Ján Šándor - doma

vytvorené: 19. 01. 2023 12:24 upravené: 01. 02. 2023 10:32

Archívna fotografia OZ Jekhetane-Spolu, ktorá zachytáva rómskeho spisovateľa Jána Šándora z Prievidze.
Autorom fotografie je Jozef Ferenc, fotografie vznikli v byte spisovateľa, počas návštevy Daniely Hivešovej-Šilanovej v roku 1998. Presný dátum fotografie nie je na filme uvedený.

Narodil sa v roku 1948 v Brne (bývalé Československo, teraz Česká republika). Od svojich 16 rokov žil až do svojej smrti v Prievidzi. Celý život pracoval ako robotník.
Publikoval od roku 1979 v časopisoch Železničiar, Bosorka, Smer dnes, Prieboj, Romano nevo ľil, Sam adaj, Romano džaniben. Knižne debutoval súborom rozprávok a poviedok s názvom Rómsky sen (2004). V roku 2008 vydalo združenie Jekhetane-Spolu knihu rómskych rozprávok s názvom Čierna ruža v slovenskom a rómskom jazyku. Celkovo vydal 10 kníh.
Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.
V roku 2017 mu udelili In memoriam ocenenie Roma Spirit za celoživotnú literárnu tvorbu a rozvoj rómskej kultúry. 

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Ján Šándor všeobecná verejnosť internýJaroslav Cicko - sochy

vytvorené: 19. 01. 2023 12:14 upravené: 01. 02. 2023 10:31

Archívna fotografia OZ Jekhetane-Spolu, ktorá zachytáva rómskeho rezbára a sochára Jaroslava Cicka.
Autorom fotografie je Jozef Ferenc, fotografie vznikli v obci Horná Štubňa, kde rezbár a sochár žil. Fotografie zachytávajú jeho sochy, ale aj stretnutie s Danielou Hivešovou-Šilanovou. Dátum fotografie nie je na filme uvedený.

Jaroslav Cicko je známy rómsky výtvarník a sochár, ktorý svoje diela vytváral predovšetkým z dreva, ale i kameňa.
Narodil sa 25.3.1939 v Martine a zomrel 18.11.2010 v Hornej Štubni v okrese Turčianske Teplice.
Pracoval ako nástrojár v Závodoch ťažkého strojárstva v Martine a ako rezbár pôsobil v martinskom Štúdiu neprofesionálnych výtvarníkov. Bol lektorom na sympóziách neprofesionálnych umelcov.
V roku 2000 vystavoval svoje diela a predvádzal ukážky rôznych postupov pri tvorbe svojich diel v Nemecku, Česku, Španielsku, Francúzsku a Taliansku.
Najčastejším motívom jeho diel je žena vo všetkých jej podobách.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné digitálne umelecké in persona fotografia Jaroslav Cicko všeobecná verejnosť internýIvan Berky Dušík

vytvorené: 19. 01. 2023 11:50 upravené: 19. 01. 2023 11:50

Archívna fotografia OZ Jekhetane-Spolu, ktorá zachytáva rómskeho výtvarníka a rezbára Ivana Berkyho Dušíka.
Miesto, dátum a autor fotografie nie je pri analógovom filme uvedený. Podľa obsahu fotografií na filme usudzujeme, že ide o rok 1998. Fotografie zachytávajú prácu Ivana Berkyho Dušíka v jeho dielni pri tvorbe drevenej sochy.

Ivan Berky Dušík pochádza zo Zvolenskej Slatiny, kde žije a tvorí. Jeho dielo dotvára budovu tamojšieho obecného úradu. Spolupracoval s novinami Romano nevo ľil, kde publikoval svoje kresby.
V roku 2003 vyhral súťaž v Múzeu rómskej kultúry v Brne, na základe čoho vytvoril drevené súsošie s názvom Pieta, ako súčasť stálej expozície múzea na tému holokaustu. Jeho veľkým vzorom bol známy slovenský sochár Ján Kulich, rodák zo Zvolenskej Slatiny. Ivanovi Berkymu Dušíkovi je blízka sakrálna téma, ale spracováva aj drevené plastiky zo života Rómov.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Ivan Berky Dušík všeobecná verejnosť internýVincent Danihel

vytvorené: 17. 01. 2023 14:36 upravené: 17. 01. 2023 14:55

Archívna fotografia OZ Jekhetane-Spolu zachytáva Vincenta Danihela, známeho z pôsobenia vo funkcii splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny, ktorú zastával v rokoch 1999 – 2001.
Miesto, dátum a autor fotografie nie sú pri analógovom filme uvedené. Podľa zachyteného obsahu fotografií je možné usudzovať, že vznikli v roku 1998, keďže film obsahuje aj fotografie prvého rómskeho starostu mestskej časti Luník IX v Košiciach.

JUDr. Vincent Danihel sa narodil v obci Kuklov v okrese Malacky vo viacčlennej rómskej rodine. Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1990 sa stal šéfredaktorom prvého rómskeho časopisu vo vtedajšom Československu s názvom Lačho lav (Dobré slovo), ktorý neskôr vychádzal pod názvom Amaro lav (Naše slovo).
V rokoch 1990 – 1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR), Snemovne ľudu. Bol kandidátom Komunistickej strany Slovenska (KSS), neskôr Strany demokratickej ľavice (SDĽ).

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Vincent Danihel všeobecná verejnosť internýZoran Dimov

vytvorené: 17. 01. 2023 10:33 upravené: 17. 01. 2023 10:33

Archívna fotografia OZ Jekhetane-Spolu, ktorá zachytáva Zorana Dimova, zakladateľa súkromnej rómskej televízie, počas 5. Kongresu Medzinárodnej rómskej únie (IRU), ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 28. 7. 2000 v Prahe.

Na fotografii je spolu s ďalšími účastníkmi Kongresu.

Zoran Dimov založil v roku 1993 prvé súkromné rómske rádio a televíziu RTV BTR National. V súčasnosti je predsedom Medzinárodnej rómskej únie (IRU). Narodil sa v roku 1965 v Skopje v Severnom Macedónsku.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Zoran Dimov všeobecná verejnosť internýEva Davidová

vytvorené: 17. 01. 2023 10:16 upravené: 17. 01. 2023 10:16

Archívna fotografia OZ Jekhetane-Spolu, ktorá zachytáva Evu Davidovú, významnú romistku a fotografku, počas 5. Kongresu Medzinárodnej rómskej únie (IRU), ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. - 28. 7. 2000 v Prahe.

Na fotografii je spolu s ďalšími účastníkmi kongresu.

Eva Davidová bola česká historička umenia, etnografka, sociologička a fotografka. Patrila k zakladateľom českej romistiky. Od polovice päťdesiatych rokov sa začala systematicky venovať etnologickému poznávaniu spôsobu života Rómov.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Eva Davidová všeobecná verejnosť internýMilena Hübschmannová

vytvorené: 16. 01. 2023 15:17 upravené: 16. 01. 2023 15:17

Archívna fotografia OZ Jekhetane-Spolu, ktorá zachytáva Milenu Hübschmannovú, významnú romistku, počas 5. kongresu Medzinárodnej rómskej únie (IRU), ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. - 28. 7. 2000 v Prahe.

Na fotografii je spolu s významným historikom a lingvistom Marcelom Courthiadem. Táto fotografia bola zverejnená v novinách Romano nevo ľil č. 448-454/2000 na str. 14.

Doc. PhDr. Milena Hübschmannová, CSc. bola významná česká vysokoškolská pedagogička, zakladateľka romistiky na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

V rokoch 1951 až 1956 študovala hindštinu, urdštinu a bengálčinu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzite v Prahe. Od roku 1953 sa prejavil jej celoživotný záujem o rómčinu, rómsku kultúru a aktívnu účasť v rómskom emancipačnom hnutí.

Priebežne sa venovala zberu rómskeho folklóru, rozprávok, rozprávaní, piesní, prísloví, hádanie, neskôr zberu etnologických údajov.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Milena Hübschmannová všeobecná verejnosť internýMarcel Courthiade

vytvorené: 16. 01. 2023 15:00 upravené: 01. 02. 2023 10:54

Archívne fotografie OZ Jekhetane-Spolu, ktoré zachytávajú Marcela Courthiade, významnú rómsku osobnosť, počas 5. kongresu Medzinárodnej rómskej únie (IRU), ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. - 28. 7. 2000 v Prahe.

Na jednej z fotografií je spolu s významnou českou romistkou Milenou Hübschmannovou (1933-2005). Táto fotografia bola zverejnená v novinách Romano nevo ľil č. 448-454/2000 na str. 14.

Marcel Courthiade bol francúzsky lingvista a výskumník. Študoval medicínu na univerzite v Clermont-Ferrand, ktorú neukončil. Študoval slovanské jazyky, neskôr sa stal odborníkom na rómsky jazyk, ktorý skúmal.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Marcel Courthiade všeobecná verejnosť internýJán Cibuľa

vytvorené: 16. 01. 2023 13:50 upravené: 16. 01. 2023 13:50

Archívne fotografie OZ Jekhetane-Spolu, ktoré zachytávajú Jána Cibuľu, významnú rómsku osobnosť, počas 5. kongresu Medzinárodnej rómskej únie (IRU), ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 28. 7. 2000 v Prahe.

Fotografia bola zverejnená v novinách Romano nevo ľil č. 448-454/2000 na str. 14.

Ján Cibuľa, MUDr. (* 7. január 1932, Klenovec – † 18. august 2013, Bern) bol slovenský lekár rómskeho pôvodu. Spoluzakladateľ Zväzu Cigánov-Rómov na Slovensku, účastník prvého stretnutia Medzinárodnej rómskej únie v Orpingtone. Viedol dvanásťčlennú delegáciu západných a východných Rómov do sídla OSN v New Yorku a bol nominovaný na Nobelovu cenu za mier.

Vyštudoval gymnázium v Rimavskej Sobote. Jeho otec bol huslista. V roku 1957 sa stal prvým Rómom vo vtedajšom Československu, ktorý ukončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1968 sa stal spoluzakladateľom Zväzu Cigánov-Rómov.

Bol prvým prezidentom IRU v roku 1971.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Ján Cibuľa všeobecná verejnosť internýŠtefan Tupý, Podskalka pri Humennom

vytvorené: 13. 01. 2023 14:31 upravené: 13. 01. 2023 14:34

Rozhovor vznikol ako súčasť výskumného projektu zameraného na spomienkové rozprávania obyvateľov Podskalky, rómskej časti mesta Humenné. Výskumníkom je Peter Kudráč, miestny aktivista. Respondenti zahrnutí do projektu odpovedajú na otázky týkajúce sa pôvodu, bydliska, rodiny, vzdelania, profesijného života, spomienok na udalosti a zmeny po rokoch 1968 a 1989, a formy a obsahu rómskej kultúry. Rozhovor je v rómskom jazyku. Respondentom je Štefan Tupý, rozhovor vedie Peter Kudráč.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený rómčina Štefan Tupý všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku