Počasie je také, aké si ho urobíš

kerdo: 01. 06. 2016 13:35 opre kerdo: 17. 01. 2018 10:59

Knižka, ktorú vydalo združenie PDCS, ponúka 10 rozhovorov s ľuďmi o tom, prečo sa rozhodli nemyslieť len na seba. Oplatí sa "robiť dobro" a byť altruistom? Je možné pomáhať druhým ľuďom tak, že si riešime vlastné problémy? V čom je podstata altruizmu a pomáhania iným?

Knižka nie je sociologickou štúdiou, ale cez príbehy konkrétnych ľudí hľadá odpovede na to, či pomáhať bolí alebo je skôr zábavou, či je altruizmus náhodou alebo plánovaným postojom. Na 150 stranách si môžete prečítať o hladení vlastného ega a obetovaní sa iným. Dozviete sa tiež, aké myšlienky a skutky spájajú ekologického aktivistu, ktorý založil prvú súkromnú rezerváciu na Slovensku; podnikateľa, podporujúceho deti bez rodičov; saleziánskeho kňaza, ktorý spolu s Rómami postavil kostol či psychologičku, ktorá po tragickej udalosti v rodine našla východisko v pomoci ľuďom s podobnou skúsenosťou.

Táto je knižka je aj o veciach, ktoré si netreba nechávať pre seba, ale treba ich podať ďalej. Prečítajte si ju, inšpirujte sa a ponúknite ju svojím priateľom a známym.

Zdroj: PDCS

e kategorija: e literaturaFundraising bez hraníc

kerdo: 01. 06. 2016 13:28 opre kerdo: 17. 01. 2018 10:58

Kniha obsahuje 16 prípadových štúdií zo strednej Európy a 5 štúdií zo Spojeného kráľovstva s poznatkami a odporúčaniami pre fundraiserov. Je výsledkom práce 24 expertov v štyroch tematických pracovných skupinách (Topical Working Groups) tohto projektu. Ponúka skúsenosti dvadsiatky organizácií z nášho regiónu a Spojeného Kráľovstva. Táto publikácia vznikla v rámci programu Posilnenie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v Strednej Európe, ktorý bol financovaný Európskou úniou a realizovaný s finančnou podporou SlovakAid.

Zdroj: PDCS

e kategorija: e literaturaEfektívna komunikácia v terénnej sociálnej práci

kerdo: 01. 06. 2016 13:18 opre kerdo: 17. 01. 2018 10:58

O čom je a o čom nie je táto publikácia? Je o komunikácii v sociálnej práci. Prednosť dostali komunikačné témy, ktoré pomáhajúci praktici najviac potrebujú vo svojej každodennej práci v teréne. Nejde o ďalší teoretický spis, ale chce sa vyhnúť aj neprimeranému zjednodušovaniu. Príručka sa vôbec nesnaží o systematické pokrytie všetkých aspektov komunikácie. To by na takej malej ploche viedlo k všeobecnosti a k povrchnosti. Prednosť dostali poznatky a cvičenia k efektívnej komunikácii, s ktorými sa terénny sociálny pracovník stretáva v každodennej praxi. Nenájde v nej teóriu, poznatky sú vyberané veľmi selektívne. V príručke ostali len také, ktoré sa priamo vzťahujú k praktickým cvičeniam. Na všetky ostatné nezostalo miesto, i keď mnohé z nich sú zaujímavé samy o sebe. Pre čitateľov, ktorých téma oslovila, je na konci príručky uvedený výber odporúčanej českej a slovenskej literatúry o teoretickejších aspektoch komunikácie.

Zdroj: PDCS

e kategorija: e literaturaČo sa podarilo

kerdo: 01. 06. 2016 13:06 opre kerdo: 17. 01. 2018 10:58

Cieľom vydania tejto brožúry bolo prezentovanie výsledkov a príkladov projektového úspechu Programu integrácie Rómov. Každý text je štúdiou konkrétnej súčasti programu. Spolu predstavujú najlepšie príklady z tohto rozsiahleho a rôznorodého projektu. Táto brožúra je určená neziskovým organizáciám, donorom, médiám a ďalším, ktorí pracujú s Rómami na miestnej, národnej či medzinárodnej úrovni. Organizácia Partners verí, že brožúra bude motivovať donorov, vlády a ďalšie organizácie, aby podporili iniciatívy integrácie Rómov a aby využili Program integrácie Rómov ako model pre prácu v regióne v budúcnosti. 

Zdroj: PDCS

e kategorija: e literaturaČo sa osvedčilo

kerdo: 01. 06. 2016 12:56 opre kerdo: 17. 01. 2018 10:57

V prvej polovici roku 2003 PDCS vydalo v spolupráci s Partners Hungary 1. vydanie brožúry "Čo sa osvedčilo? Výber z rómskych projektov v strednej a východnej Európe" v slovenskom jazyku. Publikácia bola vydaná vďaka podpore Charles Stewart Mott Foundation. Brožúra obsahuje stručné informácie o situácii Rómov v piatich krajinách strednej a východnej Európy (z Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska) a ako inšpiráciu ponúka z každej krajiny základné informácie o cieľovej skupine, krokoch a dopadoch v troch vybraných projektoch. Projekty boli vybrané členmi medzinárodnej redakčnej skupiny, ktorí brožúru aj redigovali.

Zdroj: PDCS

e kategorija: e literaturaČítanka pre pokročilé neziskové organizácie

kerdo: 01. 06. 2016 12:44 opre kerdo: 17. 01. 2018 10:57

Tretí sektor je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich súčastí spoločnosti a má na ňu stále väčší vplyv. Súčasné neziskové organizácie sa veľmi líšia od svojich ponovembrových zárodkov spred desiatich rokov. Ľudia, čo tvoria neziskové organizácie, dozrievajú. Očividne sa zvyšuje vzdelanie a informačné nároky ľudí, čo svoj profesionálny a ľudský záujem stotožnili s tretím sektorom. Čitatelia sa zmenili a tak sa aj táto kniha odlišuje od predchádzajúcej. Je to čítanka pre pokročilých. Je určená všetkým, čo chcú o treťom sektore vedieť viac, než len to najnutnejšie. Je určená ľuďom čo sú zvedaví, čo radi myslia "svojou hlavou", čo si rovnako cenia otázky ako odpovede.

Zdroj: PDCS

e kategorija: e literaturaJán Rigó

kerdo: 01. 06. 2016 12:00 opre kerdo: 27. 11. 2020 01:47

Giľavel 13 beršendar. Andro berš 1990 kerďas e muzikakri grupa RIKO, diiňas avri leskro jekhto albumos tel o nav Romano Jilo andro muzikakro kher Akcent. Andro berš 1996 diňas avri aver albumos Šunen Roma, kaj bašade o Ján Rigo, Imrich Mészaros, Martin Rigo, Daniel Rigo. Pal o jekh berš dine avri o album Júlia, Júlia. Le beršestar 1997 giľavel sar solistas.                                                                      

Albumi: Ľoľi ruža, Pro romano kheľiben, PF-2002, PF-2003, Tudot mi a bánat, Tiz prios virág, Sar me mange, Magyar mulatók 1, Magyar mulatók 2, Romano ňilaj.                                                          

Giľavelas jekhetanes le kherutne čercheňenca sar Oldo Hlaváček, Dušan Grúň, Jana Kocianová, Lýdia Volejníčková, Aťa Klímová u but aver. Andro marcos 2009 jekhetane le maškarthemutnes prindžarďi thagarňi vaš o romane giľa, savi phiravel o Kossuthoskro moľipen, Bangó Margit, diňas avri o CD savo pes vičhinel Mulatok mert jól erzem magam - Lošalo som soske man mište šunav, vaš o savo andro junos 2009 chudle e Platinovo platňa vaš o 15 000 bikende kotora.                                                                                          

Hino jekh maškar o organizatora andro Žitnoostrovsko romano festivalos, o dženo andre themutnengri asocijacija Jekhetane dromeha la romaňa kulturaha, the o sajekh organizatoris vaš o prestižno moľipen Romaňi ruža. Kerďas o internetovo radijo "Duj". 

e kategorija: bašavibenO bašaviben avri

kerdo: 01. 06. 2016 10:49 opre kerdo: 27. 11. 2020 01:47

Pro fotografiji hine o muzikanta, so bašaven avri andro uľici andro centrum andro foros vaj gav. O interpreta hine o folklorna romane giľavne andal o gav Chminianske Jakubovany, nekh buter bašaven pro uľici, varekana sar o interpreta pro varesave akciji. Giľaven o dueti, bašaven pro gitari. 

e kategorija: bašavibenČítanka pre neziskové organizácie

kerdo: 19. 04. 2016 10:47 opre kerdo: 17. 01. 2018 10:57

Na jednu knihu sa nahromadilo priveľa otázok. Preto sa jej autori rozhodli pre širší tematický záber. Zaumienili si pokryť nepokryté oblasti, ale zároveň pri výbere tém na začiatok uspokojiť hlad po odpovediach na najfrekventovanejšie otázky i za cenu, že sa kniha nebude rovnomerne zaoberať všetkými oblasťami fungovania neziskových organizácií. Súčasne sa rozhodli do autorského tímu na špecifické témy prizvať ďalších (nielen v treťom sektore) známych odborníkov. Do tejto príručky zaradili „čítankový - šlabikárový” základ, s ktorým sa stretávajú všetky neziskové organizácie.

zdroj: PDCS

e kategorija: e literaturaMiroslav Rác - O jazz koncertos

kerdo: 19. 04. 2016 09:13 opre kerdo: 27. 11. 2020 01:54

Miroslav Rác hino o absolventos andal o konzervatorijum andro Topoľčany, kaj sikhľiľas te bašavel pro klaviri. Leskro artistikano nav hin BG /bí dží/ u kerel o štilos gangster romano hip-hop. Pro klaviris bašavel dešutrine beršendar. Akana giľavel, kerel rap, kerel o giľa the o inštrumentalna bašavibena vaš o klaviris. Pro dokumentimen koncertos jekhetane le Miroslavoha Rácoha bašavenas the o lavutara, save bašaven profesijonalno khere the andro aver thema. Pro bubni bašavelas o Miroslav Talpáš u pre basovo gitara bašavelas o Anton Bukai. O džezovo koncertos sas dokumentimen andro Kulturno kher andro gav Želiezovce. Pro koncertos bašavenas o autorikane giľa khatar o Miroslav Rác the o džezova štandardi.

e kategorija: bašaviben

o tagi: Miroslav Rác


...