Anna Jurová: Povojnové roky

vytvorené: 13. 01. 2023 13:21 upravené: 13. 01. 2023 13:21

Rozhovor s historičkou Annou Jurovou viedla Daniela Hivešová-Šilanová a bol zaznamenaný pre potreby článku "Nelegálne" postavené rómske osady? ďalšia dezinformácia slovenských médií! In Romano nevo ľil, Roč. 11, č. 509(455)-517(463) (2001), s. 17.
V tretej časti rozhovoru Dr. Jurová rozpráva o situácii Rómov na území Slovenska po ukončení 2. svetovej vojny až do obdobia 90. rokov 20. storočia, kedy sa po roku 1989 začali vysporiadavať majetky v reštitúciách a mnohé rómske osady sa tak ocitli na pozemkoch, ktoré im nepatrili. Dr. Jurová na základe svojich výskumov a historických prameňov dáva konkrétnu odpoveď, či teda sú rómske osady na Slovensku legálne alebo nie.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné faktografické dialóg spoločensko-vedné Anna Jurová Daniela Hivešová-Šilanová všeobecná verejnosť internýAnna Jurová: Vojnové roky

vytvorené: 13. 01. 2023 13:17 upravené: 13. 01. 2023 13:17

Rozhovor s historičkou Annou Jurovou viedla Daniela Hivešová-Šilanová a bol zaznamenaný pre potreby článku "Nelegálne" postavené rómske osady? ďalšia dezinformácia slovenských médií! In Romano nevo ľil, Roč. 11, č. 509(455)-517(463) (2001), s. 17.
V druhej časti rozhovoru približuje Dr. Jurová z historického hľadiska život Rómov na území Slovenska počas vojnového Slovenského štátu, kedy vychádzali rôzne protirómske vyhlášky, ktoré upierali práva, obmedzovali ich voľný pohyb, cestovanie, či prácu. 20.4.1941 bola prijatá vyhláška ministerstva vnútra o vysťahovaní Rómov z obcí na odľahlé a obcou vyznačené miesto, ktorá bola neskôr zopakovaná v roku 1943, podpísaná ministrom vnútra Machom. Boli zriadené pracovné a koncentračné tábory, počet osôb navrhovali samotné obce.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné faktografické dialóg spoločensko-vedné Anna Jurová Daniela Hivešová-Šilanová všeobecná verejnosť internýAnna Jurová: Usídľovanie Rómov v slovenských obciach

vytvorené: 11. 01. 2023 14:36 upravené: 11. 01. 2023 15:14

Rozhovor s historičkou Annou Jurovou viedla Daniela Hivešová-Šilanová a bol zaznamenaný pre potreby článku "Nelegálne" postavené rómske osady? ďalšia dezinformácia slovenských médií! In Romano nevo ľil, Roč. 11, č. 509(455)-517(463) (2001), s. 17.
V prvej časti rozhovoru Dr. Jurová osvetľuje historický kontext, príčiny a dôvody usídľovania Rómov na našom území. Na základe historických prameňov a listinných dôkazov predstavila stručný sumár príchodu Rómov na územie Slovenska od 14. storočia po 18. storočie, kedy museli opustiť kočovný spôsob života za vlády Márie Terézie a Jozefa II. Koncom 18. storočia sa robili súpisy v jednotlivých župách, na základe ktorých sa zistilo, že v tomto období žilo na Slovensku okolo 20 tisíc Rómov. Následne spomína viacero miest a obcí, kde Rómovia žili, ako dlho a približný počet, tiež spôsob života a obživy.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné faktografické dialóg spoločensko-vedné Anna Jurová Daniela Hivešová-Šilanová všeobecná verejnosť internýTibor Demeter - rozprávanie

vytvorené: 11. 01. 2023 11:35 upravené: 11. 01. 2023 11:35

Spomienkové rozprávanie Tibora Demetera. V rozhovore hovorí o svojej rodine, o detstve, o štúdiu, živote taktiež o spomienkach na veľkonočné sviatky, či o zvykoch v rodine. V pozadí dopĺňa jeho rozprávanie jeho manželka.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Tibor Demeter všeobecná verejnosť internýKatarína Demeterová - rozprávanie

vytvorené: 11. 01. 2023 11:24 upravené: 11. 01. 2023 11:24

Spomienkové rozprávanie Kataríny Demeterovej, ktorá pochádza z obce Rudľov a do obce Brekov sa vydala. V rozhovore hovorí  o svojej rodine, o detstve, o štúdiu, živote taktiež o spomienkach na revolučný rok 1989 a o zvykoch v rodine.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Katarína Demeterová všeobecná verejnosť internýMilan Sivák - rozprávanie

vytvorené: 11. 01. 2023 11:09 upravené: 11. 01. 2023 11:09

Milan Sivák pochádza z Cerniny a priženil sa do Brekova. V spomienkovom rozhovore hovorí o svojom detstve, o svojej rodine, o živote Rómov v Cernine a v Brekove, o zvykoch a tradíciách, ale aj o rómskom jazyku a o spomienkach na rok 1989.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Milan Sivák všeobecná verejnosť internýJana Kirvejová - rozprávanie

vytvorené: 11. 01. 2023 10:27 upravené: 11. 01. 2023 10:27

Jana Kirvejová pochádza z Brekova. V spomienkovom rozhovore hovorí o svojej rodine, o detstve v Brekove, o školských rokoch a o vzťahoch medzi Rómami a Nerómami v obci kedysi a dnes. Taktiež sa z rozhovoru dozvedáme o jej manželstve a deťoch, o jej skúsenostiach s diskrimináciou a ako prežívala zmeny v roku 1989. Spomína tiež na vianočné, veľkonočné či svadobné zvyky.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Jana Kirvejová všeobecná verejnosť internýFrantišek Demeter - rozprávanie

vytvorené: 10. 01. 2023 15:03 upravené: 10. 01. 2023 15:03

František Demeter v spomienkovom rozhovore hovorí o svojej rodine, predkoch, detstve, ale tiež o zvykoch na Vianoce a Veľkú Noc. Spomína taktiež na revolučný rok 1989 a ako to zmenilo život Rómov v jeho okolí.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina František Demeter všeobecná verejnosť internýZdenka Demeterová - rozprávanie

vytvorené: 10. 01. 2023 14:42 upravené: 10. 01. 2023 14:42

Spomienkové rozprávanie Zdenky Demeterovej o jej živote, rodine, deťoch, o medziľudských vzťahoch medzi Rómami a Nerómami v obci Brekov, taktiež o rómskom jazyku a o zvykoch a tradíciách v ich rodine.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Zdenka Demeterová všeobecná verejnosť internýElena Cinová - rozprávanie

vytvorené: 10. 01. 2023 14:23 upravené: 10. 01. 2023 14:23

Elena Cinová mala v čase rozhovoru 49 rokov, pochádza z Brekova. V rozhovore spomína na svoje detstvo, na rodičov, prarodičov i súrodencov. Hovorí o svojom štúdiu, o manželovi a svojich deťoch. Spomína tiež na zvyky a tradície v ich rodine a na revolučný rok 1989, kedy jej otec spoluzakladal politickú stranu. Rozpráva o skúsenostiach s diskrimináciou, o rómskej kultúre a o spôsobe života Rómov v súčasnosti.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Elena Cinová všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku