Proces terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčenej komunite

created: 01. 06. 2016 13:38 modified: 17. 01. 2018 10:59

Táto publikácia vznikla ako súčasť vzdelávania pracovníkov programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach, ktoré pre Fond sociálneho rozvoja realizovalo PDCS, o. z. Je určená predovšetkým sociálnym pracovníkom v teréne, ktorí často potrebujú praktickú pomoc pri zvládaní procesu náročnej práce s klientmi. Nemá byť učebnicou pre študentov, skôr príručnou čítankou pre praktikov. Vo svojom obsahu opisuje viac-menej chronologicky priebeh práce s klientom od začiatku pomáhajúceho vzťahu až po jeho ukončenie.

Zdroj: PDCS

category: literaturePočasie je také, aké si ho urobíš

created: 01. 06. 2016 13:35 modified: 17. 01. 2018 10:59

Knižka, ktorú vydalo združenie PDCS, ponúka 10 rozhovorov s ľuďmi o tom, prečo sa rozhodli nemyslieť len na seba. Oplatí sa "robiť dobro" a byť altruistom? Je možné pomáhať druhým ľuďom tak, že si riešime vlastné problémy? V čom je podstata altruizmu a pomáhania iným?

Knižka nie je sociologickou štúdiou, ale cez príbehy konkrétnych ľudí hľadá odpovede na to, či pomáhať bolí alebo je skôr zábavou, či je altruizmus náhodou alebo plánovaným postojom. Na 150 stranách si môžete prečítať o hladení vlastného ega a obetovaní sa iným. Dozviete sa tiež, aké myšlienky a skutky spájajú ekologického aktivistu, ktorý založil prvú súkromnú rezerváciu na Slovensku; podnikateľa, podporujúceho deti bez rodičov; saleziánskeho kňaza, ktorý spolu s Rómami postavil kostol či psychologičku, ktorá po tragickej udalosti v rodine našla východisko v pomoci ľuďom s podobnou skúsenosťou.

Táto je knižka je aj o veciach, ktoré si netreba nechávať pre seba, ale treba ich podať ďalej. Prečítajte si ju, inšpirujte sa a ponúknite ju svojím priateľom a známym.

Zdroj: PDCS

category: literatureFundraising bez hraníc

created: 01. 06. 2016 13:28 modified: 17. 01. 2018 10:58

Kniha obsahuje 16 prípadových štúdií zo strednej Európy a 5 štúdií zo Spojeného kráľovstva s poznatkami a odporúčaniami pre fundraiserov. Je výsledkom práce 24 expertov v štyroch tematických pracovných skupinách (Topical Working Groups) tohto projektu. Ponúka skúsenosti dvadsiatky organizácií z nášho regiónu a Spojeného Kráľovstva. Táto publikácia vznikla v rámci programu Posilnenie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v Strednej Európe, ktorý bol financovaný Európskou úniou a realizovaný s finančnou podporou SlovakAid.

Zdroj: PDCS

category: literatureEfektívna komunikácia v terénnej sociálnej práci

created: 01. 06. 2016 13:18 modified: 17. 01. 2018 10:58

O čom je a o čom nie je táto publikácia? Je o komunikácii v sociálnej práci. Prednosť dostali komunikačné témy, ktoré pomáhajúci praktici najviac potrebujú vo svojej každodennej práci v teréne. Nejde o ďalší teoretický spis, ale chce sa vyhnúť aj neprimeranému zjednodušovaniu. Príručka sa vôbec nesnaží o systematické pokrytie všetkých aspektov komunikácie. To by na takej malej ploche viedlo k všeobecnosti a k povrchnosti. Prednosť dostali poznatky a cvičenia k efektívnej komunikácii, s ktorými sa terénny sociálny pracovník stretáva v každodennej praxi. Nenájde v nej teóriu, poznatky sú vyberané veľmi selektívne. V príručke ostali len také, ktoré sa priamo vzťahujú k praktickým cvičeniam. Na všetky ostatné nezostalo miesto, i keď mnohé z nich sú zaujímavé samy o sebe. Pre čitateľov, ktorých téma oslovila, je na konci príručky uvedený výber odporúčanej českej a slovenskej literatúry o teoretickejších aspektoch komunikácie.

Zdroj: PDCS

category: literatureČo sa podarilo

created: 01. 06. 2016 13:06 modified: 17. 01. 2018 10:58

Cieľom vydania tejto brožúry bolo prezentovanie výsledkov a príkladov projektového úspechu Programu integrácie Rómov. Každý text je štúdiou konkrétnej súčasti programu. Spolu predstavujú najlepšie príklady z tohto rozsiahleho a rôznorodého projektu. Táto brožúra je určená neziskovým organizáciám, donorom, médiám a ďalším, ktorí pracujú s Rómami na miestnej, národnej či medzinárodnej úrovni. Organizácia Partners verí, že brožúra bude motivovať donorov, vlády a ďalšie organizácie, aby podporili iniciatívy integrácie Rómov a aby využili Program integrácie Rómov ako model pre prácu v regióne v budúcnosti. 

Zdroj: PDCS

category: literatureČo sa osvedčilo

created: 01. 06. 2016 12:56 modified: 17. 01. 2018 10:57

V prvej polovici roku 2003 PDCS vydalo v spolupráci s Partners Hungary 1. vydanie brožúry "Čo sa osvedčilo? Výber z rómskych projektov v strednej a východnej Európe" v slovenskom jazyku. Publikácia bola vydaná vďaka podpore Charles Stewart Mott Foundation. Brožúra obsahuje stručné informácie o situácii Rómov v piatich krajinách strednej a východnej Európy (z Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska) a ako inšpiráciu ponúka z každej krajiny základné informácie o cieľovej skupine, krokoch a dopadoch v troch vybraných projektoch. Projekty boli vybrané členmi medzinárodnej redakčnej skupiny, ktorí brožúru aj redigovali.

Zdroj: PDCS

category: literatureČítanka pre pokročilé neziskové organizácie

created: 01. 06. 2016 12:44 modified: 17. 01. 2018 10:57

Tretí sektor je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich súčastí spoločnosti a má na ňu stále väčší vplyv. Súčasné neziskové organizácie sa veľmi líšia od svojich ponovembrových zárodkov spred desiatich rokov. Ľudia, čo tvoria neziskové organizácie, dozrievajú. Očividne sa zvyšuje vzdelanie a informačné nároky ľudí, čo svoj profesionálny a ľudský záujem stotožnili s tretím sektorom. Čitatelia sa zmenili a tak sa aj táto kniha odlišuje od predchádzajúcej. Je to čítanka pre pokročilých. Je určená všetkým, čo chcú o treťom sektore vedieť viac, než len to najnutnejšie. Je určená ľuďom čo sú zvedaví, čo radi myslia "svojou hlavou", čo si rovnako cenia otázky ako odpovede.

Zdroj: PDCS

category: literatureJán Rigó

created: 01. 06. 2016 11:58 modified: 27. 11. 2020 01:47

He started to sing at the age of 13. In 1990 he founded music band RIKO, he released his debut album, called Romano jilo, in a music publishing company Akcent. In 1996 he released another album Šunen roma, with Ján Rigo, Imrich Mészaros, Martin Rigo, Daniel Rigo. One year later they released an album Júlia Júlia. Sinse 1997 he is a solo singer.

Albums: Ľoľi ruža, Na cigánskej zábave, PF-2002, PF-2003, Tudot mi a bánat, Tiz piros virág, Sar me mange, Magyar mulatók 1, Magyar mulatók 2, Cigánske leto.

He had performed with a slovak pop-stars, such as Oldo Hlaváček, Dušan Grúň, Jana Kocianová, Lýdia Volejníčková, Aťa Klímová and many more. In March 2009 he released album called Mulatok mert jól érzem magam (I am having fun, because I feel very well) together with an internationally respected queen of the Romani songs, Bangó Margit, which was awarded the Platinum Record for 15 000 sold CD´s in a June of 2009.

He is also co-organiser of the annual Roma festival in the area of Žitný ostrov, he is a member of civic association Common Way with the Romani Culture and also the co-organizer of a Roma Rose Award. He is a founder of internet radio "Duj".

category: musicStreet music

created: 01. 06. 2016 10:43 modified: 27. 11. 2020 01:47

The photography catches two street musicians in the streets of centre of the city. The interprets are folk Roma singers from the village of Chminianske Jakubovany near Prešov, who perform their music on the streets, sometimes as a musical guests on various events. They sing duets, accompanied by the guitar music.

category: musicČítanka pre neziskové organizácie

created: 19. 04. 2016 10:47 modified: 17. 01. 2018 10:57

Na jednu knihu sa nahromadilo priveľa otázok. Preto sa jej autori rozhodli pre širší tematický záber. Zaumienili si pokryť nepokryté oblasti, ale zároveň pri výbere tém na začiatok uspokojiť hlad po odpovediach na najfrekventovanejšie otázky i za cenu, že sa kniha nebude rovnomerne zaoberať všetkými oblasťami fungovania neziskových organizácií. Súčasne sa rozhodli do autorského tímu na špecifické témy prizvať ďalších (nielen v treťom sektore) známych odborníkov. Do tejto príručky zaradili „čítankový - šlabikárový” základ, s ktorým sa stretávajú všetky neziskové organizácie.

zdroj: PDCS

category: literature


Items per page