Martina Ďuriková Cínová

kerdo: 08. 03. 2023 15:53 opre kerdo: 10. 03. 2023 15:16

Martina Ďuriková Cínová, Dis.art uľiľlas andro gav Hnilec, andre lavutara fameľija.
Pro konzervatorijum Kašate avri sikhľiľas te bašavel pre lavuta, le beršestar 2020 phirel pre Katolicko univerzita Ružomberkoste, e špecijalizacija andro sikhaviben o bašaviben the e khangerakri muzika. Le beršestar 2014 sikhavel o bašaviben pre Zakladno artikaňi škola Smižaňate. Le beršestar 2007 hiňi e džeňi andre Folklorno kapela Štefan Cínoskri, jekhetanes kerde o CD Ja chlapec chudobni/Me som čhavo čororo. La kapelaha kerde the kotor bašaviben andro slovaťiko filmos Loli paradička, sajekh pro CD vaš o folklorno ansamblos Orgonina u folklorno gurpa Jamničan. Jekhetane la kapelaha sas andro buter bare TV programi, andro berš 2017 andro Zem spieva/E phuv giľavel, andro berš 2018 o Československo má talent/O talentos andro Čechoslovaťiko.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno digitalno esteticko in persona fotografija Martina Ďuriková Cínová savorenge internoŠtefan Vansač

kerdo: 08. 03. 2023 14:44 opre kerdo: 10. 03. 2023 15:14

Štefan Vansač hino andal e Spišsko Nová Ves. Sikhľolas pre cimbalma pro Konzervatorijum Kašate. Akana sikhavel andre Zakladno artikaňi škola andre Spišsko Nová Ves u andre Zakladno artikaňi škola Smižaňate. Le beršestar 2015 bašavel andre Folklorno kapela Štefan Cínoskri, jekhetanes kerde o CD Ja chlapec chudobni/Me som čhavo čororo. La kapelaha kerde the kotor bašaviben andro slovaťiko filmos Loli paradička, sajekh pro CD vaš o folklorno ansamblos Orgonina u folklorno grupa Jamničan. Jekhetanes la kapelaha sas andro buter bare TV programi, andro berš 2017 andro Zem spieva/E phuv giľavel, andro berš 2018 o Československo má talent/O talentos andro Čechoslovaťiko.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno digitalno esteticko in persona fotografija Štefan Vansač savorenge internoJán Jóny

kerdo: 08. 03. 2023 14:34 opre kerdo: 10. 03. 2023 15:11

Ján Jóny dživel u kerel buťi andro Michalovce. Ciknorestar les sikhavenas te bašavel pre lavuta, no leskro formalno sikhľuviben sas te bašavel pro trastune inštrumenti, jekhto pro Armadno konzervatorijum andre Roudnice nad Labem andre Čechiko republika, kaj sikhľolas te bašavel pre tuba, paľis pro Konzervatorijum Kašate. Buter berša bašavelas andro Armadno orchestros andro Slovaťika armadna zora. Pal oda chudľas paľis te bašavel pre lavuta, u bašavel buter folklorno ansamblenca. Le beršestar 2014 sikhavel pre Privatno zakladno artikaňi škola Jurošík Michalovcate u bašavel the sar o dženo andre Folklorno kapela Štefan Cínoskri.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno digitalno esteticko in persona fotografija Ján Jóny savorenge internoŠtefan Cína

kerdo: 08. 03. 2023 14:33 opre kerdo: 10. 03. 2023 15:10

Mgr. Et Mgr.art. Štefan Cína uľiľas andro gav Hnilec, andre lavutarengri fameľija. Sikhľolas te bašavel pro akordeonos pro Jozef Adamovič Konzervatorijum Kašate, paľis sikhľolas pro bakalarsko učipen pre Prešovsko univerzita andro Prešov, e špecijalizacija O sikhavno vaš o bašavibnaskro artikaňiben u technika. O magistersko titulos resľas pre Katolicko univerzita Ružomberkoste, andre špecijalizacija Bašavibnaskro artikaňiben u khangerakri muzika, paľis sikhľolas pro akordeonos pre Ternopiľsko nacijonalno univerzita Volodymyr Hniatuk pre Ukrajina. Akana sikhavel o bašaviben pre Privatno elementarno artikaňi škola andro Odorín.
Andro berš 2007 kerďas e Folklorno kapela Štefan Cínoskri, jekhetanes kerde o CD Ja chlapec chudobni/Me som čhavo čororo. La kapelaha kerde the kotor bašaviben andro slovaťiko filmos Loli paradička, sajekh pro CD vaš o folklorno ansamblos Orgonina u folklorno gurpa Jamničan. Jekhetane la kapelaha sas andro buter bare TV programi, andro berš 2017 andro Zem spieva/E phuv giľavel, andro berš 2018 o Československo má talent/O talentos andro Čechoslovaťiko.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno digitalno esteticko in persona fotografija Štefan Cína savorenge internoPeter Pavlík

kerdo: 08. 03. 2023 14:32 opre kerdo: 10. 03. 2023 15:13

Mgr. Peter Pavlík, PhD. hino andal e Spišsko Nová Ves. O bašaviben sikhľolas pre Prešovsko univerzita Perješiste, kaj resľas o titulis Mgr. andre špecijalizacija O sikhavno vaš o bašavibnaskro artikaňiben u technika. O postgradualno študijum kerďas pre Univerzita Matej Beloskri andre Bansko Bystrica, e špecijalizacija pre angle školakri u elementarno pedagogika. Le beršestar 2021 leskri profesija hiňi o sikhavno pre Privatno zakladno artikaňi škola Quo Vadis andro Zvolen. Le beršestar 2014 bašavel andre Folklorno kapela Štefan Cínoskri, jekhetanes kerde o CD Ja chlapec chudobni/Me som čhavo čororo. La kapelaha kerde the kotor bašaviben andro slovaťiko filmos Loli paradička, sajekh pro CD vaš o folklorno ansamblos Orgonina u folklorno grupa Jamničan. Jekhetanes la kapelaha sas andro buter bare TV programi, andro berš 2017 andro Zem spieva/E phuv giľavel, andro berš 2018 o Československo má talent/O talentos andro Čechoslovaťiko.

e kategorija: čitratuňipen

o tagi: sekularno digitalno esteticko in persona fotografija Peter Pavlík savorenge internoElena Lacková - Spoznajme sa (beseda v Handlovej)

kerdo: 03. 03. 2023 13:41 opre kerdo: 08. 05. 2023 20:08

Video je archívnym materiálom OZ Jekhetane-Spolu. Obsahom je beseda rómskej spisovateľky Eleny Lackovej v knižnici v Handlovej ako súčasť podujatia s názvom Spoznajme sa. Pôvodné video je na VHS kazete, digitálna verzia vznikla v roku 2022 ako digitalizácia pôvodnej VHS kazety. Niektoré sekvencie besedy sú v pôvodnom zázname strihnuté tak, že nie sú dokončené vety. Materiál preto slúži len na študijné účely o Elene Lackovej. Autor videa nie je uvedený.

Elena Lacková sa narodila sa 22. marca 1921 vo Veľkom Šariši. Patrí medzi najvýznamnejšie rómske spisovateľky. Svoje diela adresovala detskému a dospelému čitateľovi. Absolvovala Fakultu sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe (1970). Venovala sa aj prozaickej a dramatickej tvorbe. Bola celoživotnou aktivistkou a rómskou buditeľkou. Zomrela 1. januára 2003 v Košiciach.

e kategorija: vakeriben

o tagi: leperiben biograficko dialog korkoro slovaťiko Elena Lacková sakoneske internoŽivá kniha - Ľudová hudba Júliusa Žigu

kerdo: 03. 03. 2023 12:11 opre kerdo: 08. 05. 2023 20:08

Formát živej knihy predstavuje známu rómsku kapelu Žigovci z Gelnice. Záznam vznikol v decembri 2021 a je vytvorený pre účely televízneho vysielania RTVS. Z dramaturgického hľadiska je ako "živá kniha" prezentovaný zakladateľ kapely Július Žiga, ktorý divákovi rozpráva svoj životný príbeh a príbeh kapely v oblasti hudby, ale aj o hudbe ako rodinnej tradícii.
Základom kapely je rodina Žigovcov z Gelnice: otec Július, dcéra Bohdana a syn Filip. Hosťujúcimi členmi sú Vladimír Plachetka, Kristián Bandy a Július Bandy. Všetci sú absolventi konzervatória, hudobnej produkcii sa venujú profesionálne. Bohdana Žigová a Filip Žiga boli štipendistami organizácie Divé maky.
Pieseň Ajsi terňi džuvľi (Taká mladá žena) patrí medzi pomalé žiaľne piesne.

Nástrojové obsadenie: Július Žiga - kontrabas, Bohdana Žigová - violončelo, spev, Filip Žiga - husle, Július Bandy - cimbal, Kristián Bandy - viola,  Vladimír Plachetka - akordeón.
Záznam  bol vytvorený 11.12.2021, v Centre nezávislej kultúry Wave v Prešove.                                                                              

e kategorija: vakeriben

o tagi: leperiben biograficko monolog moderovano slovaťiko Július Žiga sakoneske internoŽivá kniha - Gitana - Adriana Drafiová

kerdo: 01. 03. 2023 11:01 opre kerdo: 08. 05. 2023 20:08

Formát živej knihy predstavuje známu rómsku speváčku Adrianu Drafiovú, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Gitana. Záznam vznikol v novembri 2021 a odvysielala ho RTVS v exkluzívnej premiére. Z dramaturgického hľadiska je Gitana prezentovaná ako "živá kniha", ktorá divákovi rozpráva svoj životný príbeh v oblasti hudby, ale aj o hudbe ako rodinnej tradícii. V zázname interpretuje tradičné rómske a maďarské piesne v sprievode rodinnej cimbalovej kapely Ďusi Band z Prešova.

Veľký hudobný talent zdedila po svojom otcovi a praotcovi, ktorí boli vyhľadávanými rómskymi muzikantmi. V tvorbe ju inšpirovali speváčky ako Whitney Houston, Mariah Carey, či Barbra Streisand. V sedemnástich rokoch prišla prvá ponuka vystupovať v zahraničí. Začalo to vo Švajčiarsku a postupne ako speváčka precestovala veľkú časť Európy. Spievala napríklad aj pred celebritami svetového formátu, ako Tina Turner, Claudia Schiffer, David Copperfield či Boris Becker. V Maďarsku vystupovala so známym spevákom Jozefom Szabom a o čosi neskôr začala jej dlhodobá spolupráca so zoskupením Kmeťoband.

Neskôr sa začala vo svojej tvorbe viac venovať novému štýlu - elektro swingu a gypsy swingu, s podporou jej hudobného producenta Slava Soloviča. Medzi jej ďalšie hudobné úspechy patrí naspievanie titulnej piesne v slovenčine k animovanej rozprávke Láva z produkcie filmového štúdia Disney. Pieseň je duet so spevákom kapely Korben Dallas Jurajom Benetinom.
 
Účinkuje sólovo, alebo s kapelou.

Videozáznam bol dokumentovaný 19.11.2021 v Prešove v centre nezávislej kultúry Wave na Hlavnej ulici. Adriana Drafiová - Gitana - spev, Július Bandy - cimbal, Samuel Bandy - husle, Roland Horváth - klarinet, saxofón, Kristián Bandy - viola, Július Bandy, ml. - kontrabas, text: Eduard Čonka

e kategorija: vakeriben

o tagi: leperiben biograficko monolog moderovano slovaťiko Adriana Drafiová Gitana sakoneske internoJúlius Žiga

kerdo: 23. 02. 2023 15:27 opre kerdo: 08. 05. 2023 20:08

Spomienkový rozhovor o rodinnej hudobnej tradícii Júliusa Žigu. V rozhovore spomína na hudobné rody po otcovej a maminej vetve, o tom ako on sám sa dostal k hudbe, o pedagogickej činnosti, ale aj o vlastnej rodinnej kapele.
Základom kapely je rodina Žigovcov z Gelnice: otec Július, dcéra Bohdana a syn Filip.

e kategorija: vakeriben

o tagi: leperiben biograficko monolog moderovano slovaťiko Július Žiga sakoneske internoMilan Mižič

kerdo: 23. 02. 2023 15:07 opre kerdo: 08. 05. 2023 20:08

Ing. Milan Mižič je strojný inžinier pôvodom z obce Bijacovce. Svoje nadanie vložil do budovania jednej z prvých strojárenských súkromných firiem u nás po roku 1989. Jeho podnikateľské aktivity smerovali do oblasti stavby lodí a lodných zariadení. Na konci 90. rokov 20. storočia bola jeho spoločnosť tretím najväčším zamestnávateľom v Košiciach. Nasledovalo zapojenie sa do politického života, niekoľko rokov bol predsedom Rómskej občianskej iniciatívy, vtedy najvýznamnejšej politickej rómskej strany. V rozhovore mapuje svoj život od detstva až po súčasnosť. Pre účely dokumentácie a ďalšieho spracovania poskytla záznam rozhovoru Art Society, s.r.o. bezodplatne.

e kategorija: vakeriben

o tagi: biograficko monolog moderovano slovaťiko Milan Mižič sakoneske eksterno


...