Štefan Cína / Martina Ďuriková Cínová

vytvorené: 30. 05. 2024 09:29 upravené: 31. 05. 2024 07:44

Mgr. et Mgr.art. Štefan Cína pochádza z obce Hnilec, z hudobníckej rodiny. Študoval hru na akordeón na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach, neskôr pokračoval v bakalárskom štúdiu na Prešovskej univerzite v Prešove odbor Učiteľstvo hudobného umenia a techniky. Magisterský titul získal na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore Hudobné umenie a cirkevná hudba, neskôr študoval hru na akordeón na Ternopiľskej národnej univerzite Volodymyra Hniatuka na Ukrajine. V súčasnosti pracuje ako učiteľ hudby na Súkromnej základnej umeleckej škole v Odoríne.
V roku 2007 založil kapelu Ľudová hudba Štefana Cínu, s ktorou nahrali CD s názvom Ja chlapec chudobni. S kapelou sa taktiež podieľali na hudbe k slovenskému filmu Loli paradička, taktiež na CD pre folklórny súbor Orgonina a folklórnu skupinu Jamničan. Spolu s kapelou sa zúčastnili niekoľkých veľkých TV programov, v roku 2017 to bola TV show Zem spieva, v roku 2018 Československo má talent.
Martina Ďuriková Cínová, DiS.art. pochádza z obce Hnilec, z hudobníckej rodiny.
Vyštudovala hru na husliach na konzervatóriu v Košiciach, od roku 2020 je študentkou Katolíckej univerzity v Ružomberku odbor Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. Od r. 2014 pôsobí ako učiteľka hudby na ZUŠ v Smižanoch. Od roku 2007 je členkou Ľudovej hudby Štefana Cínu, s ktorou nahrali CD s názvom Ja chlapec chudobni. S kapelou sa taktiež podieľali na hudbe k slovenskému filmu Loli paradička, taktiež na CD pre folklórny súbor Orgonina a folklórnu skupinu Jamničan. Spolu s kapelou sa zúčastnili niekoľkých veľkých TV programov, v roku 2017 to bola TV show Zem spieva, v roku 2018 Československo má talent.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený slovenčina Štefan Cína Martina Ďuriková Cínová všeobecná verejnosť internýŠarlota Bottová

vytvorené: 28. 05. 2024 09:29 upravené: 28. 05. 2024 09:29

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2023 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych výtvarných umelcov a umelkýň.
Portrét zobrazuje autorku kolekcie obrazov - výtvarníčku Šarlotu Bottovú.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýKatalin Papp

vytvorené: 28. 05. 2024 09:25 upravené: 28. 05. 2024 09:25

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2023 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych výtvarných umelcov a umelkýň.
Portrét zobrazuje výtvarníčku Katalin Papp.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýVojtech Kökény

vytvorené: 28. 05. 2024 09:14 upravené: 28. 05. 2024 09:14

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2023 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych výtvarných umelcov a umelkýň.
Portrét zobrazuje výtvarníka Vojtecha Kökényho.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýTibor Oláh

vytvorené: 28. 05. 2024 09:07 upravené: 28. 05. 2024 09:07

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2023 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych výtvarných umelcov a umelkýň.
Portrét zobrazuje výtvarníka Tibora Oláha.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýEmília Rigová

vytvorené: 28. 05. 2024 09:03 upravené: 28. 05. 2024 09:03

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2023 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych výtvarných umelcov a umelkýň.
Portrét zobrazuje výtvarníčku Emíliu Rigovú.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýErika Šajgalová

vytvorené: 28. 05. 2024 08:56 upravené: 28. 05. 2024 08:56

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2023 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych výtvarných umelcov a umelkýň.
Portrét zobrazuje výtvarníčku Eriku Šajgalovú.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýDušan Oláh

vytvorené: 28. 05. 2024 08:48 upravené: 28. 05. 2024 08:48

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2023 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych výtvarných umelcov a umelkýň.
Portrét zobrazuje výtvarníka Dušan Oláh.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýMichal Bársony

vytvorené: 28. 05. 2024 08:41 upravené: 28. 05. 2024 08:41

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2023 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych výtvarných umelcov a umelkýň.
Portrét zobrazuje výtvarníka Michala Bársonyho.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýMartin Kaleja Januv

vytvorené: 28. 05. 2024 07:44 upravené: 28. 05. 2024 07:44

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2023 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych výtvarných umelcov a umelkýň.
Portrét zobrazuje výtvarníka Martina Kaleju Januva.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku