Čítanka pre neziskové organizácie

kerdo: 19. 04. 2016 10:47 opre kerdo: 17. 01. 2018 10:57

Na jednu knihu sa nahromadilo priveľa otázok. Preto sa jej autori rozhodli pre širší tematický záber. Zaumienili si pokryť nepokryté oblasti, ale zároveň pri výbere tém na začiatok uspokojiť hlad po odpovediach na najfrekventovanejšie otázky i za cenu, že sa kniha nebude rovnomerne zaoberať všetkými oblasťami fungovania neziskových organizácií. Súčasne sa rozhodli do autorského tímu na špecifické témy prizvať ďalších (nielen v treťom sektore) známych odborníkov. Do tejto príručky zaradili „čítankový - šlabikárový” základ, s ktorým sa stretávajú všetky neziskové organizácie.

zdroj: PDCS

e kategorija: e literaturaMiroslav Rác - O jazz koncertos

kerdo: 19. 04. 2016 09:13 opre kerdo: 27. 11. 2020 01:54

Miroslav Rác hino o absolventos andal o konzervatorijum andro Topoľčany, kaj sikhľiľas te bašavel pro klaviri. Leskro artistikano nav hin BG /bí dží/ u kerel o štilos gangster romano hip-hop. Pro klaviris bašavel dešutrine beršendar. Akana giľavel, kerel rap, kerel o giľa the o inštrumentalna bašavibena vaš o klaviris. Pro dokumentimen koncertos jekhetane le Miroslavoha Rácoha bašavenas the o lavutara, save bašaven profesijonalno khere the andro aver thema. Pro bubni bašavelas o Miroslav Talpáš u pre basovo gitara bašavelas o Anton Bukai. O džezovo koncertos sas dokumentimen andro Kulturno kher andro gav Želiezovce. Pro koncertos bašavenas o autorikane giľa khatar o Miroslav Rác the o džezova štandardi.

e kategorija: bašaviben

o tagi: Miroslav RácO teatros Romathan - Čirikloro Mirikloro

kerdo: 07. 04. 2016 09:49 opre kerdo: 27. 11. 2020 01:54

O teatro khelelas e paramisi „Čirikloro Mirikloro” pro motivi andal e paramisi khatar e Daniela Hivešová-Šilanová, khelďas o romano profesijonalno teatros Romathan andal o Košice. O teatros lel o didakticko res u hino nekh buter vaš o čhavore. Khelelas pes andro Teatro Romathan andro Košice.

e kategorija: e drama

o tagi: teatros parimisi giľaha pre scena adaptacija slovaťiko romanes Romathan čhavore the terne internoO teatros Romathan - Ko pre luma nekh šukareder

kerdo: 06. 04. 2016 13:39 opre kerdo: 27. 11. 2020 01:54

E bašavibnaskri paramisi „Ko pre luma nekhšukareder”, pro motivi khatar e Daniela Hivešova-Šilanova kerďas o profesijonalno romano teatro Romathan andal o Košice. O teatro le didakticko resoha hino kerdo primarno vaš o čhavorikano dikhado u sas andro Teatro Romathan andro Košice. 

e kategorija: e drama

o tagi: teatros parimisi giľaha pre scena adaptacija slovaťiko romanes Romathan čhavore the terne internoEugen u leskri muzika

kerdo: 05. 04. 2016 09:26 opre kerdo: 27. 11. 2020 01:54

O Eugen bašavel. Jekhetane but prindžarde lavutarenca phirel maškar o nekh feder džene, save bašaven pre zongora. O koncerti kerel the trival ďivese. O bašaviben hino but važno vaš leske, soske sikavel e emocija, savi šaj te šunel. Dikhel la sar bi agoreskri. Hin odoj jekh milijonos droma sar pes savoro šaj te bašavel. O Eugen u leskri muzika jekhetanes keren o jekhipen.

e kategorija: e dramaLa Suerte

kerdo: 05. 04. 2016 09:13 opre kerdo: 27. 11. 2020 01:54

E Simona khelel, hiňi e choreografka, lektorka u kerďas e kheľibnaskri škola La Suerte. Khelel imar šove beršendar. Bešel andro Šamorín jekhetane lakra fameľijaha. Savoro hino o kheľiben u o kheľiben hino savoro.

e kategorija: e dramaPal o kamiben, pal o trast

kerdo: 04. 04. 2016 14:20 opre kerdo: 27. 11. 2020 01:54

Ivan hino o charťas. Jekhetane le dadeha, charťaha, keren jekh pal o aver andre fameľijakri firma andre Dunajsko Lužna. Bi o buťakro kher Ivan kerel peskro the pre bar, kaj les hine ačhade leskre „trastune džungipena”, o plastiki kerde andal o purano trast. Ivan dživel la romňaha Lindaha u hin les but buter vaj frimeder eksoticka džvirini.

e kategorija: e dramaO prioriti

kerdo: 04. 04. 2016 14:00 opre kerdo: 27. 11. 2020 01:54

E Dagmar kerel buťi pro Kotor vaš o murš-džuvľengro jekh učipen u sajekh šajipena pro Ministerstvos vaš e buťi, socijalno buťa u fameľija, charnes pro ORRRP. So hiňi lakri buťi, oda pes phares phenel na ča lakre čhavorenge, no the le bare manušenge. Nekh buter lake hin, hoj zumavel te cirdel andre sako aktivita olen, saven ispiden pre sera. E Dagmar dživel o lošalo dživipen le romeha Ľubošiha, le čhaveha Radkoha u e čhajoraha Šarlotaha.

e kategorija: e dramaO Romathan mulatinel

kerdo: 04. 04. 2016 11:33 opre kerdo: 27. 11. 2020 01:54

O bašavibnaskro the kheľibnaskro programos khatar o romano teatros Romathan andal o Košice. O koncertos sas kerdo sar o didakticko koncertos vaš o čhavore so phiren andre zakladno škola u hino kerdo sar o kheľibena, giľavipena the inštrumentalna bašavibena le dženenca andal o teatroskro suboris.

e kategorija: bašaviben

o tagi: vokalno-inštrumentalno moderno originalos slovaťiko romanes sakoneske internoBoks

kerdo: 31. 03. 2016 16:47 opre kerdo: 27. 11. 2020 01:47

O čitro maľimen - o mariben maškar o boksera, kerďas o čitratuno Jozef Fečo, prekal o mangipen khatar e redakcija Romano nevo ľil sar e ilustracija ki o lekhaviben. O čitro hino kerdo le fotografijatar. O čitro hino pro sadrokartonos, baro - 35 cm (učo) x 71cm (buchlo), e technika: čitratuňipen, o berš kana kerdo: 2015. Tyson Luke Fury (1988 - ), hino andal o irska phirde Roma - o travellera). Pro čitro hino pre čači sera. Pre bangi sera hino o Vladimir Klitschko (1976 -).

o autoris: Jozef Fečo

e kategorija: čitratuňipen


...