Gejza Adam

created: 01. 12. 2022 14:05 modified: 01. 12. 2022 23:12

PaedDr. Gejza Adam, PhD. (narodený 1951 v Michalovciach) je významný činiteľ rómskeho emancipačného hnutia v bývalom Československu a následne v Slovenskej republike. Ako kvalifikovaný učiteľ pre 1. stupeň základných škôl (Pedagogická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika – absolvent) participoval na aktivitách v oblasti vzdelávania rómskych detí už okolo polovice osemdesiatych rokov 20. storočia. V rokoch 1989 – 1992 bol členom hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN), kde reprezentoval platformu Rómska občianska iniciatíva (ROI). V rokoch 1990 – 1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky ( FZ ČSFR). V roku 1998 sa stal členom Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny v SR, v rokoch 2000 – 2004 bol komisárom pre vzdelávanie Rómov v rámci Medzinárodnej rómskej únie (IRU). V politickej práci pokračoval ako predseda Strany rómskej koalície (do 2020).
Za najväčšie úspechy jeho kariéry sa dá považovať spolupráca na procese priznania štatútu národnostnej menšiny Rómom, založenie siete súkromných stredných škôl (Súkromná stredná  pedagogická a sociálna akadémia, Súkromná stredná umelecká škola) s vyučovacím jazykom rómskym, zriadenie Detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Košiciach a jeho riadenie.

category: speaking

tags: retrospective factual monologue guided Slovak Gejza Adam general audience internalRomani Stars

created: 25. 11. 2022 14:06 modified: 25. 11. 2022 14:14

Video from the exhibition entitled Romani Stars, which took place on March 12, 2014 in the premises of the Zemplín Enlightenment Center in Michalovce. The exhibition was organized by the civic association Nová cesta from Michalovce.
In the video, Jozef Fečo presents and describes his exhibited drawings and paintings, with humor typical for him.
Jozef Fečo is a graduate of the Secondary Art School in Prešov, Department of Design and Artistic Wood Shaping. He is mainly interested in the facial expressions of human faces, their expressive value and typical personality traits.

category: fine arts

tags: secular material artistic 2D artifact painting drawing Slovak Jozef Fečo general audience internalBy the Fire

created: 23. 11. 2022 14:08 modified: 23. 11. 2022 14:11

The picture displays the figures of a man and a woman by the campfire on the meadow. The background shows trees. The painting was created by Jozef Kaleja when he was a 14-year-old pupil of the 6th grade at the Elementary School in 192 Jarovnice. The picture was painted in 2018 with watercolor on drawing paper of A3 format.
On the back of the drawing there is a label with identifying information about the school, the artist and the name of the painting in English.
The school is known for the fact that it has won many awards at home and abroad for the artistic works of the pupils (India, Japan, Portugal, USA, Czech Republic, Hungary, Slovenia, North Macedonia, Sweden, Norway, Finland, Iran, etc.). Pupils are taught by the teacher Mgr. Jan Sajko. They exhibited independently in many cities, such as Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hanover, Strasbourg, Brussels, Graz, Warsaw, Vienna, Prague, Budapest, Krakow, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. The young authors come from a socially disadvantaged environment, mostly from the Romani settlement in the village of Jarovnice.

category: fine arts

tags: secular material artistic 2D artifact painting Jozef Kaleja general audience internalRiding a Bicycle

created: 23. 11. 2022 13:55 modified: 23. 11. 2022 14:02

The drawing pictures a man riding a bicycle. There is a Romani settlement in the background. The drawing was created by Ondrej Kaleja when 12 year old while attending The Primary School in Jarovnice 192. 192. The oil pastel drawing is on an A3 format drawing, created in 2019. On the back of the drawing there is a label with identifying information about the school, the artist and the name of the painting in English.
The school is known for the fact that it has won many awards at home and abroad for the artistic works of the pupils (India, Japan, Portugal, USA, Czech Republic, Hungary, Slovenia, North Macedonia, Sweden, Norway, Finland, Iran, etc.). Pupils are taught by the teacher Mgr. Jan Sajko. They exhibited independently in many cities, such as Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hanover, Strasbourg, Brussels, Graz, Warsaw, Vienna, Prague, Budapest, Krakow, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. The young authors come from a socially disadvantaged environment, mostly from the Romani settlement in the village of Jarovnice.

category: fine arts

tags: secular material artistic 2D artifact drawing Ondrej Kaleja general audience internalA Portrait

created: 23. 11. 2022 13:45 modified: 23. 11. 2022 13:48

The artwork depicts a portrait of a woman. The drawing was created by Jitka Kalejová,11 year old pupil from the Primary School in Jarovnice, no. 192. The oil pastel drawing is on an A3 format drawing, created in 2017. Jitka Kalejová was a 6th grade student.
On the back of the drawing there is a label with identifying information about the school, the artist and the name of the painting in English.
The school is known for the fact that it has won many awards at home and abroad for the artistic works of the pupils (India, Japan, Portugal, USA, Czech Republic, Hungary, Slovenia, North Macedonia, Sweden, Norway, Finland, Iran, etc.). Pupils are taught by the teacher Mgr. Jan Sajko. They exhibited independently in many cities, such as Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hanover, Strasbourg, Brussels, Graz, Warsaw, Vienna, Prague, Budapest, Krakow, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. The young authors come from a socially disadvantaged environment, mostly from the Romani settlement in the village of Jarovnice.

category: fine arts

tags: secular material artistic 2D artifact drawing Jitka Kalejová general audience internalDogs In the Yard

created: 23. 11. 2022 13:29 modified: 23. 11. 2022 13:38

The artwork shows a group of dogs in a yard. The painting was created by Ján Husár at the age of 13 from the Primary School in Jarovnice, no. 192. The watercolor painting is on an A3 format drawing, created in 2018. Ján Husár was a 6th grade student.
On the back of the drawing there is a label with identifying information about the school, the artist and the name of the painting in English.
The school is known for the fact that it has won many awards at home and abroad for the artistic works of the pupils (India, Japan, Portugal, USA, Czech Republic, Hungary, Slovenia, North Macedonia, Sweden, Norway, Finland, Iran, etc.). Pupils are taught by the teacher Mgr. Jan Sajko. They exhibited independently in many cities, such as Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hanover, Strasbourg, Brussels, Graz, Warsaw, Vienna, Prague, Budapest, Krakow, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. The young authors come from a socially disadvantaged environment, mostly from the Romani settlement in the village of Jarovnice.

category: fine arts

tags: secular material artistic 2D artifact painting Ján Husár general audience internalMother and son

created: 23. 11. 2022 12:14 modified: 23. 11. 2022 13:03

The artwork depicts a mother with a child in her arms. The work was created by Gabriel Dužda at the age of 10, from the Primary School in Jarovnice, no. 192. The colored pencil drawing is on an A3 format drawing, created in 2015. Gabriel Dužda was a 5th grade student.
On the back of the drawing there is a label with identifying information about the school, the artist and the name of the painting in English.
The school is known for the fact that it has won many awards at home and abroad for the artistic works of the pupils (India, Japan, Portugal, USA, Czech Republic, Hungary, Slovenia, North Macedonia, Sweden, Norway, Finland, Iran, etc.). Pupils are taught by the teacher Mgr. Jan Sajko. They exhibited independently in many cities, such as Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hanover, Strasbourg, Brussels, Graz, Warsaw, Vienna, Prague, Budapest, Krakow, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. The young authors come from a socially disadvantaged environment, mostly from the Romani settlement in the village of Jarovnice.

category: fine arts

tags: secular material artistic 2D artifact drawing Gabriel Dužda general audience internalMother with Kids

created: 23. 11. 2022 11:09 modified: 23. 11. 2022 11:10

The artwork depicts a mother with children. The work was created by Martin Lacko, age of 13 at the time, a pupil in the Primary School in Jarovnice no. 192. The technique used combines glued pieces of paper with drawing. The drawing is A3, created in 2019.
On the back of the drawing there is a label with identifying information about the school, the artist and the name of the painting in English.
The school is known for the fact that it has won many awards at home and abroad for the artistic works of the pupils (India, Japan, Portugal, USA, Czech Republic, Hungary, Slovenia, North Macedonia, Sweden, Norway, Finland, Iran, etc.). Pupils are taught by the teacher Mgr. Jan Sajko. They exhibited independently in many cities, such as Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hanover, Strasbourg, Brussels, Graz, Warsaw, Vienna, Prague, Budapest, Krakow, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. The young authors come from a socially disadvantaged environment, mostly from the Romani settlement in the village of Jarovnice.

category: fine arts

tags: secular material artistic 2D artifact drawing Martin Lacko general audience internalDogs

created: 23. 11. 2022 10:55 modified: 23. 11. 2022 10:59

Maľba zobrazuje štyroch psov na dvore. Autorom je Jakub Popoša, maľbu vytvoril vo veku 11 rokov, keď navštevoval Základnú školu v Jarovniciach, (Jarovnice č. 192). Maľba je na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2018.
Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku.
Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, väčšinou z rómskej osady v obci Jarovnice.

category: fine arts

tags: secular material artistic 2D artifact painting Jakub Popuša general audience internalA Farmyard

created: 22. 11. 2022 12:26 modified: 23. 11. 2022 10:43

The painting is the image of the animals in the farmyard. The combined technique on the sheet of paper, size A3. The author is Jozef Kaleja, a 14-year-old pupil of the Jarovnice Elementary School no. 192.
On the back of the drawing there is a label with identifying information about the school, the artist and the name of the painting in English.
The school is known for the fact that it has won many awards at home and abroad for the artistic works of the pupils (India, Japan, Portugal, USA, Czech Republic, Hungary, Slovenia, North Macedonia, Sweden, Norway, Finland, Iran, etc.). Pupils are taught by the teacher Mgr. Jan Sajko. They exhibited independently in many cities, such as Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hanover, Strasbourg, Brussels, Graz, Warsaw, Vienna, Prague, Budapest, Krakow, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. The young authors come from a socially disadvantaged environment, mostly from the Romani settlement in the village of Jarovnice.

category: fine arts

tags: secular material artistic 2D artifact painting Jozef Kaleja general audience internal


Items per page