Ing. Anna Kalistová, PhD. - The Institute of Social Sciences SAS, CSPV v.v.i.

created: 03. 05. 2023 15:34 modified: 03. 05. 2023 15:37

The third year of the conference titled The Current State of Romani Studies III; the organizer was the State Scientific Library in Prešov, a documentation and information center of Romani culture. The Center of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Sciences and the Institute of Roma Studies of the Prešov University in Prešov collaborated. It was held on 1-2 December 2022 at the University of Prešov. The hybrid form enabled the participation of scientists from abroad as well. There were 23 contributions in five panels.
Ing. Anna Kalistová, PhD., head of the organizational branch of the SVÚ CSPV SAS, v.v.i., opened the conference and informed about the current research conducted by the SAS. The video is a recording of her contribution, recorded on December 1, 2022.

category: speaking

tags: academic report monologue conference Slovak Anna Kalistová academic audience internalMgr. Martina Horňáková: Rómsky slovník online

created: 02. 05. 2023 22:58 modified: 04. 07. 2023 03:52

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Jazyk, literatúra a mediálne prostredie prezentovala príspevok s názvom Rómsky slovník online, Mgr. Martina Horňáková z Nadácie Dobrá rómska víla Kesaj. Príspevok predstavil vznikajúci projekt Rómsky slovník online, ktorý je verejnosti dostupný na webovej stránke romskyslovnik.online. Video bolo zaznamenané 2.12.2022.

category: speaking

tags: academic report monologue conference Slovak Martina Horňáková academic audience internalMgr. Zuzana Polačková, M.A., PhD.: Výzvy predprimárneho vzdelávania rómskych detí na Slovensku v súčasnosti

created: 02. 05. 2023 22:48 modified: 04. 07. 2023 11:59

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Školstvo a vzdelávanie prezentovala príspevok s názvom Výzvy predprimárneho vzdelávania rómskych detí na Slovensku v súčasnosti Mgr. Zuzana Polačková, M.A., PhD. Video vzniklo 2.12.2022.

category: speaking

tags: academic report monologue conference Slovak Zuzana Polačková academic audience internalMgr. Ondřej Poduška: Politická participácia Rómov na Slovensku - trendy a porovnania

created: 02. 05. 2023 22:32 modified: 23. 05. 2023 18:21

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Rómovia v historicko-politickom diskurze odznel príspevok s názvom Politická participácia Rómov na Slovensku - trendy a porovnania od Mgr. Ondřeja Podušku z Národného demokratického inštitútu. Analyzuje vývoj v oblasti politickej participácie Rómov v samosprávach za posledných desať rokov a modely účasti Rómov na politickom živote.

category: speaking

tags: academic report monologue conference čeština Ondřej Poduška academic audience internalMgr. Alexander Mušinka, Ph.D., mimoriadny docent: K významnému jubileu Arneho B. Manna

created: 02. 05. 2023 22:20 modified: 22. 05. 2023 15:25

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Rómovia v historicko-politickom diskurze odznel príspevok s názvom K významnému jubileu Arneho B. Manna od Mgr. Alexandra Mušinku, Ph.D. z Prešovskej univerzity v Prešove, Ústavu rómskych štúdií. Video vzniklo 1.12.2022.

category: speaking

tags: academic report monologue conference Slovak Alexander Mušinka academic audience internalProf. Hristo Kyuchukov: Psycholingvistický výskum zameraný na rómsky jazyk

created: 02. 05. 2023 21:53 modified: 23. 05. 2023 04:08

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
Prednáška prof. Hrista Kyuchukova (Sliezska univerzita, Katowice, Poľsko) priniesla prehľad postupu psycholingvistického výskumu rómskeho jazyka, jeho výsledkov a dopadu na ďalšie hodnotenie vývoja reči u detí z rozličných rómskych komunít. Video bolo zaznamenané 1.12.2022.

category: speaking

tags: academic report monologue conference English Hristo Kyuchukov academic audience internalBc. Roman Goroľ: Rómovia a rómsky jazyk v RTVS

created: 26. 04. 2023 11:18 modified: 04. 07. 2023 11:59

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Jazyk, literatúra a mediálne prostredie prezentoval príspevok s názvom Rómovia a rómsky jazyk v RTVS, Bc. Roman Goroľ z národnostného vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) v Košiciach. Video bolo zaznamenané 2.12.2022.

category: speaking

tags: academic report monologue conference Slovak Roman Goroľ academic audience internalDávid Štajer

created: 05. 04. 2023 14:42 modified: 05. 04. 2023 14:42

He comes from Telgárt. He plays accordion, he is not formally educated in music. He learnt to play by himself. In the family there are mostly violinists. He also started to play violin but left it after he found out it doesn't bring him joy. His first accordion was bought to him by his grandfather. He plays in folklore ensambles Šumiačan, Telgárt and Vernár. He plays folk music, Romani music, when there is an opportunity he also plays jazz and Balkan music.
The photos were made during documentation of the Pokoš Band in the project of documentation of the Romani family cimbalom bands.

category: fine arts

tags: secular digital artistic in persona photography Dávid Štajer general audience internalMiroslav Pokoš

created: 05. 04. 2023 13:52 modified: 05. 04. 2023 13:53

He comes from the village of Šumiac, from the family of musicians. His father's family are the Pokoš musicians from Šumiac, his mother's family the Harvans from Telgárt. These are the localities in which guitar or keyboard instruments never dominated. Instead, violin, accordion, double-bass and cimbalom were key instruments played there. He plays the double-bass, violin and accordion. He is a musical self-taught person. The Pokošovci Band plays both Slovak and Romani folklore music from the region of Horehronie.
His brothers Rado and Stano and him released the album Folk Band Pokošovci 2, which reached the 15th place in the World Music Chart Europe, in January 2020.
The photos were taken during documentation of the Pokošovci Band during implementation of the project focused on documenting the Romani family cimbalom bands.

category: fine arts

tags: secular digital artistic in persona photography Miroslav Pokoš general audience internalVladimír Slávik

created: 05. 04. 2023 13:45 modified: 05. 04. 2023 13:45

He comes from Banská Bystrica. He was taught about music by his grandfather, who himself played accordion and loved Romani music. He also is passionate about Romani music, he finds it his favourite. He plays in the bands from Horehronie Region - the Pokoš, the Haviars, the Gabriš.  

He studied playing cimbalom in Elementary Music School in Banská Bystrica. He is a member of several folk groups. Currently, he is a student of the Jessenius Medical Faculty in Martin, Comenius University. If compared to Slovak folk music, the Romani folk music is more temperamental, more sensitive to music and harmony.
The photos were taken when documenting the band Pokošovci, during the project of documentation of the Romani family cimbalom bands.

category: fine arts

tags: secular digital artistic in persona photography Vladimír Slávik general audience internal


Items per page