Poprava

vytvorené: 12. 03. 2024 11:11 upravené: 12. 03. 2024 11:11

Autorom maľby je výtvarník Jozef Fečo. Maľba je z kolekcie 10 výtvarných diel na tému rómskeho holokaustu. Názov kolekcie obrazov je Požieranie. Ide o druhú sériu obrazov na túto tému. Kolekciu diel vytvoril v rámci štipendia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.
Maľba akrylovými farbami na plátne s rozmermi 100 cm x 110 cm.
Názov obrazu je Poprava. Autor obraz dopĺňa aj popiskom:
"26 Rómov brutálne zavraždili a pochovali v jednom hrobe."
Jozef Fečo je absolventom Strednej umeleckej školy v Prešove, odbor dizajn a umelecké tvarovanie dreva. Zaujíma ho predovšetkým mimika ľudských tvárí, ich výpovedná hodnota a typická osobnostná črta. Pre Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove vytvoril v rokoch 2015 a 2019 série 23 veľkoformátových obrazov s názvom Neznáme farby osobností.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýPochovanie

vytvorené: 12. 03. 2024 10:54 upravené: 12. 03. 2024 10:54

Autorom maľby je výtvarník Jozef Fečo. Maľba je z kolekcie 10 výtvarných diel na tému rómskeho holokaustu. Názov kolekcie obrazov je Požieranie. Ide o druhú sériu obrazov na túto tému. Kolekciu diel vytvoril v rámci štipendia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.
Maľba akrylovými farbani na plátne s rozmermi 100 cm x 110 cm.
Názov obrazu je Pochovanie. Autor obraz dopĺňa aj popiskom:
"Ruky, ktoré symbolizujú Rómov, pochovaných za živa pod nánosom hliny."
Jozef Fečo je absolventom Strednej umeleckej školy v Prešove, odbor dizajn a umelecké tvarovanie dreva. Zaujíma ho predovšetkým mimika ľudských tvárí, ich výpovedná hodnota a typická osobnostná črta. Pre Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove vytvoril v rokoch 2015 a 2019 dve série spolu  23 veľkoformátových obrazov s názvom Neznáme farby osobností.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýPracovný tábor

vytvorené: 12. 03. 2024 10:29 upravené: 12. 03. 2024 10:29

Autorom maľby je výtvarník Jozef Fečo. Maľba je z kolekcie 10 výtvarných diel na tému rómskeho holokaustu. Názov kolekcie obrazov je Požieranie. Ide o druhú sériu obrazov na túto tému. Kolekciu diel vytvoril v rámci štipendia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.
Maľba akrylovými farbani na plátne s rozmermi 100 cm x 110 cm.
Názov obrazu je Pracovný tábor. Autor obraz dopĺňa aj popiskom:
"Rómovia boli v pracovných táboroch, kde sa podieľali na zemných prácach pri výstavbe hydrocentrály na reguláciu Váhu."
Jozef Fečo je absolventom Strednej umeleckej školy v Prešove, odbor dizajn a umelecké tvarovanie dreva. Zaujíma ho predovšetkým mimika ľudských tvárí, ich výpovedná hodnota a typická osobnostná črta. Pre Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove vytvoril v rokoch 2015 a 2019 dve série spolu 23 veľkoformátových obrazov s názvom Neznáme farby osobností.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýLúčenie

vytvorené: 12. 03. 2024 09:59 upravené: 12. 03. 2024 10:08

Autorom maľby je výtvarník Jozef Fečo. Maľba je z kolekcie 10 výtvarných diel na tému rómskeho holokaustu. Názov kolekcie obrazov je Požieranie. Ide o druhú sériu obrazov na túto tému. Kolekciu diel vytvoril v rámci štipendia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.
Maľba akrylovými farbami na plátne s rozmermi 100 cm x 110 cm.
Názov obrazu je Lúčenie. Autor obraz dopĺňa aj popiskom:
"Muži a mladí chlapci boli naložení do áut a odvezení do pracovných táborov."
Jozef Fečo je absolventom Strednej umeleckej školy v Prešove, odbor dizajn a umelecké tvarovanie dreva. Zaujíma ho predovšetkým mimika ľudských tvárí, ich výpovedná hodnota a typická osobnostná črta. Pre Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove vytvoril v rokoch 2015 a 2019 dve série spolu 23 veľkoformátových obrazov s názvom Neznáme farby osobností.

 

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýRómovia a Slovenské národné povstanie

vytvorené: 04. 03. 2024 14:43 upravené: 06. 03. 2024 04:34

Redakcia národnostného vysielania Slovenského rozhlasu, štúdio Košice, poskytla priestor na stretnutie študentov košických stredných škôl a historičky a etnologičky Zuzany Kumanovej, počas ktorého sa diskutovalo o Slovenskom národnom povstaní. Podľa Zuzany Kumanovej sú výročia SNP aj príležitosťou pripomenúť si hrdinské činy Rómov, ktorí riskovali i obetovali svoje životy v boji za slobodu a demokraciu. Zuzana Kumanová predstavuje Rómov nie iba ako obete vojnovej šikany, ale aj ako hrdinov, partizánov a bojovníkov za slobodu. Zároveň priblížila poslucháčom aj tému identity. Podujatie moderovala Erika Godlová, uskutočnilo sa 13.9.2018 v štúdiu RTVS na Moyzesovej ulici č. 7 v Košiciach.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné odborná diskusia dialóg spoločensko-vedné slovenčina Zuzana Kumanová Erika Godlová všeobecná verejnosť internýRudolf Balog a Július Ökrös

vytvorené: 04. 03. 2024 08:36 upravené: 04. 03. 2024 14:32

Rudolf Balog a Július Ökrös sú členmi cimbalovej kapely Peter Horváth Orchestra. Rudolf Balog hrá na kontrabas, Július Ökrös na husle. V spomienkovom rozprávaní, ktoré vzniklo ako jeden z výstupov dokumentovania rómskych cimbalových kapiel, hovoria o hudobnom rodinnom prostredí, vplyve tohto hudobného prostredia na ich aktuálne profesné zameranie. Július chodil do Základnej umeleckej školy vo Fiľakove, má aj hudobné stredné vzdelanie. Ako pätročný dostal do rúk husle a tie mu v nich ostali doteraz. Rudolf bol samouk, avšak dobré základy schopnosti hry na hudobný nástroj  získal práve v rodine. Videodokument bol zaznamenaný 24.8.2022 v Prešove.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený slovenčina Rudolf Balog Július Ökrös interný všeobecná verejnosťTera Fabianová

vytvorené: 20. 02. 2024 10:11 upravené: 20. 02. 2024 10:11

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2020 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych spisovateľov a spisovateliek.
Portrét zobrazuje spisovateľku Teru Fabianovú.
Tera Fabianová (rod. Kurinová) sa narodila sa 15. októbra 1930 v Žiharci na Slovensku. Je považovaná za poprednú rómsku spisovateľku a poetku 20. storočia. Patrí medzi staršiu generáciu rómskych spisovateliek, ktoré písali v rómskom jazyku. Tridsaťpäť rokov pracovala ako žeriavnička v Prahe. Hovorila plynule štyrmi jazykmi. Jej literárny talent objavila česká romistka Milena Hübschmannová, ktorá ju motivovala k tvorbe v rómčine. Debutovala poviedkami v časopise Romano ľil v 60. rokoch 20. storočia. Jej kniha Čavargoš / Tulák (1991) patrí do fantasy žánru. Táto publikácia oslovila širokú českú verejnosť. Pre Český rozhlas toto dielo načítal Vlastimil Brodský. Vrcholom jej tvorby je autobiografia Sar me phiravas andre škola / Ako som chodila do školy (1992). V roku 2006 získala Literárnu cenu Mileny Hübschmannovej za celoživotné dielo. Zomrela 23. marca 2007 v Prahe.
Zdroje informácií:
www.svedectviromu.cz/svedectvi/tera-fabianova
www.romarchive.eu/en/collection/p/tera-fabianova/

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýEva Plešková Gašparová

vytvorené: 20. 02. 2024 09:13 upravené: 20. 02. 2024 09:13

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2020 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych spisovateľov a spisovateliek.
Portrét zobrazuje spisovateľku Evu Pleškovú Gašparovú.
Eva Gašparová (rod. Plešková) sa narodila 14. mája 1951 v Očovej. Bola absolventkou Strednej ekonomickej školy v Lučenci. Od ukončenia štúdia až do dôchodku pracovala ako ekonómka. Písať začala až na dôchodku. Písala príbehy o láske a rodine, pričom čerpala zo svojich spomienok, ale aj zo spomienok svojich rodičov a starých rodičov. Tvorí v rómskom jazyku. Bola členkou Rómskeho literárnemu klubu. Žila v tvorila v Banskej Bystrici. Zomrela v roku 2023.
Zdroje informácií:
amariluma.romanokher.sk/encyclopedia/gasparova-eva-rodena-pleskova/

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýZlatica Rusová

vytvorené: 20. 02. 2024 08:42 upravené: 20. 02. 2024 08:42

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2020 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych spisovateľov a spisovateliek.
Portrét zobrazuje spisovateľku Zlaticu Rusovú.
Zlatica Rusová, rodená Boldišová sa narodila v Kameňanoch (okr. Revúca). Písať začala v roku 2004 ako 53-ročná, keď vážne ochorela a mala viac času na písanie. Rozprávačský talent zdedila po svojom starom otcovi. Je autorkou rozprávok a bájok. Spolupracovala s redakciou Romano džaniben a s portálom romea.cz v Českej republike. Je členkou Rómskeho literárneho klubu. Jej literárne dielo s názvom Kráľovná vody spracovala Štátna vedecká knižnica v Prešove do audiodramatizácie v slovenskom a rómskom jazyku.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť internýElena Lacková

vytvorené: 20. 02. 2024 08:04 upravené: 20. 02. 2024 08:04

Šarlota Bottová je absolventkou Strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, odbor kozmetička. Výtvarnému umeniu sa začala venovať už počas štúdia na strednej škole, kde sa vyučuje predmet estetika. Na hodinách estetiky sa zoznámila s portrétovaním, ďalej sa zdokonaľovala ako samouk, využívajúc zdroje dostupné na internete a v odbornej literatúre. Jej preferovaná technika je grafitová ceruzka. V roku 2020 začala pracovať aj s farbami a pokračuje v portrétovaní.
V roku 2020 získala štipendium z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR na tvorbu kolekcie obrazov - portrétov rómskych spisovateľov a spisovateliek.
Portrét zobrazuje spisovateľku Elenu Lackovú.
Elena Lacková (22.3.1921, Veľký Šariš - 1.1.2003, Košice) patrí k najvýznamnejším predstaviteľkám rómskeho spoločenského a politicko-emancipačného hnutia v druhej polovici 20. storočia na Slovensku. Bola zakladateľkou modernej rómskej literatúry na Slovensku, stála pri zrode prvej povojnovej rómskej organizácie (Zväz Cigánov-Rómov, 1969 - 1973), spoluzakladateľkou prvého rómskeho periodika po roku 1989 Romano ľil. Elena Lacková sa stala symbolom rómskeho hnutia na Slovensku.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Šarlota Bottová všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku