Podobné

Rezbári Čičava Lukáš Jarka

Krátke rozprávanie amatérskeho rezbára Lukáša Jarku o ceste k rezbárstvu.
Lukáš Jarka pochádza z obce Čičava. Do rezbárskej dielne ...

Rezbári Čičava Ján Goroľ

Krátke rozprávanie amatérskeho rezbára Jána Goroľa o ceste k rezbárstvu.

Ján Goroľ pochádza z obce Soľ. Pracoval ako zámočník, k ...

Rezbári Čičava Imrich Goroľ

Krátke rozprávanie amatérskeho rezbára Imricha Goroľa o ceste k rezbárstvu.

Imrich Goroľ pochádza z obce Soľ. Pracoval ako ...

Rezbári Čičava Juraj Goroľ

Krátke rozprávanie amatérskeho rezbára Juraja Goroľa o ceste k rezbárstvu.

Juraj Goroľ pochádza z obce Hlinné. Vyštudoval ...

Ondrej Gadžor - Plastiky

Video z výstavy rezbárskych diel významného rómskeho rezbára a sochára Ondreja Gadžora. Výstava sa uskutočnila dňa 25.4.2014 ako ...

Stanislav Cina - Rezbár

Krátke rozprávanie Stanislava Cinu o rezbárskej práci v pastoračnom centre v obci Čičava. Pastoračné centrum Rómov zastrešuje ...

Viliam Sarközy - kováč

Viliam Sarközy pochádza z kováčskej rodiny. Portrét vznikol počas podujatia Európske Rómske kováčske sympózium, ktoré organizuje ...