Martin Kaleja - tvorba výtvarného diela

vytvorené: 03. 08. 2017 15:31 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Martin Kaleja-Januv (1984-) sa narodil v rómskej osade v Jarovniciach, kde aj žije. Jeho vzťah k výtvarnému umeniu sa utváral a rozvíjal na základnej škole v Jarovniciach, pod vedením učiteľa výtvarnej výchovy Jána Sajka. V štúdiu pokračoval na Strednej umeleckej škole v Prešove, v odbore Dizajn a spracovanie dreva. Okrem kresby a maľby sa naďalej venuje drevorezbárstvu, v ktorom dominujú sakrálne témy. E-born (digitálny kultúrny objekt) dokumentuje proces tvorby, ktorého výsledkom je portrét za použitia techniky kresba uhlíkom. Martin Kaleja-Januv v súčasnosti pracuje ako asistent učiteľa na Základnej škole v Jarovniciach.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba slovenčina Martin Kaleja všeobecná verejnosť internýČertovský čapáš

vytvorené: 14. 07. 2017 16:06 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Premiéra divadelného predstavenia Čertovský čapáš ponúka malému divákovi pohľad na školské prostredie, s ktorým sa stretnú v období povinnej školskej dochádzky. Opačne, pohľad na čertovskú školu vnáša diváka do sveta, v ktorom sú žiaci odmeňovaní za neskoré príchody do školy, za päťky... Protipólnym postavením explicitne vykreslených pozitívnych a negatívnych postáv v spevohre sa poukazuje na žiadúce ustálené formy správania sa v školskom prostredí aj mimo neho. Žáner: spevohra na rozprávkové motívy, jazyk predstavenia: slovenský, výprava: klasická rekvizitárna, hra je interaktívna.

kategória: dráma

tagy: divadlo komédia spevohra scénická originál slovenčina Romathan deti a mládež internýJozef Fečo - tvorba výtvarného diela

vytvorené: 13. 07. 2017 10:18 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Jozef Fečo maľuje portrét. Video dokument zachytáva tvorbu portrétu. Portrétovanou osobou je Joaquín Cortés, tanečník (balet, flamenco, fúzia tanečných štýlov), narodený v roku 1969 v Španielsku, známy spoluprácou s osobnosťami svetovej populárnej kultúry. Rozmery obrazu: 120 cm (š) x 100 cm (v). Podkladový materiál: sadrokartón. Technika: maľba, čierno-šedo-biele spektrum. Štýl: pop-art. Dielo je súčasťou séria trinástich portrétov svetových osobností rómskeho pôvodu, vzniklo v rámci prioritného projektu podporeného MK SR, s názvom Živé knihy: slovo - obraz - zvuk, v období od 04/2015 do 05/2015. Jozef Fečo maľuje portrét. Video dokument zachytáva tvorbu portrétu. Portrétovanou osobou je Joaquín Cortés, tanečník (balet, flamenco, fúzia tanečných štýlov), narodený v roku 1969 v Španielsku, známy spoluprácou s osobnosťami svetovej populárnej kultúry. Rozmery obrazu: 120 cm (š) x 100 cm (v). Podkladový materiál: sadrokartón. Technika: maľba, čierno-šedo-biele spektrum. Štýl: pop-art. Dielo je súčasťou séria trinástich portrétov svetových osobností rómskeho pôvodu, vzniklo v rámci prioritného projektu podporeného MK SR, s názvom Živé knihy: slovo - obraz - zvuk, v období od 04/2015 do 05/2015.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba slovenčina Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýAutorské čítanie - Erika Hornáková, Roman Goroľ

vytvorené: 31. 12. 2016 17:16 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Autorské čítanie usporiadané Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove, sa konalo dňa 30. októbra 2013 v priestoroch reštaurácie Double Tiffany v Prešove. Hlavnými hosťami bola spisovateľka Erika Hornáková a poet Roman Goroľ, ktorí rozprávali o sebe, o svojej tvorbe a taktiež zo svojej tvorby čítali aj publiku. Hudobným hosťom bolo gitarové duo - Duo Farsa.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Roman Goroľ Erika Hornáková všeobecná verejnosť internýProjekt Živá kniha: Rómsky jazyk

vytvorené: 31. 12. 2016 11:42 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Živé knižnice ako metóda ponúkajú ľuďom príležitosť spoznať osobné príbehy ľudí, ktorí sú zaujímaví a väčšinovému divákovi takmer neznámi. Cieľom je na jednej strane podporovať identitu v rómskej národnostnej menšine, na strane druhej, väčšinovej spoločnosti predstavovať Rómov ako národnostnú menšinu s bohatou kultúrnou tradíciou. Štvrté zo série podujatí "Živé knihy 2015", organizované Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove, sa konalo 7. novembra 2015 vo Wave Klube v Prešove, jej témou bol rómsky jazyk. Hosťami podujatia boli Jarmila Vaňová a Stanislav Cina. Hudobným hosťom bola primáška Barbora Botošová so skupinou Bohémiens.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina rómčina Stanislav Cina Jarmila Vaňová Barbora Botošová všeobecná verejnosť internýTajomný svet a chlpáčikovia

vytvorené: 30. 12. 2016 20:54 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Premiéru divadelného predstavenia "Tajomný svet a chlpáčikovia" pre deti odohralo divadlo Romathan. Inscenačná rozprávka ponúka divákovi pohľad na imaginatívny svet lesnej ríše, ktorému vládne kráľovná "Bachtaľori". V rozprávkovom príbehu malý divák odhaľuje tajomstvo dobra a lásky na pozadí zla a intríg odohrávajúcich sa tak v Tajomnom svete, ako aj vo svete ľudí. Žáner: spevohra na rozprávkové motívy, jazyk predstavenia: slovenský primárny, rómsky sekundárny, výprava: klasická rekvizitárna, hra nie je interaktívna, ale performatívna. Účinkujúci: Karel Adam, Oto Bunda, Milan Godla, Marián Balog, a ďalší.

kategória: dráma

tagy: divadlo dráma činohra scénická originál slovenčina rómčina Romathan deti a mládež internýBabula

vytvorené: 28. 12. 2016 22:22 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Rozprávanie Emílie Kissovej o zvykoch a tradíciách, o odlišnostiach a špecifikách života olašských Rómov na Slovensku. V šiestich kapitolách rozpráva o význame rodiny, a vzájomnom spolužití v rodine, o zvykoch pri zásnubách a svadbe, o deťoch, materstve, o zvykoch dávať deťom prezývky a dary, o zvykoch a tradíciách pri úmrtí blízkeho človeka a pri pohrebe, o veštení a o rómskom jazyku.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený slovenčina Emília Kissová všeobecná verejnosť internýViliam Sarközy - kováč

vytvorené: 27. 12. 2016 20:27 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Viliam Sarközy pochádza z kováčskej rodiny. Portrét vznikol počas podujatia Európske Rómske kováčske sympózium, ktoré organizuje občianske združenie Chartikano. V portréte hovorí o kováčskej tradícii v obci a rodine, ale aj o tom, či toto remeslo prežije ďalšie desaťročia.

kategória: remesláOndrej Ruszó - portrét

vytvorené: 26. 12. 2016 18:01 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Ondrej Ruszó je amatérsky výtvarník, ktorý žije a tvorí v obci Plešivec. Narodil sa v Revúcej. Spolu s výtvarníkom Tiborom Oláhom prevádzkujú vlastný ateliér. S výtvarným umením začal už v útlom veku, počas základnej školy. Mal obdobia, kedy sa výtvarnému umeniu nevenoval. Hovorí, že keď človek má talent, tak ho bude mať vždy, aj keď sa maľovaniu nevenuje niekoľko rokov. Vo výtvarnom umení sa zdokonaľoval počas práce na stavbách v Bratislave. Po práci navštevoval kurz výtvarného umenia. Prvé práce začal publikovať v novinách Romano nevo ľil ešte začiatkom deväťdesiatych rokov. Ilustroval básne. Väčšinou sa venuje zobrazovaniu náboženských tém, kreslí portréty, zaujíma ho tiež architektúra budov.

kategória: výtvarné umenieProjekt Živá kniha: Jozef Banyák

vytvorené: 23. 12. 2016 21:04 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Živé knižnice ako metóda ponúkajú ľuďom príležitosť spoznať osobné príbehy ľudí, ktorí sú zaujímaví a väčšinovému divákovi takmer neznámi. Cieľom je na jednej strane podporovať identitu v rómskej národnostnej menšine, na strane druhej, väčšinovej spoločnosti predstavovať Rómov ako národnostnú menšinu s bohatou kultúrnou tradíciou. Prvé zo série podujatí "Živé knihy 2015", organizované Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove sa konalo 20. apríla 2015 vo Wave Klube v Prešove. Hosťom bol filmový režisér a producent Jozef Banyák. Rozhovor viedli Erika Godlová a Zuzana Paľuchová. Hudobným hosťom bola skupina Gypsy Kings Revival.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Jozef Banyák všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku