Mgr. Ondřej Poduška: Politická participácia Rómov na Slovensku - trendy a porovnania

vytvorené: 02. 05. 2023 22:32 upravené: 23. 05. 2023 18:21

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Rómovia v historicko-politickom diskurze odznel príspevok s názvom Politická participácia Rómov na Slovensku - trendy a porovnania od Mgr. Ondřeja Podušku z Národného demokratického inštitútu. Analyzuje vývoj v oblasti politickej participácie Rómov v samosprávach za posledných desať rokov a modely účasti Rómov na politickom živote.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné čeština Ondřej Poduška odborná verejnosť internýMgr. Alexander Mušinka, Ph.D., mimoriadny docent: K významnému jubileu Arneho B. Manna

vytvorené: 02. 05. 2023 22:20 upravené: 22. 05. 2023 15:25

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Rómovia v historicko-politickom diskurze odznel príspevok s názvom K významnému jubileu Arneho B. Manna od Mgr. Alexandra Mušinku, Ph.D. z Prešovskej univerzity v Prešove, Ústavu rómskych štúdií. Video vzniklo 1.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Alexander Mušinka odborná verejnosť internýMgr. Roman Čonka, Mgr. Norbert Végh: Virtuálne prehliadky - nástroj na prezentáciu rómskej kultúry

vytvorené: 02. 05. 2023 22:11 upravené: 22. 05. 2023 06:04

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
Mgr. Roman Čonka prezentoval virtuálne galérie, ich obsah a návrhy na využitie pri prezentácii rómskej kultúry na školách a v ďalších kultúrnych zariadeniach. Mgr. Norbert Végh v druhej časti priblížil technickú stránku spracovania virtuálnej galérie. Video vzniklo 1.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Roman Čonka Norbert Végh odborná verejnosť internýProf. Hristo Kyuchukov: Psycholingvistický výskum zameraný na rómsky jazyk

vytvorené: 02. 05. 2023 21:53 upravené: 23. 05. 2023 04:08

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
Prednáška prof. Hrista Kyuchukova (Sliezska univerzita, Katowice, Poľsko) priniesla prehľad postupu psycholingvistického výskumu rómskeho jazyka, jeho výsledkov a dopadu na ďalšie hodnotenie vývoja reči u detí z rozličných rómskych komunít. Video bolo zaznamenané 1.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné angličtina Hristo Kyuchukov odborná verejnosť internýRoman Šana: Vzdelávanie Rómov v digitálnych zručnostiach na Luníku IX.

vytvorené: 26. 04. 2023 15:04 upravené: 21. 05. 2023 16:28

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Luník IX prezentoval svoje praktické skúsenosti zo vzdelávania dospelých v oblasti digitálnych zručností facilitátor projektu Learning Lab, Roman Šana, študent strednej školy. Video bolo zaznamenané 2.12.2022.

 

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Roman Šana odborná verejnosť internýBc. Petra Kurutzová: Zlepšovanie digitálnych zručností dospelých/Dream Road-Learning Lab na Luníku IX

vytvorené: 26. 04. 2023 14:55 upravené: 21. 05. 2023 00:47

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Luník IX prezentovala svoj príspevok Bc. Petra Kurutzová, ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj. Predstavila projekt Dream Road: Learning Lab a jeho aktivity. Video bolo zaznamenané 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Alexandra Kuruczová odborná verejnosť internýIng. Ivana Studená, PhD., Ing. Anna Kalistová, PhD.: Skúsenosti z pilotného Learning Lab-u v rámci projektu Interreg Dream Road - ako osloviť znevýhodnených Rómov na ceste k posilneniu ich postavenia a zvýšeniu kvalifikácie

vytvorené: 26. 04. 2023 13:11 upravené: 20. 05. 2023 03:52

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Luník IX vystúpili: Ing. Ivana Studená, PhD., z Prognostického ústavu CSPV SAV, v.v.i. a Ing. Anna Kalistová, PhD. zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, v.v.i. . Príspevok má názov Skúsenosti z pilotného Learning Lab-u v rámci projektu Interreg: Dream Road – ako osloviť znevýhodnených Rómov na ceste k posilneniu ich postavenia a zvýšenia kvalifikácie. Video bolo zaznamenané 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Ivana Studená Anna Kalistová odborná verejnosť internýMgr. Karolína Ryvolová, Ph.D.: Čas zúčtování. Současná česká romská literatura mezi společenskou obhajobou a útokem

vytvorené: 26. 04. 2023 11:00 upravené: 17. 05. 2023 04:40

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Jazyk, literatúra a mediálne prostredie prezentovala príspevok s názvom Čas zúčtování. Současná česká romská literatura mezi spoločenskou obhajobou a útokem, Mgr. Karolína Ryvolová, Ph.D. z vydavateľstva Kher, Praha, Česká republika. Video vzniklo 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné čeština Karolína Ryvolová odborná verejnosť internýMgr. Jana Gáborová Kroková: Rómske rozprávky v kontexte súčasnej literárnej vedy

vytvorené: 26. 04. 2023 10:36 upravené: 19. 05. 2023 15:41

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Jazyk, literatúra a mediálne prostredie prezentovala príspevok s názvom Rómske rozprávky v kontexte súčasnej literárnej vedy Mgr. Jana Gáborová Kroková zo Štátna vedeckej knižnice v Prešove a Prešovskej univerzity v Prešove. Video bolo zaznamenané 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Jana Gáborová Kroková odborná verejnosť internýMgr. Lenka Goroľová: Bariéry inkluzívneho vzdelávania v MŠ

vytvorené: 25. 04. 2023 16:01 upravené: 08. 05. 2023 21:47

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Školstvo a vzdelávanie prezentovala príspevok s názvom Bariéry inkluzívneho vzdelávania v MŠ Mgr. Lenka Goroľová z Prešovskej univerzity v Prešove, Ústavu rómskych štúdií. Video bolo zaznamenané 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Lenka Goroľová odborná verejnosť interný


Záznamov na stránku