Gelem, gelem - e negativno verzija

kerdo: 01. 06. 2016 15:32 opre kerdo: 27. 11. 2020 01:47

E negativno verzija vaš e romaňi himna, o orchestralno bašaviben u o chorus. Šaj pes pre late giľavel. O lava vaš e giľi kerďas o autoris andal e Juhoslavija, o Žarko Jovanovič, e melodija iľas andal e romaňi folklorno giľi. E himna sas kerďi andro berš 1949 sar e refleksija pal o pharipen so sas le Romen andro dujto lumakro mariben. Andro berš 1971 ačhiľas oficijalno prindžarďi sar e himna le romane nacijengri, so phenďas the o Jekhto lumakro romano kongresos andro Londyn. Kadi oficijalno štandardizovaňi verzija kerďas e Bašavibnaskri the choraloskri asocijacija andal e Moldava, bašaďas la o Moldavijakro ternengro orchestros. E bašavibnaskri editacija the o bašaviben poťinďas o Inštitutos vaš o phundrado khetaňiben andro Budapešť. E himna chudel andre molovo elegicko vazdipen kana pen arakhen duj Roma so denašle anglo o kale legiji. O simbolis hino o jekhto arakhiben le kale manušikane zorenca, save ispidle le Romen te roden o lačho than vaš o dživipen. Andro dujto kotor, prekal e ritmika u lokho tempo pes phenel avri e matafora pal o purane u akanutne droma, save gele o Roma u lengro mangipen. Jekh hangos (o vokalistas) hino oda, so vičhinel savore Romen jekehtanes, e zor les den o aver hangi (o choros). Sikhaven o učipena u peravipena save pregele o Roma, kana rodenas o achaľuviben u progres. O majpaluno kotor hino agorindo andro durovo vazdipen, savo del o čitro hoj o jekehtano res resle - e bi darutňi, slobodno u paťivaľi luma. O drom hino lungo, phirel pro but seri.

e kategorija: bašavibenGelem, gelem - e orchestralno verzija

kerdo: 01. 06. 2016 15:08 opre kerdo: 27. 11. 2020 01:47

E orchestralno verzija vaš e romaňi himna. O lava vaš e giľi kerďas o autoris andal e Juhoslavija, o Žarko Jovanovič, e melodija iľas andal e romaňi folklorno giľi. E himna sas kerďi andro berš 1949 sar e refleksija pal o pharipen so sas le Romen andro dujto lumakro mariben. Andro berš 1971 ačhiľas oficijalno prindžarďi sar e himna le romane nacijengri, so phenďas the o Jekhto lumakro romano kongresos andro Londyn. Kadi oficijalno štandardizovaňi verzija kerďas e Bašavibnaskri the choraloskri asocijacija andal e Moldava, bašaďas la o Moldavijakro ternengro orchestros. E bašavibnaskri editacija the o bašaviben poťinďas o Inštitutos vaš o phundrado khetaňiben andro Budapešť. E himna chudel andre molovo elegicko vazdipen kana pen arakhen duj Roma so denašle anglo o kale legiji. O simbolis hino o jekhto arakhiben le kale manušikane zorenca, save ispidle le Romen te roden o lačho than vaš o dživipen. Andro dujto kotor, prekal e ritmika u lokho tempo pes phenel avri e matafora pal o purane u akanutne droma, save gele o Roma u lengro mangipen. Sikhaven o učipena u peravipena save pregele o Roma, kana rodenas o achaľuviben u progres. O majpaluno kotor hino agorindo andro durovo vazdipen, savo del o čitro hoj o jekehtano res resle - e bi darutňi, slobodno u paťivaľi luma. O drom hino lungo, phirel pro but seri.

e kategorija: bašavibenRiešenie konfliktov

kerdo: 01. 06. 2016 13:47 opre kerdo: 17. 01. 2018 10:59

Cieľom príručky Riešenie konfliktov je sprostredkovať vybrané informácie k teórii konfliktov a k jeho niektorým spôsobom riešenia. Na druhej strane ponúka konkrétne aktivity pre učiteľov, ktoré môžu podľa jednoduchých inštrukcií robiť so svojimi študentmi a žiakmi na svojich hodinách. Príručka sa snaží vysvetliť princípy správania v konfliktných situáciách a pri jednotlivých spôsoboch riešenia konfliktov. V teoretickej časti popisuje výklad použiteľný na vyučovacích hodinách a v praktickej časti v krokoch popisuje jednotlivé aktivity, ktoré vedú žiakov k porozumeniu teoretického výkladu. Príručka obsahuje teórie a cvičenia, ktoré lektori našej organizácie prednášali a praktikovali na rôznych typoch škôl, ale aj na desiatkach tréningoch zručností pre zastupiteľov štátnej správy a samosprávy, s ľuďmi, ktorí pracujú v neziskovom sektore, vo veľkých firmách a so zástupcami národnostných menšín. Keďže spomenuté cieľové skupiny sú veľmi rôznorodé, zamerali sme sa najmä na používanie príkladov zo školskej praxe. Všetky základné princípy uvedené v jednotlivých kapitolách príručky sa dajú použiť všeobecne aj s inými cieľovými skupinami účastníkov, len príklady a typ aktivít je potrebné prispôsobiť ich životnému kontextu a typom konfliktov, s ktorými sa stretávajú.

Zdroj: PDCS

e kategorija: e literaturaProces terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčenej komunite

kerdo: 01. 06. 2016 13:38 opre kerdo: 17. 01. 2018 10:59

Táto publikácia vznikla ako súčasť vzdelávania pracovníkov programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach, ktoré pre Fond sociálneho rozvoja realizovalo PDCS, o. z. Je určená predovšetkým sociálnym pracovníkom v teréne, ktorí často potrebujú praktickú pomoc pri zvládaní procesu náročnej práce s klientmi. Nemá byť učebnicou pre študentov, skôr príručnou čítankou pre praktikov. Vo svojom obsahu opisuje viac-menej chronologicky priebeh práce s klientom od začiatku pomáhajúceho vzťahu až po jeho ukončenie.

Zdroj: PDCS

e kategorija: e literaturaPočasie je také, aké si ho urobíš

kerdo: 01. 06. 2016 13:35 opre kerdo: 17. 01. 2018 10:59

Knižka, ktorú vydalo združenie PDCS, ponúka 10 rozhovorov s ľuďmi o tom, prečo sa rozhodli nemyslieť len na seba. Oplatí sa "robiť dobro" a byť altruistom? Je možné pomáhať druhým ľuďom tak, že si riešime vlastné problémy? V čom je podstata altruizmu a pomáhania iným?

Knižka nie je sociologickou štúdiou, ale cez príbehy konkrétnych ľudí hľadá odpovede na to, či pomáhať bolí alebo je skôr zábavou, či je altruizmus náhodou alebo plánovaným postojom. Na 150 stranách si môžete prečítať o hladení vlastného ega a obetovaní sa iným. Dozviete sa tiež, aké myšlienky a skutky spájajú ekologického aktivistu, ktorý založil prvú súkromnú rezerváciu na Slovensku; podnikateľa, podporujúceho deti bez rodičov; saleziánskeho kňaza, ktorý spolu s Rómami postavil kostol či psychologičku, ktorá po tragickej udalosti v rodine našla východisko v pomoci ľuďom s podobnou skúsenosťou.

Táto je knižka je aj o veciach, ktoré si netreba nechávať pre seba, ale treba ich podať ďalej. Prečítajte si ju, inšpirujte sa a ponúknite ju svojím priateľom a známym.

Zdroj: PDCS

e kategorija: e literaturaFundraising bez hraníc

kerdo: 01. 06. 2016 13:28 opre kerdo: 17. 01. 2018 10:58

Kniha obsahuje 16 prípadových štúdií zo strednej Európy a 5 štúdií zo Spojeného kráľovstva s poznatkami a odporúčaniami pre fundraiserov. Je výsledkom práce 24 expertov v štyroch tematických pracovných skupinách (Topical Working Groups) tohto projektu. Ponúka skúsenosti dvadsiatky organizácií z nášho regiónu a Spojeného Kráľovstva. Táto publikácia vznikla v rámci programu Posilnenie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v Strednej Európe, ktorý bol financovaný Európskou úniou a realizovaný s finančnou podporou SlovakAid.

Zdroj: PDCS

e kategorija: e literaturaEfektívna komunikácia v terénnej sociálnej práci

kerdo: 01. 06. 2016 13:18 opre kerdo: 17. 01. 2018 10:58

O čom je a o čom nie je táto publikácia? Je o komunikácii v sociálnej práci. Prednosť dostali komunikačné témy, ktoré pomáhajúci praktici najviac potrebujú vo svojej každodennej práci v teréne. Nejde o ďalší teoretický spis, ale chce sa vyhnúť aj neprimeranému zjednodušovaniu. Príručka sa vôbec nesnaží o systematické pokrytie všetkých aspektov komunikácie. To by na takej malej ploche viedlo k všeobecnosti a k povrchnosti. Prednosť dostali poznatky a cvičenia k efektívnej komunikácii, s ktorými sa terénny sociálny pracovník stretáva v každodennej praxi. Nenájde v nej teóriu, poznatky sú vyberané veľmi selektívne. V príručke ostali len také, ktoré sa priamo vzťahujú k praktickým cvičeniam. Na všetky ostatné nezostalo miesto, i keď mnohé z nich sú zaujímavé samy o sebe. Pre čitateľov, ktorých téma oslovila, je na konci príručky uvedený výber odporúčanej českej a slovenskej literatúry o teoretickejších aspektoch komunikácie.

Zdroj: PDCS

e kategorija: e literaturaČo sa podarilo

kerdo: 01. 06. 2016 13:06 opre kerdo: 17. 01. 2018 10:58

Cieľom vydania tejto brožúry bolo prezentovanie výsledkov a príkladov projektového úspechu Programu integrácie Rómov. Každý text je štúdiou konkrétnej súčasti programu. Spolu predstavujú najlepšie príklady z tohto rozsiahleho a rôznorodého projektu. Táto brožúra je určená neziskovým organizáciám, donorom, médiám a ďalším, ktorí pracujú s Rómami na miestnej, národnej či medzinárodnej úrovni. Organizácia Partners verí, že brožúra bude motivovať donorov, vlády a ďalšie organizácie, aby podporili iniciatívy integrácie Rómov a aby využili Program integrácie Rómov ako model pre prácu v regióne v budúcnosti. 

Zdroj: PDCS

e kategorija: e literaturaČo sa osvedčilo

kerdo: 01. 06. 2016 12:56 opre kerdo: 17. 01. 2018 10:57

V prvej polovici roku 2003 PDCS vydalo v spolupráci s Partners Hungary 1. vydanie brožúry "Čo sa osvedčilo? Výber z rómskych projektov v strednej a východnej Európe" v slovenskom jazyku. Publikácia bola vydaná vďaka podpore Charles Stewart Mott Foundation. Brožúra obsahuje stručné informácie o situácii Rómov v piatich krajinách strednej a východnej Európy (z Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska) a ako inšpiráciu ponúka z každej krajiny základné informácie o cieľovej skupine, krokoch a dopadoch v troch vybraných projektoch. Projekty boli vybrané členmi medzinárodnej redakčnej skupiny, ktorí brožúru aj redigovali.

Zdroj: PDCS

e kategorija: e literaturaČítanka pre pokročilé neziskové organizácie

kerdo: 01. 06. 2016 12:44 opre kerdo: 17. 01. 2018 10:57

Tretí sektor je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich súčastí spoločnosti a má na ňu stále väčší vplyv. Súčasné neziskové organizácie sa veľmi líšia od svojich ponovembrových zárodkov spred desiatich rokov. Ľudia, čo tvoria neziskové organizácie, dozrievajú. Očividne sa zvyšuje vzdelanie a informačné nároky ľudí, čo svoj profesionálny a ľudský záujem stotožnili s tretím sektorom. Čitatelia sa zmenili a tak sa aj táto kniha odlišuje od predchádzajúcej. Je to čítanka pre pokročilých. Je určená všetkým, čo chcú o treťom sektore vedieť viac, než len to najnutnejšie. Je určená ľuďom čo sú zvedaví, čo radi myslia "svojou hlavou", čo si rovnako cenia otázky ako odpovede.

Zdroj: PDCS

e kategorija: e literatura


...