Gustáv Karika

vytvorené: 27. 07. 2016 09:53 upravené: 19. 08. 2019 14:52

JUDr. Gustáv Karika sa narodil v početnej rómskej rodine na Myjave. Pôvodne sa vyučil v odbore strojný zámočník. V roku 1950 sa stal poslucháčom Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe, ktorú dozoroval vtedajší generálny tajomník ÚV KSČ Rudolf Slánsky (nar. 31.6.1901 - popravený 3.12.1952). Po jeho poprave pokračoval v štúdiu na Karlovej univerzite, kde ukončil odbor správneho práva. Pracoval ako referent pre národnosti na Krajskom národnom výbore v Košiciach (od r. 1954), neskôr ako sudca v Poprade a v Starej Ľubovni.  V apríli 1969 bol spolu s MUDr. Jánom Cibuľom, Antonom Facunom a Dr. Alojzom Pompom zakladateľom Zväzu Cigánov-Rómov na Slovensku. Po jeho zániku 3.1.1973 pracoval ako podnikový právnik v strojárskych závodoch v Novej Dubnici. Bol právnikom v niekoľkých ďalších firmách a mimovládnych rómskych organizáciách. 

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený slovenčina Gustáv Karika všeobecná verejnosť internýMiroslav Rác - Poéma a-mol

vytvorené: 27. 07. 2016 08:42 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Miroslav Rác, vyštudovaný klavirista, učiteľ na základných umeleckých školách, skladateľ, rómsky hip-hopper, skomponoval skladby pod názvom Poéma a-mol, Balada cis-mol a Porajmos. Uvedené skladby vznikli na počesť obetí rómskeho holokaustu. Miroslav Rác, rómsky rapper, ktorý vystupuje pod umeleckým menom BG, svojou tvorbou upozorňuje na rómske obete druhej svetovej vojny. Na ľudí,  ktorí zažili útrapy pracovných a koncentračných táborov. Skladby patrili k hudobnému programu zaznamenanom pri príležitosti svetového dňa rómskeho holokaustu - Porajmos. Prezentovaná inštrumentálna skladba sa volá Poéma a-mol. 

kategória: hudba

tagy: Miroslav RácMiroslav Rác - Porrajmos

vytvorené: 25. 07. 2016 14:29 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Miroslav Rác, vyštudovaný klavirista, učiteľ na základných umeleckých školách, skladateľ, rómsky hip-hopper, skomponoval skladby pod názvom Poéma a-mol, Balada cis-mol a Porajmos. Uvedené skladby vznikli na počesť obetí rómskeho holokaustu. Miroslav Rác, rómsky rapper, ktorý vystupuje pod umeleckým menom BG, svojou tvorbou upozorňuje na rómske obete druhej svetovej vojny. Na ľudí,  ktorí zažili útrapy pracovných a koncentračných táborov. Skladby patrili k hudobnému programu zaznamenanom pri príležitosti svetového dňa rómskeho holokaustu - Porajmos. Prezentovaná inštrumentálna skladba sa volá Porajmos. 

kategória: hudba

tagy: Miroslav RácMiroslav Rác - Balada cis-mol

vytvorené: 25. 07. 2016 14:15 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Miroslav Rác, vyštudovaný klavirista, učiteľ na základných umeleckých školách, skladateľ, rómsky hip-hopper, skomponoval skladby pod názvom Poéma a-mol, Balada cis-mol a Porajmos. Uvedené skladby vznikli na počesť obetí rómskeho holokaustu. Miroslav Rác, rómsky rapper, ktorý vystupuje pod umeleckým menom BG, svojou tvorbou upozorňuje na rómske obete druhej svetovej vojny. Na ľudí,  ktorí zažili útrapy pracovných a koncentračných táborov. Skladby patrili k hudobnému programu zaznamenanom pri príležitosti svetového dňa rómskeho holokaustu - Porajmos. Prezentovaná inštrumentálna skladba sa volá Balada cis-mol. 

kategória: hudba

tagy: Miroslav RácCigánski Diabli - Czardas (Vittorio Monti)

vytvorené: 25. 07. 2016 09:49 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Hudobné zoskupenie Cigánskych Diablov uvedenú klasickú skladbu talianskeho hudobného skladateľa, huslistu a dirigenta Vittoria Montiho - "Czardas" odohrali v rámci koncertu konajúceho sa v Prešove, v bývalom kine Scala. Cigánski Diabli patria medzi rómsku skupiny hrajúce na tradičných strunových nástrojoch, cimbale, ktorí odvážnymi hudobnými kreáciami a žánrami (jazz, etno, flamenco) oslovujú všetky vekové kategórie poslucháčov a odbornej verejnosti. 

Zdroj: http://imslp.org/wiki/File:PMLP13438-Monti_-_Czardas_for_Violin_and_Orchestra_(Ricordi_1904)_00_Piano_Cond.pdf

kategória: hudba

tagy: Cigánski Diabli
Autorské čítanie - Dušan Onody, Marco Pillo

vytvorené: 15. 07. 2016 10:43 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Autorské čítanie Dušana Onodyho bolo zaznamenané 31.3.2014 na Malej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Prezentácia básnickej zbierky, vydanej pod názvom Venované Tebe, len Tebe bola sprevádzaná hrou na gitaru a spevom, v podaní hudobníka Marca Pilla. Jeho hudobná tvorba spadá prevažne do žánru flamenco. Počas programu zahral aj niekoľko tradičných rómskych piesní vo flamenco štýle. V závere digitálneho objektu máme možnosť vidieť hudobnú improvizáciu Marca Pilla so skupinou Duo Farsa, ktorej je Dušan Onody členom.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg všeobecný slovenčina Dušan Onody Marco Pillo všeobecná verejnosť internýStanislav Cina - rozprávanie

vytvorené: 15. 07. 2016 10:33 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Mgr. Stanislav Cina, absolvent Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v odbore Učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl, sa stále venuje pedagogike, naďalej pôsobí ako vysokoškolský učiteľ, kde sa upriamuje najmä na rómsky jazyk. V roku 2008 patril medzi signatárov Štandardizácie rómskeho jazyka na Slovensku. Je autorom niekoľkých publikácií pre učiteľov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, učebníc pre základné a stredné školy, mnohých vedeckých článkov a príspevkov v slovenských i zahraničných monografiách a periodikách, na vedeckých konferenciách, je spoluautorom slovensko-rómskeho a rómsko-slovenského slovníka. V súčasnosti pôsobí na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Prešove.

kategória: rozprávanie

tagy: Stanislav CinaOndrej Ruszó – tvorba výtvarného diela

vytvorené: 28. 06. 2016 12:54 upravené: 21. 08. 2019 15:34

Ondrej Ruszó je amatérsky výtvarník, ktorý žije a tvorí v obci Plešivec. Narodil sa v Revúcej. Spolu s výtvarníkom Tiborom Oláhom prevádzkujú vlastný ateliér. S výtvarným umením začal už v útlom veku, počas základnej školy. Mal obdobia, kedy sa výtvarnému umeniu nevenoval. Hovorí, že keď človek má talent, tak ho bude mať vždy, aj keď sa maľovaniu nevenuje niekoľko rokov. Vo výtvarnom umení sa zdokonaľoval počas práce na stavbách v Bratislave. Po práci navštevoval kurz výtvarného umenia. Prvé práce začal publikovať v novinách Romano nevo ľil ešte začiatkom deväťdesiatych rokov. Ilustroval básne. Väčšinou sa venuje zobrazovaniu náboženských tém, kreslí portréty, zaujíma ho tiež architektúra budov. V tomto digitálnom objekte je zachytená kresba uhlíkom – ilustrácia do novín Romano nevo ľil.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké in persona maľba Ondrej Ruszó všeobecná verejnosť internýTibor Oláh - ocenenia

vytvorené: 28. 06. 2016 12:38 upravené: 19. 08. 2019 16:03

Tibor Oláh je amatérsky výtvarník, ktorý žije a pôsobí v obci Plešivec. Narodil sa v Detve, pochádza z 8 súrodencov. K maľovaniu ho priviedol jeho brat Dušan Oláh. Vo výtvarnej tvorbe sa venuje hlavne téme zobrazovania prírody - krajiniek a dedinských sídiel. Jeho tvorbu charakterizujú výrazné farby. Maľuje na plátno i sololit. Ako hovorí, maľuje to, čo má v pamäti z detstva. Inšpiráciu hľadá aj v prírode, ktorú si dokumentuje na videozáznam.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné 2D artefakt slovenčina Tibor Oláh všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku