Ján Rigó - A sar mange me pijava

vytvorené: 09. 06. 2016 10:20 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Ján Rigó je spevákom, korunovaným kráľom rómskych piesní zo Zlatých klasov, aranžérom rómskych piesní.Zároveň je aj spoluorganizátorom Žitnoostrovského rómskeho festivalu, členom občianskeho združenia Spoločnou cestou s rómskou kultúrou, ako aj spoluorganizátorom prestížnej ceny Rómska ruža.Je zakladateľom internetového rádia ,,Duj". Autorom textu a hudby piesne je Ján Rigó. Spev správadza klávesová hudba.

kategória: hudba

tagy: Ján RigóJán Rigó - Šunen, Roma

vytvorené: 09. 06. 2016 09:43 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Ján Rigó je spevákom, korunovaným kráľom rómskych piesní zo Zlatých Klasov, aranžérom rómskych piesní. Zároveň je aj spoluorganizátorom Žitnoostrovského rómskeho festivalu, členom občianskeho združenia Spoločnou cestou s rómskou kultúrou, ako aj spoluorganizátorom prestížnej ceny Rómska ruža.Je zakladateľom internetového rádia "Duj". Autorom hudby a textu piesne je Ján Rigó.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná rom-pop duo rómčina Ján Rigó všeobecná verejnosť internýOračkovci - Júlia, Júlia

vytvorené: 09. 06. 2016 09:33 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Cimbalová hudba "Oračkovci" pochádza z Holumnice, okres Kežmarok. Členovia kapely sú rodinnými príslušníkmi hudobníckej rodiny s bohatou hudobníckou tradíciou. V súčasnosti pôsobia ako "ľudová cimbalová hudba" vo Vysokých Tatrách.Dominantnými hudobnými nástrojmi sú klasické strunové nástroje ľudovej hudby: husle, kontrabas, ktoré sú doplnené akoredeónom a cimbalom. Pieseň Júlia, Júlia spieva akordeonista Igor Pompa.

kategória: hudba

tagy: OračkovciOračkovci - Čhajori romaňi, Akor e čhaj barikaňi

vytvorené: 07. 06. 2016 09:08 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Cimbalová hudba "Oračkovci" pochádza z Holumnice, okres Kežmarok. Členovia kapely sú rodinnými príslušníkmi hudobníckej rodiny s bohatou hudobníckou tradíciou. V súčasnosti pôsobia ako ľudová cimbalová hudba vo Vysokých Tatrách. Dominantnými hudobnými nástrojmi sú klasické strunové nástroje ľudovej hudby: husle, kontrabas, ktoré sú doplnené akoredeónom a cimbalom. Akordeonista Igor Pompa nás sprevádza v týchto skladbách aj spevácky. Tradičné piesne: Čhajori romaňi, Akor e čhaj barikaňi sú teda prezentované cimbalovou kapelou Oračkovci.

kategória: hudba

tagy: OračkovciOdsúdení na spolunažívanie v dobrom II.

vytvorené: 02. 06. 2016 15:07 upravené: 17. 01. 2018 11:02

Policajt, profesionálny vojak, módna návrhárka, učiteľka a mnoho ďalších patria medzi profesie, ktoré bežne vykonávajú Rómovia. O týchto bežných Rómoch sa však v spoločnosti veľmi nehovorí. Elektronická kniha je druhým pokračovaním príbehov o ľuďoch, ktorí sú v spoločnosti neviditeľní. Kniha bola vydaná v rámci projektu Odsúdení na spolunažívanie v dobrom, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Zdroj: Jekhetane-Spolu

kategória: literatúra

tagy: Jekhetane-SpoluGelem, gelem - negatívna verzia

vytvorené: 01. 06. 2016 15:23 upravené: 29. 11. 2018 14:24

Negatívna verzia oficiálnej rómskej hymny, obsahuje orchestrálny sprievod a zbor, môže byť použitá ako podklad. Text piesne zložil juhoslovanský skladateľ Žarko Jovanovič, pričom využil melódiu rómskej ľudovej piesne. V roku 1971 sa stala oficiálne uznávanou hymnou rómskeho národa, čo potvrdil Prvý svetový kongres Rómov v Londýne. Túto oficiálnu štandardizovanú verziu rómskej hymny produkovalo Hudobno-chorálové združenie z Moldavy, nahrával ju Moldavský mládežnícky orchester. Hudobnú úpravu a nahrávku finančne podporil Inštitút otvorenej spoločnosti z Budapešti.

Hymna začína v molovej elegickej stupnici keď sa stretnú dvaja prenasledovaní Rómovia po úteku pred čiernymi légiami. Symbolizujú prvé stretnutie s temnými silami ľudstva, ktoré spustili beznádejné hľadanie pokojného miesta pre život. V druhej časti je pomocou rytmiky a mierneho tempa vyjadrená metafora minulých a súčasných snáh rómskeho hnutia. Jediný hlas (vokalista) ako ten, ktorý zvoláva všetkých Rómov je podporený pridávaním ďalších hlasov (zboru). Symbolizuje vzostupy a pády spoločného úsilia o porozumenie a pokrok. Posledná časť je ukončená pozitívnou durovou tóninou, ktorá naznačuje spoločné dosiahnutie cieľa - mieru, slobody a dôstojnosti. Cesta je dlhá a smerov je mnoho.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna vážna hudba súčasná orchester pôvodná rómčina Mládežnícky orchester (Kišiňov, Moldavsko) všeobecná verejnosť externýGelem, gelem - orchestrálna verzia

vytvorené: 01. 06. 2016 14:52 upravené: 29. 11. 2018 14:16

Orchestrálna verzia oficiálnej rómskej hymny. Text piesne zložil juhoslovanský skladateľ Žarko Jovanovič, pričom využil melódiu rómskej ľudovej piesne. V roku 1971 sa stala oficiálne uznávanou hymnou rómskeho národa, čo potvrdil Prvý svetový kongres Rómov v Londýne. Túto oficiálnu štandardizovanú verziu rómskej hymny produkovalo Hudobno-chorálové združenie z Moldavy, nahrával ju Moldavský mládežnícky orchester. Hudobnú úpravu a nahrávku finančne podporil Inštitút otvorenej spoločnosti z Budapešti.

Hymna začína v molovej elegickej stupnici keď sa stretnú dvaja prenasledovaní Rómovia po úteku pred čiernymi légiami. Symbolizujú prvé stretnutie s temnými silami ľudstva, ktoré spustili beznádejné hľadanie pokojného miesta pre život. V druhej časti je pomocou rytmiky a mierneho tempa vyjadrená metafora minulých a súčasných snáh rómskeho hnutia. Symbolizuje vzostupy a pády spoločného úsilia o porozumenie a pokrok. Posledná časť je ukončená pozitívnou durovou tóninou, ktorá naznačuje spoločné dosiahnutie cieľa - mieru, slobody a dôstojnosti. Cesta je dlhá a smerov je mnoho.

kategória: hudba

tagy: inštrumentálna vážna hudba súčasná orchester pôvodná Mládežnícky orchester (Kišiňov, Moldavsko) všeobecná verejnosť externýRiešenie konfliktov

vytvorené: 01. 06. 2016 13:47 upravené: 17. 01. 2018 10:59

Cieľom príručky Riešenie konfliktov je sprostredkovať vybrané informácie k teórii konfliktov a k jeho niektorým spôsobom riešenia. Na druhej strane ponúka konkrétne aktivity pre učiteľov, ktoré môžu podľa jednoduchých inštrukcií robiť so svojimi študentmi a žiakmi na svojich hodinách. Príručka sa snaží vysvetliť princípy správania v konfliktných situáciách a pri jednotlivých spôsoboch riešenia konfliktov. V teoretickej časti popisuje výklad použiteľný na vyučovacích hodinách a v praktickej časti v krokoch popisuje jednotlivé aktivity, ktoré vedú žiakov k porozumeniu teoretického výkladu. Príručka obsahuje teórie a cvičenia, ktoré lektori našej organizácie prednášali a praktikovali na rôznych typoch škôl, ale aj na desiatkach tréningoch zručností pre zastupiteľov štátnej správy a samosprávy, s ľuďmi, ktorí pracujú v neziskovom sektore, vo veľkých firmách a so zástupcami národnostných menšín. Keďže spomenuté cieľové skupiny sú veľmi rôznorodé, zamerali sme sa najmä na používanie príkladov zo školskej praxe. Všetky základné princípy uvedené v jednotlivých kapitolách príručky sa dajú použiť všeobecne aj s inými cieľovými skupinami účastníkov, len príklady a typ aktivít je potrebné prispôsobiť ich životnému kontextu a typom konfliktov, s ktorými sa stretávajú.

Zdroj: PDCS

kategória: literatúraProces terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčenej komunite

vytvorené: 01. 06. 2016 13:38 upravené: 17. 01. 2018 10:59

Táto publikácia vznikla ako súčasť vzdelávania pracovníkov programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach, ktoré pre Fond sociálneho rozvoja realizovalo PDCS, o. z. Je určená predovšetkým sociálnym pracovníkom v teréne, ktorí často potrebujú praktickú pomoc pri zvládaní procesu náročnej práce s klientmi. Nemá byť učebnicou pre študentov, skôr príručnou čítankou pre praktikov. Vo svojom obsahu opisuje viac-menej chronologicky priebeh práce s klientom od začiatku pomáhajúceho vzťahu až po jeho ukončenie.

Zdroj: PDCS

kategória: literatúraPočasie je také, aké si ho urobíš

vytvorené: 01. 06. 2016 13:35 upravené: 17. 01. 2018 10:59

Knižka, ktorú vydalo združenie PDCS, ponúka 10 rozhovorov s ľuďmi o tom, prečo sa rozhodli nemyslieť len na seba. Oplatí sa "robiť dobro" a byť altruistom? Je možné pomáhať druhým ľuďom tak, že si riešime vlastné problémy? V čom je podstata altruizmu a pomáhania iným?

Knižka nie je sociologickou štúdiou, ale cez príbehy konkrétnych ľudí hľadá odpovede na to, či pomáhať bolí alebo je skôr zábavou, či je altruizmus náhodou alebo plánovaným postojom. Na 150 stranách si môžete prečítať o hladení vlastného ega a obetovaní sa iným. Dozviete sa tiež, aké myšlienky a skutky spájajú ekologického aktivistu, ktorý založil prvú súkromnú rezerváciu na Slovensku; podnikateľa, podporujúceho deti bez rodičov; saleziánskeho kňaza, ktorý spolu s Rómami postavil kostol či psychologičku, ktorá po tragickej udalosti v rodine našla východisko v pomoci ľuďom s podobnou skúsenosťou.

Táto je knižka je aj o veciach, ktoré si netreba nechávať pre seba, ale treba ich podať ďalej. Prečítajte si ju, inšpirujte sa a ponúknite ju svojím priateľom a známym.

Zdroj: PDCS

kategória: literatúra


Záznamov na stránku