Brekov - spomienky

vytvorené: 06. 12. 2022 12:21 upravené: 06. 12. 2022 12:21

Rozhovor anonymizovaný. Respondentka Silvia je obyvateľka obce Brekov. Spomína ako Rómovia v minulosti v tejto obci žili, aká je súčasnosť.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.
Obec Brekov sa nachádza na východnom Slovensku asi 6 km od mesta Humenné. V blízkosti preteká rieka Laborec. Administratívne patrí pod humenský okres a Prešovský kraj.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený slovenčina anonymizovaný respondent všeobecná verejnosť internýRenáta Kirvejová - rozprávanie

vytvorené: 06. 12. 2022 10:55 upravené: 06. 12. 2022 10:55

Renáta Kirvejová mala v čase rozhovoru 50 rokov. Narodila sa vo Vranove nad Topľou. Vydala sa do obce Brekov.  V rozhovore hovorí o sebe, svojej rodine a deťoch, spolunažívaní majority s Rómami, diskriminácii.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.
Obec Brekov sa nachádza na východnom Slovensku asi 6 km od mesta Humenné. V blízkosti preteká rieka Laborec. Administratívne patrí pod humenský okres a Prešovský kraj.

kategória: rozprávanie

tagy: biografické monológ riadený slovenčina Renáta Kirvejová všeobecná verejnosť internýGejza Adam

vytvorené: 01. 12. 2022 14:05 upravené: 01. 12. 2022 23:12

PaedDr. Gejza Adam, PhD. (narodený 1951 v Michalovciach) je významný činiteľ rómskeho emancipačného hnutia v bývalom Československu a následne v Slovenskej republike. Ako kvalifikovaný učiteľ pre 1. stupeň základných škôl (Pedagogická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika – absolvent) participoval na aktivitách v oblasti vzdelávania rómskych detí už okolo polovice osemdesiatych rokov 20. storočia. V rokoch 1989 – 1992 bol členom hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN), kde reprezentoval platformu Rómska občianska iniciatíva (ROI). V rokoch 1990 – 1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky ( FZ ČSFR). V roku 1998 sa stal členom Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny v SR, v rokoch 2000 – 2004 bol komisárom pre vzdelávanie Rómov v rámci Medzinárodnej rómskej únie (IRU). V politickej práci pokračoval ako predseda Strany rómskej koalície (do 2020).
Za najväčšie úspechy jeho kariéry sa dá považovať spolupráca na procese priznania štatútu národnostnej menšiny Rómom, založenie siete súkromných stredných škôl (Súkromná stredná  pedagogická a sociálna akadémia, Súkromná stredná umelecká škola) s vyučovacím jazykom rómskym, zriadenie Detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Košiciach a jeho riadenie.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové faktografické monológ riadený slovenčina Gejza Adam všeobecná verejnosť internýAt the fire (Pri ohni)

vytvorené: 23. 11. 2022 14:08 upravené: 23. 11. 2022 14:08

Výtvarné dielo zobrazuje postavu muža a ženy na lúke pri ohni. V pozadí sú stromy. Maľbu vytvoril Jozef Kaleja vo veku 14 rokov zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Maľba vodovými farbami je na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2018. Jozef Kaleja bol žiakom 6 triedy.
Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku.
Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Kaleja všeobecná verejnosť internýOn the bike (Na bicykli)

vytvorené: 23. 11. 2022 13:55 upravené: 23. 11. 2022 13:55

Výtvarné dielo zobrazuje postavu muža na bicykli. V pozadí je rómska osada. Kresbu vytvoril Ondrej Kaleja vo veku 12 rokov zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Kresba olejovým pastelom je na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2019.
Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku.
Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Ondrej Kaleja všeobecná verejnosť internýPortrait (Portrét)

vytvorené: 23. 11. 2022 13:44 upravené: 23. 11. 2022 13:44

Výtvarné dielo zobrazuje portrét ženy. Kresbu vytvorila Jitka Kalejová vo veku 11 rokov zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Kresba olejovým pastelom je na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2017. Jitka Kalejová bola žiačkou 6. triedy.
Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku.
Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Jitka Kalejová všeobecná verejnosť internýDogs on the yard (Psi na dvore)

vytvorené: 23. 11. 2022 13:18 upravené: 23. 11. 2022 13:18

Výtvarné dielo zobrazuje skupinu psov na dvore. Maľbu vytvoril Ján Husár vo veku 13 rokov zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Maľba vodovými farbami je na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2018. Ján Husár bol žiakom 6. triedy.
Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku.
Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Ján Husár všeobecná verejnosť internýMummy with son (Mama a syn)

vytvorené: 23. 11. 2022 12:13 upravené: 23. 11. 2022 12:13

Výtvarné dielo zobrazuje matku s dieťaťom na rukách. Dielo vytvoril Gabriel Dužda vo veku 10 rokov zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Kresba farebnými ceruzkami je na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2015. Gabriel Dužda bol žiakom 5. triedy.
Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku.
Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Gabriel Dužda všeobecná verejnosť internýMummy with kids (Mama s deťmi)

vytvorené: 23. 11. 2022 11:09 upravené: 23. 11. 2022 11:09

Výtvarné dielo zobrazuje matku s deťmi. Dielo vytvoril Martin Lacko vo veku 13 rokov zo Základnej školy v Jarovniciach, č. 192. Ide o kombinovanú techniku lepenia papiera a kresby. Kresba je na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2019.
Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku.
Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Martin Lacko všeobecná verejnosť internýDogs (Psy)

vytvorené: 23. 11. 2022 10:50 upravené: 23. 11. 2022 10:50

Maľba zobrazuje štyroch psov na dvore. Autorom je Jakub Popoša, maľbu vytvoril vo veku 11 rokov, keď navštevoval Základnú školu v Jarovniciach, (Jarovnice č. 192). Maľba je na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2018.
Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku.
Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, väčšinou z rómskej osady v obci Jarovnice.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jakub Popuša všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku