Tvoj príbeh

vytvorené: 21. 01. 2015 12:15 upravené: 28. 06. 2019 10:17

Projekt Dobrý štart 2 (A Good Start 2) vznikol z iniciatívy OZ Vyrovnávanie šancí s finančnou podporou Rómskeho vzdelávacieho fondu (Roma education fund – REF, Budapešť). Realizovaný je od roku 2010 ako pilotný projekt zameraný na posilnenie a podporu predškolského vzdelávania detí zo sociálne znevýhodnených skupín v lokalitách s rómskou populáciou. Jednou z troch slovenských lokalít je obec Zborov, kde prebiehajú aktivity spočívajúce hlavne v posilnení dochádzky detí do predškolských zariadení, ďalej tzv. rodinnej výchove detí, ktoré sa z kapacitných dôvodov nedostanú do materskej školy a aktivizácii rodičov detí za účelom ich neformálneho vzdelávania a väčšej participácie na týchto procesoch. Medzi aktivity práce s rodičmi patrí aj tzv. Tvoj príbeh (Your story) založený na zlepšovaní jazykových schopností matiek, ktoré sa pravidelne stretávajú, čítajú a pracujú s textami rozprávok.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia dialóg vzdelávacie slovenčina rómčina všeobecná verejnosť internýRómska hudba na Slovensku

vytvorené: 19. 11. 2014 14:43 upravené: 17. 01. 2018 10:49

Multimediálna publikácia, ktorá sa sa populárno-náučnou formou snaží priniesť obraz aktuálneho stavu živej hudobnej rómskej kultúry. Prináša informácie o rómskej hudbe všeobecne a špecificky o niektorých jej žánroch, tradičných i moderných hudobných smeroch, aj o interakciách s väčšinovou kultúrou.

autor: Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry

kategória: literatúraJán Oláh

vytvorené: 03. 11. 2014 09:13 upravené: 10. 05. 2018 15:45

Spomienkové rozprávanie Jána Oláha o živote Rómov pred a po revolúcii v roku 1989, o rodine a rodinných hodnotách Rómov, ako aj o práci a diskriminácii, s ktorou sa stretáva v bežnom živote. Rozprávanie bolo zaznamenané dňa 24.8.2013 v obci Klenovec, okres Rimavská Sobota.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ riadený slovenčina Ján Oláh všeobecná verejnosť internýV Aušvici je veľký dom

vytvorené: 29. 10. 2014 10:42 upravené: 03. 05. 2018 16:07

Aušvicate o kher baro / Veľký dom v Aušvici: Žalospev vzťahujúci sa k holokaustu, ktorého boli Rómovia súčasťou. Autori textu a hudby nie sú identifikovaní, existuje tradícia odovzdávania tejto piesne z generácie na generáciu. Interpretácia žalospevu bola po prvýkrát zaznamenaná v roku 1960. Pieseň pôvodne naspievala Ružena Danielová z obce Mutěnice v Juhomoravskom kraji v Českej republike, ktorá je pamätníčkou holokaustu.

Zdroj informácií: :  www.ushmm.org/information/exhibitions/online-features/collections-highlights/music-of-the-holocaust-highlights-from-the-collection/music-of-the-holocaust/auschwitz

kategória: hudba

tagy: vokálna folk sólo pôvodná autorská rómčina Albína Duždová všeobecná verejnosť internýStanislav Cina

vytvorené: 29. 10. 2014 10:08 upravené: 27. 06. 2019 15:21

Súbor pozostáva z troch farebných fotografií Stanislava Cinu, ktoré vznikli počas nahrávania spomienkového rozprávania v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, dňa 4.6.2013. Časti rozhovoru sa zúčastnil aj Alexander Mušinka, ktorý je zobrazený na poslednej fotografii.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Stanislav Cina Alexander Mušinka všeobecná verejnosť internýBarbora Botošová

vytvorené: 29. 10. 2014 09:54 upravené: 28. 06. 2019 08:57

Súbor pozostáva zo 16 fotografií rómskej primášky Barbory Botošovej s kapelou, vytvorených na koncerte v Bratislave 7.2.2014, na ul. Sekurisovej 16, v klube Estévéčka.

kategória: hudba

tagy: inštrumentálna zábavná hudba mix orchester prevzatá pôvodná autorská Barbora Botošová všeobecná verejnosť internýBarbora Botošová

vytvorené: 28. 10. 2014 14:00 upravené: 27. 06. 2019 15:10

Súbor pozostáva z 3 farebných fotografií rómskej primášky Barbory Botošovej. Objekt bol vytvorený v Rómskom inštitúte, Klariská 14, Bratislava, dňa 6.2.2014 počas rozprávania na tému rómska hudba.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Barbora Botošová všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku