Ing. Anna Kalistová, PhD. - O Inštitutos vaš o khetaňibnaskre džaňibena CSPV SAV v.v.i.

kerdo: 03. 05. 2023 15:37 opre kerdo: 03. 05. 2023 15:39

O trito berš la konferencijakro Aktualna romane študiji III, o organizatoris sas e Themeskri džaňibnaskri kňižňica andro Prešov, o dokumentačno-informačno centrum vaš e romaňi kultura. Jekhetanes e organizacija kerde o Centrum vaš o khetaňibnaskre u psichologicka džaňibena andre Slovaťiko džaňibnaskri akademija u o Inštitutos vaš o romane študiji andre Prešovsko univerzita andro Prešov. E organizacija sas 1. – 2.12.2022, o than sas e Prešovsko univerzita. E hibridno forma diňas o šajipen le džaňibnaskre manušňenge u manušenge te kerel peskri prezentacija, the te sas andal o aver thema. Pre konferencija sas 23 prezentaciji andro pandž panela.
Ing. Anna Kalistová, PhD., e šerutňi andro organizačno kotor SVÚ CSPV SAV, v.v.i., phundraďas e konferencija u diňas o informaciji pal o aktualno rodipen, savo keren andre Slovaťiko džaňibnaskri akademija. O video sikhavel lakri prezentacija, kerdo sas 1.12.2022.

e kategorija: vakeriben

o tagi: džaňiben referatos monolog konferenčno slovaťiko Anna Kalistová akademicko internoMgr. Martina Horňáková: Rómsky slovník online

kerdo: 02. 05. 2023 22:58 opre kerdo: 04. 07. 2023 03:52

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Jazyk, literatúra a mediálne prostredie prezentovala príspevok s názvom Rómsky slovník online, Mgr. Martina Horňáková z Nadácie Dobrá rómska víla Kesaj. Príspevok predstavil vznikajúci projekt Rómsky slovník online, ktorý je verejnosti dostupný na webovej stránke romskyslovnik.online. Video bolo zaznamenané 2.12.2022.

e kategorija: vakeriben

o tagi: džaňiben referatos monolog konferenčno slovaťiko Martina Horňáková akademicko internoMgr. Zuzana Polačková, M.A., PhD.: Výzvy predprimárneho vzdelávania rómskych detí na Slovensku v súčasnosti

kerdo: 02. 05. 2023 22:48 opre kerdo: 04. 07. 2023 11:59

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Školstvo a vzdelávanie prezentovala príspevok s názvom Výzvy predprimárneho vzdelávania rómskych detí na Slovensku v súčasnosti Mgr. Zuzana Polačková, M.A., PhD. Video vzniklo 2.12.2022.

e kategorija: vakeriben

o tagi: džaňiben referatos monolog konferenčno slovaťiko Zuzana Polačková akademicko internoMgr. Ondřej Poduška: Politická participácia Rómov na Slovensku - trendy a porovnania

kerdo: 02. 05. 2023 22:32 opre kerdo: 23. 05. 2023 18:21

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Rómovia v historicko-politickom diskurze odznel príspevok s názvom Politická participácia Rómov na Slovensku - trendy a porovnania od Mgr. Ondřeja Podušku z Národného demokratického inštitútu. Analyzuje vývoj v oblasti politickej participácie Rómov v samosprávach za posledných desať rokov a modely účasti Rómov na politickom živote.

e kategorija: vakeriben

o tagi: džaňiben referatos monolog konferenčno čeština Ondřej Poduška akademicko internoMgr. Alexander Mušinka, Ph.D., mimoriadny docent: K významnému jubileu Arneho B. Manna

kerdo: 02. 05. 2023 22:20 opre kerdo: 22. 05. 2023 15:25

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Rómovia v historicko-politickom diskurze odznel príspevok s názvom K významnému jubileu Arneho B. Manna od Mgr. Alexandra Mušinku, Ph.D. z Prešovskej univerzity v Prešove, Ústavu rómskych štúdií. Video vzniklo 1.12.2022.

e kategorija: vakeriben

o tagi: džaňiben referatos monolog konferenčno slovaťiko Alexander Mušinka akademicko internoProf. Hristo Kyuchukov: Psycholingvistický výskum zameraný na rómsky jazyk

kerdo: 02. 05. 2023 21:53 opre kerdo: 23. 05. 2023 04:08

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
Prednáška prof. Hrista Kyuchukova (Sliezska univerzita, Katowice, Poľsko) priniesla prehľad postupu psycholingvistického výskumu rómskeho jazyka, jeho výsledkov a dopadu na ďalšie hodnotenie vývoja reči u detí z rozličných rómskych komunít. Video bolo zaznamenané 1.12.2022.

e kategorija: vakeriben

o tagi: džaňiben referatos monolog konferenčno angličtina Hristo Kyuchukov akademicko internoBc. Roman Goroľ: Rómovia a rómsky jazyk v RTVS

kerdo: 26. 04. 2023 11:18 opre kerdo: 04. 07. 2023 11:59

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 1. – 2.12.2022 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia. Odznelo 23 príspevkov v piatich paneloch.
V paneli Jazyk, literatúra a mediálne prostredie prezentoval príspevok s názvom Rómovia a rómsky jazyk v RTVS, Bc. Roman Goroľ z národnostného vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) v Košiciach. Video bolo zaznamenané 2.12.2022.

e kategorija: vakeriben

o tagi: džaňiben referatos monolog konferenčno slovaťiko Roman Goroľ akademicko internoDávid Štajer

kerdo: 05. 04. 2023 14:42 opre kerdo: 05. 04. 2023 14:43

Hino Telgártostar. Bašavel pre harmonika, no nane les o bašavibnaskro sikhaviben. Te bašavel sikhľiľas korkoro. Andre fameľija len hin nekbuter o primaša. The ov chudľas te bašavel pre lavuta, no olestar les nasas e loš. Jekhto harmonika leske cinďas leskro papus. Bašavel andro folklorna subora Šumiačan, Telgárt, Vernár. Bašavel e folklorno muzika, romaňi muzika, no kana hin o šajipen, bašavel the o džez u balkansko muzika.
O fotografiji sas kerde prekal e dokumentacija pal e banda Pokošovci andro projektos vaš e dokumentacija pal o romane fameľijakre cimbalova kapeli.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno digitalno esteticko in persona fotografija Dávid Štajer savorenge internoMiroslav Pokoš

kerdo: 05. 04. 2023 13:52 opre kerdo: 05. 04. 2023 13:53

Hino andal o gav Šumiac. Hino andal e bašavibnaskri fameľija. Leskri fameľija pal o dad hine o Pokošovca Šumiacostar, pal e daj o Harvanovci Telgártostar.
Andro ola lokaliti ňikana nasas dominantno e gitara vaj o klavesova inštrumenta. Sakovar ča e lavuta, e harmonika, bari bugova, o cimbalmi. Bašavel pre bari bugova, pre lavuta the pre harmonika. Te bašavel sikhľiľas korkoro. E banda Pokošovci bašavel o slovaťiko the romano folkloris pal o Horehronie.
Le phralenca Radoha u Stanoha dine avri o albumos E folklorno banda Pokošovci 2, savo pes dochudľas pro 15. than andro World Music Chart Europe andro januaris 2020.
O fotografiji sas kerde kana pes dokumentinelas e kapela Pokošovci andro projektos vaš e dokumentacija pal o romane fameľijakre cimbalova bandi.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno digitalno esteticko in persona fotografija Miroslav Pokoš savorenge internoVladimír Slávik

kerdo: 05. 04. 2023 13:46 opre kerdo: 05. 04. 2023 13:46

Hino Bansko Bystricatar. Kijo bašaviben les ľidžalas leskro papus, savo bašavelas pre harmonika u but kamelas o romano bašaviben. The ov but kamel romano bašaviben, nekfeder. Bašavel le bandenca pro Horehronie - o Pokošovci, Haviarovci, Gábrišovci.

Sikhľiľas te bašavel pre cimbalma pre Zakladno umelecko škola Bansko Bystricate. Bašavel andro buter folklorna kapeli. Akana phirel pre Jeseniovo Medicinsko fakulta andro Martin, Komenský Univerzita. O romano folklorno bašaviben hino, sar phenel, buter temperamentno, buter šuňiben vaš e muzika the harmonija, sar andre slovaťiko.

O fotografiji sas kerde kana pes dokumentinelas e kapela Pokošovci prekal o projektos vaš e dokumentacija pal o romane fameľijakre cimbalova kapeli.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno digitalno esteticko in persona fotografija Vladimír Slávik savorenge interno


...