Bc. Petra Kurutzová: Zlepšovanie digitálnych zručností dospelých/Dream Road-Learning Lab na Luníku IX

vytvorené: 26. 04. 2023 14:55 upravené: 21. 05. 2023 00:47

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Luník IX prezentovala svoj príspevok Bc. Petra Kurutzová, ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj. Predstavila projekt Dream Road: Learning Lab a jeho aktivity. Video bolo zaznamenané 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Alexandra Kuruczová odborná verejnosť internýIng. Ivana Studená, PhD., Ing. Anna Kalistová, PhD.: Skúsenosti z pilotného Learning Lab-u v rámci projektu Interreg Dream Road - ako osloviť znevýhodnených Rómov na ceste k posilneniu ich postavenia a zvýšeniu kvalifikácie

vytvorené: 26. 04. 2023 13:11 upravené: 20. 05. 2023 03:52

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Luník IX vystúpili: Ing. Ivana Studená, PhD., z Prognostického ústavu CSPV SAV, v.v.i. a Ing. Anna Kalistová, PhD. zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, v.v.i. . Príspevok má názov Skúsenosti z pilotného Learning Lab-u v rámci projektu Interreg: Dream Road – ako osloviť znevýhodnených Rómov na ceste k posilneniu ich postavenia a zvýšenia kvalifikácie. Video bolo zaznamenané 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Ivana Studená Anna Kalistová odborná verejnosť internýBc. Roman Goroľ: Rómovia a rómsky jazyk v RTVS

vytvorené: 26. 04. 2023 11:18 upravené: 04. 07. 2023 11:59

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Jazyk, literatúra a mediálne prostredie prezentoval príspevok s názvom Rómovia a rómsky jazyk v RTVS, Bc. Roman Goroľ z národnostného vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) v Košiciach. Video bolo zaznamenané 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Roman Goroľ odborná verejnosť internýMgr. Karolína Ryvolová, Ph.D.: Čas zúčtování. Současná česká romská literatura mezi společenskou obhajobou a útokem

vytvorené: 26. 04. 2023 11:00 upravené: 17. 05. 2023 04:40

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Jazyk, literatúra a mediálne prostredie prezentovala príspevok s názvom Čas zúčtování. Současná česká romská literatura mezi spoločenskou obhajobou a útokem, Mgr. Karolína Ryvolová, Ph.D. z vydavateľstva Kher, Praha, Česká republika. Video vzniklo 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné čeština Karolína Ryvolová odborná verejnosť internýMgr. Jana Gáborová Kroková: Rómske rozprávky v kontexte súčasnej literárnej vedy

vytvorené: 26. 04. 2023 10:36 upravené: 19. 05. 2023 15:41

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Jazyk, literatúra a mediálne prostredie prezentovala príspevok s názvom Rómske rozprávky v kontexte súčasnej literárnej vedy Mgr. Jana Gáborová Kroková zo Štátna vedeckej knižnice v Prešove a Prešovskej univerzity v Prešove. Video bolo zaznamenané 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Jana Gáborová Kroková odborná verejnosť internýMgr. Lenka Goroľová: Bariéry inkluzívneho vzdelávania v MŠ

vytvorené: 25. 04. 2023 16:01 upravené: 08. 05. 2023 21:47

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Školstvo a vzdelávanie prezentovala príspevok s názvom Bariéry inkluzívneho vzdelávania v MŠ Mgr. Lenka Goroľová z Prešovskej univerzity v Prešove, Ústavu rómskych štúdií. Video bolo zaznamenané 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Lenka Goroľová odborná verejnosť internýDoc. PhDr. Marek Lukáč, PhD.: (Ne)podpora dospelých z marginalizovaných rómskych komunít v odbornom vzdelávaní

vytvorené: 25. 04. 2023 15:44 upravené: 08. 05. 2023 21:42

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Školstvo a vzdelávanie prezentoval príspevok s názvom (Ne)podpora dospelých z marginalizovaných rómskych komunít v odbornom vzdelávaní Doc. PhDr. Marek Lukáč, PhD. z Prešovskej univerzity v Prešove, Ústavu rómskych štúdií. Video vzniklo 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Marek Lukáč odborná verejnosť internýMgr. Ondrej Ficeri, PhD.: Problémy predprimárneho vzdelávania rómskych detí v období štátneho socializmu

vytvorené: 25. 04. 2023 15:25 upravené: 08. 05. 2023 21:15

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Školstvo a vzdelávanie prezentoval príspevok s názvom Problémy predprimárneho vzdelávania rómskych detí v období štátneho socializmu Mgr. Ondrej Ficeri, PhD. zo Spoločenskovedného ústavu SAV CSPV SAV v.v.i. Video vzniklo 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Ondrej Ficeri odborná verejnosť internýMgr. Alena Vrábľová: Pomáhajúci profesionáli - dôležitá súčasť inkluzívnej edukácie v materských školách

vytvorené: 25. 04. 2023 15:17 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Školstvo a vzdelávanie vystúpila Mgr. Alena Vrábľová z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s príspevkom Pomáhajúci profesionáli - dôležitá súčasť inkluzívnej edukácie v materských školách. Video vzniklo 2.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Alena Vrábľová odborná verejnosť internýMgr. Lucia Segľová, PhD.: Svedecvo fotografií - rómske osídlenie v Sučanoch v 60. rokoch 20. storočia

vytvorené: 25. 04. 2023 15:02 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Rómovia v historicko-politickom diskurze odznel príspevok s názvom Svedectvo fotografií - rómske osídlenie v Sučanoch v 60.-tych rokoch 20. storočia od historičky Mgr. Lucie Segľovej, PhD. z Prešovskej univerzity v Prešove, Ústavu rómskych štúdií. Video vzniklo 1.12.2022.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné referát monológ konferenčné slovenčina Lucia Segľová odborná verejnosť interný


Záznamov na stránku