František Demeter - rozprávanie

vytvorené: 10. 01. 2023 15:03 upravené: 10. 01. 2023 15:03

František Demeter v spomienkovom rozhovore hovorí o svojej rodine, predkoch, detstve, ale tiež o zvykoch na Vianoce a Veľkú Noc. Spomína taktiež na revolučný rok 1989 a ako to zmenilo život Rómov v jeho okolí.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina František Demeter všeobecná verejnosť internýZdenka Demeterová - rozprávanie

vytvorené: 10. 01. 2023 14:42 upravené: 10. 01. 2023 14:42

Spomienkové rozprávanie Zdenky Demeterovej o jej živote, rodine, deťoch, o medziľudských vzťahoch medzi Rómami a Nerómami v obci Brekov, taktiež o rómskom jazyku a o zvykoch a tradíciách v ich rodine.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Zdenka Demeterová všeobecná verejnosť internýElena Cinová - rozprávanie

vytvorené: 10. 01. 2023 14:23 upravené: 10. 01. 2023 14:23

Elena Cinová mala v čase rozhovoru 49 rokov, pochádza z Brekova. V rozhovore spomína na svoje detstvo, na rodičov, prarodičov i súrodencov. Hovorí o svojom štúdiu, o manželovi a svojich deťoch. Spomína tiež na zvyky a tradície v ich rodine a na revolučný rok 1989, kedy jej otec spoluzakladal politickú stranu. Rozpráva o skúsenostiach s diskrimináciou, o rómskej kultúre a o spôsobe života Rómov v súčasnosti.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Elena Cinová všeobecná verejnosť internýAgáta Hypšová - rozprávanie

vytvorené: 10. 01. 2023 14:05 upravené: 10. 01. 2023 14:05

Spomienkové rozprávanie Agáty Hypšovej o jej rodine, o detstve v Brekove, o štúdiu, taktiež o spomienkach na revolučný rok 1989 a o zvykoch v ich rodine.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Agáta Hypšová všeobecná verejnosť internýMartin Kaleja-Januv

vytvorené: 10. 01. 2023 11:09 upravené: 10. 01. 2023 11:09

Fotografie z výtvarných workshopov, ktoré organizovalo OZ Jekhetane-Spolu. Digitalizovaný analógový film z fotoaparátu. Miesto, čas a fotograf nebol pri anológovom filme uvedený.
Fotografia vznikla v rámci projektu Spievame a maľujeme pre lásku počas workshopov Lipovciach a vo Vyšných Ružbachoch v roku 2001. Výtvarné diela a drevené skulptúry boli v tomto a v nasledujúcich rokoch vystavované vo viacerých mestách na Slovensku.

Martin Kaleja-Januv (1984-) sa narodil v rómskej osade v Jarovniciach, kde aj žije. Jeho vzťah k výtvarnému umeniu sa utváral a rozvíjal na základnej škole v Jarovniciach pod vedením učiteľa výtvarnej výchovy Jána Sajka. V štúdiu pokračoval na Strednej umeleckej škole v Prešove v odbore umelecký rezbár. Okrem kresby a maľby sa naďalej venuje drevorezbárstvu, v ktorom dominujú sakrálne témy. Martin Kaleja-Januv v súčasnosti pracuje ako asistent učiteľa na Základnej škole v Jarovniciach.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Martin Kaleja-Januv všeobecná verejnosť internýJúlius Lakatoš

vytvorené: 10. 01. 2023 10:45 upravené: 10. 01. 2023 10:45

Fotografie z výtvarných workshopov, ktoré organizovalo OZ Jekhetane-Spolu. Digitalizovaný analogový film z fotoaparátu. Miesto, čas a fotograf nebol pri anológovom filme uvedený.
Fotografia vznikla v rácmi projektu Spievame a maľujeme pre lásku počas workshopov Lipovciach a vo Vyšných Ružbachoch v roku 2001. Výtvarné diela a drevené skulptúry boli v tomto a v nasledujúcich rokoch vystavované vo viacerých mestách na Slovensku.

Július Lakatoš - insitný maliar pochádzal z obce Selice. Prvé obrazy začal kresliť ceruzou, neskôr temperami. Po rokoch začal maľovať na plátno. Dominantným motívom jeho diel sú krajinky. Maľoval výlučne v zimnom období a v noci, vtedy v ňom dozrievali nápady, ktoré sa vynorili pri rybačke na Váhu. Rómsku tému nezobrazoval, iba ak bol požiadaným rómskym múzeum. Jeho snom bolo namaľovať staré rómske péro (rómska ulica, geto), kde vyrastal.

Zdroj:
RNĽ č. 384-391/1999, str.12, Róm s maliarskou paletou a štetcami

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Július Lakatoš všeobecná verejnosť internýJaroslav Cicko

vytvorené: 10. 01. 2023 10:31 upravené: 10. 01. 2023 10:31

Fotografie z výtvarných workshopov, ktoré organizovalo OZ Jekhetane-Spolu. Digitalizovaný analógový film z fotoaparátu. Miesto, čas a fotograf nebol pri anológovom filme uvedený.
Fotografia vznikla v rámci projektu Spievame a maľujeme pre lásku počas workshopov Lipovciach a vo Vyšných Ružbachoch v roku 2001. Výtvarné diela a drevené skulptúry boli v tomto a v nasledujúcich rokoch vystavované vo viacerých mestách na Slovensku.

Jaroslav Cicko je známy rómsky výtvarník a sochár, ktorý svoje diela vytváral predovšetkým z dreva, ale i kameňa.
Narodil sa 25.3.1939 v Martine a zomrel 18.11.2010 v Hornej Štubni v okrese Turčianske Teplice.
Pracoval ako nástrojár v Závodoch ťažkého strojárstva v Martine a ako rezbár pôsobil v martinskom Štúdiu neprofesionálnych výtvarníkov. Bol lektorom na sympóziách neprofesionálnych umelcov.
V roku 2000 vystavoval svoje diela a predvádzal ukážky rôznych postupov pri tvorbe svojich diel v Nemecku, Česku, Španielsku, Francúzsku a Taliansku.
Najčastejším motívom jeho diel je žena vo všetkých jej podobách.

Zdroj:
RNĽ č. 688-694/2005
RNĽ č.468-485/2001
RNĽ č.496-502/2001

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Jaroslav Cicko všeobecná verejnosť internýAlexander Bohó

vytvorené: 10. 01. 2023 10:23 upravené: 10. 01. 2023 10:23

Fotografie z výtvarných workshopov, ktoré organizovalo OZ Jekhetane-Spolu. Digitalizovaný analógový film z fotoaparátu. Miesto, čas a fotograf nebol pri anológovom filme uvedený.
Fotografia vznikla v rámci projektu Spievame a maľujeme pre lásku počas workshopov Lipovciach a vo Vyšných Ružbachoch v roku 2001. Výtvarné diela a drevené skulptúry boli v tomto a v nasledujúcich rokoch vystavované vo viacerých mestách na Slovensku.

Na fotografii je profesionálny rómsky výtvarník Alexander Bohó. Narodil sa v Brezne, pochádza z piatich súrodencov. Študoval u doc. J. Jánošku a profesora F. Ondra voľnú grafiku a grafický dizajn. Maľbu študoval u akademického maliara F. Kráľa v rokoch 1979-1985. V roku 1996 ukončil štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor dejiny umenia.  

Zdroje informácií:
RNĽ č.738-741/2006
RNĽ č.468-485/2001
RNĽ č.496-502/2001

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Alexander Bohó všeobecná verejnosť internýVojtech Kökény

vytvorené: 10. 01. 2023 09:08 upravené: 10. 01. 2023 09:08

Fotografie z výtvarných workshopov, ktoré organizovalo Občianske združenie Jekhetane-Spolu. Digitalizovaný analógový film z fotoaparátu. Miesto, čas a fotograf nebol pri analógovom filme uvedený.
Fotografia vznikla v rámci projektu Spievame a maľujeme pre lásku počas workshopov Lipovciach a vo Vyšných Ružbachoch v roku 2001. Výtvarné diela a drevené skulptúry boli v tomto a v nasledujúcich rokoch vystavované vo viacerých mestách na Slovensku. PhDr. Vojtech Kökény (Kökény Kotyer Béla) sa narodil v roku 1956 v rómskej osade v obci Cakov neďaleko Rimavskej Seče. Pochádzal z muzikantskej rodiny. Dlhé roky pracoval ako robotník na rôznych stavbách na Slovensku a v zahraničí. Venoval sa výtvarnému umeniu, politike aj lokálnemu aktivizmu. Ako sám v jednom z rozhovorov spomína, nebol plodným maliarom. Pracoval s ceruzami, vodovými a olejovými farbami. Svoje diela vystavoval najmä v Rómskej putovnej galérii, ktorú organizovalo Občianske združenie Jekhetane-Spolu po vedením Daniely Hivešovej-Šilanovej. Od roku 1995 do roku 2005 pracoval na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote ako sociálny pracovník.
Bol členom strany Rómska občianska iniciatíva (ROI), neskôr prestúpil do strany Rómska inteligencia za spolunažívanie (RIS) a politickú kariériu ukončil v Strane rómskej koalície (SRK). V roku 2005 kandidoval za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Zdroje informácií:
RNĽ č.468-485/2001
RNĽ č.496-502/2001

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Vojtech Kökény všeobecná verejnosť internýArne Mann a Elena Lacková

vytvorené: 10. 01. 2023 08:25 upravené: 10. 01. 2023 08:31

Archívna fotografia zobrazuje rómsku spisovateľku Elenu Lackovú a romistu Arne Manna. Analógová fotografia vznikla 12.6.1998 v Košiciach pred obchodným domom Dargov. Autor fotografie nie je uvedený.
PhDr. Arne B. Mann, CSc.  je popredný slovenský etnológ-romista, žije v Bratislave. Vyštudoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave odbor národopis (1978), titul PhDr. získal v roku 1980 a CSc. v roku 1997.
Pôsobil ako vedecký pracovník na Katedre etnológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a od roku 1983 v Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied.
Svoju vedeckú činnosť orientuje na dejiny Rómov vrátane holokaustu Rómov, náboženské predstavy Rómov, sociálnu a duchovnú kultúru, remeslá a zamestnanie a iné.
Pôsobí ako externý pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1995 – súčasnosť), Filozofickej fakulte UKF v Nitre, (2001 – 2009) a Fakulte humanitních studií (predtým Institut základní vzdělanosti) UK v Prahe, (1998 – 2016).
Elena Lacková sa narodila 22. marca 1921 vo Veľkom Šariši. Patrí medzi najvýznamnejšie rómske spisovateľky. Svoje diela adresovala detskému a dospelému čitateľovi. Absolvovala Fakultu sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe (1970). Venovala sa aj prozaickej a dramatickej tvorbe. Bola celoživotnou aktivistkou a rómskou buditeľkou. Zomrela 1. januára 2003 v Košiciach.

Zdroj:
amariluma.romanokher.sk/encyclopedia/mann-arne-b-phdr-csc/

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Arne Mann Elena Lacková všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku