Viliam Didiáš

vytvorené: 10. 03. 2023 14:49 upravené: 30. 10. 2023 10:03

Viliam Didiáš pochádza zo Zvolena, z hudobníckej rodiny.  Svoje prvé husle dostal ako trojročný. Po absolvovaní vtedajšej Ľudovej umeleckej školy pokračoval v štúdiu na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Štúdium ukončil v roku 1998 a začal účinkovať ako slobodný umelec. Absolvoval viaceré majstrovské umelecké kurzy, ktoré mu dopomohli ku kvalitnejšej a hudobne vyspelejšej hre na husliach. Pôsobil vo viacerých hudobných telesách, v dobe vzniku záznamu bol stálym členom zoskupenia Manuša, s ktorým v roku 2022 vydali rovnomenný album.
Fotografie vznikli počas dokumentovania hudobného projektu Manuša v auguste 2022 v Prešove.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Viliam Didiáš všeobecná verejnosť internýJúlia Kozáková

vytvorené: 10. 03. 2023 14:37 upravené: 30. 10. 2023 10:05

Júlia Kozáková pochádza z Bratislavy. K rómskej hudbe a kultúre sa dostala ako 15 ročná, keď sa stala súčasťou zboru Čhavorenge, pod vedením Idy Kelarovej. Absolvovala bakalárske štúdium hudby na SOAS University of London, v čase vzniku záznamu študovala na JAMU v Brne, odbor jazzová interpretácia. Bola súčasťou viacerých zborov a hudobných zoskupení (All4Gospel Choir, London Bulgarian Choir, FS Gymnik, Velvet Case), v roku 2022 pôsobí v zoskupeniach O Gadže Bašaven, SOLE a Manuša, s ktorým v roku 2022 vydala rovnomenný debutový album.
Fotografie vznikli počas dokumentovania hudobného projektu Manuša v auguste 2022 v Prešove.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Júlia Kozáková všeobecná verejnosť internýĽudová hudba Štefana Cínu

vytvorené: 08. 03. 2023 15:59 upravené: 30. 10. 2023 10:08

Ľudovú hudba Štefana Cínu tvoria absolventi s vyšším stredným a vysokoškolským stupňom hudobného vzdelania. Všetci členovia kapely pochádzajú z regiónu Dolného Spiša. Kapelu založil v roku 2007 Štefan Cína starší. Kapela účinkuje na rozličných podujatiach doma aj v zahraničí, napríklad v Česku, Poľsku, Rumunsku, Turecku, Španielsku, Sardínii či Taliansku.
Ich repertoár tvoria tradičné folklórne piesne z regiónu východného Slovenska, vrátane národnostných – rusínskych, ukrajinských a rómskych.
Ľudová hudba Štefana Cínu účinkovala aj v televíznych formátoch slovenských televízií: Zem spieva (2017) a Československo má talent (2018).
Členovia kapely sa kompozične aj interpretačne podieľali na tvorbe hudobnej zložky úspešného slovenského celovečerného filmu Loli paradička (2019).

Diskografia:
Hudobné CD s názvom Ja som chlapec chudobni
Hudobné CD pre folklórny súbor Orgonina
Hudobné CD pre folklórnu skupinu Jamničan

Fotografia celej kapely vznikla 8. júla 2022 v exteriéri klubu Stromoradie v Prešove počas dokumentovania rómskych cimbalových kapiel.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia ĽH Štefana Cínu všeobecná verejnosť internýMartina Ďuriková Cínová

vytvorené: 08. 03. 2023 15:19 upravené: 30. 10. 2023 10:10

Martina Ďuriková Cínová, DiS.art. pochádza z obce Hnilec, z hudobníckej rodiny.
Vyštudovala hru na husliach na konzervatóriu v Košiciach, od roku 2020 je študentkou Katolíckej univerzity v Ružomberku odbor Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. Od r. 2014 pôsobí ako učiteľka hudby na ZUŠ v Smižanoch. Od roku 2007 je členkou Ľudovej hudby Štefana Cínu, s ktorou nahrali CD s názvom Ja chlapec chudobni. S kapelou sa taktiež podieľali na hudbe k slovenskému filmu Loli paradička, taktiež na CD pre folklórny súbor Orgonina a folklórnu skupinu Jamničan. Spolu s kapelou sa zúčastnili niekoľkých veľkých TV programov, v roku 2017 to bola TV show Zem spieva, v roku 2018 Československo má talent.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Martina Ďuriková Cínová všeobecná verejnosť internýŠtefan Vansač

vytvorené: 08. 03. 2023 14:42 upravené: 30. 10. 2023 10:13

Štefan Vansač pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Študoval hru na cimbal na Konzervatóriu v Košiciach. V súčasnosti pôsobí ako učiteľ na Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi a na Základnej umeleckej škole v Smižanoch, kde vyučuje hru na cimbal. Od roku 2015 je členom Ľudovej hudby Štefana Cínu, s ktorou nahrali CD s názvom Ja chlapec chudobni. S kapelou sa taktiež podieľali na hudbe k slovenskému filmu Loli paradička, taktiež na CD pre folklórny súbor Orgonina a folklórnu skupinu Jamničan. Spolu s kapelou sa zúčastnili niekoľkých veľkých TV programov, v roku 2017 to bola TV show Zem spieva, v roku 2018 Československo má talent.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Štefan Vansač všeobecná verejnosť internýPeter Pavlík

vytvorené: 08. 03. 2023 14:25 upravené: 30. 10. 2023 10:15

Mgr. Peter Pavlík, PhD. pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Hudobné vzdelanie nadobudol na Prešovskej univerzite v Prešove, kde získal titul Mgr. v odbore Učiteľstvo hudobného umenia a techniky. Postgraduálne štúdium absolvoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Od roku 2021 profesijne pôsobí ako učiteľ hudby na Súkromnej základnej umeleckej škole Quo Vadis vo Zvolene. Od roku 2014 je členom Ľudovej hudby Štefana Cínu, s ktorou nahrali CD s názvom Ja chlapec chudobni. S kapelou sa taktiež podieľali na hudbe k slovenskému filmu Loli paradička, taktiež na CD pre folklórny súbor Orgonina a folklórnu skupinu Jamničan. Spolu s kapelou sa zúčastnili niekoľkých veľkých TV programov, v roku 2017 to bola TV show Zem spieva, v roku 2018 Československo má talent.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Peter Pavlík všeobecná verejnosť internýJán Jóny

vytvorené: 08. 03. 2023 14:22 upravené: 30. 10. 2023 10:20

Ján Jóny žije a pracuje v Michalovciach. Od malička bol vedený k hre na husliach, avšak hudobné vzdelanie nadobudol v hre na dychové nástroje, najprv na Vojenskom konzervatóriu v Roudnici nad Labem v Českej republike, kde študoval hru na tubu, neskôr na Konzervatóriu v Košiciach. Niekoľko rokov pôsobil ako člen Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR. Neskôr sa vrátil k hre na husliach a začal hrávať s viacerými ľudovými súbormi. Od roku 2014 pôsobí na Súkromnej základnej umeleckej škole Jurošík v Michalovciach ako učiteľ hudby a v súčasnosti je taktiež členom ľudovej hudby Štefana Cínu.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Ján Jóny všeobecná verejnosť internýŠtefan Cína

vytvorené: 08. 03. 2023 14:18 upravené: 30. 10. 2023 10:25

Mgr. et Mgr.art. Štefan Cína pochádza z obce Hnilec, z hudobníckej rodiny. Študoval hru na akordeón na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach, neskôr pokračoval v bakalárskom štúdiu na Prešovskej univerzite v Prešove odbor Učiteľstvo hudobného umenia a techniky. Magisterský titul získal na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore Hudobné umenie a cirkevná hudba, neskôr študoval hru na akordeón na Ternopiľskej národnej univerzite Volodymyra Hniatuka na Ukrajine. V súčasnosti pracuje ako učiteľ hudby na Súkromnej základnej umeleckej škole v Odoríne.
V roku 2007 založil kapelu Ľudová hudba Štefana Cínu, s ktorou nahrali CD s názvom Ja chlapec chudobni. S kapelou sa taktiež podieľali na hudbe k slovenskému filmu Loli paradička, taktiež na CD pre folklórny súbor Orgonina a folklórnu skupinu Jamničan. Spolu s kapelou sa zúčastnili niekoľkých veľkých TV programov, v roku 2017 to bola TV show Zem spieva, v roku 2018 Československo má talent.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Štefan Cína všeobecná verejnosť internýElena Lacková - Spoznajme sa (beseda v Handlovej)

vytvorené: 03. 03. 2023 13:41 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Video je archívnym materiálom OZ Jekhetane-Spolu. Obsahom je beseda rómskej spisovateľky Eleny Lackovej v knižnici v Handlovej ako súčasť podujatia s názvom Spoznajme sa. Pôvodné video je na VHS kazete, digitálna verzia vznikla v roku 2022 ako digitalizácia pôvodnej VHS kazety. Niektoré sekvencie besedy sú v pôvodnom zázname strihnuté tak, že nie sú dokončené vety. Materiál preto slúži len na študijné účely o Elene Lackovej. Autor videa nie je uvedený.

Elena Lacková sa narodila sa 22. marca 1921 vo Veľkom Šariši. Patrí medzi najvýznamnejšie rómske spisovateľky. Svoje diela adresovala detskému a dospelému čitateľovi. Absolvovala Fakultu sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe (1970). Venovala sa aj prozaickej a dramatickej tvorbe. Bola celoživotnou aktivistkou a rómskou buditeľkou. Zomrela 1. januára 2003 v Košiciach.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg všeobecný slovenčina Elena Lacková všeobecná verejnosť internýŽivá kniha - Ľudová hudba Júliusa Žigu

vytvorené: 03. 03. 2023 12:11 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Formát živej knihy predstavuje známu rómsku kapelu Žigovci z Gelnice. Záznam vznikol v decembri 2021 a je vytvorený pre účely televízneho vysielania RTVS. Z dramaturgického hľadiska je ako "živá kniha" prezentovaný zakladateľ kapely Július Žiga, ktorý divákovi rozpráva svoj životný príbeh a príbeh kapely v oblasti hudby, ale aj o hudbe ako rodinnej tradícii.
Základom kapely je rodina Žigovcov z Gelnice: otec Július, dcéra Bohdana a syn Filip. Hosťujúcimi členmi sú Vladimír Plachetka, Kristián Bandy a Július Bandy. Všetci sú absolventi konzervatória, hudobnej produkcii sa venujú profesionálne. Bohdana Žigová a Filip Žiga boli štipendistami organizácie Divé maky.
Pieseň Ajsi terňi džuvľi (Taká mladá žena) patrí medzi pomalé žiaľne piesne.

Nástrojové obsadenie: Július Žiga - kontrabas, Bohdana Žigová - violončelo, spev, Filip Žiga - husle, Július Bandy - cimbal, Kristián Bandy - viola,  Vladimír Plachetka - akordeón.
Záznam  bol vytvorený 11.12.2021, v Centre nezávislej kultúry Wave v Prešove.                                                                              

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený slovenčina Július Žiga všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku