Podobné

Štefan Tupý, Podskalka pri Humennom

Rozhovor vznikol ako súčasť výskumného projektu zameraného na spomienkové rozprávania obyvateľov Podskalky, rómskej časti mesta ...

Anna Jurová: Povojnové roky

Rozhovor s historičkou Annou Jurovou viedla Daniela Hivešová-Šilanová a bol zaznamenaný pre potreby článku "Nelegálne" postavené ...

Anna Jurová: Usídľovanie Rómov v slovenských obciach

Rozhovor s historičkou Annou Jurovou viedla Daniela Hivešová-Šilanová a bol zaznamenaný pre potreby článku "Nelegálne" postavené ...

Tibor Demeter - rozprávanie

Spomienkové rozprávanie Tibora Demetera. V rozhovore hovorí o svojej rodine, o detstve, o štúdiu, živote taktiež o spomienkach na ...

Katarína Demeterová - rozprávanie

Spomienkové rozprávanie Kataríny Demeterovej, ktorá pochádza z obce Rudľov a do obce Brekov sa vydala. V rozhovore hovorí  o ...

Milan Sivák - rozprávanie

Milan Sivák pochádza z Cerniny a priženil sa do Brekova. V spomienkovom rozhovore hovorí o svojom detstve, o svojej rodine, o ...

Jana Kirvejová - rozprávanie

Jana Kirvejová pochádza z Brekova. V spomienkovom rozhovore hovorí o svojej rodine, o detstve v Brekove, o školských rokoch a o ...

František Demeter - rozprávanie

František Demeter v spomienkovom rozhovore hovorí o svojej rodine, predkoch, detstve, ale tiež o zvykoch na Vianoce a Veľkú Noc. ...

Zdenka Demeterová - rozprávanie

Spomienkové rozprávanie Zdenky Demeterovej o jej živote, rodine, deťoch, o medziľudských vzťahoch medzi Rómami a Nerómami v obci ...

Elena Cinová - rozprávanie

Elena Cinová mala v čase rozhovoru 49 rokov, pochádza z Brekova. V rozhovore spomína na svoje detstvo, na rodičov, prarodičov i ...

Agáta Hypšová - rozprávanie

Spomienkové rozprávanie Agáty Hypšovej o jej rodine, o detstve v Brekove, o štúdiu, taktiež o spomienkach na revolučný rok 1989 a ...

Brekov - spomienky

Rozhovor anonymizovaný. Respondentka Silvia je obyvateľka obce Brekov. Spomína ako Rómovia v minulosti v tejto obci žili, aká je ...

Renáta Kirvejová - rozprávanie

Renáta Kirvejová mala v čase rozhovoru 50 rokov. Narodila sa vo Vranove nad Topľou. Vydala sa do obce Brekov.  V rozhovore hovorí ...

Cyril Demeter - rozprávanie

Cyril Demeter pochádza z obce Brekov. V čase rozhovoru mal 57 rokov. Pochádza z robotníckej rodiny. Jeho otec pracoval v Brekove ...

Monika Siváková - rozprávanie

Monika Siváková pochádza z obce Brekov. V čase rozhovoru mala 52 rokov. Pochádza z robotníckej rodiny. Má vyštudované gymnázium v ...

Etela Kirvejová - rozprávanie

Etela Kirvejová pochádza z obce Brekov. V čase rozhovoru mala 75 rokov. Jej otec pracoval v bani, neskôr v Čechách, matka robila ...

Ervín Tokár - rozprávanie

Ervín Tokár sa narodil v obci Naciná Ves, pochádza z piatich súrodencov. Do Brekova sa priženil. V rozhovore hovorí o miestnej ...

Marta Tokárová - rozprávanie

Marta Tokárová sa narodila v obci Naciná Ves. Jej otec pochádzal z obce Brekov. V čase rozhovoru mala 68 rokov. V rozhovore hovorí ...

Mária Gunárová - rozprávanie

Mária Gunárová z obce Brekov, v čase rozhovoru mala 82 rokov. Narodila sa v obci Roztoky (okr. Svidník). Vydala sa do obce ...

Koloman Gunár - rozprávanie

Ing. Koloman Gunár pochádza z obce Brekov, v čase rozhovoru mal 71 rokov. Z otcovej strany pochádza z rodiny hudobníkov, po mame ...

Helena Červeňáková - spomienkové rozprávanie

Záznam z rozhovoru s H. Červeňákovou vznikol v septembri 2013 v obci Roštár, okres Rožňava. H. Červeňáková, rodená Laliková sa ...

Kvetoslava Berkyová – spomienkové rozprávanie

Záznam z rozhovoru vznikol 31.7.2014. Kvetoslava Berkyová viac ako 30 rokov pracuje v rómskej komunite v Rudňanoch. Tam sa aj ...

Adrián Balog - rozprávanie učiteľa hudby

A. Balog bol v čase vzniku rozhovoru tridsaťročný vyštudovaný učiteľ v odbore učiteľstvo hudobnej výchovy. Pôvodom z Košíc, žijúci ...

Gizela Bikárová - spomienkové rozprávanie

Záznam rozhovoru s G. Bikárovou vznikol v júli 2014. G. Bikárová sa narodila v roku 1930 v obci Helcmanovce v okrese Gelnica. ...

Milan Makula - rozprávanie

Rozhovor vznikol 15.11.2013. Milan Makula (1969-) je terénny sociálny pracovník v obci Kendice v okrese Prešov. Narodil sa a ...

Ľudovít Petík - rozprávanie

Rozhovor vznikol 23.11.2013. Ľudovít Petík (1952 -) sa narodil v obci Ražňany v okrese Sabinov, do veľkej, klasickej hudobníckej ...

Rinaldo Oláh - rozprávanie

Apoštolská cirkev na Slovensku je vo svojej podstate protestantská cirkev, špecificky zameraná evanjelikálne, ...

Roman Goroľ - rozprávanie

Rozhovor s Bc. Romanom Goroľom vznikol v roku 2013 v Prešove, viedol ho Ing. Igor Dužda. Bc. Roman Goroľ pochádza z obce Čaklov v ...

Zoltán Duda - rozprávanie

Rozhovor vznikol v roku 2013 v Prešove, viedol ho Ing. Igor Dužda. Rozpráva pán Zoltán Duda, narodený v roku 1940 v Sabinove. ...

Ladislav Duda - rozprávanie

Rozhovor s Mgr. Ladislavom Dudom vznikol v roku 2013, viedol ho Ing. Igor Dužda. Mgr. Ladislav Duda sa narodil v roku 1982 v ...

Monika Duždová - rozprávanie

Rozhovor vznikol 18. 11. 2013 v Prešove, viedol ho Ing. Igor Dužda. Rozpráva Mgr. Monika Duždová, rodená Rakašová,  narodená v ...

Živá kniha - Holokaust

Živé knižnice ako metóda ponúkajú ľuďom príležitosť spoznať osobné príbehy ľudí, ktorí sú zaujímaví a väčšinovému divákovi takmer ...

Ján Oláh

Spomienkové rozprávanie Jána Oláha o živote Rómov pred a po revolúcii v roku 1989, o rodine a rodinných hodnotách Rómov, ako aj o ...