Barbora Botošová - koncert Bratislava

kerdo: 29. 07. 2021 08:46 opre kerdo: 29. 07. 2021 21:54

Barbora Botošová je dcérou Eugena Botoša staršieho (šéf Violin Orchestra Bratislava), sestra Eugena Botoša ml. (džezový klavirista a skladateľ) a vnučka Jána Berkyho Mrenicu staršieho (koncertného majstra SĽUK-u po dobu 33 rokov). V roku 2012 Barbora Botošová skončila štúdium hry na husliach na Vysokej škole múzických umení v Bratislave,  u profesora Petra Michalicu. Kurz kompozície absolvovala pod vedením Ľubice Čekovskej. Pôsobí ako slobodná umelkyňa, realizuje sa v hudobných telesách Bohémiens a Women Rebels. Videozáznam ponúka zostrih maďarských, rumunských, židovských a rómskych skladieb, ale aj  slovenských ľudových piesní.  Koncert sa realizoval v kaviarni Estévéčka v Bratislave dňa 7.2.2014.  Tomáš Cseh - viola, Alexander Cseh - cimbal, Ján Rigo - kontrabas, Barbora Botošová – husle.

e kategorija: bašaviben

o tagi: inštrumentalno moderno mix quartet averestar Barbora Botošová sakoneske internoDáša Polláková

kerdo: 29. 07. 2021 07:34 opre kerdo: 29. 07. 2021 07:41

Dáša Polláková, e aktorka u e giľavňi, e džeňi andro ansamblos andro Teatro Romathan. Andro vakeriben vakerel pal o peskro drom kijo giľavipen u kheľiben andro teatro, pal o motivaciji, pal oda, sar buchľarelas peskro talentos kana sikhľolas pre Maškarutňi umelecko škola andro Košice, the pal oda, sar forminelas e fameľija lakri profesijno orijentacija. O video sas kerdo 21.1.2014 andro Prešov, andro Teatro Alexandroskro Duchnovičoskro. 

e kategorija: vakeriben

o tagi: leperiben biograficko monolog moderovano slovaťiko Dáša Polláková sakoneske internoEdith

kerdo: 26. 07. 2021 07:55 opre kerdo: 26. 07. 2021 08:03

E kapela Edith hiňi e swing-džezovo kapela, savi bašaďas o koncertos andro Prešov andro berš 2013. Nekhbuter bašaven u giľaven o klasicka džezova u swingova giľa u kompoziciji andal o jekhto jepaš 20. šelberšipnastar. Andro lengro repertoaris hine the akanutne kompoziciji andal o popularno bašaviben andro džezovo aranžmanos. O digitalno kulturno objektos sikhavel lengro koncertos. Bašaven: Vlastimil Král - o bubni, Július Humeňanský - e basovo gitara, Pavel Vyjidáček - klaviris, Jozef Breza - e gitara, Edita Kovářová - giľavel, Adela Kovářová - giľavel, e gitara.

e kategorija: bašaviben

o tagi: vokalno-inštrumentalno moderno rom-jazz sextet averestar čhiba Edith sakoneske internoGipsy Chipsy

kerdo: 22. 07. 2021 11:38 opre kerdo: 29. 07. 2021 21:53

E čhavengri grupa Gipsy Chipsy hiňi Bardejovostar, keren la štar džene. Lengro repertoaris hino kerdo le tradično romane giľendar, save hine thode andro moderno štilos. O moderno štilos andro giľavipena hino buchľardo le rapoha, giľaven slovaťika the romanes. Andro video vakeren pal oda, kana kerde e grupa, u savi hiňi lengri bašavibnaskri buťi. E dokumentacija sas Bardejovoste, 15.7.2013, u anel o čitro pal o kreaciji save kerel kadi čhavengri grupa. Pavol Pilip – o manažeris the kompozeris, Lukáš Gruif, Tomáš Mihálik – o giľaviben u rap, Ján Cina – o giľaviben.

e kategorija: vakeriben

o tagi: leperiben biograficko monolog moderovano slovaťiko Gipsy Chipsy sakoneske internoIgor Dužda

kerdo: 21. 07. 2021 09:05 opre kerdo: 26. 07. 2021 08:21

Igor Dužda sas o jekhto romano redaktoris andro Slovaťiko radijo, kaj kerelas buťi sar o redaktoris andro narodnostno programos 17 berša. Igor Dužda agorinďas e uči škola, leskri phuri daj sas e phen la jekhto romane lekhavňake andre puraňi Čechoslovakija Elenake Lackovake. The ov pisinel o lekhavibena pal o Roma u the o romane paramisa.

e kategorija: vakeriben

o tagi: leperiben biograficko monolog moderovano slovaťiko Igor Dužda sakoneske internoRoman Eštočák

kerdo: 14. 07. 2021 09:26 opre kerdo: 21. 07. 2021 08:21

O Roman Eštočak hino maškar o Roma pre Slovaťiko, saven hino o univerzitno sikhľuviben. Hino o absolventos pal e Univerzita Konštantinoskri Filozofoskri Nitrate, kaj avri phirďas e socijalno buťi. Kerelas buťi sar projektovo manažeris. Akana kerel buťi andro Kher zorarde manušeskro Slovaťiko republikatar vaš o romane komuniti. Hin les romňi u jekh čhavo. 

e kategorija: vakeriben

o tagi: biograficko monolog moderovano slovaťiko Roman Eštočák sakoneske internoŽaneta Štipáková - Čhajori romaňi

kerdo: 09. 07. 2021 10:11 opre kerdo: 09. 07. 2021 10:12

E Žaneta Štipáková, e herečka the e giľavňi andal o Teatro Romathan, giľavel e folklorno giľi Čhajori romaňi, bašavel o avri sikhľardo klaviristas, o sikhavno pro zakladna umelecka školi, o kompozeris the o romano hip-hoperis Miroslav Rác, savo giľavel tel o umelecko pseudonimos BG. E giľi Čhajori romaňi hiňi vareso sar e himna vaš o slovaťika Roma, hiňi pal o dujto lumakro mariben the romano holokaust. O video sas kerdo pro 24.08.2015 andro Prešov, prekal o kidipen E Džiďi kňižka: o lav - o čitro - o hangos, save kerďas e Štatno džaňibnaskri kňižňica andro Prešov paš o leperibnaskro ďives pro romano holokaust.

e kategorija: bašaviben

o tagi: vokalno-inštrumentalno moderno folklorno solo originalno romanes Žaneta Štipáková Miroslav Rác sakoneske internoŽaneta Štipáková - Devla miro

kerdo: 09. 07. 2021 09:54 opre kerdo: 09. 07. 2021 09:57

E Žaneta Štipáková, e herečka the e giľavňi andal o Teatro Romathan, giľavel e rom-pop giľi Devla miro, bašavel o avri sikhľardo klaviristas, o sikhavno pro zakladna umelecka školi, o kompozeris the o romano hip-hoperis Miroslav Rác, savo giľavel tel o umelecko pseudonimos BG. E giľi Devla miro, prekal o lava the e melodija, perel andre kategorija, kaj hine o phare, laudativna giľa.  O video sas kerdo pro 24.08.2015 andro Prešov, prekal o kiipen E Džiďi kňižka: o lav - o čitro - o hangos, save kerďas e Štatno džaňibnaskri kňižňica andro Prešov paš o leperibnaskro ďives pro romano holokaust.

e kategorija: bašaviben

o tagi: vokalno-inštrumentalno moderno rom-pop solo averestar romanes Žaneta Štipáková Miroslav Rác sakoneske internoŽaneta Štipáková - Khonik naj Devla kada sar Tu

kerdo: 09. 07. 2021 09:01 opre kerdo: 09. 07. 2021 09:04

E Žaneta Štipáková, e khelaďi the e giľavňi andal o Teatro Romathan, giľavel e giľi Khonik naj Devla, kada, sar Tu,  savi iľas andal o repertoaris savo phirel le rašajeske andal e londinsko romaňi khangeri (London Gypsy Church, United Kingdom: www.lgcuk.com), savo pes vičhinel Ricardo Kwiek. O lava len inšpiracija khatar o biblicko žalmos. E čhib hiňi romaňi, Kalderaš.  Bašavel o avri sikhľardo klaviristas, o sikhavno pro zakladna umelecka školi, o kompozeris the o romano hip-hoperis Miroslav Rác, savo giľavel tel o umelecko pseudonimos BG. O video sas kerdo pro 24.08.2015 andro Prešov, prekal o kidipen E Džiďi kňižka: o lav - o čitro - o hangos, save kerďas e Štatno džaňibnskri kňižňica andro Prešov paš o leperibnaskro ďives pro romano holokaust.

e kategorija: bašaviben

o tagi: vokalno-inštrumentalno moderno rom-pop solo averestar romanes Žaneta Štipáková Miroslav Rác sakoneske internoŽaneta Štipáková - Khangeri

kerdo: 09. 07. 2021 08:24 opre kerdo: 09. 07. 2021 08:41

E Žaneta Štipáková, e khelaďi the e giľavňi andal o Teatro Romathan, giľavel e giľi Khangeri,  savi iľas andal o repertoaris savo phirel le rašajeske andal e londinsko romaňi khangeri (London Gypsy Church, United Kingdom: www.lgcuk.com), savo pes vičhinel Ricardo Kwiek. O lava len inšpiracija khatar o biblicko žalmos. E čhib hiňi romaňi, Kalderaš.  Bašavel o avri sikhľardo klaviristas, o sikhavno pro zakladna umelecka školi, o kompozeris the o romano hip-hoperis Miroslav Rác, savo giľavel tel o umelecko pseudonimos BG. O video sas kerdo pro 24.08.2015 andro Prešov, prekal o kidipen E Džiďi kňižka: o lav - o čitro - o hangos, save kerďas e Štatno džaňibnskri kňižňica andro Prešov paš o leperibnaskro ďives pro romano holokaust.

e kategorija: bašaviben

o tagi: vokalno-inštrumentalno moderno rom-pop solo averestar romanes Žaneta Štipáková Miroslav Rác sakoneske interno


...