómskej téme, ktorý odznel na odbornom podujatí s názvom Kultúra Rómov v digitálnom prostredí, prezentuje Mgr. art. Magdaléna Kmeťková.
Odborné podujatie s medzinárodnou účasťou pripravila Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove dňa 20.11.2019.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Magdaléna Kmeťková všeobecná verejnosť internýAktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku II.

vytvorené: 02. 08. 2022 10:20 upravené: 02. 08. 2022 10:44

Druhý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku sa realizoval 3. decembra 2021 v online priestore a v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Cieľom konferencie bolo priniesť nové, aktuálne a aktualizované výstupy vedeckého bádania vedkýň a vedcov, ku ktorým dospeli v priebehu roka 2021.
V troch paneloch bolo prezentovaných dovedna 18 odborných príspevkov, z nich 11 je publikovaných v našom zborníku. Každá štúdia v zborníku má stanovených dvoch recenzentov, ktorých vnímame ako odborných garantov jednotlivých výstupov. Pevne veríme, že štúdie budú prínosné aj pre čitateľov, obohatia ich o nové poznatky, prípadne ich budú motivovať k ďalšiemu poznávaniu.

kategória: literatúraŽivá kniha - Lomnické čháve

vytvorené: 07. 07. 2022 12:27 upravené: 26. 07. 2022 02:45

Lomnické čháve je rompopové hudobné zoskupenie, v ktorom je kapelníkom Milan Polhoš, manažérske vedenie zabezpečuje Tomáš Slebodník. Ich repertoár pozostáva z väčšej časti z folklórnych piesní rómskych, slovenských, ale aj inonárodných, ktoré interpretujú v popových úpravách za použitia aj elektronických hudobných nástrojov. Video zaznamenáva rozhovor s členmi kapelmi a manažérom. Záznam vznikol 8.7.2020 v Prešove, v Centre nezávislej kultúry Wave.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina rómčina Lomnické čháve všeobecná verejnosť internýVojtech Kӧkény - osada Podhorany

vytvorené: 30. 06. 2022 13:07 upravené: 30. 06. 2022 13:07

Kresba o rozmeroch 61 cm x 43 cm zobrazuje portrét muža z rómskej osady v Podhoranoch. Použitá technika je rudka na papieri. Autorom je Vojtech Kökény. Obraz je signovaný v pravom dolnom rohu výkresu, kresba bola vytvorená v roku 2001. Obraz bol súčasťou zbierky občianskeho združenia Jekhetane-Spolu, ktoré podporovalo tvorbu rómskych výtvarníkov.

PhDr. Vojtech Kökény (Kökény Kotyer Béla) sa narodil v roku 1956 v rómskej osade v obci Cakov neďaleko Rimavskej Seče. Pochádzal z muzikantskej rodiny. Dlhé roky pracoval ako robotník na rôznych stavbách na Slovensku a v zahraničí. Venoval sa výtvarnému umeniu, politike aj lokálnemu aktivizmu. Ako sám v jednom z rozhovorov spomína, nebol plodným maliarom. Pracoval s ceruzami, vodovými a olejovými farbami. Svoje diela vystavoval najmä v Rómskej putovnej galérii, ktorú organizovalo OZ Jekhetane-Spolu po vedením Daniely Hivešovej Šilanovej. Od roku 1995 do roku 2005 pracoval na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote ako sociálny pracovník. Bol členom Rómskej občianskej iniciatívy (ROI), neskôr prestúpil do Rómskej inteligencie za spolunažívanie (RIS) a politickú kariériu ukončil v Strane rómskej koalície (SRK). V roku 2005 kandidoval na predsedu Banskobystrického samosprávneho  kraja.

autor: Vojtech Kӧkény

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Vojtech Kӧkény všeobecná verejnosť internýVojtech Kӧkény - Pegas

vytvorené: 30. 06. 2022 12:54 upravené: 07. 07. 2022 10:51

Kresba o rozmeroch 61 cm x 43 cm zobrazuje portrét koňa - Pegasa. Použitá technika je rudka na pepieri. Autorom je Vojtech Kökény. Obraz je signovaný v pravom dolnom rohu výkresu, kresba bola vytvorená v roku 2001. Obraz bol súčasťou zbierky občianskeho združenia Jekhetane-Spolu, ktoré podporovalo tvorbu rómskych výtvarníkov.

PhDr. Vojtech Kökény (Kökény Kotyer Béla) sa narodil v roku 1956 v rómskej osade v obci Cakov neďaleko Rimavskej Seče. Pochádzal z muzikantskej rodiny. Dlhé roky pracoval ako robotník na rôznych stavbách na Slovensku a v zahraničí. Venoval sa výtvarnému umeniu, politike aj lokálnemu aktivizmu. Ako sám v jednom z rozhovorov spomína, nebol plodným maliarom. Pracoval s ceruzami, vodovými a olejovými farbami. Svoje diela vystavoval najmä v Rómskej putovnej galérii, ktorú organizovalo OZ Jekhetane-Spolu po vedením Daniely Hivešovej Šilanovej. Od roku 1995 do roku 2005 pracoval na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote ako sociálny pracovník. Bol členom Rómskej občianskej iniciatívy (ROI), neskôr prestúpil do Rómskej inteligencie za spolunažívanie (RIS) a politickú kariériu ukončil v Strane rómskej koalície (SRK). V roku 2005 kandidoval na predsedu Banskobystrického samosprávneho  kraja.

autor: Vojtech Kӧkény

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Vojtech Kӧkény všeobecná verejnosť internýVojtech Kӧkény - Jozef Ravasz József

vytvorené: 30. 06. 2022 11:21 upravené: 30. 06. 2022 11:21

Kresba o rozmeroch 101 cm x 74 cm zobrazuje portrét rómskeho spisovateľa Jozsefa Ravasza. Použitá  technika je rudka na papieri. Autorom je Vojtech Kökény. Obraz je signovaný v pravom dolnom rohu výkresu, kresba bola vytvorená v roku 2001. Obraz bol súčasťou zbierky občianskeho združenia Jekhetane-Spolu, ktoré podporovalo tvorbu rómskych výtvarníkov.

PhDr. Vojtech Kökény (Kökény Kotyer Béla) sa narodil v roku 1956 v rómskej osade v obci Cakov neďaleko Rimavskej Seče. Pochádzal z muzikantskej rodiny. Dlhé roky pracoval ako robotník na rôznych stavbách na Slovensku a v zahraničí. Venoval sa výtvarnému umeniu, politike aj lokálnemu aktivizmu. Ako sám v jednom z rozhovorov spomína, nebol plodným maliarom. Pracoval s ceruzami, vodovými a olejovými farbami. Svoje diela vystavoval najmä v Rómskej putovnej galérii, ktorú organizovalo OZ Jekhetane-Spolu po vedením Daniely Hivešovej Šilanovej. Od roku 1995 do roku 2005 pracoval na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote ako sociálny pracovník. Bol členom Rómskej občianskej iniciatívy (ROI), neskôr prestúpil do Rómskej inteligencie za spolunažívanie (RIS) a politickú kariériu ukončil v Strane rómskej koalície (SRK). V roku 2005 kandidoval na predsedu Banskobystrického samosprávneho  kraja.

autor: Vojtech Kӧkény

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Vojtech Kӧkény všeobecná verejnosť internýVojtech Kӧkény - Anticiganizmus

vytvorené: 30. 06. 2022 10:52 upravené: 30. 06. 2022 10:52

Maľba na sololite o rozmeroch 101 x 74 cm nemá vlastný názov. Názov Anticiganizmus bol umelo vytvorený katalogizátorom. Použitá technika je maľba na sololite. Autorom je Vojtech Kökény. Maľba zobrazuje muža, ktorý na stenu maľuje rasistické heslá. Obraz je signovaný v ľavom hornom rohu, rok vytvorenia nie je uvedený. Obraz bol súčasťou zbierky občianskeho združenia Jekhetane-Spolu, ktoré podporovalo tvorbu rómskych výtvarníkov.

PhDr. Vojtech Kökény (Kökény Kotyer Béla) sa narodil v roku 1956 v rómskej osade v obci Cakov neďaleko Rimavskej Seče. Pochádzal z muzikantskej rodiny. Dlhé roky pracoval ako robotník na rôznych stavbách na Slovensku a v zahraničí. Venoval sa výtvarnému umeniu, politike aj lokálnemu aktivizmu. Ako sám v jednom z rozhovorov spomína, nebol plodným maliarom. Pracoval s ceruzami, vodovými a olejovými farbami. Svoje diela vystavoval najmä v Rómskej putovnej galérii, ktorú organizovalo OZ Jekhetane-Spolu po vedením Daniely Hivešovej Šilanovej. Od roku 1995 do roku 2005 pracoval na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote ako sociálny pracovník. Bol členom Rómskej občianskej iniciatívy (ROI), neskôr prestúpil do Rómskej inteligencie za spolunažívanie (RIS) a politickú kariériu ukončil v Strane rómskej koalície (SRK). V roku 2005 kandidoval na predsedu Banskobystrického samosprávneho  kraja.

autor: Vojtech Kӧkény

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Vojtech Kӧkény všeobecná verejnosť internýVojtech Kӧkény - Posledný vládca stepi

vytvorené: 30. 06. 2022 10:37 upravené: 30. 06. 2022 10:37

Maľba na na plátne o rozmeroch 101 cm x 74 cm má názov Posledný vládca stepi. Použitá  technika je maľba, olej na plátne. Autorom je Vojtech Kökény. Maľba zobrazuje muža sediaceho na koni. Obraz je signovaný v pravom dolnom rohu, rok vytvorenia je 2001. Obraz bol súčasťou zbierky občianskeho združenia Jekhetane-Spolu, ktoré podporovalo tvorbu rómskych výtvarníkov.

PhDr. Vojtech Kökény (Kökény Kotyer Béla) sa narodil v roku 1956 v rómskej osade v obci Cakov neďaleko Rimavskej Seče. Pochádzal z muzikantskej rodiny. Dlhé roky pracoval ako robotník na rôznych stavbách na Slovensku a v zahraničí. Venoval sa výtvarnému umeniu, politike aj lokálnemu aktivizmu. Ako sám v jednom z rozhovorov spomína, nebol plodným maliarom. Pracoval s ceruzami, vodovými a olejovými farbami. Svoje diela vystavoval najmä v Rómskej putovnej galérii, ktorú organizovalo OZ Jekhetane-Spolu po vedením Daniely Hivešovej Šilanovej. Od roku 1995 do roku 2005 pracoval na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote ako sociálny pracovník. Bol členom Rómskej občianskej iniciatívy (ROI), neskôr prestúpil do Rómskej inteligencie za spolunažívanie (RIS) a politickú kariériu ukončil v Strane rómskej koalície (SRK). V roku 2005 kandidoval na predsedu Banskobystrického samosprávneho  kraja.

autor: Vojtech Kӧkény

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Vojtech Kӧkény všeobecná verejnosť internýVojtech Kӧkény - Autoportrét

vytvorené: 30. 06. 2022 10:04 upravené: 30. 06. 2022 10:38

Maľba na doske o rozmeroch 32 cm x 45 cm je autoportrétom autora obrazu. Názov obrazu je "Autoportrét". Použitá  technika je maľba. Autorom je Vojtech Kökény. Obraz je signovaný, rok vytvorenia je 1988. Obraz bol súčasťou zbierky občianskeho združenia Jekhetane-Spolu, ktoré podporovalo tvorbu rómskych výtvarníkov.

PhDr. Vojtech Kökény (Kökény Kotyer Béla) sa narodil v roku 1956 v rómskej osade v obci Cakov neďaleko Rimavskej Seče. Pochádzal z muzikantskej rodiny. Dlhé roky pracoval ako robotník na rôznych stavbách na Slovensku a v zahraničí. Venoval sa výtvarnému umeniu, politike aj lokálnemu aktivizmu. Ako sám v jednom z rozhovorov spomína, nebol plodným maliarom. Pracoval s ceruzami, vodovými a olejovými farbami. Svoje diela vystavoval najmä v Rómskej putovnej galérii, ktorú organizovalo OZ Jekhetane-Spolu po vedením Daniely Hivešovej Šilanovej. Od roku 1995 do roku 2005 pracoval na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote ako sociálny pracovník. Bol členom Rómskej občianskej iniciatívy (ROI), neskôr prestúpil do Rómskej inteligencie za spolunažívanie (RIS) a politickú kariériu ukončil v Strane rómskej koalície (SRK). V roku 2005 kandidoval na predsedu Banskobystrického samosprávneho  kraja.

autor: Vojtech Kӧkény

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Vojtech Kӧkény všeobecná verejnosť internýJaroslav Cicko

vytvorené: 29. 06. 2022 12:51 upravené: 29. 06. 2022 12:53

Jaroslav Cicko je známy rómsky výtvarník a sochár, ktorý svoje diela vytváral predovšetkým z dreva, ale i kameňa.
Narodil sa 25.3.1939 v Martine a zomrel 18.11.2010 v Hornej Štubni v okrese Turčianske Teplice.
Pracoval ako nástrojár v Závodoch ťažkého strojárstva v Martine a ako rezbár pôsobil v martinskom Štúdiu neprofesionálnych výtvarníkov. Bol lektorom na sympóziách neprofesionálnych umelcov.
V roku 2000 vystavoval svoje diela a predvádzal ukážky rôznych postupov pri tvorbe svojich diel v Nemecku, Česku, Španielsku, Francúzsku a Taliansku.
Najčastejším motívom jeho diel je žena vo všetkých jej podobách.

Autorom fotografie je rómsky fotograf Jozef Ferenc. Digitálna fotografia vznikla v roku 2005 v Bratislave počas oceňovania novinárov v súťaži Baroro (Kamienok), ktorú organizoval Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Na fotografii odovzdáva cenu, drevenú sochu, dramaturgičke TV Markíza D. Paulovičovej.

Zdroj:
RNĽ č. 688-694/2005

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Jaroslav Cicko všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku