Similar

Mgr. Roman Čonka, Mgr. Norbert Végh - Virtual Galleries - The Instrument for Presentation of Romani Culture

The third year of the conference titled The Current State of Romani Studies III; the organizer was the State Scientific Library in ...

Roman Šana: Teaching Roma Digital Competences in Luník IX.

The third year of the conference titled The Current State of Romani Studies III; the organizer was the State Scientific Library in ...

Bc. Petra Kurutzová: Improving the Digital Skills of Adults/Dream Road-Learning Lab in Luník IX

The third year of the conference titled The Current State of Romani Studies III; the organizer was the State Scientific Library in ...

Mgr. Karolína Ryvolová, Ph.D.: Reckoning Time. Contemporary Czech Romani Literature between Social Defense and Attack

The third year of the conference titled The Current State of Romani Studies III; the organizer was the State Scientific Library in ...

Mgr. Jana Gáborová Kroková: Romani Fairy-Tales in Context of Contemporary Literary Science

The third year of the conference titled The Current State of Romani Studies III; the organizer was the State Scientific Library in ...

Mgr. Lenka Goroľová: The Barriers of the Inclusive Education in Preschool Facilities

The third year of the conference titled The Current State of Romani Studies III; the organizer was the State Scientific Library in ...

Doc. PhDr. Marek Lukáč, PhD.: (Non)Support of Adults from Marginalized Romani Communities in Vocational Education

The third year of the conference titled The Current State of Romani Studies III; the organizer was the State Scientific Library in ...

Mgr. Ondrej Ficeri, PhD.: Problems of Pre-Primary Education of Roma Children in the Period of State Socialism

The third year of the conference titled The Current State of Romani Studies III; the organizer was the State Scientific Library in ...

Mgr. Alena Vrábľová: Helping Professionals - an Important Part of Inclusive Education in Kindergartens

The third year of the conference titled The Current State of Romani Studies III; the organizer was the State Scientific Library in ...

Mgr. Lucia Segľová, PhD.: Photographic Testimony - Romani Settlement in Sučany in the 60s of the 20th Century

The third year of the conference titled The Current State of Romani Studies III; the organizer was the State Scientific Library in ...

RNDr. Tadeáš Gavala, PhD.: PSK and the Romani Issues - Current Situation and Vision

 The third year of the conference titled The Current State of Romani Studies III; the organizer was the State Scientific Library ...

Mgr. Klara Kohoutová, PhD., Mgr. Jana Papcunová, PhD.: Hate Speech against Roma

The third year of the conference titled The Current State of Romani Studies III; the organizer was the State Scientific Library in ...

Ing. Anna Kalistová, PhD. - The Institute of Social Sciences SAS, CSPV v.v.i.

The third year of the conference titled The Current State of Romani Studies III; the organizer was the State Scientific Library in ...

Mgr. Martina Horňáková: Rómsky slovník online

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Zuzana Polačková, M.A., PhD.: Výzvy predprimárneho vzdelávania rómskych detí na Slovensku v súčasnosti

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Alexander Mušinka, Ph.D., mimoriadny docent: K významnému jubileu Arneho B. Manna

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Prof. Hristo Kyuchukov: Psycholingvistický výskum zameraný na rómsky jazyk

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Bc. Roman Goroľ: Rómovia a rómsky jazyk v RTVS

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Zuzana Andrejová - Collectibles documenting Roma culture in the Regional Museum in Prešov

Expert paper presentation on the collectibles documenting the Romani culture in the Regional Museum in Prešov, presented at the ...

Alexander Daško

Alexander Daško was born in the settlement in Čierny Balog, the youngest of 13 children. According to his words, it was music ...

Magdaléna Rothová - Roma Spirit in Kežmarok

Magdaléna Rothová is the director of the Association for Culture, Education and Communication (ACEC), she is also the senior ...

Živá kniha - Ľudová hudba Júliusa Žigu

Formát živej knihy predstavuje známu rómsku kapelu Žigovci z Gelnice. Záznam vznikol v decembri 2021 a je vytvorený pre účely ...

Živá kniha - Gitana - Adriana Drafiová

Formát živej knihy predstavuje známu rómsku speváčku Adrianu Drafiovú, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Gitana. Záznam vznikol ...

Július Žiga

Spomienkový rozhovor o rodinnej hudobnej tradícii Júliusa Žigu. V rozhovore spomína na hudobné rody po otcovej a maminej vetve, o ...

Milan Mižič

Ing. Milan Mižič je strojný inžinier pôvodom z obce Bijacovce. Svoje nadanie vložil do budovania jednej z prvých strojárenských ...

Jozef Červeňák

PhDr. Jozef Červeňák was born in Dobšiná, the Rožňava district. He graduated from the Faculty of Social Sciences of the University ...

Alexander Daško a Vladimír Sendrei

Vladimír Sendrei, a singer and frontman of the music group Sendreiovci and Kokavakere lavutara. He is the chairman of the Civic ...

Lenka Goroľová

Lenka Goroľová lives in the village of Hlinné, district of Vranov nad Topľou. She attended the elementary school in Hlinné, late ...

Gejza Adam

PaedDr. Gejza Adam, PhD. (narodený 1951 v Michalovciach) je významný činiteľ rómskeho emancipačného hnutia v bývalom ...

Marco Pillo

Marco Pillo - musician, singer, composer. At the Prague Conservatory he studied cimbalom, later guitar. During his studies in ...

Teri Čikoš

Teri Čikoš comes from Bratislava based family of musician dedicated to music for generations already. She carries on and continues ...

Adriana Drafiová

Adriana Drafiová, known under the stage name Gitana, is a singer of Roma origin. As a performer, she has a strong vocal ...

Štefan Vavrek

Štefan Vavrek is a teacher by profession (mathematics and ethical education), a graduate of the University of Constantine the ...

Ľudovít Petík

Ľudovít Petík comes from well-known musical family, the members of which used to play and, simultaneously, do certain crafts. This ...

Alexander Mušinka – The Svinia Project 3. Results and Closing of the Project.

Alexander Mušinka is a cultural anthropologist, an expert in Ruthenian-Ukrainian as well as in Romani issues. He studied ethnology ...

Alexander Mušinka – The Svinia Project 2. Supporting Education and Employment.

Alexander Mušinka is a cultural anthropologist, an expert in Ruthenian-Ukrainian as well as in Romani issues. He studied ethnology ...

Alexander Mušinka – The Project Svinia 1. Starting points of the Project.

Alexander Mušinka is a cultural anthropologist, an expert in Ruthenian-Ukrainian as well as in Romani issues. He studied ethnology ...

Ábel Ravasz - Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Ábel Ravasz je sociológ a politik, ktorý sa venuje najmä témam menšín a regiónov. Študoval na univerzitách v Maďarsku a USA, má ...

Ábel Ravasz

Ábel Ravasz je sociológ a politik, ktorý sa venuje najmä témam menšín a regiónov. Študoval na univerzitách v Maďarsku a USA, má ...

The Live Book - Lomnické čháve

Lomnické čháve is the rom-pop band with Milan Polhoš as the lead musician and singer and managed by Tomáš Slebodník. Their ...

Magdaléna Kmeťková - The Position of the Author's Documentaries in the Romani Theme

Paper on creation of the author's documentaries about the Romani theme presented at the professional event titled Romani Culture ...

Maristella - About Family and Elena Lacková

Sister Maristella, by civic name Mária Kačová, is a nun of the Congregatio Jesu, the catholic female congregation known by popular ...

Live Book: Red Tomato

The film Loli Paradička is a romantic comedy about the love of Veronca and the goods seller at fair, Milan. They both are disabled ...

Štefan Bučko

Štefan Bučko comes from Banská Bystrica. He is a member of the folk music group of Alexander Daško, where he plays the accordion. ...

Gemer-Malohont Museum in Rimavská Sobota

The Museum in Rimavská Sobota, the fifth oldest museum in Slovakia, was established in 1882. It maps the territory of the ...

Ľudovít Petík

Ľudovít Petík pochádza zo známej muzikantskej rodiny, kde bolo zvykom hrať a popri tom mať v rukách remeslo. Sám Ľudovít sa ...

Mgr. Vladimír Horváth - Amari luma - The Romani Encyclopedia on Internet

Expert paper presentation on the Romani Encyclopedia Amari luma on Internet, presented at the conference titled Romani Culture in ...

Ivana Šusterová - Documentation and Presentation of the Vlax Romani Culture

Expert paper presentation on the culture of Vlax Roma in Slovakia, presented at the conference titled Romani Culture in the ...

Live Book - Teri Čikoš

Teri Čikoš comes from Bratislava based family of musician dedicated to music for generations already. She carries on and continues ...

Sister Maristella

Sister Maristella, by civic name Mária Kačová, is a nun of the Congregatio Jesu, the catholic female congregation known by popular ...

Milan Polhoš

In the interview, Milan Polhoš describes what is the love of his life, i.e. music. Milan Polhoš is a member of the Lomnické čháve ...

Roman Eštočák

Roman Estocak is one of the Romanies in Slovakia with university degree. He graduated from the University of Constantine the ...

Arpád Farkaš - rozprávanie

Arpád Farkaš, hudobník, klavirista, absolvent Strednej umeleckej školy v Košiciach, v súčasnosti učiteľ hudby na Základnej ...

Jozef Patkaň

Jozef Patkaň is one of the most important Romani entrepreneurs in Slovakia. His business is also done in Czech Republic, Slovenia, ...

Dáša Polláková

Dáša Polláková, actress and singer, member of the Romathan Theater ensemble. In the interview, she talks about her path to singing ...

Gipsy Chipsy

The boy band Gipsy Chipsy formed in Bardeov, with four members. Their repertoir includes the traditional romani songs, shifted ...

Igor Dužda

Igor Dužda was the first Romani editor of the Romani minority Broadcasting in Slovak Radio. He worked there for 17 years. He ...

Gypsy Kubanec

Gypsy Kubanec, originally Viktor Paulovič, the Romani musician and singer. Represents modern rom-pop. In the video interview he is ...

Denisa Havrlova - Speaking

Mgr. art Denisa Havrlova (1971-) is the Romani activist and journalist, born in the village Ocova. She graduated from the Fine ...

Jozef Vidlička

Jozef Vidlička speaking about poverty and life of people in Eastern Slovakia, especially Roma in the years after WWII. He spent ...

Anička Oláhová - The Portrait

Anička Oláhová became recognized by public in 2011, after she won the singing contest organized by Dorota Nvotová (a well-known ...

The Ethnographic Musem in Tarnow

The video presents the Roma exposition in the Ethnographic Museum in Tarnów, Poland, which has been open since 1979. The origin ...

Viliam Šarközy - Candelabra

Viliam Šarközy ( 4.4.1939) is currently the oldest artistic smith in Dunajska Luzna. His smith products were many years sold by ...

Igor Radič - A smith from Klenovec

Igor Radič was born in 1960 in Klenovec where he lives and works untill now. Since his childhood he was fascinated by smithery. ...

Tomas Hrustic - Black and White Worlds

Tomáš Hrustič from the Institute of Ethnology and Social Anthropology of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava presents the ...

Michal Bársony - The Traditions of the Romani Handcrafts

Born in the village Kunova Teplica, the district of Roznava. The family spoke Hungarian, and kept the tradition of smithery and ...

Albert Kovac

Albert Kovac (1978) spent his childhood in the village Sarovce nearby Levice. He completed the Secondary Grammar School ...

Viliam Šarközy Sn.

Viliam  Šarközy( 4.4.1939) is currently the oldest artistic smith in Dunajska Luzna. His smith products were many years sold by ...

Romani Pilgrimage in Zabno

Factographic narrative about the memorial that was built in 2012 on the site of the execution of unknown Roma during World War II ...

Romani Pilgrimage in Bielcza

In 1942 in Bielcza, Poland, the Germans murdered 41 Roma from the Kwiek family. They were nomadic Roma from Kalderash group. Their ...

Romani Pilgrimage in Borzęcin

In Poland, in the village Borzęcin at the local cemetery the memorial for 29 exhumed Roma was erected. They were murdered by ...

Romani Pilgrimage in Szczurowa

During World War II, specifically in July 3, 1943 in Szczurowa in Poland, fascists assassinated 93 local Roma. This tragedy is ...

Patrik Samko

A short video about a craft of making and repairing the music instruments. Patrik Samko graduated from the school for violin ...

Igor Radic - The Valach Axe from Klenovec

Igor Radič was born in 1960 in Klenovec where he lives and works untill now. Since his childhood he was fascinated by smithery. ...

The Project Live Book - Ivan Akimov

Ivan Akimov, the musician with a Russian roots, growing up in France, living in Kežmarok, Slovak republic, professional leader of ...

Dusan Barkoci - A Basket Maker

Dusan Barkoci from Brodske in the short video introduces the craft - the basket making. He shows how the concrete artefact is made ...

The Racs and Smithery

Smithery as a tradition of the family was started by Stefan Rac. The craft is further carried by his son and both his ...

Robert Rigó - The Smithery Tradition of the Family

Robert Rigó (1953) is the artistic smith from Dunajska Luzna. From his smithy and The Hefaiston Salesroom the manually forged ...

Ivan Sarkozy - talking about smithing

Ivan Sarkozy was born into the family with smithing ingrained in its history. In Dunajska Luzna he works in their family ...

Robert Rigó - Smith Symposium

Robert Rigó (1953) is the art smith from Dunajska Luzna. Handmaid smithed objects come from his forge and the shop Hefaiston. From ...

The Live Book - Women for Women

The Live Book - Women for Women was the event which took place in the Wave Club in Presov on 12th of April, 2017 in order to ...

The Gypsy Party

The Gypsy Bashavel (The Gypsy Party) is the festival of Romani culture which started in 2009 as one of the projects carried out by ...

Lýdia Gabčová

Mgr. Lydia Gabcova graduated from the University of Konstantiv the Philospher in Nitra, specialization in the social work. After ...

Zaneta Stipakova - Speaking

Zaneta Stipakova graduated from the Middle School of Arts in Kosice where she specialized in music and dramatic arts. She finished ...

Roman Goroľ - Cold Touch of Lost Morning

Roman Gorol was born on 15th of August, 1969, in Vranov nad Toplou. He is married, has three sons, works as a teaching assistant ...

Adela Orgovánová - Reminiscence

Adela Orgovánová (1936-) was born in Presov, a town she lived in all her lifetime. At 8 years old she survived the bombing of ...

Michal Bársony - Fine Arts

Born in the village Kunova Teplica, the district of Roznava. The family spoke Hungarian, and kept the tradition of smithery and ...

Michal Bársony - A Pedagogue and Painter

Born in the village of Kunova Teplica, in the Rožňava district. The mother tongue in the family was Hungarian, traditionally the ...

Tomáš Botló - speaking about the Romani music

Tomáš Botló -  a singer and musician, playing amateur guitar, playing piano mostly, studied at the State conservatory in ...

Ms. Barbora Botosova

Barbora Botosova - the granddaughter of Jan Berky Mrenica sn., (the concert master of the Slovak Folk Arts Ensemble, serving for ...

Jozef Cichý - My Journey To Fine Arts

Jozef Cichý (1966) - is a painter of the Romani origin from the village Nizny Zipov in the district of Trebisov. The vehicle ...

Roman Godla

Roman Godla (1974 -) is a long-term member of the Theater Romathan, of its dancing and acting section. During years he spent in ...

JUDr. Gustáv Karika - speaking

JUDr. Gustav Karika (1930 - 2016) was born in Myjava, in the Roma settlement. He was one of the first lawyers of Romani origin in ...

The Romani Literature Club

The Romani Literature Club (ROLIK) is the association of the authors of poetry and prose who are inspired by life of Roma. ROLIK ...

Pavel Klinec - Speaking

Pavel Klinec from the village Dúbravy, district of Detva, shares his memories in speaking about the life of his parents, siblings ...

Marian Balog - actor, dramaturgist, director

Memories narrated by the actor, dramaturge and director of the Theater Romathan, Marian Balog. He came to the theater in 1992. ...

Maryša

Marie Olahova (1963-), known as Marysha from Detva, is the art director, the director of the signing section and dance pedagogue ...

Eva Adamová

Eva Adamova is a member of the theater ensemble of the Romathan Theater since 2002. She began in the dancing section of the ...

Karel Adam

Karel Adam, DiS.art, (1953-) is a professional musician – first violinist, conductor and in the time of  speaking the director ...

Ján Sajko - On Fine Arts Talent in Jarovnice

The video document in which the teacher of fine arts in the Elementary School in Jarovnice speaks about painting talent of the ...

Ivan Akimov - Romani Culture

Ivan Akimov, the musician with a Russian roots, growing up in France, living in Kežmarok, Slovak republic, professional leader of ...

Helena Jonášová - Speaking

Helena Jonášová - My Life. Ms. Jonášová is a chairwoman of the civic association named The Cultural Association of Roma in ...

Marián Balog - Speaking

Memorial, mostly biographical speaking of Mgr. Marián Balog, recorded on April 29, 2016, in Banská Bystrica, the place of his ...

Nataša Slobodníková - speaking

Natasa Slobodnikova - My Life. Speaking is divided into several chapter, each focused on principal events of her life, beginning ...

Stefan Banyak - Speaking about Music

Štefan Banyák (1938-) is a Roma musician, playing the violin. He founded the Orchestra of Roma Musicians in Dunajská Streda, ...

Milan Godla: Romathan and Its Mission

Milan Godla, the singer, translator, scriptwriter and dramaturge, started his professional career in an amateur ensemble of ...

Kmeťoband - real romani music

Kmeťoband - the group founded in 1999 by Igor Kmeťo Sr. and Igor Kmeťo Jr. They are father and son. Kmeťo Sr. is also the manager ...

The Live Library Project: Roma Music in Slovakia with Eugen Vizváry

The Live Libraries, as a method, offer an opportunity to know the personal stories of interesting people, who are almost unknown ...

Your Story

The project A Good Start 2 arose from the iniciative of Equalization of chances Civic Assotiation with a financial support of Roma ...

The Live Library Project: Jozef Banyák

The Live Libraries, as a method, offer an opportunity to know the personal stories of an interesting people, who are almost ...

Babula

Emília Kissová, alias Babula, speaks about the habits and traditions, about the differences and specifications of the life of ...

The Live Library Project: The Romani Language

The Live Libraries, as a method, offer an opportunity to know the personal stories of interesting people, who are almost unknown ...

The Authors' Reading - Erika Hornakova, Roman Gorol

The event of authors'  reading organized by State Scientific Library in Prešov took place at Double Tiffany Restaurant in Prešov, ...

Rozvíjame komunity

Dňa 21.10.2015 sa v Bratislave uskutočnila konferencia s názvom Áno, dá sa to!, ktorá bola zameraná na prezentovanie príkladov ...

František Godla - Romani Culture

František Godla belongs to the leading representatives of process of ethnic emancipation of Romani people in Slovakia, but in the ...

František Godla - Romani Language

František Godla belongs to the leading representatives of process of ethnic emancipation of Romani people in Slovakia, but in the ...

František Godla - Years after Revolution 1989

František Godla belongs to the leading representatives of process of ethnic emancipation of Romani people in Slovakia, but in the ...

František Godla - Education of Roma

František Godla belongs to the leading representatives of process of ethnic emancipation of Romani people in Slovakia, but in the ...

František Godla – Family and Studies

František Godla belongs to the leading representatives of process of ethnic emancipation of Romani people in Slovakia, but in the ...

The Live Library Project: "Holocaust"

State Scientific Library Prešov, documentation and information centre of Romani cluture, realized four events within the project ...

The Author Reading - Dušan Onody, Marco Pillo

The Author Reading of Dušan Onody was recorded on 31st March 2014 on the Small Stage of Jonáš Záborský Theatre in Prešov. The ...

Stanislav Cina - speaking

M.A. Stanislav Cina graduated from the Faculty of Education on Constantine the Philosopher University in Nitra, his study ...

Miloslav Suchomel - Speaking about Jazz Music

The speaking about the Jazz music, about the Roma music with a Roma musician, saxophonist, composer and music arranger, Miloslav ...

Jana Belišová – Ethnology and Musicology Research in the Field of Romani Music

M.A. Jana Belišová, PhD. is an ethnologist and ethnomusicologist, her scientific research focuses on a music of ethnic minorities, ...

Tomáš Hrustič – Romistic Science in the Institute of Ethnology at SAV

M.A. Tomáš Hrustič, PhD. graduated from the Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Department of ethnology - ...

Zdenka Mahajová and Erika Hornáková: About Letters

The interview with two authors Zdenka Mahajová and Erika Hornáková took place in Pohoda caffee tea & bar in Bratislava, on 8th ...

Pavla Cicková - About Poetry

The short speaking of poetess Pavla Cicková on the celebrations of World Roma Day, held under the auspices of the government proxy ...

Róbert Rigó - Presentation of his own Smith Production

Installation of exhibition presenting the smith artefacts organised as a part of the events celebrating the World Roma Day, ...