Marcel Courthiade

vytvorené: 16. 01. 2023 15:00 upravené: 01. 02. 2023 10:54

Archívne fotografie OZ Jekhetane-Spolu, ktoré zachytávajú Marcela Courthiade, významnú rómsku osobnosť, počas 5. kongresu Medzinárodnej rómskej únie (IRU), ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. - 28. 7. 2000 v Prahe.

Na jednej z fotografií je spolu s významnou českou romistkou Milenou Hübschmannovou (1933-2005). Táto fotografia bola zverejnená v novinách Romano nevo ľil č. 448-454/2000 na str. 14.

Marcel Courthiade bol francúzsky lingvista a výskumník. Študoval medicínu na univerzite v Clermont-Ferrand, ktorú neukončil. Študoval slovanské jazyky, neskôr sa stal odborníkom na rómsky jazyk, ktorý skúmal.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Marcel Courthiade všeobecná verejnosť internýJán Cibuľa

vytvorené: 16. 01. 2023 13:50 upravené: 16. 01. 2023 13:50

Archívne fotografie OZ Jekhetane-Spolu, ktoré zachytávajú Jána Cibuľu, významnú rómsku osobnosť, počas 5. kongresu Medzinárodnej rómskej únie (IRU), ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. - 28. 7. 2000 v Prahe.

Fotografia bola zverejnená v novinách Romano nevo ľil č. 448-454/2000 na str. 14.

Ján Cibuľa, MUDr. (* 7. január 1932, Klenovec – † 18. august 2013, Bern) bol slovenský lekár rómskeho pôvodu. Spoluzakladateľ Zväzu Cigánov-Rómov na Slovensku, účastník prvého stretnutia Medzinárodnej rómskej únie v Orpingtone. Viedol dvanásťčlennú delegáciu západných a východných Rómov do sídla OSN v New Yorku a bol nominovaný na Nobelovu cenu za mier.

Vyštudoval gymnázium v Rimavskej Sobote. Jeho otec bol huslista. V roku 1957 sa stal prvým Rómom vo vtedajšom Československu, ktorý ukončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1968 sa stal spoluzakladateľom Zväzu Cigánov-Rómov.

Bol prvým prezidentom IRU v roku 1971.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Ján Cibuľa všeobecná verejnosť internýŠtefan Tupý, Podskalka pri Humennom

vytvorené: 13. 01. 2023 14:31 upravené: 13. 01. 2023 14:34

Rozhovor vznikol ako súčasť výskumného projektu zameraného na spomienkové rozprávania obyvateľov Podskalky, rómskej časti mesta Humenné. Výskumníkom je Peter Kudráč, miestny aktivista. Respondenti zahrnutí do projektu odpovedajú na otázky týkajúce sa pôvodu, bydliska, rodiny, vzdelania, profesijného života, spomienok na udalosti a zmeny po rokoch 1968 a 1989, a formy a obsahu rómskej kultúry. Rozhovor je v rómskom jazyku. Respondentom je Štefan Tupý, rozhovor vedie Peter Kudráč.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený rómčina Štefan Tupý všeobecná verejnosť internýAnna Jurová: Povojnové roky

vytvorené: 13. 01. 2023 13:21 upravené: 13. 01. 2023 13:21

Rozhovor s historičkou Annou Jurovou viedla Daniela Hivešová-Šilanová a bol zaznamenaný pre potreby článku "Nelegálne" postavené rómske osady? ďalšia dezinformácia slovenských médií! In Romano nevo ľil, Roč. 11, č. 509(455)-517(463) (2001), s. 17.
V tretej časti rozhovoru Dr. Jurová rozpráva o situácii Rómov na území Slovenska po ukončení 2. svetovej vojny až do obdobia 90. rokov 20. storočia, kedy sa po roku 1989 začali vysporiadavať majetky v reštitúciách a mnohé rómske osady sa tak ocitli na pozemkoch, ktoré im nepatrili. Dr. Jurová na základe svojich výskumov a historických prameňov dáva konkrétnu odpoveď, či teda sú rómske osady na Slovensku legálne alebo nie.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné faktografické dialóg spoločensko-vedné Anna Jurová Daniela Hivešová-Šilanová všeobecná verejnosť internýAnna Jurová: Vojnové roky

vytvorené: 13. 01. 2023 13:17 upravené: 13. 01. 2023 13:17

Rozhovor s historičkou Annou Jurovou viedla Daniela Hivešová-Šilanová a bol zaznamenaný pre potreby článku "Nelegálne" postavené rómske osady? ďalšia dezinformácia slovenských médií! In Romano nevo ľil, Roč. 11, č. 509(455)-517(463) (2001), s. 17.
V druhej časti rozhovoru približuje Dr. Jurová z historického hľadiska život Rómov na území Slovenska počas vojnového Slovenského štátu, kedy vychádzali rôzne protirómske vyhlášky, ktoré upierali práva, obmedzovali ich voľný pohyb, cestovanie, či prácu. 20.4.1941 bola prijatá vyhláška ministerstva vnútra o vysťahovaní Rómov z obcí na odľahlé a obcou vyznačené miesto, ktorá bola neskôr zopakovaná v roku 1943, podpísaná ministrom vnútra Machom. Boli zriadené pracovné a koncentračné tábory, počet osôb navrhovali samotné obce.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné faktografické dialóg spoločensko-vedné Anna Jurová Daniela Hivešová-Šilanová všeobecná verejnosť internýAnna Jurová: Usídľovanie Rómov v slovenských obciach

vytvorené: 11. 01. 2023 14:36 upravené: 11. 01. 2023 15:14

Rozhovor s historičkou Annou Jurovou viedla Daniela Hivešová-Šilanová a bol zaznamenaný pre potreby článku "Nelegálne" postavené rómske osady? ďalšia dezinformácia slovenských médií! In Romano nevo ľil, Roč. 11, č. 509(455)-517(463) (2001), s. 17.
V prvej časti rozhovoru Dr. Jurová osvetľuje historický kontext, príčiny a dôvody usídľovania Rómov na našom území. Na základe historických prameňov a listinných dôkazov predstavila stručný sumár príchodu Rómov na územie Slovenska od 14. storočia po 18. storočie, kedy museli opustiť kočovný spôsob života za vlády Márie Terézie a Jozefa II. Koncom 18. storočia sa robili súpisy v jednotlivých župách, na základe ktorých sa zistilo, že v tomto období žilo na Slovensku okolo 20 tisíc Rómov. Následne spomína viacero miest a obcí, kde Rómovia žili, ako dlho a približný počet, tiež spôsob života a obživy.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné faktografické dialóg spoločensko-vedné Anna Jurová Daniela Hivešová-Šilanová všeobecná verejnosť internýTibor Demeter - rozprávanie

vytvorené: 11. 01. 2023 11:35 upravené: 11. 01. 2023 11:35

Spomienkové rozprávanie Tibora Demetera. V rozhovore hovorí o svojej rodine, o detstve, o štúdiu, živote taktiež o spomienkach na veľkonočné sviatky, či o zvykoch v rodine. V pozadí dopĺňa jeho rozprávanie jeho manželka.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Tibor Demeter všeobecná verejnosť internýKatarína Demeterová - rozprávanie

vytvorené: 11. 01. 2023 11:24 upravené: 11. 01. 2023 11:24

Spomienkové rozprávanie Kataríny Demeterovej, ktorá pochádza z obce Rudľov a do obce Brekov sa vydala. V rozhovore hovorí  o svojej rodine, o detstve, o štúdiu, živote taktiež o spomienkach na revolučný rok 1989 a o zvykoch v rodine.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Katarína Demeterová všeobecná verejnosť internýMilan Sivák - rozprávanie

vytvorené: 11. 01. 2023 11:09 upravené: 11. 01. 2023 11:09

Milan Sivák pochádza z Cerniny a priženil sa do Brekova. V spomienkovom rozhovore hovorí o svojom detstve, o svojej rodine, o živote Rómov v Cernine a v Brekove, o zvykoch a tradíciách, ale aj o rómskom jazyku a o spomienkach na rok 1989.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Milan Sivák všeobecná verejnosť internýJana Kirvejová - rozprávanie

vytvorené: 11. 01. 2023 10:27 upravené: 11. 01. 2023 10:27

Jana Kirvejová pochádza z Brekova. V spomienkovom rozhovore hovorí o svojej rodine, o detstve v Brekove, o školských rokoch a o vzťahoch medzi Rómami a Nerómami v obci kedysi a dnes. Taktiež sa z rozhovoru dozvedáme o jej manželstve a deťoch, o jej skúsenostiach s diskrimináciou a ako prežívala zmeny v roku 1989. Spomína tiež na vianočné, veľkonočné či svadobné zvyky.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Jana Kirvejová všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku