Podobné

Neznáme farby osobností

Milé priateľky, milí priatelia,
v rukách držíte katalóg s názvom Neznáme farby osobností, ktorý prezentuje kolekciu dvadsiatich ...

Spoznajme sa - Rožňava

Sken pozvánky na kultúrne podujatie s názvom Spoznajme sa, ktoré sa uskutočnilo v Rožňave. Pozvánka obsahuje informácie o podujatí ...

Spoznajme sa - Bratislava

Sken pozvánky na kultúrne podujatie s názvom Spoznajme sa, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave. Pozvánka obsahuje informácie o ...

Spoznajme sa - Žiar nad Hronom

Sken pozvánky na kultúrne podujatie s názvom Spoznajme sa, ktoré sa uskutočnilo v meste Žiar nad Hronom. Pozvánka obsahuje ...

Spoznajme sa - Detva

Sken pozvánky na kultúrne podujatie s názvom Spoznajme sa, ktoré sa uskutočnilo v Detve. Pozvánka obsahuje informácie o podujatí a ...

Romanovela: Láska v preklade

Sken pozvánky na divadelné predstavenie s názvom Romanovela: Love in translation. Predstavenie je medzinárodným divadelným ...

Spievame pre lásku

Sken pozvánky na koncert Idy Kelarovej a skupiny Romano rat s názvom Spievame pre lásku. Predná strana pozvánky uvádza informácie ...

Maľujeme pre lásku

Sken pozvánky na putovnú výstavu výtvarných diel rómskych výtvarníkov s názvom Maľujeme pre lásku. Prednú stranu pozvánky tvorí ...

Ma bisteren / Nezabudnite

Informačný leták formátu A3 zložený na tretiny obsahuje informácie o téme rómskeho holokaustu. Na úvodnej strane je fotografia ...

Konferencia o rómskom jazyku 1998

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu o rómskom jazyku, ktorá sa uskutočnila v dňoch 21.-23.10.1998 v Nitre. Pozvánka vo formáte AA ...

Kone za lásku

Pozvánka na krst knihy s názvom Kone za lásku / O grasta vaš o kamibe 2 (predtým Kone za lásku 1, potom Kone za lásku 3) autora ...

Khamoro 2000

Pozvánka na medzinárodný rómsky festival s názvom Khamoro. Festival vznikol v roku 1999, v roku 2000 nad festival prevzal záštitu ...

Jolán Oláh - pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu - výber z tvorby rómskej insitnej maliarky Jolán Oláh. Pozvánka formátu A5 (21x14,5cm) obsahuje maľbu, popis ...

Holokaust - Auschwitz-Birkenau

Pozvánka na pietne podujatie - spomienka na obete rómskeho holokaustu. Pozvánka je v poľskom a anglickom jazyku, obsahuje program ...

Festival Rómov južného Zemplína

Pozvánka na VI. ročník Regionálneho festivalu Rómov južného Zemplína. Pozvánka je farebná s lesklým povrchom, obsahuje ilustráciu ...

Romano drom - Cesty Rómov

Pozvánka na výstavu fotografií romologičky Evy Davidovej s názvom Romano drom / Cesta Rómov, ktorá sa uskutočnila 22. 9. 2008 v ...

Čarovná sukňa

Bulletin k divadelnému predstaveniu Čarovná sukňa. Na úvodnom liste je logo divadla, ilustrácia, dátum, čas a miesto premiéry. ...

Danse chant musique Tzigane

Plagát k hudobno tanečnému predstaveniu divadla vo Francúzsku. Technické parametre: farebnosť: čierna farba na oranžovom podklade. ...

Cigáni idú do neba

Bulletin k divadelnému predstaveniu Cigáni idú do neba. Bulletin je natlačený na formáte o rozmeroch 296 mm x 210 mm. Je zložený 3 ...

Ako sa narodili husle

Bulletin k divadelnému predstaveniu Ako sa narodili husle. Bulletin je natlačený na formáte o rozmeroch 420 mm x 200 mm. Je ...

Ako Boh stvoril Róma

Bulletin k divadelnému predstaveniu Ako Boh stvoril Róma. Bulletin je natlačený na formáte A3, okraje sú prehnuté a zlepené na ...

Zvädnutá ruža

Divadelný bulletin vydalo Abovské kultúrne centrum - Divadlo Romathan Košice. Obálka obsahuje ilustráciu (bez uvedenia autora). ...

Detský kultúrny deň

Pozvánka na V. ročník Celoslovenskej prehliadky detských rómskych folklórnych súborov. Organizátori: Romani kultúra Bratislava, ...

I. celoslovenský festival rómskej kultúry Prešov

Pozvánku na 1. celoslovenský festival rómskej kultúry (Prešov, 3.-4. augusta 1991) vydal Kultúrny zväz občanov rómskej národnosti ...

Edičná činnosť ŠVK

Liber – verbum – monumentumque V. (Jazyk, školstvo a literatúra v dejinách Slovenska). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2021. 188 s. ISBN 987-80-89614-77-6.

Liber – verbum – monumentumque IV. (Pretiosa quam sit sanitas morbus docet: osveta – zdravotníctvo – knižná kultúra). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2021. 260 s. ISBN 987-80-89614-74-5.

Liber – verbum – monumentumque III.: duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2020. 316 s. ISBN 978-80-89614-68-4.

Liber – Verbum – Monumentumque II.: konfesionalita, duchovná a knižná kultúra v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2019. 176 s. ISBN 978-80-89614-63-9.

Z dejín národnej kultúry Slovenska I.: udalosti, osobnosti a pamiatky z obdobia formovania moderného slovenského národa. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2019. 212 s. ISBN 978-80-89614-64-6.

Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 258 s. ISBN 978-80-89614-58-5.

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností. 2. vyd. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 98 s. ISBN 978-80-89614-62-2.

Ivan Macinský – ukrajinský básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy. Ed. Mária Ňachajová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018. 190 s. ISBN 978-80-89614-55-4.

BISCHOF, Lenka. Prešovské kráľovské katolícke vyššie gymnázium a jeho knižnice v rokoch 1850 – 1918. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. 136 s. ISBN 978-80-89614-46-2.

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. ISBN 978-80-89614-50-9 (pdf).

Osobnosti v knižnej kultúre a historických prameňoch: Ad honorem Jozef Repčák. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2017. 244 s. ISBN 978-80-89614-41-7.

Liber – verbum – monumentumque: duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2017. 170 s. ISBN 978-80-89614-38-7.

19. storočie v zrkadle písomných prameňov: Z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2016. 276 s. ISBN 987-80-89614-30-1.

DOMENOVÁ, Marcela a kol. Fragmenty knižnej kultúry z obdobia slovenského národného vývinu (1780 – 1875) vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. Prešov: ŠVK Prešov, 2016. 324 s. ISBN 978-80-89614-34-9.

GOROĽ, Roman. Studený dotyk strateného rána. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, 2016. 45 s. ISBN 978-80-89614-25-7.

Umelecký text a teória literatúry: o spisovateľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa. Ed. Michal Socha, Lucia Němcová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 197 s. ISBN 978-80-89614-19-6.

Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia : osobnosti – udalosti – dobová tlač. Zost. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2015. 253 s. ISBN 978-80-89614-20-2.

Kaj phirel e voďi. Cestou duše. The Soul ́s Journey. Ed. Erika Godlová, Jana Paľová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 79 s. ISBN 978-80-89614-21-9.

Maľby svetových osobností: katalóg obrazov. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. nestr.

Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2014. 202 s. ISBN 978-80-89614-18-9.

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2014. 190 s. ISBN 978-80-89614-17-2.

Andrej a Ján Šilanovci: z dejín prešovského profesionálneho divadelníctva. Zost. Michal Socha. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 126 s. ISBN 978-80-89614-16-5 (e-book ISBN 978-80-89614-15-8).

Rómska hudba na Slovensku / O Roma bašaven / Roma Music in Slovakia. Ed. Erika Godlová. Prešov:
Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 260 s. ISBN 978-80-89614-12-7.