Podobné

František Goroľ, Podskalka pri Humennom

Rozhovor vznikol ako súčasť výskumného projektu zameraného na spomienkové rozprávania obyvateľov Podskalky, rómskej časti mesta ...

Katarína Goroľová, Podskalka pri Humennom

Rozhovor vznikol ako súčasť výskumného projektu zameraného na spomienkové rozprávania obyvateľov Podskalky, rómskej časti mesta ...

Ladislav Kudráč, Podskalka pri Humennom

Rozhovor vznikol ako súčasť výskumného projektu zameraného na spomienkové rozprávania obyvateľov Podskalky, rómskej časti mesta ...

Marta Daňová, Podskalka pri Humennom

Rozhovor vznikol ako súčasť výskumného projektu zameraného na spomienkové rozprávania obyvateľov Podskalky, rómskej časti mesta ...

Rudolf Kurej, Podskalka pri Humennom

Rozhovor vznikol ako súčasť výskumného projektu zameraného na spomienkové rozprávania obyvateľov Podskalky, rómskej časti mesta ...

Štefan Tupý, Podskalka pri Humennom

Rozhovor vznikol ako súčasť výskumného projektu zameraného na spomienkové rozprávania obyvateľov Podskalky, rómskej časti mesta ...

Anna Jurová: Povojnové roky

Rozhovor s historičkou Annou Jurovou viedla Daniela Hivešová-Šilanová a bol zaznamenaný pre potreby článku "Nelegálne" postavené ...

Anna Jurová: Vojnové roky

Rozhovor s historičkou Annou Jurovou viedla Daniela Hivešová-Šilanová a bol zaznamenaný pre potreby článku "Nelegálne" postavené ...

Anna Jurová: Usídľovanie Rómov v slovenských obciach

Rozhovor s historičkou Annou Jurovou viedla Daniela Hivešová-Šilanová a bol zaznamenaný pre potreby článku "Nelegálne" postavené ...

Tibor Demeter - rozprávanie

Spomienkové rozprávanie Tibora Demetera. V rozhovore hovorí o svojej rodine, o detstve, o štúdiu, živote taktiež o spomienkach na ...

Milan Sivák - rozprávanie

Milan Sivák pochádza z Cerniny a priženil sa do Brekova. V spomienkovom rozhovore hovorí o svojom detstve, o svojej rodine, o ...

Jana Kirvejová - rozprávanie

Jana Kirvejová pochádza z Brekova. V spomienkovom rozhovore hovorí o svojej rodine, o detstve v Brekove, o školských rokoch a o ...

František Demeter - rozprávanie

František Demeter v spomienkovom rozhovore hovorí o svojej rodine, predkoch, detstve, ale tiež o zvykoch na Vianoce a Veľkú Noc. ...

Zdenka Demeterová - rozprávanie

Spomienkové rozprávanie Zdenky Demeterovej o jej živote, rodine, deťoch, o medziľudských vzťahoch medzi Rómami a Nerómami v obci ...

Elena Cinová - rozprávanie

Elena Cinová mala v čase rozhovoru 49 rokov, pochádza z Brekova. V rozhovore spomína na svoje detstvo, na rodičov, prarodičov i ...

Agáta Hypšová - rozprávanie

Spomienkové rozprávanie Agáty Hypšovej o jej rodine, o detstve v Brekove, o štúdiu, taktiež o spomienkach na revolučný rok 1989 a ...

Brekov - spomienky

Rozhovor anonymizovaný. Respondentka Silvia je obyvateľka obce Brekov. Spomína ako Rómovia v minulosti v tejto obci žili, aká je ...

Renáta Kirvejová - rozprávanie

Renáta Kirvejová mala v čase rozhovoru 50 rokov. Narodila sa vo Vranove nad Topľou. Vydala sa do obce Brekov.  V rozhovore hovorí ...

Cyril Demeter - rozprávanie

Cyril Demeter pochádza z obce Brekov. V čase rozhovoru mal 57 rokov. Pochádza z robotníckej rodiny. Jeho otec pracoval v Brekove ...

Monika Siváková - rozprávanie

Monika Siváková pochádza z obce Brekov. V čase rozhovoru mala 52 rokov. Pochádza z robotníckej rodiny. Má vyštudované gymnázium v ...

Etela Kirvejová - rozprávanie

Etela Kirvejová pochádza z obce Brekov. V čase rozhovoru mala 75 rokov. Jej otec pracoval v bani, neskôr v Čechách, matka robila ...

Ervín Tokár - rozprávanie

Ervín Tokár sa narodil v obci Naciná Ves, pochádza z piatich súrodencov. Do Brekova sa priženil. V rozhovore hovorí o miestnej ...

Marta Tokárová - rozprávanie

Marta Tokárová sa narodila v obci Naciná Ves. Jej otec pochádzal z obce Brekov. V čase rozhovoru mala 68 rokov. V rozhovore hovorí ...

Mária Gunárová - rozprávanie

Mária Gunárová z obce Brekov, v čase rozhovoru mala 82 rokov. Narodila sa v obci Roztoky (okr. Svidník). Vydala sa do obce ...

Koloman Gunár - rozprávanie

Ing. Koloman Gunár pochádza z obce Brekov, v čase rozhovoru mal 71 rokov. Z otcovej strany pochádza z rodiny hudobníkov, po mame ...

Helena Červeňáková - spomienkové rozprávanie

Záznam z rozhovoru s H. Červeňákovou vznikol v septembri 2013 v obci Roštár, okres Rožňava. H. Červeňáková, rodená Laliková sa ...

Kvetoslava Berkyová – spomienkové rozprávanie

Záznam z rozhovoru vznikol 31.7.2014. Kvetoslava Berkyová viac ako 30 rokov pracuje v rómskej komunite v Rudňanoch. Tam sa aj ...

Adrián Balog - rozprávanie učiteľa hudby

A. Balog bol v čase vzniku rozhovoru tridsaťročný vyštudovaný učiteľ v odbore učiteľstvo hudobnej výchovy. Pôvodom z Košíc, žijúci ...

Gizela Bikárová - spomienkové rozprávanie

Záznam rozhovoru s G. Bikárovou vznikol v júli 2014. G. Bikárová sa narodila v roku 1930 v obci Helcmanovce v okrese Gelnica. ...

Milan Makula - rozprávanie

Rozhovor vznikol 15.11.2013. Milan Makula (1969-) je terénny sociálny pracovník v obci Kendice v okrese Prešov. Narodil sa a ...

Ľudovít Petík - rozprávanie

Rozhovor vznikol 23.11.2013. Ľudovít Petík (1952 -) sa narodil v obci Ražňany v okrese Sabinov, do veľkej, klasickej hudobníckej ...

Rinaldo Oláh - rozprávanie

Apoštolská cirkev na Slovensku je vo svojej podstate protestantská cirkev, špecificky zameraná evanjelikálne, ...

Roman Goroľ - rozprávanie

Rozhovor s Bc. Romanom Goroľom vznikol v roku 2013 v Prešove, viedol ho Ing. Igor Dužda. Bc. Roman Goroľ pochádza z obce Čaklov v ...

Zoltán Duda - rozprávanie

Rozhovor vznikol v roku 2013 v Prešove, viedol ho Ing. Igor Dužda. Rozpráva pán Zoltán Duda, narodený v roku 1940 v Sabinove. ...

Ladislav Duda - rozprávanie

Rozhovor s Mgr. Ladislavom Dudom vznikol v roku 2013, viedol ho Ing. Igor Dužda. Mgr. Ladislav Duda sa narodil v roku 1982 v ...

Monika Duždová - rozprávanie

Rozhovor vznikol 18. 11. 2013 v Prešove, viedol ho Ing. Igor Dužda. Rozpráva Mgr. Monika Duždová, rodená Rakašová,  narodená v ...

Živá kniha - Holokaust

Živé knižnice ako metóda ponúkajú ľuďom príležitosť spoznať osobné príbehy ľudí, ktorí sú zaujímaví a väčšinovému divákovi takmer ...

Ján Oláh

Spomienkové rozprávanie Jána Oláha o živote Rómov pred a po revolúcii v roku 1989, o rodine a rodinných hodnotách Rómov, ako aj o ...