Podobné

Rudolf Balog

Rudolf Balog hrá na kontrabas. Hrať sa naučil tradičným spôsobom, od otca.
Fotografie vznikli 24.8.2022 v Prešove, v rámci ...

Jónás Gábor

Jónás Gábor pochádza z Balassagyarmatu v Maďarsku. V cimbalovej kapele hrá na violu. Vo vlastnom hudobnom zoskupení s názvom Gipsy ...

Dajori

Autorský projekt divadelnej skupiny Ara Art Dajori (Mamka) je divadelným predstavením, ktoré mapuje príbehy a témy zo života ...

Michal Mižigár

Michal "Mižu" Mižigár je potomok rómskej rodiny zo Slovenska, ktorá sa po 2. svetovej vojne z obcí horného Spiša presídlila do ...

Petr Torák

Petr Torák pochádza z Českej republiky, odkiaľ v roku 1999, po sérii rasovo motivovaných útokov, s celou rodinou emigroval do ...

Roland Horváth Orchestra

Séria fotografií rómskej cimbalovej kapely Roland Horváth Orchestra. Zostava je medzinárodná, hudobníci pochádzajú zo Slovenska aj ...

Július Bandy ml.

Július Bandy študoval cimbal na Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa v Prešove. V štúdiu pokračoval na Súkromnom hudobnom a ...

Július Bandy

Július Bandy pochádza z hudobníckej rodiny. Narodil sa v Prešove. Na Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa v Prešove ...

Miroslav Rác

Miroslav Rác je klavirista, hudobný pedagóg, skladateľ. Už niekoľko rokov sa venuje hudobnému spracovaniu témy rómskeho ...

Dávid Štajer

Pochádza z Telgártu. Hrá na harmoniku, no nemá hudobné vzdelanie. V hudbe je samouk. V rodine majú väčšinou primášov. Aj on začal ...

Kapela Ďusi Band

Ľudová kapela Júliusa Bandyho - Ďusi Band je kapelou z Prešova. Členovia kapely sú z rodiny, kde sa muzikantstvo dedí z pokolenia ...

Anita Haffnerová Balážová

Anita Haffnerová Balážová vyštudovala klasický spev na konzervatóriu v Košiciach. Momentálne pracuje ako učiteľka spevu na ...

Jakub Haffner

Jakub Haffner vyštudoval hru na cimbal na konzervatóriu v Košiciach. Momentálne pracuje ako učiteľ na Súkromnej základnej ...

Roland Horváth

Bc. Roland Horváth, DiS.art., sa narodil v hudobníckej rodine v Rimavskej Sobote. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získal na ...

Dušan Deme

Dušan Deme pochádza z Lučenca z hudobníckej rodiny. K hudbe ho od detstva viedol starý otec. Od 6 rokov hral na klavíri, ktorý aj ...

Kristián Bandy

Bc. Kristián Bandy, Dis.art., hrá v rodinnej cimbalovej kapele Ďusi Band na violu. Je hosťujúcim členom hudobnej zložky divadla ...

Samuel Bandy

Samuel Bandy je primášom rodinnej cimbalovej kapely Ďusi Band. Po absolvovaní Základnej umeleckej školy Mikuláša Moyzesa v ...

Manuša

Hudobné zoskupenie Manuša (Ľudia) tvoria profesionálni hudobníci, iniciátorkou celého projektu je slovenská speváčka Júlia ...

Daniel Pokoš

Pochádza z hudobníckej rodiny z Telgártu, a od mala ho zaujímala hra na rôznych hudobných nástrojoch. Primárne sa venuje hre na ...

Miroslav Pokoš

Pochádza z obce Šumiac. Je z hudobníckej rodiny. Jeho rodina po otcovej strane sú Pokošovci zo Šumiaca, po maminej strane sú to ...

Vladimír Slávik

Pochádza z Banskej Bystrice. K hudbe ho viedol jeho starý otec, ktorý bol harmonikár a milovník rómskej hudby. Aj on sám má vášeň ...

Ľubomír Gašpar

Mgr. art Ľubomír Gašpar pochádza z Detvy, momentálne žije a pracuje v Bratislave. Hru na cimbal študoval na Konzervatóriu Jána ...

Vojtech Botoš

Mgr. art Vojtech „Bélu“ Botoš sa narodil v Blhovciach (okres Rimavská Sobota), momentálne žije a pôsobí v Bratislave. Hudobné ...

Ján Rigo

Ján Rigo pochádza z Bratislavy. Študoval na ľudovom konzervatóriu, dlhodobo sa venuje hre na kontrabas a momentálne pôsobí ako ...

Viliam Didiáš

Viliam Didiáš pochádza zo Zvolena, z hudobníckej rodiny.  Svoje prvé husle dostal ako trojročný. Po absolvovaní vtedajšej Ľudovej ...

Júlia Kozáková

Júlia Kozáková pochádza z Bratislavy. K rómskej hudbe a kultúre sa dostala ako 15 ročná, keď sa stala súčasťou zboru Čhavorenge, ...

Martina Ďuriková Cínová

Martina Ďuriková Cínová, DiS.art. pochádza z obce Hnilec, z hudobníckej rodiny.
Vyštudovala hru na husliach na konzervatóriu v ...

Štefan Vansač

Štefan Vansač pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Študoval hru na cimbal na Konzervatóriu v Košiciach. V súčasnosti pôsobí ako učiteľ ...

Peter Pavlík

Mgr. Peter Pavlík, PhD. pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Hudobné vzdelanie nadobudol na Prešovskej univerzite v Prešove, kde získal ...

Ján Jóny

Ján Jóny žije a pracuje v Michalovciach. Od malička bol vedený k hre na husliach, avšak hudobné vzdelanie nadobudol v hre na ...

Štefan Cína

Mgr. et Mgr.art. Štefan Cína pochádza z obce Hnilec, z hudobníckej rodiny. Študoval hru na akordeón na Konzervatóriu Jozefa ...

Ján Šándor - doma

Archívna fotografia OZ Jekhetane-Spolu, ktorá zachytáva rómskeho spisovateľa Jána Šándora z Prievidze.
Autorom fotografie je Jozef ...

Jaroslav Cicko - sochy

Archívna fotografia OZ Jekhetane-Spolu, ktorá zachytáva rómskeho rezbára a sochára Jaroslava Cicka.
Autorom fotografie je Jozef ...

Ivan Berky Dušík

Archívna fotografia OZ Jekhetane-Spolu, ktorá zachytáva rómskeho výtvarníka a rezbára Ivana Berkyho Dušíka.
Miesto, dátum a autor ...

Vincent Danihel

Archívna fotografia OZ Jekhetane-Spolu zachytáva Vincenta Danihela, známeho z pôsobenia vo funkcii splnomocnenca vlády SR na ...

Zoran Dimov

Archívna fotografia OZ Jekhetane-Spolu, ktorá zachytáva Zorana Dimova, zakladateľa súkromnej rómskej televízie, počas 5. Kongresu ...

Eva Davidová

Archívna fotografia OZ Jekhetane-Spolu, ktorá zachytáva Evu Davidovú, významnú romistku a fotografku, počas 5. Kongresu ...

Milena Hübschmannová

Archívna fotografia OZ Jekhetane-Spolu, ktorá zachytáva Milenu Hübschmannovú, významnú romistku, počas 5. kongresu Medzinárodnej ...

Marcel Courthiade

Archívne fotografie OZ Jekhetane-Spolu, ktoré zachytávajú Marcela Courthiade, významnú rómsku osobnosť, počas 5. kongresu ...

Ján Cibuľa

Archívne fotografie OZ Jekhetane-Spolu, ktoré zachytávajú Jána Cibuľu, významnú rómsku osobnosť, počas 5. kongresu Medzinárodnej ...

Martin Kaleja-Januv

Fotografie z výtvarných workshopov, ktoré organizovalo OZ Jekhetane-Spolu. Digitalizovaný analógový film z fotoaparátu. Miesto, ...

Július Lakatoš

Fotografie z výtvarných workshopov, ktoré organizovalo OZ Jekhetane-Spolu. Digitalizovaný analógový film z fotoaparátu. Miesto, ...

Jaroslav Cicko

Fotografie z výtvarných workshopov, ktoré organizovalo OZ Jekhetane-Spolu. Digitalizovaný analógový film z fotoaparátu. Miesto, ...

Alexander Bohó

Fotografie z výtvarných workshopov, ktoré organizovalo OZ Jekhetane-Spolu. Digitalizovaný analógový film z fotoaparátu. Miesto, ...

Vojtech Kökény

Fotografie z výtvarných workshopov, ktoré organizovalo Občianske združenie Jekhetane-Spolu. Digitalizovaný analógový film z ...

Arne Mann a Elena Lacková

Archívna fotografia zobrazuje rómsku spisovateľku Elenu Lackovú a romistu Arne Manna. Analógová fotografia vznikla 12.6.1998 v ...

Dezider Banga

Archívna fotografia zobrazuje rómskeho spisovateľa, scenáristu a dramaturga Dezidera Bangu. Analógová fotografia vznikla 22.8.1998 ...

Elena Lacková s rómskou kapelou

Fotografia zobrazuje rómsku spisovateľku Elenu Lackovú s rómskou kapelou (názov kapely neuvedený) v obci Svinia. Fotografia bola ...

Katalin Papp

Rómska výtvarníčka Katalin Papp sa narodila v roku 1958 v Lučenci. Emigrovala do Nemecka, odkiaľ jej kroky viedli do USA, kde po ...

Jaroslav Cicko

Jaroslav Cicko je známy rómsky výtvarník a sochár, ktorý svoje diela vytváral predovšetkým z dreva, ale i kameňa.
Narodil sa ...

Sestra Atanázia

Sestra Atanázia, vlastným menom Mária Holubová, pochádza z obce Svetlice pri Humennom. Absolvovala Strednú zdravotnícku školu v ...

Erika Šajgalová

Erika Šajgalová je výtvarníčka, ktorá vyrastala v detskom domove, žije a tvorí v Poprade. V roku 2003 začala navštevovať Strednú ...

Vojtech Kökény

PhDr. Vojtech Kökény (Kökény Kotyer Béla) sa narodil v roku 1956 v rómskej osade v obci Cakov neďaleko Rimavskej Seče. Pochádzal z ...

Alexander Bohó

Na fotografii je profesionálny rómsky výtvarník Alexander Bohó. Narodil sa v Brezne, pochádza z piatich súrodencov. Študoval u ...

Ján Šándor

Na fotografii je zobrazený rómsky spisovateľ Ján Šándor. Narodil sa v roku 1948 v Brne (bývalé Československo, teraz Česká ...

Ctibor Nečas

Na fotografii je zachytený prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. (26.7.1933 Rakvice, okres Břeclav – 19.12.2017). Pôsobil ako ...

Karel Holomek

Karel Holomek sa narodil v roku 1937 v Brne do rodiny pôvodných moravských Rómov, ktorí sa na Morave usadili koncom 17. storočia. ...

Šarlota Bottová

Súbor fotografií, ktoré dokumentujú tvorbu výtvarného diela rómskej výtvarníčky Šarloty Bottovej. V kresbe je zobrazený britský ...

Pamätník Cinka Panny

Fotografie dokumentujúce pamätník rómskej primášky Cinka Panny. Autorom je rezbár a sochár  Aladár Igó. Pamätník bol inštalovaný v ...

Jozef Cichý

Jozef Cichý (1966-) je výtvarník rómskeho pôvodu, pochádzajúci z Nižného Žipova, okres Trebišov. Vyučil sa za automechanika, ...

Tajomný svet a chlpáčikovia

Premiéru divadelného predstavenia "Tajomný svet a chlpáčikovia" pre deti odohralo divadlo Romathan. Inscenačná rozprávka ponúka ...

Romathan v novom šate

65. premiéra Divadla Romathan sa niesla v "novom šate". Hudobno tanečné predstavenie popretkávané tradičnými rómskymi žalmami a ...

Romathan - Kúzelný zvonček

Fotografie z pôvodnej rómskej inscenácie pre deti a mládež. Hra poukazuje na dôležitosť rodiny a dobrých rodinných vzťahov. ...

Romathan - Stratená láska

Fotografie z celovečernej inscenácie s názvom Stratená láska. Hra je z obdobia 19. storočia, odohráva sa v prostredí Rumunska a ...

Miloslav Suchomel

V rokoch 1989-1995 vyštudoval Štátne konzervatórium v Žiline. Neskôr absolvoval aj Konzervatórium v Bratislave (1997-2000) a ...

Eugen Vizváry

Eugen Vizváry je hudobný producent, skladateľ, klavirista. Je vyhľadávaným hudobníkom na Slovensku, venuje sa najmä žánrom: Jazz, ...

Ján Berky Mrenica

Ján Berky Mrenica mladší, jeden z členov a od roku 1997 aj vedúci orchestra Diabolské husle patrí medzi popredných husľových ...

Ján Berky Mrenica – portrét

Ján Berky Mrenica mladší, jeden z členov a od roku 1997 aj vedúci orchestra Diabolské husle patrí medzi popredných husľových ...

Michal Bársony

Narodil sa v Kunovej Teplici, v rodine s maďarským materinským jazykom. V rodine sa tradovalo muzikantsvo i kováčstvo. K ...

Ondrej Ruszó – tvorba výtvarného diela

Ondrej Ruszó je amatérsky výtvarník, ktorý žije a tvorí v obci Plešivec. Narodil sa v Revúcej. Spolu s výtvarníkom Tiborom Oláhom ...

Tibor Oláh - ocenenia

Tibor Oláh je amatérsky výtvarník, ktorý žije a pôsobí v obci Plešivec. Narodil sa v Detve, pochádza z 8 súrodencov. K maľovaniu ...

Tibor Oláh - tvorba výtvarného diela

Tibor Oláh je amatérsky výtvarník, ktorý žije a pôsobí v obci Plešivec. Narodil sa v Detve, pochádza z 8 súrodencov. K maľovaniu ...

Ondrej Ruszó

Ondrej Ruszó je amatérsky výtvarník, ktorý žije a tvorí v obci Plešivec. Narodil sa v Revúcej. Spolu s výtvarníkom Tiborom Oláhom ...

Tibor Oláh

Tibor Oláh je amatérsky výtvarník, ktorý žije a pôsobí v obci Plešivec. Narodil sa v Detve, pochádza z 8 súrodencov. K maľovaniu ...

Živá kniha: Svetový deň Rómov

Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, v roku 2015 realizovala štyri podujatia v ...

Jozef Banyák

Jozef Banyák (1958) sa narodil v Podunajských Biskupiciach. V roku 1982 získal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ...

Jozef Fečo - výtvarník

Dokumentovanie tvorby rómskeho výtvarníka Jozef Feča z obce Kračúnovce, okres Svidník, počas tvorby dvoch výtvarných diel. Kresba ...

Barbora Botošová

Súbor pozostáva z 3 farebných fotografií rómskej primášky Barbory Botošovej. Objekt bol vytvorený v Rómskom inštitúte, Klariská ...