Tajomný svet a chlpáčikovia

vytvorené: 30. 12. 2016 20:54 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Premiéru divadelného predstavenia "Tajomný svet a chlpáčikovia" pre deti odohralo divadlo Romathan. Inscenačná rozprávka ponúka divákovi pohľad na imaginatívny svet lesnej ríše, ktorému vládne kráľovná "Bachtaľori". V rozprávkovom príbehu malý divák odhaľuje tajomstvo dobra a lásky na pozadí zla a intríg odohrávajúcich sa tak v Tajomnom svete, ako aj vo svete ľudí. Žáner: spevohra na rozprávkové motívy, jazyk predstavenia: slovenský primárny, rómsky sekundárny, výprava: klasická rekvizitárna, hra nie je interaktívna, ale performatívna. Účinkujúci: Karel Adam, Oto Bunda, Milan Godla, Marián Balog, a ďalší.

kategória: dráma

tagy: divadlo dráma činohra scénická originál slovenčina rómčina Romathan deti a mládež internýBabula

vytvorené: 28. 12. 2016 22:22 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Rozprávanie Emílie Kissovej o zvykoch a tradíciách, o odlišnostiach a špecifikách života olašských Rómov na Slovensku. V šiestich kapitolách rozpráva o význame rodiny, a vzájomnom spolužití v rodine, o zvykoch pri zásnubách a svadbe, o deťoch, materstve, o zvykoch dávať deťom prezývky a dary, o zvykoch a tradíciách pri úmrtí blízkeho človeka a pri pohrebe, o veštení a o rómskom jazyku.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený slovenčina Emília Kissová všeobecná verejnosť internýViliam Sarközy - kováč

vytvorené: 27. 12. 2016 20:27 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Viliam Sarközy pochádza z kováčskej rodiny. Portrét vznikol počas podujatia Európske Rómske kováčske sympózium, ktoré organizuje občianske združenie Chartikano. V portréte hovorí o kováčskej tradícii v obci a rodine, ale aj o tom, či toto remeslo prežije ďalšie desaťročia.

kategória: remesláOndrej Ruszó - portrét

vytvorené: 26. 12. 2016 18:01 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Ondrej Ruszó je amatérsky výtvarník, ktorý žije a tvorí v obci Plešivec. Narodil sa v Revúcej. Spolu s výtvarníkom Tiborom Oláhom prevádzkujú vlastný ateliér. S výtvarným umením začal už v útlom veku, počas základnej školy. Mal obdobia, kedy sa výtvarnému umeniu nevenoval. Hovorí, že keď človek má talent, tak ho bude mať vždy, aj keď sa maľovaniu nevenuje niekoľko rokov. Vo výtvarnom umení sa zdokonaľoval počas práce na stavbách v Bratislave. Po práci navštevoval kurz výtvarného umenia. Prvé práce začal publikovať v novinách Romano nevo ľil ešte začiatkom deväťdesiatych rokov. Ilustroval básne. Väčšinou sa venuje zobrazovaniu náboženských tém, kreslí portréty, zaujíma ho tiež architektúra budov.

kategória: výtvarné umenieProjekt Živá kniha: Jozef Banyák

vytvorené: 23. 12. 2016 21:04 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Živé knižnice ako metóda ponúkajú ľuďom príležitosť spoznať osobné príbehy ľudí, ktorí sú zaujímaví a väčšinovému divákovi takmer neznámi. Cieľom je na jednej strane podporovať identitu v rómskej národnostnej menšine, na strane druhej, väčšinovej spoločnosti predstavovať Rómov ako národnostnú menšinu s bohatou kultúrnou tradíciou. Prvé zo série podujatí "Živé knihy 2015", organizované Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove sa konalo 20. apríla 2015 vo Wave Klube v Prešove. Hosťom bol filmový režisér a producent Jozef Banyák. Rozhovor viedli Erika Godlová a Zuzana Paľuchová. Hudobným hosťom bola skupina Gypsy Kings Revival.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Jozef Banyák všeobecná verejnosť internýTvoj príbeh

vytvorené: 22. 12. 2016 20:15 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Projekt Dobrý štart 2 (A Good Start 2) vznikol z iniciatívy OZ Vyrovnávanie šancí s finančnou podporou Rómskeho vzdelávacieho fondu (Roma education fund – REF, Budapešť). Realizovaný je od roku 2010 ako pilotný projekt zameraný na posilnenie a podporu predškolského vzdelávania detí zo sociálne znevýhodnených skupín v lokalitách s rómskou populáciou. Jednou z troch slovenských lokalít je obec Zborov, kde prebiehajú aktivity spočívajúce hlavne v posilnení dochádzky detí do predškolských zariadení, ďalej tzv. rodinnej výchove detí, ktoré sa z kapacitných dôvodov nedostanú do materskej školy a aktivizácii rodičov detí za účelom ich neformálneho vzdelávania a väčšej participácie na týchto procesoch. Medzi aktivity práce s rodičmi patrí aj tzv. Tvoj príbeh (Your story) založený na zlepšovaní jazykových schopností matiek, ktoré sa pravidelne stretávajú, čítajú a pracujú s textami rozprávok.

kategória: rozprávanieRomathan - Hviezda

vytvorené: 22. 12. 2016 10:52 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Romathan - pieseň Čercheň. Divadlo Romathan svojou 65. premiérou hudobno - tanečného programu nazvanom Romathan v novom šate ponúka divákom rozmanité predstavenie tanečného a hudobného charakteru. Jednou z hudobných zložiek programu je aj pieseň Čercheň v podaní Ondreja Ferka a Dáši Pollákovej.

kategória: hudba

tagy: Romathan Dáša PollákováProjekt Živá kniha: Rómska hudba na Slovensku s Eugenom Vizvárym

vytvorené: 22. 12. 2016 09:43 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Živé knižnice ako metóda ponúkajú ľuďom príležitosť spoznať osobné príbehy ľudí, ktorí sú zaujímaví a väčšinovému divákovi takmer neznámi. Cieľom je na jednej strane podporovať identitu v rómskej národnostnej menšine, na strane druhej, väčšinovej spoločnosti predstavovať Rómov ako národnostnú menšinu s bohatou kultúrnou tradíciou. Druhé zo série podujatí "Živé knihy 2015", organizované Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove, ktoré sa konalo 22. júna 2015 vo Wave Clube v Prešove, tentoraz na tému rómska hudba na Slovensku. Hlavným hosťom bol hudobný producent, skladateľ, klavirista Eugen Vizváry, ktorý je vyhľadávaným hudobníkom na Slovensku, venuje sa najmä žánrom: Jazz, Funky, Fusion, Rock, Pop, Hip-Hop, R&B, Country, Classic. Hudobným hosťom bola cimbalová muzika Ďusi band z Prešova (Július Bandy st., Július Bandy ml., Peter Ferko, Kristián Bandy + Samko Bandy) a speváčky Žaneta Štipáková a Vanessa Siváková.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové faktografické dialóg riadený slovenčina Eugen Vizváry všeobecná verejnosť internýRomathan - Adagio

vytvorené: 21. 12. 2016 22:02 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Divadlo Romathan svojou 65. premiérou hudobno - tanečného programu nazvanom Romathan v novom šate ponúka divákom rozmanité predstavenie tanečného a hudobného charakteru. Jednou z hudobných zložiek programu je aj pieseň Adagio v podaní Ondreja Ferka.

kategória: hudba

tagy: RomathanRomathan - Čapášový tanec

vytvorené: 21. 12. 2016 21:56 upravené: 08. 05. 2023 20:08

65. premiéra divadla Romathan sa niesla v hudobno - tanečnom prevedení. Hudobná a tanečná zložka premiéry sa symbiózne počas predstavenia striedala. V náhľade ponúkame čapášový tanec tanečného súboru Romathan.

kategória: tanec

tagy: Romathan


Záznamov na stránku