Tera Fabianová

vytvorené: 20. 02. 2024 10:11 upravené: 20. 02. 2024 10:11

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2020 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych spisovateľov a spisovateliek.
Portrét zobrazuje spisovateľku Teru Fabianovú.
Tera Fabianová (rod. Kurinová) sa narodila sa 15. októbra 1930 v Žiharci na Slovensku. Je považovaná za poprednú rómsku spisovateľku a poetku 20. storočia. Patrí medzi staršiu generáciu rómskych spisovateliek, ktoré písali v rómskom jazyku. Tridsaťpäť rokov pracovala ako žeriavnička v Prahe. Hovorila plynule štyrmi jazykmi. Jej literárny talent objavila česká romistka Milena Hübschmannová, ktorá ju motivovala k tvorbe v rómčine. Debutovala poviedkami v časopise Romano ľil v 60. rokoch 20. storočia. Jej kniha Čavargoš / Tulák (1991) patrí do fantasy žánru. Táto publikácia oslovila širokú českú verejnosť. Pre Český rozhlas toto dielo načítal Vlastimil Brodský. Vrcholom jej tvorby je autobiografia Sar me phiravas andre škola / Ako som chodila do školy (1992). V roku 2006 získala Literárnu cenu Mileny Hübschmannovej za celoživotné dielo. Zomrela 23. marca 2007 v Prahe.
Zdroje informácií:
www.svedectviromu.cz/svedectvi/tera-fabianova
www.romarchive.eu/en/collection/p/tera-fabianova/

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýEva Plešková Gašparová

vytvorené: 20. 02. 2024 09:13 upravené: 20. 02. 2024 09:13

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2020 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych spisovateľov a spisovateliek.
Portrét zobrazuje spisovateľku Evu Pleškovú Gašparovú.
Eva Gašparová (rod. Plešková) sa narodila 14. mája 1951 v Očovej. Bola absolventkou Strednej ekonomickej školy v Lučenci. Od ukončenia štúdia až do dôchodku pracovala ako ekonómka. Písať začala až na dôchodku. Písala príbehy o láske a rodine, pričom čerpala zo svojich spomienok, ale aj zo spomienok svojich rodičov a starých rodičov. Tvorí v rómskom jazyku. Bola členkou Rómskeho literárnemu klubu. Žila v tvorila v Banskej Bystrici. Zomrela v roku 2023.
Zdroje informácií:
amariluma.romanokher.sk/encyclopedia/gasparova-eva-rodena-pleskova/

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýZlatica Rusová

vytvorené: 20. 02. 2024 08:42 upravené: 20. 02. 2024 08:42

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2020 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych spisovateľov a spisovateliek.
Portrét zobrazuje spisovateľku Zlaticu Rusovú.
Zlatica Rusová, rodená Boldišová sa narodila v Kameňanoch (okr. Revúca). Písať začala v roku 2004 ako 53-ročná, keď vážne ochorela a mala viac času na písanie. Rozprávačský talent zdedila po svojom starom otcovi. Je autorkou rozprávok a bájok. Spolupracovala s redakciou Romano džaniben a s portálom romea.cz v Českej republike. Je členkou Rómskeho literárneho klubu. Jej literárne dielo s názvom Kráľovná vody spracovala Štátna vedecká knižnica v Prešove do audiodramatizácie v slovenskom a rómskom jazyku.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýElena Lacková

vytvorené: 20. 02. 2024 08:04 upravené: 20. 02. 2024 08:04

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2020 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych spisovateľov a spisovateliek.
Portrét zobrazuje spisovateľku Elenu Lackovú.
Elena Lacková (22.3.1921, Veľký Šariš - 1.1.2003, Košice) patrí k najvýznamnejším predstaviteľkám rómskeho spoločenského a politicko-emancipačného hnutia v druhej polovici 20. storočia na Slovensku. Bola zakladateľkou modernej rómskej literatúry na Slovensku, stála pri zrode prvej povojnovej rómskej organizácie (Zväz Cigánov-Rómov, 1969 - 1973), spoluzakladateľkou prvého rómskeho periodika po roku 1989 Romano ľil. Elena Lacková sa stala symbolom rómskeho hnutia na Slovensku.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýVladimír Oláh

vytvorené: 19. 02. 2024 15:17 upravené: 19. 02. 2024 15:17

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2020 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych spisovateľov a spisovateliek.
Portrét zobrazuje spisovateľa Vladimíra Oláha.
Vladimír Oláh, PhDr. sa narodil 22. mája 1947 v Stropkove. Štúdium na strednej banskej škole neukončil kvôli financiám. Ako vojak z povolania začal študovať andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V roku 1984 získal doktorát. Od roku 1986 žil v Prahe. V roku 1991 založil rómske kresťanské a vzdelávacie združenie - Maticu rómsku. Bol  prvý rómsky autor prijatý do českej Obce spisovateľov. V roku 2006 mu bola udelená Literárna cena Mileny Hübschmannovej za prínos rómskej literatúre. Zomrel 28.1. 2012 v Prahe.
Zdroje informácií:
www.lidovky.cz/relax/lide/zemrel-basnik-a-prekladatel-vlado-olah.A120129_180150_lide_sk
amariluma.romanokher.sk/encyclopedia/olah-vladimir-phdr/

 

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýJozef Ravasz József

vytvorené: 19. 02. 2024 15:02 upravené: 19. 02. 2024 15:02

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2020 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych spisovateľov a spisovateliek.
Portrét zobrazuje spisovateľa Jozefa Ravasza Józsefa.
Jozef Ravasz József sa narodil 23. novembra 1949 v Sokolciach, okres Dunajská Streda na Slovensku. Študoval na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. V rómskych osadách sa po roku 1989 podieľal na založení konkrétnych politických a kultúrnych organizácií. Napísal niekoľko kníh a zbierok básní. Medzi nimi aj knihu Domček v srdci (1992), ktorú vydalo vydavateľstvo Romaňi Kultúra v Bratislave a ktorá obsahuje rozprávky v maďarskom, rómskom a slovenskom jazyku.
Je docentom, romológom a sociálnym pracovníkom. Vyštudoval na Fakulte sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, neskôr absolvoval rigoróznu skúšku. V doktorandskom štúdiu pokračoval na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave. V roku 2012 sa habilitoval a získal titul docenta. V súčasnosti žije a pracuje striedavo v Dunajskej Strede a v Moldave nad Bodvou, súčasne vedie Romologický výskumný a metodický inštitút v Dunajskej Strede.
Zdroje informácií:
szmit.hu/rolunk/tagjaink/ravasz-jozsef/

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýĽudovít Didi

vytvorené: 19. 02. 2024 11:27 upravené: 23. 02. 2024 07:41

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2020 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych spisovateľov a spisovateliek.
Portrét zobrazuje spisovateľa Ľudovíta Didiho.
Ľudovít Didi sa narodil v roku 1931 v Púchove. V školskom roku 1951/1952 začal študovať na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe, pre jeho svojrázne názory ho zo štúdia vylúčili. V roku 1963 ukončil štúdium na Pedagogickom inštitúte v Nitre. V roku 1980 podpísal Chartu 77. Okresný národný výbor ho v roku 1990 rehabilitoval, neskôr sa stal riaditeľom Detského domova v Koliňanoch. Literárnej činnosti sa začal venovať v roku 2001. Prvé dielo, román Príbehy svätené vetrom, publikoval ako sedemdesiattriročný v roku 2004. V roku 2008 vyšlo jeho ďalšie literárne dielo Cigánkina veštba. Román Čierny Róm a biela láska (2012), v ktorom zachytáva životné peripetie protagonistu Róma Gejzu, ktorý sa zamiluje do nerómskej dievčiny Mariky, predstavuje kompozične zovretejšie rozprávanie. Jeho posledný román s autobiografickými prvkami Róm Tardek a jeho osud vyšiel po smrti autora (2013).
Mesto Vráble Ľudovítovi Didimu udelilo Cenu mesta Vráble 2014 In memoriam, v roku 2023 mu odhalili v meste pamätnú tabuľu. Prezidentka Zuzana Čaputová mu udelila v roku 2023 Rad Ľudovíta Štúra III. triedy In memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody.
Zdroje informácií:
www.litcentrum.sk/autor/ludovit-didi
www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/didi-ludovit/

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýJán Šándor

vytvorené: 19. 02. 2024 10:47 upravené: 19. 02. 2024 10:47

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2020 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych spisovateľov a spisovateliek.
Portrét zobrazuje spisovateľa Jána Šándora.
Ján Šándor sa narodil v roku 1948 v Brne (bývalé Československo, teraz Česká republika). Od svojich 16 rokov žil až do svojej smrti v Prievidzi. Celý život pracoval ako robotník. Publikoval od roku 1979 v časopisoch Železničiar, Bosorka, Smer dnes, Prieboj, Romano nevo ľil, Sam adaj, Romano džaniben. Knižne debutoval súborom rozprávok a poviedok s názvom Rómsky sen (2004). V roku 2008 vydalo združenie Jekhetane-Spolu knihu rómskych rozprávok s názvom Čierna ruža v slovenskom a rómskom jazyku. Celkovo vydal 10 kníh. Bol členom Spolku slovenských spisovateľov. V roku 2017 mu udelili In memoriam ocenenie Roma Spirit za celoživotnú literárnu tvorbu a rozvoj rómskej kultúry.   
Zdroje informácií:
ŠÁNDOR, Ján. Čierna ruža / E kaľi ruža. Prešov: Jekhetane-Spolu Prešov, 2008, 132 s. ISBN 978-80-968744-2-2
www.romaspirit.sk/rocniky/rocnik-2017/nominovani/jan-sandor-prievidza/

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýDezider Banga

vytvorené: 19. 02. 2024 10:27 upravené: 19. 02. 2024 10:27

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2020 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych spisovateľov a spisovateliek.
Portrét zobrazuje spisovateľa Dezidera Bangu.
Dezider Banga sa narodil 24. augusta 1939 v Hradišti. Do základnej a strednej školy chodil v Uhorskom neďaleko Poltára. Učiteľské vzdelanie získal na Pedagogickej škole v Krupine. Vyštudoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu v Trebišove a desať rokov ako dramaturg Literárnej redakcie Slovenskej televízie v Košiciach. V roku 1979 odišiel do Bratislavy a stal sa redaktorom, od roku 1986 šéfredaktorom spoločenského mesačníka Nová cesta, kde pôsobil až do zániku periodika v roku 1990. Bol predsedom občianskeho združenia Romaňi kultura a šéfredaktorom kultúrno-spoločenského mesačníka Roma a detského časopisu Luluďi, ktoré vydáva toto združenie. Podniká v oblasti polygrafického priemyslu – je majiteľom kníhtlačiarne.
V roku 2009 získal vysoké štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, osobitne rómskej literatúry.
Zdroj:
www.litcentrum.sk/autor/dezider-banga/zivotopis-autora
amariluma.romanokher.sk/encyclopedia/banga-dezider/

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýZdenka Mahajová

vytvorené: 19. 02. 2024 09:40 upravené: 19. 02. 2024 09:40

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2020 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych spisovateľov a spisovateliek.
Portrét zobrazuje spisovateľku Zdenku Mahajovú.
Zdenka Mahajová patrí medzi rómske spisovateľky, žije v Myjave, dlhé roky pracovala ako kuchárka v školskej jedálni. Debutovala v roku 2009 autobiografickým románom Zatmenie, v ktorom autorka ponúka príbeh zrenia rómskej ženy, pričom vychádza z vlastnej skúsenosti a skutočných udalostí. V roku 2011 jej vyšla básnická zbierka pod názvom Otázniky. Vo svojej básnickej tvorbe ponúka čitateľovi možnosť pochopiť jej vlastnú cestu k sebe samej, cestu z hlavy do srdca. Súčasťou zbierky je CD nosič, kde autorka nahovorila časť básní za zvukov sprievodnej hudby autora MAOKA.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku