Mgr. Martina Horňáková: Poznámky k online slovensko-rómskemu a rómsko-slovenskému slovníku

vytvorené: 02. 05. 2024 11:29 upravené: 02. 05. 2024 14:10

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 7. – 8.12.2023 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Autorka podala informáciu o práci na projekte online slovníka rómskeho jazyka.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Martina Horňáková odborná verejnosť internýMgr. Jana Gáborová Kroková: Medzi riadkami literárnej tvorby Rómov v Romano nevo ľil od roku 1991 až po súčasnosť

vytvorené: 26. 04. 2024 07:25 upravené: 26. 04. 2024 07:42

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 7. – 8.12.2023 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Autorka sa v príspevku zameriava na literárnu tvorbu rómskych spisovateľov v Romano nevo ľil.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Jana Gáborová Kroková odborná verejnosť internýDr. Szilvia Lakatos: Rómsky jazyk v Maďarsku

vytvorené: 25. 04. 2024 07:38 upravené: 25. 04. 2024 10:50

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spoluorganizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Na pôde tejto univerzity sa konferencia konala v dňoch 7. a 8. decembra 2023 v piatich paneloch, v ktorých odznelo celkovo 23 príspevkov. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Autorka sa v príspevku venuje analýze rómskeho jazyka z lingvistického uhla pohľadu v komparácii s jeho aplikačnou úrovňou v edukačnom procese.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné maďarčina Szilvia Lakatos odborná verejnosť internýPaedDr. Alena Vrábľová: Špecifiká psychickej záťaže učiteliek materských škôl pri práci s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít

vytvorené: 24. 04. 2024 13:07 upravené: 24. 04. 2024 14:57

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spoluorganizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Na pôde tejto univerzity sa konferencia konala v dňoch 7. a 8. decembra 2023 v piatich paneloch, v ktorých odznelo celkovo 23 príspevkov. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Autorka sa v príspevku zameriava na výsledky prieskumu, v ktorých identifikovala faktory psychickej záťaže učiteliek v materských školách.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Alena Vrábľová odborná verejnosť internýMgr. Lenka Goroľová: Pedagogické aspekty kreovania inkluzívneho prostredia materských a základných škôl

vytvorené: 24. 04. 2024 11:11 upravené: 24. 04. 2024 12:56

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spoluorganizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Na pôde tejto univerzity sa konferencia konala v dňoch 7. a 8. decembra 2023 v piatich paneloch, v ktorých odznelo celkovo 23 príspevkov. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Autorka sa v príspevku venuje problematike inkluzívneho vzdelávania v materských a základných školách na Slovensku.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Lenka Goroľová odborná verejnosť internýBc. Petra Kurutzová: UPre ženy

vytvorené: 23. 04. 2024 11:16 upravené: 23. 04. 2024 17:24

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spoluorganizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Na pôde tejto univerzity sa konferencia konala v dňoch 7. a 8. decembra 2023 v piatich paneloch, v ktorých odznelo celkovo 23 príspevkov.  Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Autorka sa v príspevku venuje programu rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Petra Kurutzová odborná verejnosť internýMichal Mižigár

vytvorené: 15. 04. 2024 14:54 upravené: 16. 04. 2024 07:34

Michal "Mižu" Mižigár je potomok rómskej rodiny zo Slovenska, ktorá sa po 2. svetovej vojne z obcí horného Spiša presídlila do Čiech. Maturitu získal na Obchodnej akadémii v Písku, v štúdiu pokračoval na Karlovej univerzite v Prahe na Filozofickej fakulte, kde v odbore romistika dosiahol titul bakalára. V súčasnosti študuje na Stredoeurópskej univerzite (predtým v Budapešti, Maďarsko, neskôr vo Viedni, Rakúsko) na magisterskom stupni, v odbore komparatívna história. V dobe vzniku rozhovoru pôsobil vo Veľkej Británii v tíme projektu Roma of Great Abilities, kde pracoval s učiteľmi rómskych detí pochádzajúcich z Čiech a Slovenska. Rozhovor je prierezom jeho doterajšieho života, pôsobenia a poznatkov.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ všeobecný rómčina Michal Mižigár všeobecná verejnosť internýPhDr. Tomáš Sivák, PhD.: Obete obchodovania s ľuďmi

vytvorené: 10. 04. 2024 07:33 upravené: 10. 04. 2024 14:42

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spoluorganizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Na pôde tejto univerzity sa konferencia konala v dňoch 7. a 8. decembra 2023 v piatich paneloch, v ktorých odznelo celkovo 23 príspevkov. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Autor príspevku pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Tomáš Sivák odborná verejnosť internýPetr Torák - Život vo Veľkej Británii

vytvorené: 09. 04. 2024 15:18 upravené: 10. 04. 2024 07:19

Petr Torák pochádza z Českej republiky, odkiaľ v roku 1999, po sérii rasovo motivovaných útokov, s celou rodinou emigroval do Veľkej Británie. Stal sa členom miestnej polície a venoval sa aj témam ako je moderné otroctvo. V roku 2015 získal Rad Britského Impéria za jeho oddanú prácu s rómskymi komunitami v Peterborough. Po odchode z radov polície sa naplno venuje komunitnej a charitatívnej práci a zároveň pôsobí aj ako honorárny konzul Čerskej republiky v Peterborough.
V druhej časti z trojice spomienkových rozprávaní si Torák spomína na príchod do Veľkej Británie, kde hneď po príchode požiadali o azyl, opisuje udalosti, ktoré nasledovali a ich postupné začleňovanie do spoločnosti. Spomína na svoje prvé pracovné skúsenosti až po nástup k britskej polícii, kde popri práci vyštudoval aj vysokú školu. Opisuje svoje aktivity, ktoré viedli k tomu, že získal Rad britského Impéria.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ všeobecný čeština Petr Torák všeobecná verejnosť internýPetr Torák - Komunitná práca

vytvorené: 09. 04. 2024 07:49 upravené: 10. 04. 2024 07:15

Petr Torák pochádza z Českej republiky, odkiaľ v roku 1999, po sérii rasovo motivovaných útokov, s celou rodinou emigroval do Veľkej Británie. Stal sa členom miestnej polície a venoval sa aj témam ako je moderné otroctvo. V roku 2015 získal Rad Britského Impéria za jeho oddanú prácu s rómskymi komunitami v Peterborough. Po odchode z radov polície sa naplno venuje komunitnej a charitatívnej práci a zároveň pôsobí aj ako honorárny konzul Českej republiky v Peterborough.
V poslednej tretej časti zo série spomienkových rozprávaní Torák rozpráva o jeho rozhodnutí odísť z polície a venovať sa naplno komunitnej práci. Rozoberá rôzne aspekty pomoci ľuďom, dôležitosť práce s deťmi a mládežou, školami, porovnáva vzdelávací systém v Českej republike a vo Veľkej Británii. Hovorí o tom, ako sa stal honorárnym konzulom Českej republiky v Peterborough a o svojich plánoch a víziách do budúcna.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ všeobecný čeština Petr Torák všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku