Zuzana Andrejová - Zbierkové predmety dokumentujúce rómsku kultúru v Krajskom múzeu v Prešove

vytvorené: 22. 03. 2023 14:16 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Odborný príspevok o zbierkových predmetoch dokumentujúcich rómsku kultúru v Krajskom múzeu v Prešove, ktorý odznel na odbornom podujatí s názvom Kultúra Rómov v digitálnom prostredí, prezentuje Mgr. Zuzana Andrejová, PhD.
Odborné podujatie s medzinárodnou účasťou pripravila Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove dňa 20.11.2019.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Zuzana Andrejová odborná verejnosť internýĽubomír Gašpar

vytvorené: 10. 03. 2023 15:27 upravené: 10. 03. 2023 15:27

Mgr. art Ľubomír Gašpar pochádza z Detvy, momentálne žije a pracuje v Bratislave. Hru na cimbal študoval na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, neskôr na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici. V súčasnosti je študentom JAMU v Brne. Okrem toho, že je profesionálny hudobník, pôsobí taktiež ako učiteľ hudby na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Jeho hudobné smerovanie je multižánrové, spája v sebe prvky folklóru, klasickej hudby či džezu. Je súčasťou niekoľkých hudobných zoskupení, napr. SOLE, Ľubomír Gašpar Cimbal Project, s ktorým nahral dva albumy: The Point Of View, ktorý v roku 2017 získal cenu Rádio Hlavy za najlepší album v kategórii World Music a Ľubozvuk (2021). Je taktiež stálym členom zoskupenia Manuša, s ktorým v roku 2022 vydali rovnomenný album.
Fotografie vznikli počas dokumentovania hudobného projektu Manuša v auguste 2022 v Prešove.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Ľubomír Gašpar všeobecná verejnosť internýVojtech Botoš

vytvorené: 10. 03. 2023 15:04 upravené: 10. 03. 2023 15:22

Mgr. art Vojtech „Bélu“ Botoš sa narodil v Blhovciach (okres Rimavská Sobota), momentálne žije a pôsobí v Bratislave. Hudobné vzdelanie nadobudol na Akadémii umení v Banskej Bystrici, odbor hra na viole. V súčasnosti profesionálne pôsobí v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Spolupracuje s rozličnými hudobnými zoskupeniami v rozličných hudobných žánroch doma i v zahraničí. Je členom kapely husľového virtuóza Pavla Šporcla, taktiež hrá v zoskupení Géza Hosszú-Legocky & The5DeViLs, ale aj v činohre SND a taktiež je stálym členom zoskupenia Manuša, s ktorým v roku 2022 vydali rovnomenný album.
Fotografie vznikli počas dokumentovania hudobného projektu Manuša v auguste 2022 v Prešove.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Vojtech Botoš všeobecná verejnosť internýJán Rigo

vytvorené: 10. 03. 2023 14:59 upravené: 10. 03. 2023 15:20

Ján Rigo pochádza z Bratislavy. Študoval na ľudovom konzervatóriu, dlhodobo sa venuje hre na kontrabas a momentálne pôsobí ako slobodný umelec. Hral s mnohými renomovanými hudobníkmi na Slovensku ale aj v zahraničí. V súčasnosti pôsobí v zoskupeniach Gipsy Way Ensemble, Gypsy Jazz SK (čo je hudobné zoskupenie pod vedením Jána Berkyho-Mrenicu ml.) a taktiež je stálym členom zoskupenia Manuša, s ktorým v roku 2022 vydali rovnomenný album.
Fotografie vznikli počas dokumentovania hudobného projektu Manuša v auguste 2022 v Prešove.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Ján Rigo všeobecná verejnosť internýViliam Didiáš

vytvorené: 10. 03. 2023 14:49 upravené: 10. 03. 2023 15:19

Viliam Didiáš pochádza zo Zvolena, z hudobníckej rodiny.  Svoje prvé husle dostal ako trojročný. Po absolvovaní vtedajšej Ľudovej umeleckej školy pokračoval v štúdiu na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Štúdium ukončil v roku 1998 a začal účinkovať ako slobodný umelec. Absolvoval viaceré majstrovské umelecké kurzy, ktoré mu dopomohli ku kvalitnejšej a hudobne vyspelejšej hre na husliach. Pôsobil vo viacerých hudobných telesách, v dobe vzniku záznamu bol stálym členom zoskupenia Manuša, s ktorým v roku 2022 vydali rovnomenný album.
Fotografie vznikli počas dokumentovania hudobného projektu Manuša v auguste 2022 v Prešove.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Viliam Didiáš všeobecná verejnosť internýJúlia Kozáková

vytvorené: 10. 03. 2023 14:37 upravené: 10. 03. 2023 15:18

Júlia Kozáková pochádza z Bratislavy. K rómskej hudbe a kultúre sa dostala ako 15 ročná, keď sa stala súčasťou zboru Čhavorenge, pod vedením Idy Kelarovej. Absolvovala bakalárske štúdium hudby na SOAS University of London, v čase vzniku záznamu študovala na JAMU v Brne, odbor jazzová interpretácia. Bola súčasťou viacerých zborov a hudobných zoskupení (All4Gospel Choir, London Bulgarian Choir, FS Gymnik, Velvet Case), v roku 2022 pôsobí v zoskupeniach O Gadže Bašaven, SOLE a Manuša, s ktorým v roku 2022 vydala rovnomenný debutový album.
Fotografie vznikli počas dokumentovania hudobného projektu Manuša v auguste 2022 v Prešove.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Júlia Kozáková všeobecná verejnosť internýĽudová hudba Štefana Cínu

vytvorené: 08. 03. 2023 15:59 upravené: 10. 03. 2023 15:17

Ľudovú hudba Štefana Cínu tvoria absolventi s vyšším stredným a vysokoškolským stupňom hudobného vzdelania. Všetci členovia kapely pochádzajú z regiónu Dolného Spiša. Kapelu založil v roku 2007 Štefan Cína starší. Kapela účinkuje na rozličných podujatiach doma aj v zahraničí, napríklad v Česku, Poľsku, Rumunsku, Turecku, Španielsku, Sardínii či Taliansku.
Ich repertoár tvoria tradičné folklórne piesne z regiónu východného Slovenska, vrátane národnostných – rusínskych, ukrajinských a rómskych.
Ľudová hudba Štefana Cínu účinkovala aj v televíznych formátoch slovenských televízií: Zem spieva (2017) a Československo má talent (2018).
Členovia kapely sa kompozične aj interpretačne podieľali na tvorbe hudobnej zložky úspešného slovenského celovečerného filmu Loli paradička (2019).

Diskografia:
Hudobné CD s názvom Ja som chlapec chudobni
Hudobné CD pre folklórny súbor Orgonina
Hudobné CD pre folklórnu skupinu Jamničan

Fotografia celej kapely vznikla 8. júla 2022 v exteriéri klubu Stromoradie v Prešove počas dokumentovania rómskych cimbalových kapiel.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia ĽH Štefana Cínu všeobecná verejnosť internýMartina Ďuriková Cínová

vytvorené: 08. 03. 2023 15:19 upravené: 10. 03. 2023 15:16

Martina Ďuriková Cínová, DiS.art. pochádza z obce Hnilec, z hudobníckej rodiny.
Vyštudovala hru na husliach na konzervatóriu v Košiciach, od roku 2020 je študentkou Katolíckej univerzity v Ružomberku odbor Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. Od r. 2014 pôsobí ako učiteľka hudby na ZUŠ v Smižanoch. Od roku 2007 je členkou Ľudovej hudby Štefana Cínu, s ktorou nahrali CD s názvom Ja chlapec chudobni. S kapelou sa taktiež podieľali na hudbe k slovenskému filmu Loli paradička, taktiež na CD pre folklórny súbor Orgonina a folklórnu skupinu Jamničan. Spolu s kapelou sa zúčastnili niekoľkých veľkých TV programov, v roku 2017 to bola TV show Zem spieva, v roku 2018 Československo má talent.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Martina Ďuriková Cínová všeobecná verejnosť internýŠtefan Vansač

vytvorené: 08. 03. 2023 14:42 upravené: 10. 03. 2023 15:14

Štefan Vansač pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Študoval hru na cimbal na Konzervatóriu v Košiciach. V súčasnosti pôsobí ako učiteľ na Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi a na Základnej umeleckej škole v Smižanoch, kde vyučuje hru na cimbal. Od roku 2015 je členom Ľudovej hudby Štefana Cínu, s ktorou nahrali CD s názvom Ja chlapec chudobni. S kapelou sa taktiež podieľali na hudbe k slovenskému filmu Loli paradička, taktiež na CD pre folklórny súbor Orgonina a folklórnu skupinu Jamničan. Spolu s kapelou sa zúčastnili niekoľkých veľkých TV programov, v roku 2017 to bola TV show Zem spieva, v roku 2018 Československo má talent.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Štefan Vansač všeobecná verejnosť internýPeter Pavlík

vytvorené: 08. 03. 2023 14:25 upravené: 10. 03. 2023 15:13

Mgr. Peter Pavlík, PhD. pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Hudobné vzdelanie nadobudol na Prešovskej univerzite v Prešove, kde získal titul Mgr. v odbore Učiteľstvo hudobného umenia a techniky. Postgraduálne štúdium absolvoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Od roku 2021 profesijne pôsobí ako učiteľ hudby na Súkromnej základnej umeleckej škole Quo Vadis vo Zvolene. Od roku 2014 je členom Ľudovej hudby Štefana Cínu, s ktorou nahrali CD s názvom Ja chlapec chudobni. S kapelou sa taktiež podieľali na hudbe k slovenskému filmu Loli paradička, taktiež na CD pre folklórny súbor Orgonina a folklórnu skupinu Jamničan. Spolu s kapelou sa zúčastnili niekoľkých veľkých TV programov, v roku 2017 to bola TV show Zem spieva, v roku 2018 Československo má talent.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Peter Pavlík všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku