Petr Torák - Komunitná práca

vytvorené: 09. 04. 2024 07:49 upravené: 10. 04. 2024 07:15

Petr Torák pochádza z Českej republiky, odkiaľ v roku 1999, po sérii rasovo motivovaných útokov, s celou rodinou emigroval do Veľkej Británie. Stal sa členom miestnej polície a venoval sa aj témam ako je moderné otroctvo. V roku 2015 získal Rad Britského Impéria za jeho oddanú prácu s rómskymi komunitami v Peterborough. Po odchode z radov polície sa naplno venuje komunitnej a charitatívnej práci a zároveň pôsobí aj ako honorárny konzul Českej republiky v Peterborough.
V poslednej tretej časti zo série spomienkových rozprávaní Torák rozpráva o jeho rozhodnutí odísť z polície a venovať sa naplno komunitnej práci. Rozoberá rôzne aspekty pomoci ľuďom, dôležitosť práce s deťmi a mládežou, školami, porovnáva vzdelávací systém v Českej republike a vo Veľkej Británii. Hovorí o tom, ako sa stal honorárnym konzulom Českej republiky v Peterborough a o svojich plánoch a víziách do budúcna.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ všeobecný čeština Petr Torák všeobecná verejnosť internýPetr Torák - Život v Českej republike

vytvorené: 08. 04. 2024 11:32 upravené: 09. 04. 2024 07:28

Petr Torák pochádza z Českej republiky, odkiaľ v roku 1999, po sérii rasovo motivovaných útokov, s celou rodinou emigroval do Veľkej Británie. Stal sa členom miestnej polície a venoval sa aj témam ako je moderné otroctvo. V roku 2015 získal Rad Britského Impéria za jeho oddanú prácu s rómskymi komunitami v Peterborough. Po odchode z radov polície sa naplno venuje komunitnej a charitatívnej práci a zároveň pôsobí aj ako honorárny konzul Českej republiky v Peterborough.
V prvej časti z trojice spomienkových rozprávaní si Torák spomína na svoju rodinu a detstvo v Českej republike, na školské roky a na udalosti, ktoré predchádzali emigrácii jeho rodiny do Veľkej Británie.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické monológ všeobecný čeština Petr Torák všeobecná verejnosť internýMgr. Klára Kohoutová, PhD.: Komunisti mi zobrali husle a dali mi krompáč. Demokracia mi zobrala aj ten krompáč.

vytvorené: 08. 04. 2024 07:31 upravené: 08. 04. 2024 09:36

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spoluorganizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Na pôde tejto univerzity sa konferencia konala v dňoch 7. a 8. decembra 2023 v piatich paneloch, v ktorých odznelo celkovo 23 príspevkov.  Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Autorka príspevku pôsobí v Slovenskej akadémii vied, Centrum spoločenských a psychologických vied.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Klara Kohoutová odborná verejnosť internýMgr. Alexander Mušinka, Ph.D.: Niekoľko poznámok k tvorbe databáz o životných podmienkach Rómov na Slovensku

vytvorené: 04. 04. 2024 14:43 upravené: 04. 04. 2024 21:08

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spoluorganizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Na pôde tejto univerzity sa konferencia konala v dňoch 7. a 8. decembra 2023 v piatich paneloch, v ktorých odznelo celkovo 23 príspevkov. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Autor príspevku pôsobí v Ústave rómskych štúdií, ktoré je súčasťou Centra jazykov a kultúr národnostných menšín Prešovskej univerzity v Prešove.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Alexander Mušinka odborná verejnosť internýIng. Peter Sivák, PhD. : Výskumná činnosť v oblasti kultúrno-spoločenského života Rómov na Luníku IX. za obdobie 30-ročnej histórie vzniku Slovenskej republiky

vytvorené: 04. 04. 2024 13:15 upravené: 04. 04. 2024 14:37

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spoluorganizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Na pôde tejto univerzity sa konferencia konala v dňoch 7. a 8. decembra 2023 v piatich paneloch, v ktorých odznelo celkovo 23 príspevkov. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Autor príspevku pôsobí na Technickej univerzite v Košiciach. Príspevok odznel 7.12.2023.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Peter Sivák odborná verejnosť internýMgr. Patrícia Fogelová, PhD., Veronika Szeghy-Gayer, PhD.: Ako skúmať rómsky holokaust na území južného Slovenska? Prípadová štúdia o Košiciach

vytvorené: 04. 04. 2024 10:40 upravené: 26. 06. 2024 10:25

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spoluorganizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Na pôde tejto univerzity sa konferencia konala v dňoch 7. a 8. decembra 2023 v piatich paneloch, v ktorých odznelo celkovo 23 príspevkov. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Mgr. Patrícia Fogelová, PhD. je samostatná vedecká pracovníčka Spoločenskovedného ústavu Slovenskej akadémie vied.
Veronika Szeghy-Gayer, PhD. je samostatná vedecká pracovníčka Spoločenskovedného ústavu Slovenskej akadémie vied.
Príspevok odznel 7.12.2023.

 

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Patrícia Fogelová Veronika Szeghy Gayer odborná verejnosť internýMgr. Lucia Segľová Mušinková, PhD.: Niekoľko dokumentov k dejinám rómskej komunity v Mošovciach v 1. polovici 20. storočia

vytvorené: 04. 04. 2024 07:26 upravené: 04. 04. 2024 10:31

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spoluorganizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Na pôde tejto univerzity sa konferencia konala v dňoch 7. a 8. decembra 2023 v piatich paneloch, v ktorých odznelo celkovo 23 príspevkov. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Autorka príspevku pôsobí v Centre jazykov a kultúr národnostných menšín, Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Príspevok odznel 7.12.2023.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Lucia Segľová Mušinková odborná verejnosť internýprof. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., doc. PhDr. Viera Šilonová, PhD.: Sociálne znevýhodnené deti v materských školách – realizácia inkluzívnej diagnostiky a stimulácie

vytvorené: 03. 04. 2024 13:58 upravené: 03. 04. 2024 18:48

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spoluorganizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Na pôde tejto univerzity sa konferencia konala v dňoch 7. a 8. decembra 2023 v piatich paneloch, v ktorých odznelo celkovo 23 príspevkov.  Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Autori príspevku sú príslušníkmi Katedry špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Vo svojom príspevku sa venujú metódam diagnostiky a stimulácie vývinu detí a implementácii inkluzívneho vzdelávania v materských školách na Slovensku.

 

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Vladimír Klein Viera Šilonová odborná verejnosť internýMgr. Denisa Fedáková, PhD.

vytvorené: 03. 04. 2024 12:42 upravené: 03. 04. 2024 13:52

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spoluorganizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Na pôde tejto univerzity sa konferencia konala v dňoch 7. a 8. decembra 2023 v piatich paneloch, v ktorých odznelo celkovo 23 príspevkov. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Mgr. Denisa Fedáková, PhD., riaditeľka centra Centra spoločenských a psychologických vied SAV, otvorila konferenciu a informovala o aktuálnych výskumných výstupoch a projektoch, ktoré vedie SAV. Video je záznamom jej príspevku zo dňa 7.12.2023.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Denisa Fedáková odborná verejnosť internýM.A. Kimmo Granqvist, PhD.: Rómska jazykoveda vo Fínsku - najnovší vývoj

vytvorené: 03. 04. 2024 08:26 upravené: 22. 04. 2024 09:22

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spoluorganizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Na pôde tejto univerzity sa konferencia konala v dňoch 7. a 8. decembra 2023 v piatich paneloch, v ktorých odznelo celkovo 23 príspevkov.  Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Autor príspevku pôsobí na Univerzite v Helsinkách, odbor fínskych, ugrofínskych a škandinávskych štúdií.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné angličtina Kimmo Granqvist odborná verejnosť interný


Záznamov na stránku