Jozef Cichý

vytvorené: 28. 05. 2024 07:38 upravené: 28. 05. 2024 07:38

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2023 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych výtvarných umelcov a umelkýň.
Portrét zobrazuje výtvarníka Jozefa Cichého.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýRoland Horváth

vytvorené: 22. 05. 2024 14:18 upravené: 23. 05. 2024 07:46

Bc. Roland Horváth, Dis.art sa narodil v Rimavskej Sobote. Pochádza z hudobníckej rodiny. Hrá na dychové nástroje. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získal na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici. Od roku 2019 je riaditeľom Základnej umeleckej školy v obci Jesenské. Ako muzikant začal svoju kariéru v Maďarsku, kde hral vo viacerých kapelách a s viacerými významnými primášmi. Po návrate na Slovensko pôsobil v divadle Romathan v Košiciach. S kapelou Sendreiovci nahral hudbu do filmu Sherlock Holmes - Hra tieňov, ktorý bol uvedený v roku 2012. Ako klarinetista na Slovensku pôsobí vo viacerých cimbalových kapelách, spolupracuje s rodinnou kapelou Júliusa Bandyho z Prešova.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ všeobecný slovenčina Roland Horváth všeobecná verejnosť internýŠtístko 6.

vytvorené: 21. 05. 2024 13:10 upravené: 21. 05. 2024 13:10

Miloš Rác je rómsky maliar a sochár. Vzťah k umeleckému modelovaniu zo sochárskej hliny sa u neho začal prejavovať počas vojenskej základnej služby, kde vznikli jeho prvé diela, ktorými boli rozprávkové postavičky. K tvorbe sa vrátil opäť po 20 rokoch. V maľbách sa venuje hlavne abstrakcii, jeho obrazy sú plné farieb, ktoré sú podľa neho príznačné pre Rómov. Žije a tvorí v Považskej Bystrici, jeho prvá výstava sa konala v MG ART GALÉRII v Považskej Bystrici v roku 2015. Vystavoval v rómskych múzeách v Martine a v Brne. V roku 2016 získal ocenenie Roma Spirit v kategórii Kultúra. V roku 2023 vytvoril pre ocenenie Roma Spirit sochu, ktorú získavajú laureáti.
Prezentovaný obraz má názov Štístko 6. Dielo je maľba (akryl a olej) na plátne. Obraz nie je rámovaný, je signovaný podpisom autora. Rozmer obrazu je 120 cm x 120 cm.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Miloš Rác všeobecná verejnosť internýČas na stretnutie 1.

vytvorené: 21. 05. 2024 12:33 upravené: 21. 05. 2024 12:33

Miloš Rác je rómsky maliar a sochár. Vzťah k umeleckému modelovaniu zo sochárskej hliny sa u neho začal prejavovať počas vojenskej základnej služby, kde vznikli jeho prvé diela, ktorými boli rozprávkové postavičky. K tvorbe sa vrátil opäť po 20 rokoch. V maľbách sa venuje hlavne abstrakcii, jeho obrazy sú plné farieb, ktoré sú podľa neho príznačné pre Rómov. Žije a tvorí v Považskej Bystrici, jeho prvá výstava sa konala v MG ART GALÉRII v Považskej Bystrici v roku 2015. Vystavoval v rómskych múzeách v Martine a v Brne. V roku 2016 získal ocenenie Roma Spirit v kategórii Kultúra. V roku 2023 vytvoril pre ocenenie Roma Spirit sochu, ktorú získavajú laureáti.
Prezentovaný obraz má názov Čas na stretnutie 1. Dielo je maľba (olej) na plátne. Obraz nie je rámovaný, je signovaný podpisom autora. Rozmer obrazu je 120 cm x 120 cm.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Miloš Rác všeobecná verejnosť internýV čase 1.

vytvorené: 21. 05. 2024 11:14 upravené: 21. 05. 2024 11:14

Miloš Rác je rómsky maliar a sochár. Vzťah k umeleckému modelovaniu zo sochárskej hliny sa u neho začal prejavovať počas vojenskej základnej služby, kde vznikli jeho prvé diela, ktorými boli rozprávkové postavičky. K tvorbe sa vrátil opäť po 20 rokoch. V maľbách sa venuje hlavne abstrakcii, jeho obrazy sú plné farieb, ktoré sú podľa neho príznačné pre Rómov. Žije a tvorí v Považskej Bystrici, jeho prvá výstava sa konala v MG ART GALÉRII v Považskej Bystrici v roku 2015. Vystavoval v rómskych múzeách v Martine a v Brne. V roku 2016 získal ocenenie Roma Spirit v kategórii Kultúra. V roku 2023 vytvoril pre ocenenie Roma Spirit sochu, ktorú získavajú laureáti.
Prezentovaný obraz má názov V čase 1. Dielo je maľba (olej) na plátne. Obraz nie je rámovaný, je signovaný podpisom autora. Rozmer obrazu je 60 cm x 60 cm.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Miloš Rác všeobecná verejnosť internýŠtístko 4

vytvorené: 20. 05. 2024 14:45 upravené: 20. 05. 2024 14:45

Miloš Rác je rómsky maliar a sochár. Vzťah k umeleckému modelovaniu zo sochárskej hliny sa u neho začal prejavovať počas vojenskej základnej služby, kde vznikli jeho prvé diela, ktorými boli rozprávkové postavičky. K tvorbe sa vrátil opäť po 20 rokoch. V maľbách sa venuje hlavne abstrakcii, jeho obrazy sú plné farieb, ktoré sú podľa neho príznačné pre Rómov. Žije a tvorí v Považskej Bystrici, jeho prvá výstava sa konala v MG ART GALÉRII v Považskej Bystrici v roku 2015. Vystavoval v rómskych múzeách v Martine a v Brne. V roku 2016 získal ocenenie Roma Spirit v kategórii Kultúra. V roku 2023 vytvoril pre ocenenie Roma Spirit sochu, ktorú získavajú laureáti.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Miloš Rác všeobecná verejnosť internýČarovný 1.

vytvorené: 20. 05. 2024 12:22 upravené: 20. 05. 2024 12:22

Miloš Rác je rómsky maliar a sochár. Vzťah k umeleckému modelovaniu zo sochárskej hliny sa u neho začal prejavovať počas vojenskej základnej služby, kde vznikli jeho prvé diela, ktorými boli rozprávkové postavičky. K tvorbe sa vrátil opäť po 20 rokoch. V maľbách sa venuje hlavne abstrakcii, jeho obrazy sú plné farieb, ktoré sú podľa neho príznačné pre Rómov. Žije a tvorí v Považskej Bystrici, jeho prvá výstava sa konala v MG ART GALÉRII v Považskej Bystrici v roku 2015. Vystavoval v rómskych múzeách v Martine a v Brne. V roku 2016 získal ocenenie Roma Spirit v kategórii Kultúra. V roku 2023 vytvoril pre ocenenie Roma Spirit sochu, ktorú získavajú laureáti.
Prezentovaný obraz má názov Čarovný 1. Dielo je maľba (akryl a olej) na plátne. Obraz nie je rámovaný, je signovaný podpisom autora. Rozmer obrazu je 120 cm x 100 cm.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Miloš Rác všeobecná verejnosť internýĎaleko od zeme 7.

vytvorené: 20. 05. 2024 09:33 upravené: 20. 05. 2024 09:33

Miloš Rác je rómsky maliar a sochár. Vzťah k umeleckému modelovaniu zo sochárskej hliny sa u neho začal prejavovať počas vojenskej základnej služby, kde vznikli jeho prvé diela, ktorými boli rozprávkové postavičky. K tvorbe sa vrátil opäť po 20 rokoch. V maľbách sa venuje hlavne abstrakcii, jeho obrazy sú plné farieb, ktoré sú podľa neho príznačné pre Rómov. Žije a tvorí v Považskej Bystrici, jeho prvá výstava sa konala v MG ART GALÉRII v Považskej Bystrici v roku 2015. Vystavoval v rómskych múzeách v Martine a v Brne. V roku 2016 získal ocenenie Roma Spirit v kategórii Kultúra. V roku 2023 vytvoril pre ocenenie Roma Spirit sochu, ktorú získavajú laureáti.
Prezentovaný obraz má názov Ďaleko od zeme 7. Dielo je maľba (akryl a olej) na plátne. Obraz nie je rámovaný, je signovaný podpisom autora. Rozmer obrazu je 120 cm x 120 cm.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Miloš Rác všeobecná verejnosť internýCez fantáziu 2.

vytvorené: 17. 05. 2024 11:53 upravené: 17. 05. 2024 11:53

Miloš Rác je rómsky maliar a sochár. Vzťah k umeleckému modelovaniu zo sochárskej hliny sa u neho začal prejavovať počas vojenskej základnej služby, kde vznikli jeho prvé diela, ktorými boli rozprávkové postavičky. K tvorbe sa vrátil opäť po 20 rokoch. V maľbách sa venuje hlavne abstrakcii, jeho obrazy sú plné farieb, ktoré sú podľa neho príznačné pre Rómov. Žije a tvorí v Považskej Bystrici, jeho prvá výstava sa konala v MG ART GALÉRII v Považskej Bystrici v roku 2015. Vystavoval v rómskych múzeách v Martine a v Brne. V roku 2016 získal ocenenie Roma Spirit v kategórii Kultúra. V roku 2023 vytvoril pre ocenenie Roma Spirit sochu, ktorú získavajú laureáti.
Prezentovaný obraz má názov Cez fantáziu 2. Dielo je maľba (akryl a olej) na plátne. Obraz nie je rámovaný, je signovaný podpisom autora. Rozmer obrazu je 150x50cm.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Miloš Rác všeobecná verejnosť internýDáma 1.

vytvorené: 17. 05. 2024 11:37 upravené: 17. 05. 2024 11:37

Miloš Rác je rómsky maliar a sochár. Vzťah k umeleckému modelovaniu zo sochárskej hliny sa u neho začal prejavovať počas vojenskej základnej služby, kde vznikli jeho prvé diela, ktorými boli rozprávkové postavičky. K tvorbe sa vrátil opäť po 20 rokoch. V maľbách sa venuje hlavne abstrakcii, jeho obrazy sú plné farieb, ktoré sú podľa neho príznačné pre Rómov. Žije a tvorí v Považskej Bystrici, jeho prvá výstava sa konala v MG ART GALÉRII v Považskej Bystrici v roku 2015. Vystavoval v rómskych múzeách v Martine a v Brne. V roku 2016 získal ocenenie Roma Spirit v kategórii Kultúra. V roku 2023 vytvoril pre ocenenie Roma Spirit sochu, ktorú získavajú laureáti.
Prezentovaný obraz má názov Dáma 1. Dielo je maľba (akryl a olej) na plátne. Obraz nie je rámovaný, je signovaný podpisom autora. Rozmer obrazu je 120x120cm.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Miloš Rác všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku