Farmers yard (Gazdovský dvor)

vytvorené: 22. 11. 2022 12:23 upravené: 23. 11. 2022 10:53

Obraz zvierat na farmárskom dvore. Maľba kombinovanou technikou je na výkrese formátu A3, vznikla v roku 2018. Autorom je Jozef Kaleja, 14 ročný žiak Základnej školy Jarovnice č. 192.
Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku.
Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Kaleja všeobecná verejnosť internýGirl with cat (Dievča s mačkou)

vytvorené: 22. 11. 2022 11:08 upravené: 23. 11. 2022 10:54

Dievča s mačkou je štylizovaný portrét dievčaťa, ktoré drží v náručí mačku, ide o maľbu vodovými farbami na výkrese formátu A3. Autorom je Milan Kaleja narodený 14.5.2001 Jarovniciach, okres Sabinov. Maľba vznikla v roku 2015, kedy bol autor žiakom VIII.A triedy Základnej školy v Jarovniciach (Jarovnice č. 192).
Na zadnej strane výkresu je štítok s identifikačnými údajmi o škole, autorovi a názve maľby v anglickom jazyku.
Škola je známa tým, že za výtvarné práce získala mnohé ocenenia doma aj v zahraničí (India, Japonsko, Portugalsko, USA, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Irán a.i.). Žiakov vedie učiteľ Mgr. Ján Sajko. Samostatne vystavovali v mnohých mestách, ako napríklad Washington D.C., Boston, Palm Beach, Hannover, Štrasburg, Brusel, Graz, Varšava, Viedeň, Praha, Budapešť, Krakov, Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Sabinov. Malí autori pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, väčšinou z rómskej osady v obci Jarovnice.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Milan Kaleja všeobecná verejnosť internýSociálny systém - Skutočnost a vízia

vytvorené: 15. 11. 2022 15:05 upravené: 15. 11. 2022 15:05

Cieľom publikácie je priniesť obraz a zhodnotiť fungovanie sociálneho systému v podmienkach Slovenska, zozbierať podnety a postrehy z praxe a publikovať ich v ucelenom dokumente, uverejniť návrhy riešenia v súčasnosti neriešených, resp. sporne, nevhodne či neadekvátne riešených situácií, dosiahnuť zmenu sociálneho systému tak, aby priamo alebo nepriamo prispieval k rastu zamestnanosti. Publikácia je rozdelená do 5 kapitol.

Zdroj: www.iz.sk

kategória: literatúraPolitika zamestanosti - Budúcnosť pre Slovensko

vytvorené: 15. 11. 2022 15:02 upravené: 15. 11. 2022 15:02

Nezamestnanosť na Slovensku ako aj v Európskej únii sa dostala do popredia vnímania spoločnosti, politikov aj odbornej verejnosti. Negatívne dôsledky nezamestnanosti sú viditeľné na celej spoločnosti, nielen na osobách nezamestnaných. Cieľom publikácie je identifikovať prekážky, ktoré sociálny systém kladie zamestnanosti a navrhovať prospešné riešenia.

Zdroj: www.iz.sk

kategória: literatúraInkluzívne zamestnávanie

vytvorené: 15. 11. 2022 14:55 upravené: 15. 11. 2022 14:58

Pod Inkluzívnym zamestnávaním rozumieme špecifickú formu štátom zaručenej šance pre dlhodobo nezamestnaných získať na určitú dobu štandardnú prácu, zvýšiť tým svoju životnú úroveň a následne zásadne zvýšiť svoje šance na otvorenom trhu práce. Publikácia, ktorá diskutuje jednotlivé aspekty a súvislosti inkluzívneho zamestnávania, je rozdelená do deviatich častí.

Zdroj: www.iz.sk

kategória: literatúraInklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku

vytvorené: 15. 11. 2022 14:47 upravené: 15. 11. 2022 14:58

V tejto monografii prepájame dva faktory, ktoré vplývajú na spoločnosť na Slovensku: vysokú nezamestnanosť ľudí z marginalizovaných rómskych komunít a nie ideálny stav životného prostredia. Ambíciou je ukázať, že tieto dva problémy sa dajú riešiť naraz a synergicky.

Zdroj: www.iz.sk

kategória: literatúraHin man jekh šukar pirano (Mám pekného frajera) - Ľudová hudba Júliusa Žigu

vytvorené: 14. 11. 2022 14:50 upravené: 15. 11. 2022 11:18

Základom kapely je rodina Žigovcov z Gelnice: otec Július, dcéra Bohdana a syn Filip. Hosťujúcimi členmi sú Vladimír Plachetka, Kristián Bandy a Július Bandy. Všetci sú absolventi konzervatória hudobnej produkcii sa venujú profesionálne. Bohdana Žigová a Filip Žiga boli štipendistami organizácie Divé maky.
Prezentovaná skladba je pomalá pieseň o láske dievčiny k jej milému.

Nástrojové obsadenie: Július Žiga - kontrabas, Bohdana Žigová - violončelo, spev, Filip Žiga - husle, Július Bandy - cimbal, Kristián Bandy - viola,  Vladimír Plachetka - akordeón.
Záznam  bol vytvorený 11.12.2021, v Centre nezávislej kultúry Wave v Prešove.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová sexteto prevzatá rómčina Ľudová hudba Júliusa Žigu všeobecná verejnosť internýSar me geľom ke Jablonka (Keď som prišla k jablonke) - Ľudová hudba Júliusa Žigu

vytvorené: 14. 11. 2022 09:51 upravené: 16. 11. 2022 13:44

Rodinnú kapelu s názvom Ľudová hudba Júliusa Žigu tvorí otec Július Žiga, dcéra Bohdana a syn Filip. Hosťujúcimi členmi sú Vladimír Plachetka, Kristián Bandy a Július Bandy. Rodinný členovia tohto hudobného zoskupenia pochádzajú z Gelnice a prezentujú tú najlepšiu tradíciu rómskych hudobných zoskupení vysokým interpretačným umením svojich členov ako aj rozsahom a žánrovým bohatstvom svojho repertoáru. Ten pozostáva z folklóru typicky rómskeho, ale aj slovenského. Sar me geľom ke jablonka (Ako som išla k jablonke) je pieseň tanečná (kheľibnaskeri giľi), ktorá vypovedá o mužovi, ktorý po istom čase vytriezvel zo zamilovanosti k svojej vyvolenej. Hudobné prevedenie piesne začína mierne, intenzitá postupne narastá.

Július Žiga - kontrabas, Bohdana Žigová - violončelo, spev, Filip Žiga - husle, Július Bandy - cimbal, Kristián Bandy - viola, Vladimír Plachetka - akordeón. Záznam bol vytvorený 11.12.2021, v klube nezávislej kultúry Wave v Prešove.                                                                                      

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová sexteto prevzatá rómčina Ľudová hudba Júliusa Žigu všeobecná verejnosť internýČardáš - Ľudová hudba Júliusa Žigu

vytvorené: 14. 11. 2022 09:43 upravené: 15. 11. 2022 08:42

Základom kapely je rodina Žigovcov z Gelnice: otec Július, dcéra Bohdana a syn Filip. Hosťujúcimi členmi sú Vladimír Plachetka, Kristián Bandy a Július Bandy. Všetci sú absolventi konzervatória hudobnej produkcii sa venujú profesionálne. Bohdana Žigová a Filip Žiga boli štipendistami organizácie Divé maky.
Prezentovaná skladba je čardáš, tanečná pieseň určená pre párový tanec.

Nástrojové obsadenie: Július Žiga - kontrabas, Bohdana Žigová - violončelo, spev, Filip Žiga - husle, Július Bandy - cimbal, Kristián Bandy - viola, Vladimír Plachetka - akordeón.
Záznam bol vytvorený 11.12.2021, v Centre nezávislej kultúry Wave v Prešove.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová sexteto prevzatá rómčina Ľudová hudba Júliusa Žigu všeobecná verejnosť internýHalgató - Ľudová hudba Júliusa Žigu

vytvorené: 14. 11. 2022 08:34 upravené: 14. 11. 2022 13:51

Základom kapely je rodina Žigovcov z Gelnice: otec Július, dcéra Bohdana a syn Filip. Hosťujúcimi členmi sú Vladimír Plachetka, Kristián Bandy a Július Bandy. Všetci sú absolventi konzervatóriía hudobnej produkcii sa venujú profesionálne. Bohdana Žigová a Filip Žiga boli štipendistami organizácie Divé maky.
Prezentovaná skladba je halgató, pomalá a žiaľna pieseň, určená na počúvanie.

Nástrojové obsadenie: Július Žiga - kontrabas, Bohdana Žigová - violončelo, spev, Filip Žiga - husle, Július Bandy - cimbal, Kristián Bandy - viola,  Vladimír Plachetka - akordeón.
Záznam  bol vytvorený 11.12.2021, v Centre nezávislej kultúry Wave v Prešove.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová sexteto prevzatá rómčina Ľudová hudba Júliusa Žigu všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku