Doc. PhDr. Marek Lukáč, PhD.: (Ne)podpora dospelých z marginalizovaných rómskych komunít v odbornom vzdelávaní

vytvorené: 25. 04. 2023 15:44 upravené: 08. 05. 2023 21:42

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Školstvo a vzdelávanie prezentoval príspevok s názvom (Ne)podpora dospelých z marginalizovaných rómskych komunít v odbornom vzdelávaní Doc. PhDr. Marek Lukáč, PhD. z Prešovskej univerzity v Prešove, Ústavu rómskych štúdií. Video vzniklo 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Marek Lukáč odborná verejnosť internýMgr. Ondrej Ficeri, PhD.: Problémy predprimárneho vzdelávania rómskych detí v období štátneho socializmu

vytvorené: 25. 04. 2023 15:25 upravené: 08. 05. 2023 21:15

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Školstvo a vzdelávanie prezentoval príspevok s názvom Problémy predprimárneho vzdelávania rómskych detí v období štátneho socializmu Mgr. Ondrej Ficeri, PhD. zo Spoločenskovedného ústavu SAV CSPV SAV v.v.i. Video vzniklo 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Ondrej Ficeri odborná verejnosť internýMgr. Alena Vrábľová: Pomáhajúci profesionáli - dôležitá súčasť inkluzívnej edukácie v materských školách

vytvorené: 25. 04. 2023 15:17 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Školstvo a vzdelávanie vystúpila Mgr. Alena Vrábľová z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s príspevkom Pomáhajúci profesionáli - dôležitá súčasť inkluzívnej edukácie v materských školách. Video vzniklo 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Alena Vrábľová odborná verejnosť internýMgr. Lucia Segľová, PhD.: Svedecvo fotografií - rómske osídlenie v Sučanoch v 60. rokoch 20. storočia

vytvorené: 25. 04. 2023 15:02 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Rómovia v historicko-politickom diskurze odznel príspevok s názvom Svedectvo fotografií - rómske osídlenie v Sučanoch v 60.-tych rokoch 20. storočia od historičky Mgr. Lucie Segľovej, PhD. z Prešovskej univerzity v Prešove, Ústavu rómskych štúdií. Video vzniklo 1.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Lucia Segľová odborná verejnosť internýRNDr. Tadeáš Gavala, Phd.: PSK a rómska téma - aktuálny stav a vízie

vytvorené: 25. 04. 2023 14:57 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Rómovia v historicko-politickom diskurze prezentoval RNDr. Tadeáš Gavala, PhD. plány hospodárskeho a strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja s dôrazom na rozvoj rómskych komunít. Video vzniklo 1.12.2022.

 

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Tadeáš Gavala odborná verejnosť internýMgr. Klara Kohoutová, PhD., Mgr. Jana Papcunová, PhD.: Hate speech namierený na Rómov

vytvorené: 25. 04. 2023 14:36 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Rómovia v digitálnom prostredí odznel príspevok s názvom Hate speech namierený na Rómov. Prezentovali Mgr. Klara Kohoutová, PhD. a Mgr. Jana Papcunová, PhD., Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i. Témou sú nenávistné prejavy v online priestore. Video vzniklo 1.12.2022. 

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Klara Kohoutová Jana Papcunová odborná verejnosť internýIng. Anna Kalistová, PhD.: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV v.v.i.

vytvorené: 25. 04. 2023 11:03 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
Ing. Anna Kalistová, PhD., vedúca organizačnej zložky SVÚ CSPV SAV, v.v.i., otvorila konferenciu a informovala o aktuálnom výskume, ktorý vedie SAV. Video je záznamom jej príspevku, zaznamenané 1.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Anna Kalistová odborná verejnosť internýDávid Štajer

vytvorené: 05. 04. 2023 14:35 upravené: 05. 04. 2023 14:35

Pochádza z Telgártu. Hrá na harmoniku, no nemá hudobné vzdelanie. V hudbe je samouk. V rodine majú väčšinou primášov. Aj on začal hrať na husle, no nebavilo ho to. Prvú harmoniku mu kúpil jeho starý otec. Hrá vo folklórnych súboroch Šumiačan, Telgárt a Vernár. Hrá ľudovú hudbu, rómsku hudbu, no ak je príležitosť tak hrá aj džez a balkánsku hudbu.
Fotografie vznikli počas dokumentovania kapely Pokošovci v rámci projektu dokumentovania rómskych rodinných cimbalových kapiel.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Dávid Štajer všeobecná verejnosť internýMiroslav Pokoš

vytvorené: 05. 04. 2023 13:51 upravené: 05. 04. 2023 13:51

Pochádza z obce Šumiac. Je z hudobníckej rodiny. Jeho rodina po otcovej strane sú Pokošovci zo Šumiaca, po maminej strane sú to Harvanovci z Telgártu. Sú to lokality, kde nikdy nedominovala gitara alebo klávesové nástroje. Vždy to boli husle, harmonika, kontrabas, cimbal. Hrá na kontrabas, husle a harmoniku. V hudbe je samouk. V kapele Pokošovci hrajú slovenský a rómsky folklór z Horehronia.
So súrodencami Radom a Stanom vydali album Ľudová hudba Pokošovci 2, ktorý sa umiestnil na 15. priečke v rebríčku World Music Chart Europe v januári 2020.
Fotografie vznikli počas dokumentovania kapely Pokošovci v rámci projektu dokumentovania rómskych rodinných cimbalových kapiel.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Miroslav Pokoš všeobecná verejnosť internýVladimír Slávik

vytvorené: 05. 04. 2023 13:44 upravené: 05. 04. 2023 13:44

Pochádza z Banskej Bystrice. K hudbe ho viedol jeho starý otec, ktorý bol harmonikár a milovník rómskej hudby. Aj on sám má vášeň pre rómsku hudbu, ktorá je jeho najobľúbenejšou. Hrá s kapelami z Horehronia – Pokošovci, Haviarovci, Gábrišovci.
 
Vyštudoval cimbal na Základnej umeleckej škole v Banskej Bystrici. Účinkuje vo viacerých folklórnych skupinách. V súčasnosti študuje na Jesseniovej Lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského.
Rómska ľudová hudba je podľa neho oproti tej slovenskej viac o temperamente, cite pre hudbu a harmóniu.
Fotografie vznikli počas dokumentovania kapely Pokošovci v rámci projektu dokumentovania rómskych rodinných cimbalových kapiel.

 

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Vladimír Slávik všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku