Hľadanie spravodlivosti

vytvorené: 06. 09. 2022 12:24 upravené: 06. 09. 2022 12:24

Autorom maľby je výtvarník Jozef Fečo. Maľba je z kolekcie 11 výtvarných diel na tému rómskeho holokaustu. Autor čerpal inšpiráciu z literárneho diela Eleny Lackovej s názvom Mŕtvi sa nevracajú. Kolekciu diel vytvoril v rámci štipendia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.

Autor obraz dopĺňa aj o popis, ktorý je úryvkom z diela:
"Estera sa pri odchode pozrela na predsedu očami plnými nenávisti. Vzala Jula za ruku a vyšla z dverí. Po jej odchode predseda upozornil svojich ľudí na Esterinu sťažnosť a prikázal im, aby sa týmto obvinením vôbec nezaoberali.
Keď Estera vyšla z budovy, trasúcou sa rukou pohladila Julka po vlasoch. Sklamaná a utrápená mu povedala: Vidíš, Julko, my, Cigáni, sa nikdy nedovoláme svojej pravdy!
A tak sa aj stalo.
Rómovia sa po oslobodení už nikdy nesťažovali na svojich tyranov a vrahov, lebo dobre vedeli, že by to bolo márne. Za utrpenie, krivdy, zmárnenie životov a zničenie majetkov, ich dodnes nikto nerehabilitoval."

Jozef Fečo je absolventom Strednej umeleckej školy v Prešove, odbor dizajn a umelecké tvarovanie dreva. Zaujíma ho predovšetkým mimika ľudských tvárí, ich výpovedná hodnota a typická osobnostná črta. Pre Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove vytvoril v rokoch 2015 a 2019 série 23 veľkoformátových obrazov s názvom Neznáme farby osobností.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýRozsudok smrti

vytvorené: 06. 09. 2022 12:19 upravené: 06. 09. 2022 12:19

Autorom maľby je výtvarník Jozef Fečo. Maľba je z kolekcie 11 výtvarných diel na tému rómskeho holokaustu. Autor čerpal inšpiráciu z literárneho diela Eleny Lackovej s názvom Mŕtvi sa nevracajú. Kolekciu diel vytvoril v rámci štipendia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.

Autor obraz dopĺňa aj o popis, ktorý je úryvkom z diela:
"Esesáci sa iba rehúňali a kričali: Banditen! Partisanen! Dostihli každého, komu sa podarilo utiecť z obkľúčenia. Kým jedni Rómov nahnali do chatrčí, druhá skupina polievala chatrče benzínom a zo všetkých strán osadu podpálili. Ach, hrôza nad hrôzu!
Feri kričal: Prečo máme zomrieť ako dobytok? Veď sme ľudia! Či sa nebojíte Pána Boha?! Zmárniť toľko životov?! Z chatrčí vyšľahli plamene. Ozýval sa z nich ľudský rev a plač. Chlapi búchali na dvere, na steny, tlačili sa k malým okienkam a prosili o zľutovanie. Márne.
Keď dym presiakol vôňou spáleného mäsa a kostí, niektorým gardistom sa dvíhal žalúdok. Zvracali. Veliteľ esesákov reval: Takto zlikvidujem všetky menejcenné a zdegradované rasy! My, Nemci, sme zapálili očistný oheň a zbavíme svet špiny!"

Jozef Fečo je absolventom Strednej umeleckej školy v Prešove, odbor dizajn a umelecké tvarovanie dreva. Zaujíma ho predovšetkým mimika ľudských tvárí, ich výpovedná hodnota a typická osobnostná črta. Pre Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove vytvoril v rokoch 2015 a 2019 série 23 veľkoformátových obrazov s názvom Neznáme farby osobností.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýKoncentrák

vytvorené: 06. 09. 2022 11:13 upravené: 06. 09. 2022 12:44

Autorom maľby je výtvarník Jozef Fečo. Maľba je z kolekcie 11 výtvarných diel na tému rómskeho holokaustu. Autor čerpal inšpiráciu z literárneho diela Eleny Lackovej s názvom Mŕtvi sa nevracajú. Kolekciu diel vytvoril v rámci štipendia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.

Autor obraz dopĺňa aj o popis, ktorý je úryvkom z diela:
"Na železničnej stanici stál nákladný vlak. Posledný vagón bol otvorený a pred ním ozbrojený esesák. Policajt sa s ním rozprával, pretože vedel po nemecky, a potom mu odovzdal Jenka i Šáriku. Esesák zasalutoval a zvolal: Heil Hitler!
Jenko a Šárika nastúpili do vozňa a dvere sa za nimi zabuchli. Hrozný smrad z potu a výkalov ich omráčil. Muži, ženy i deti, boli na seba natlačení ako zvieratá."

Jozef Fečo je absolventom Strednej umeleckej školy v Prešove, odbor dizajn a umelecké tvarovanie dreva. Zaujíma ho predovšetkým mimika ľudských tvárí, ich výpovedná hodnota a typická osobnostná črta. Pre Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove vytvoril v rokoch 2015 a 2019 série 23 veľkoformátových obrazov s názvom Neznáme farby osobností.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýÚtek

vytvorené: 06. 09. 2022 10:54 upravené: 06. 09. 2022 10:54

Autorom maľby je výtvarník Jozef Fečo. Maľba je z kolekcie 11 výtvarných diel na tému rómskeho holokaustu. Autor čerpal inšpiráciu z literárneho diela Eleny Lackovej s názvom Mŕtvi sa nevracajú. Kolekciu diel vytvoril v rámci štipendia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.

Autor obraz dopĺňa aj o popis, ktorý je úryvkom z diela:
"Kam sa teraz podejeme? Lajko sa rozhodol: Musíme sa dať vnohy, lebo nás ešte tu dolapia! Pustili sa teda cez pole, ale ostrým zrakom sledovali okolie. Dobehli k riečke. Voda si pokojne žblnkotala po kameňoch. Z vrbín a jelší sa ozýval ranný vtáčí spev. Ba počuli aj trilkovať slávika. Och, ako závideli slobodu týmto malým operencom!
Podarilo sa im doraziť až do lesa, kde sa na kopci črtali ich chatrče."

Jozef Fečo je absolventom Strednej umeleckej školy v Prešove, odbor dizajn a umelecké tvarovanie dreva. Zaujíma ho predovšetkým mimika ľudských tvárí, ich výpovedná hodnota a typická osobnostná črta. Pre Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove vytvoril v rokoch 2015 a 2019 série 23 veľkoformátových obrazov s názvom Neznáme farby osobností.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýLes

vytvorené: 06. 09. 2022 10:50 upravené: 06. 09. 2022 12:47

Autorom maľby je výtvarník Jozef Fečo. Maľba je z kolekcie 11 výtvarných diel na tému rómskeho holokaustu. Autor čerpal inšpiráciu z literárneho diela Eleny Lackovej s názvom Mŕtvi sa nevracajú. Kolekciu diel vytvoril v rámci štipendia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.

Autor obraz dopĺňa aj popis, ktorý je úryvkom z diela:
Ráno sa otvorili dvere a v nich stál rozkročený žandár, v ruke krompáč. S úškľabkom na tvári reve:  „Vstávajte, smradi! Hore sa!“ Potom s hnusom skrivil tvár a odpľul si: „Ale že ste tu nasmradili, psy. Všetci pred barak. Rozumeli ste? Prašivci!“
Aj z ostatných barakov sa valili chlapi. V Lajkovi prudko bilo srdce. V nejasnom očakávaní sa obzeral okolo seba. Postavil sa pred nich náčelník stanice a prehlásil: „Podľa zákona ste trestanci. Ste pridelení na nútené práce. Budete stavať železničnú trať Prešov – Strážske. Túto trať nutne potrebuje nemecká armáda pre svoj víťazný boj! Ak niekto z vás poruší pracovnú disciplínu, alebo by dostal zajačie úmysly, postavíme ho pred súd. A verte tomu, že máme možnosti potrestať vás veľmi kruto. Tak znie slovenský zákon! Porušiť ho rovná sa samovražde."

Jozef Fečo je absolventom Strednej umeleckej školy v Prešove, odbor dizajn a umelecké tvarovanie dreva. Zaujíma ho predovšetkým mimika ľudských tvárí, ich výpovedná hodnota a typická osobnostná črta. Pre Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove vytvoril v rokoch 2015 a 2019 série 23 veľkoformátových obrazov s názvom Neznáme farby osobností.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýVäzni

vytvorené: 06. 09. 2022 10:20 upravené: 06. 09. 2022 10:20

Autorom maľby je výtvarník Jozef Fečo. Maľba je z kolekcie 11 výtvarných diel na tému rómskeho holokaustu. Autor čerpal inšpiráciu z literárneho diela Eleny Lackovej s názvom Mŕtvi sa nevracajú. Kolekciu diel vytvoril v rámci štipendia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín SR.

Autor obraz dopĺňa aj o popis, ktorý je úryvkom z diela:
"Chlapi, vyčerpaní celonočným bdením a hladom, sa s námahou zoradili a sprievod čiernych hláv sa pustil Prešovom. Ako čierny had sa ťahal námestím k železničnej stanici. Na chodníkoch sa zastavovali hlúčiky zvedavcov. Chudobní ľudia Rómov ľutovali, niektorým zalialo oči aj slzami. Ale našli sa aj takí, ktorí vykrikovali: Aha, Cigáni idú! Už vedú Cigánov! Budú z nich gumy a mydlo!
Tieto slová sa pochodujúcim Rómom hlboko vrývali do podvedomia."

Jozef Fečo je absolventom Strednej umeleckej školy v Prešove, odbor dizajn a umelecké tvarovanie dreva. Zaujíma ho predovšetkým mimika ľudských tvárí, ich výpovedná hodnota a typická osobnostná črta. Pre Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove vytvoril v rokoch 2015 a 2019 série 23 veľkoformátových obrazov s názvom Neznáme farby osobností.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýMagdaléna Kmeťková - Miesto autorského dokumentárneho filmu v rómskych témach

vytvorené: 08. 08. 2022 13:26 upravené: 08. 08. 2022 13:48

Odborný príspevok o tvorbe autorského dokumentárneho filmu v rómskej téme, ktorý odznel na odbornom podujatí s názvom Kultúra Rómov v digitálnom prostredí, prezentuje Mgr. art. Magdaléna Kmeťková.
Odborné podujatie s medzinárodnou účasťou pripravila Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove dňa 20.11.2019.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Magdaléna Kmeťková všeobecná verejnosť internýAktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku II.

vytvorené: 02. 08. 2022 10:20 upravené: 02. 08. 2022 10:44

Druhý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku sa realizoval 3. decembra 2021 v online priestore a v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Cieľom konferencie bolo priniesť nové, aktuálne a aktualizované výstupy vedeckého bádania vedkýň a vedcov, ku ktorým dospeli v priebehu roka 2021.
V troch paneloch bolo prezentovaných dovedna 18 odborných príspevkov, z nich 11 je publikovaných v našom zborníku. Každá štúdia v zborníku má stanovených dvoch recenzentov, ktorých vnímame ako odborných garantov jednotlivých výstupov. Pevne veríme, že štúdie budú prínosné aj pre čitateľov, obohatia ich o nové poznatky, prípadne ich budú motivovať k ďalšiemu poznávaniu.

kategória: literatúraŽivá kniha - Lomnické čháve

vytvorené: 07. 07. 2022 12:27 upravené: 25. 08. 2022 08:39

Lomnické čháve je rompopové hudobné zoskupenie, v ktorom je kapelníkom Milan Polhoš, manažérske vedenie zabezpečuje Tomáš Slebodník. Ich repertoár pozostáva z väčšej časti z folklórnych piesní rómskych, slovenských, ale aj inonárodných, ktoré interpretujú v popových úpravách za použitia aj elektronických hudobných nástrojov. Video zaznamenáva rozhovor s členmi kapelmi a manažérom. Záznam vznikol 8.7.2020 v Prešove, v Centre nezávislej kultúry Wave.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina rómčina Lomnické čháve všeobecná verejnosť internýVojtech Kӧkény - osada Podhorany

vytvorené: 30. 06. 2022 13:07 upravené: 30. 06. 2022 13:07

Kresba o rozmeroch 61 cm x 43 cm zobrazuje portrét muža z rómskej osady v Podhoranoch. Použitá technika je rudka na papieri. Autorom je Vojtech Kökény. Obraz je signovaný v pravom dolnom rohu výkresu, kresba bola vytvorená v roku 2001. Obraz bol súčasťou zbierky občianskeho združenia Jekhetane-Spolu, ktoré podporovalo tvorbu rómskych výtvarníkov.

PhDr. Vojtech Kökény (Kökény Kotyer Béla) sa narodil v roku 1956 v rómskej osade v obci Cakov neďaleko Rimavskej Seče. Pochádzal z muzikantskej rodiny. Dlhé roky pracoval ako robotník na rôznych stavbách na Slovensku a v zahraničí. Venoval sa výtvarnému umeniu, politike aj lokálnemu aktivizmu. Ako sám v jednom z rozhovorov spomína, nebol plodným maliarom. Pracoval s ceruzami, vodovými a olejovými farbami. Svoje diela vystavoval najmä v Rómskej putovnej galérii, ktorú organizovalo OZ Jekhetane-Spolu po vedením Daniely Hivešovej Šilanovej. Od roku 1995 do roku 2005 pracoval na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote ako sociálny pracovník. Bol členom Rómskej občianskej iniciatívy (ROI), neskôr prestúpil do Rómskej inteligencie za spolunažívanie (RIS) a politickú kariériu ukončil v Strane rómskej koalície (SRK). V roku 2005 kandidoval na predsedu Banskobystrického samosprávneho  kraja.

autor: Vojtech Kӧkény

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt kresba Vojtech Kӧkény všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku