Čirikloro, alebo Čo hovorí vtáčik

created: 21. 01. 2022 10:12 modified: 21. 01. 2022 10:12

Rómska interaktívna hudobná rozprávka Čirikloro, alebo Čo hovorí vtáčik vznikla na motívy rozprávky Mileny Hübschmannovej pod režijnou taktovkou Davida Tišera.  Rozprávka je určená pre deti mladšieho školského veku. Táto dramatická hra približuje rómsku kultúrnu tradíciu, slovesnosť a múdrosť starých Rómov. Je pravda iba jedna, alebo máme všetci svoju pravdu? To je otázka, na ktorú sa snažia nájsť odpoveď protagonisti tejto hudobnej rozprávky z produkcie ARA ART.

category: drama

tags: theater comedy singspiel stage adaptation Romani čeština David Tišer general audience internalRómske hviezdy - Romane čercheňa

created: 20. 01. 2022 10:40 modified: 22. 01. 2022 03:36

Video z výstavy s názvom Rómske hiezdy - Romane čercheňa, ktorá sa uskutočnila 12. 3. 2014  v priestoroch Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach. Organizátorom výstavy bolo občianske združenie Nová cesta z Michaloviec.
Jozef Fečo vo videu predstavuje a popisuje svoje vystavené kresby a maľby s jemu blízkym humorom.
Jozef Fečo je absolventom Strednej umeleckej školy v Prešove, odbor dizajn a umelecké tvarovanie dreva. Zaujíma ho predovšetkým mimika ľudských tvárí, ich výpovedná hodnota a typická osobnostná črta.

category: fine arts

tags: secular material artistic 2D artifact painting drawing Slovak Jozef Fečo general audience internalAktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku I.

created: 20. 01. 2022 10:06 modified: 20. 01. 2022 10:06

V rokoch 2019 a 2020 usporiadala Štátna vedecká knižnica v Prešove ‒ dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry dve konferencie na témy súvisiace s rómskou kultúrou a romistickým výskumom na Slovensku.

Prvá konferencia ‒ Kultúra Rómov v digitálnom prostredí bola realizovaná 20. novembra 2019 v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove. Cieľom odborného podujatia bolo zhromaždiť na jednom mieste výskumníkov, kulturológov, antropológov, knihovníkov a múzejníkov, ktorí sa vo svojej práci venujú rómskej kultúre a prezentujú ju prostredníctvom digitálneho priestoru širokej verejnosti. Záznam z konferencie sa postupne spracováva a bude dostupný na portáli Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry www.portalsvk.sk.

Časť príspevkov, ktoré odzneli na stretnutí je súčasťou tohto zborníka.

Druhá konferencia – Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku prebehla v online priestore dňa 4. decembra 2020. Dokumentačno-informačné centrum realizovalo podujatie v spolupráci s Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Tematicky bolo zamerané na rómske štúdiá v oblasti vzdelávacej, jazykovej, literárnej, sociálnej, kultúrnej (televízia, divadlo, digitálne prostredie). Cieľom podujatia bola prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti v zadefinovaných tematických okruhoch: Školstvo a vzdelávanie, jazyk a literatúra, Regionálne dejiny písané Rómami/regionálne dejiny Rómov v digitálnom prostredí, Autorská tvorba, divadlo a televízia a Sociálna oblasť.

category: literature

tags: scientific scientific e-born almanac original creation Slovak academic audience internalŽivá kniha - Teri Čikoš

created: 19. 01. 2022 12:11 modified: 19. 01. 2022 20:18

Teri Čikoš pochádza z bratislavskej hudobníckej rodiny, kde sa hudbe venujú už celé jej generácie. Úspešne pokračuje v tejto tradícii. Hrá na klavíri, na gitare, na konzervatóriu je študentkou hudobno-dramatického odboru. Zároveň na základnej umeleckej škole vyučuje spev. Jej singel s názvom Pozri sa zaradil do desiatky najhranejších skladieb v slovenských rádiách. Koncertuje s vlastnou hudobnou skupinou, moderuje a buduje si vlastnú dobre definovanú pozíciu v oblasti pop-kultúry na Slovensku.

category: speaking

tags: retrospective biographical monologue guided Slovak Teri Čikoš general audience internalJozef Fečo - Věra Bílá

created: 18. 01. 2022 11:15 modified: 18. 01. 2022 11:18

Video zachytáva tvorbu výtvarného diela. Zobrazenou osobou je rómska speváčka Věra Bílá (1954-2019). Tvorba obrazu je realizovaná v rámci projektu Neznáme farby osobností, prostredníctvom ktorého bolo vytvorených celkovo 23 veľkoformátových portrétov rómskych osobností. Prvá séria 13 obrazov vznikla v roku 2015, druhá séria 10 obrazov vznikla v roku 2020. Autorom obrazov je rómsky výtvarník Jozef Fečo.

Věra Bílá. Narodila sa 22. mája 1954 v Rokycanoch, v Českej republike, v známej hudobníckej rodine Karola Giňu. Bola speváčkou, hudobníčkou a herečkou. Unikátna farba hlasu a špecifický vokálny prejav jej zabezpečili trvalé miesto na hudobnej scéne doma aj v zahraničí. V roku 1995 s mladými hudobníkmi vytvorili fenomenálne zoskupenie Věra Bílá a Kale. Hudobne definovali žáner známy ako rom-pop charakteristický sofistikovanými vokálnymi harmóniami s ráznymi disonanciami v zmesi rómskej ľudovej hudby, popu a latino džezu. Účinkovala v dvoch filmoch režiséra Dušana Hanáka: Ružové sny (1976), Ja milujem, ty miluješ (1980). Hudobní odborníci Věru Bílu prirovnávali k americkej černošskej hviezde Elle Fitzgeraldovej. Zomrela 12. marca 2019 v Plzni v Českej republike.

Jozef Fečo je absolventom Strednej umeleckej školy v Prešove, odbor dizajn a umelecké tvarovanie dreva. Zaujíma ho predovšetkým mimika ľudských tvárí, ich výpovedná hodnota a typická osobnostná črta.

author: Jozef Fečo

category: fine arts

tags: secular material artistic 2D artifact painting Slovak Jozef Fečo general audience internala-mol séria & amp; Nane coha - Dezider Miko s kapelou

created: 17. 01. 2022 14:06 modified: 17. 01. 2022 18:45

Ukážka skladby z koncertu realizovaného Ľudovou hudbou Ďusi band z Prešova.  Inštrumentálna skladba, a mol séria, rómska folklórna pieseň Nane cocha v podaní Dezidera Mika s kapelou.
Husle:  Dezider Miko
Cimbal:  Anton Čonka
Kontrabas:  Július Bandy ml.
Viola:  Kristián Bandy
A mol séria patrí medzí pomalé skladby spadajúce pod žáner žiaľných piesní. Nane cocha, nane gad je tanečná ľudová pieseň. Nahrávka vznikla 14.11.2019 v Prešove, v centre nezávislej kultúry Wave na Hlavnej ulici 121.

category: music

tags: instrumental modern folk quartet borrowed Dezider Miko and the Band general audience internalČardáš - Martin Petík s kapelou

created: 17. 01. 2022 13:46 modified: 17. 01. 2022 14:45

Ukážka skladby z koncertu realizovaného Ľudovou hudbou Ďusi band z Prešova. Čardáš v podaní Martina Petíka s kapelou.

Husle : Martin Petík
Cimbál : Július Bandy ml.
Kontrabas : Miroslav Holub
Gitara : Ladislav Holub

Čardáše patria medzi zábavný typ hudby, ktorý v úvodnej časti začína postupným nástupom, postupne naberá na gradácií a táto gradácia je aj rezko ukončená. Tento typ hudby bol v minulosti súčasťou dedinských zábav. Nahrávka vznikla 14.11.2019 v Prešove, v centre nezávislej kultúry Wave na Hlavnej ulici 121.

category: music

tags: instrumental modern folk quartet borrowed Martin Petík and the Band general audience internalAmari sal amari - Žigovci

created: 17. 01. 2022 12:53 modified: 17. 01. 2022 12:54

Ukážka skladby z koncertu realizovaného Ľudovou hudbou Ďusi band z Prešova. Inštrumentálna skladba Amari sal amari v podaní folklórnej kapely Žigovci pod vedením Filipa Žigu.

Husle : Filip Žiga
Cimbál : Milan Jarka
Viola : Matúš Krutak
Kontrabas : Július Žiga
Violončelo : Bohdana Žigová

Skladba Amari sal amari patrí medzi tanečný typ skladby, v pôvodnom znení sa v skladbe spieva o mladej neveste. Nahrávka vznikla 14.11.2019 v Prešove, v centre nezávislej kultúry Wave na Hlavnej ulici 121.

 

category: music

tags: instrumental modern folk quintet borrowed Ľudová hudba Žigovci general audience internalRóbert Rigó - The Stand for Vegetables

created: 14. 01. 2022 10:20 modified: 14. 01. 2022 10:30

The author of the stand is the Romani blacksmith Róbert Rigó from Dunajská Lužná. The stand was photographed in 2014 during the European Roma Blacksmithing Symposium. "This is a stand for either vegetables or fruits. It's not used much here. About ten years ago, we set up an American residence and there was a kitchen. We made large stands that were on the floor, but also smaller ones that were on the table." said R. Rigó.
Róbert Rigó is an artistic blacksmith from Dunajská Lužná. Hand-forged items come from his blacksmith shop and the Hephaeston blacksmith shop. From small candlesticks to large railings or dominant gates. They can be found all over Slovakia and in many countries around the world.
Róbert Rigó focuses on traditional works with an effort to preserve old Romani blacksmith motifs and techniques.
He is the chairman of OZ Charťikano, which organizes an event called the European Roma Forging Symposium.
In the past, Dunajská Lužná was called the Iron Village. The blacksmith craft has a tradition of more than 300 years and to this day there is the largest number of blacksmith workshops in the whole of Slovakia.

author: Róbert Rigó

category: Crafts

tags: active traditional artistic metal smithery Róbert Rigó general audience internalRóbert Rigó - The Bouquet

created: 14. 01. 2022 10:00 modified: 14. 01. 2022 10:04

The author of The Bouquet is the Romani blacksmith Róbert Rigó from Dunajská Lužná. The Bouquet was photographed in 2014 during the European Roma Forging Symposium. "We made such bouquets for our customers in Italy. First they supplied us with their designs and semi-finished products from which we were to make it. Later we offered them our quality blacksmith's product and then they only wanted those," said R. Rigó.
Róbert Rigó is an artistic blacksmith from Dunajská Lužná. Hand-forged items come from his blacksmith shop and the Hephaeston blacksmith shop. From small candlesticks to large railings or dominant gates. They can be found all over Slovakia and in many countries around the world.
Róbert Rigó focuses on traditional works with an effort to preserve old Romani blacksmith motifs and techniques.
He is the chairman of OZ Charťikano, which organizes an event called the European Roma Forging Symposium.
In the past, Dunajská Lužná was called the Iron Village. The blacksmith craft has a tradition of more than 300 years and to this day there is the largest number of blacksmith workshops in the whole of Slovakia.

author: Róbert Rigó

category: Crafts

tags: active traditional artistic metal smithery Róbert Rigó general audience internal


Items per page