Šukar jakha la čha hin - Ľudová hudba Štefana Cínu (Krásne oči to dievča má)

vytvorené: 04. 04. 2023 15:07 upravené: 19. 05. 2023 12:38

Rómska ľudová pieseň, zaznamenaná 8.7.2022 v rámci cyklu Dokumentácia rómskych cimbalových kapiel na Slovensku. Pieseň je tanečná, rýchla, tradičný Romungro čardáš. Súrodenci Cínovci (Štefan – harmonika, Martina – husle, spev) sa túto pieseň naučili doma od otca, ktorý sa ju rovnako naučil od svojho otca. Text piesne je v rómskom jazyku.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová orchester pôvodná rómčina Ľudová hudba Štefana Cínu všeobecná verejnosť internýČirikloro mirikloro - Ľudová hudba Štefana Cínu (Vtáčatko koráločka)

vytvorené: 04. 04. 2023 14:50 upravené: 23. 05. 2023 16:48

Rómska ľudová pieseň, zaznamenaná 8.7.2022 v rámci cyklu Dokumentácia rómskych cimbalových kapiel na Slovensku. Pieseň je tanečná, rýchla, tradičný Romungro čardáš. Súrodenci Cínovci (Štefan – harmonika, Martina – husle, spev) sa túto pieseň naučili doma od otca, ktorý sa ju rovnako naučil od svojho otca. Text piesne je v rómskom jazyku.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová kvinteto prevzatá rómčina Ľudová hudba Štefana Cínu všeobecná verejnosť internýNane cocha, nane gad - Ľudová hudba Štefana Cínu (Nemám sukňu, nemám košeľu)

vytvorené: 04. 04. 2023 14:36 upravené: 23. 05. 2023 16:45

Rómska pieseň, zaznamenaná 8.7.2022 v rámci cyklu Dokumentácia rómskych cimbalových kapiel na Slovensku. Pieseň je súčasťou populárneho soundtracku filmu Cigáni idú do neba (Moldava, 1975). Autorom hudby je skladateľ Eugen Doga. Text piesne je v rómskom jazyku.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová kvinteto prevzatá rómčina Ľudová hudba Štefana Cínu všeobecná verejnosť internýAničko, Aničko - Ľudová hudba Štefana Cínu

vytvorené: 04. 04. 2023 14:22 upravené: 23. 05. 2023 15:10

Ľudová pieseň, zaznamenaná 8.7.2022 v rámci cyklu Dokumentácia rómskych cimbalových kapiel na Slovensku. Pieseň je pravdepodobne pôvodne slovenská, ľudová, tanečná, rýchla. Interpretácia je s rómskym textom, hudobne ovplyvnená rómskym hudobným cítením.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová kvinteto prevzatá rómčina Ľudová hudba Štefana Cínu všeobecná verejnosť internýLe more e brača - Ľudová hudba Štefana Cínu (Vezmi, človeče, violu)

vytvorené: 04. 04. 2023 13:56 upravené: 23. 05. 2023 13:51

Rómska ľudová pieseň, zaznamenaná 8.7.2022 v rámci cyklu Dokumentácia rómskych cimbalových kapiel na Slovensku. Pieseň je tanečná, rýchla, tradičný Romungro čardáš. Súrodenci Cínovci (Štefan – harmonika, Martina – husle, spev) sa túto pieseň naučili doma od otca, ktorý sa ju rovnako naučil od svojho otca. Text piesne je v rómskom jazyku.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová kvinteto prevzatá rómčina Ľudová hudba Štefana Cínu všeobecná verejnosť internýKale topanki - Ľudová hudba Štefana Cínu (Čierne topánky)

vytvorené: 04. 04. 2023 13:50 upravené: 23. 05. 2023 13:21

Rómska ľudová pieseň, zaznamenaná 8.7.2022 v rámci cyklu Dokumentácia rómskych cimbalových kapiel na Slovensku. Pieseň je tanečná, rýchla, moderný Romungro čardáš. Súrodenci Cínovci (Štefan – harmonika, Martina – husle, spev) sa túto pieseň naučili doma od otca, ktorý sa ju rovnako naučil od svojho otca. Text piesne je v rómskom jazyku.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová kvinteto prevzatá rómčina Ľudová hudba Štefana Cínu všeobecná verejnosť internýČhajori romaňi - Ľudová hudba Štefana Cínu (Dievčatko rómske)

vytvorené: 04. 04. 2023 13:42 upravené: 23. 05. 2023 13:06

Pieseň Čhajori romaňi (Dievčatko rómske) od neznámeho autora vo svojom texte odráža krutú realitu Rómov uväznených v koncentračných a pracovných táboroch počas druhej svetovej vojny. Je považovaná za hymnu slovenských Rómov. Pieseň je pomalá, žiaľna. Zaznamenaná bola 8.7.2022 v rámci cyklu Dokumentácia rómskych cimbalových kapiel na Slovensku. Súrodenci Cínovci (Štefan – harmonika, Martina – husle, spev) sa túto pieseň naučili doma od otca, ktorý sa ju rovnako naučil od svojho otca. Text piesne je v rómskom jazyku.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová kvinteto prevzatá rómčina Ľudová hudba Štefana Cínu všeobecná verejnosť internýOdoj tele - Ľudová hudba Štefana Cínu (Tam, dole)

vytvorené: 04. 04. 2023 13:31 upravené: 17. 05. 2023 19:57

Rómska ľudová pieseň, zaznamenaná 8.7.2022 v rámci cyklu Dokumentácia rómskych cimbalových kapiel na Slovensku. Pieseň je tanečná, rýchla, tradičný Romungro čardáš. Súrodenci Cínovci (Štefan – harmonika, Martina – husle, spev) sa túto pieseň naučili doma od otca, ktorý sa ju rovnako naučil od svojho otca. Text piesne je v rómskom jazyku.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová orchester pôvodná rómčina Ľudová hudba Štefana Cínu všeobecná verejnosť internýPhadžiľa, phadžiľa - Ľudová hudba Štefana Cínu (Rozbila sa, rozbila)

vytvorené: 04. 04. 2023 11:45 upravené: 23. 05. 2023 11:02

Rómska ľudová pieseň, zaznamenaná 8.7.2022 v rámci cyklu Dokumentácia rómskych cimbalových kapiel na Slovensku. Pieseň je tanečná, rýchla, tradičný Romungro čardáš. Súrodenci Cínovci (Štefan – harmonika, Martina – husle, spev) sa túto pieseň naučili doma od otca, ktorý sa ju rovnako naučil od svojho otca. Text piesne je v rómskom jazyku.

kategória: hudba

tagy: vokálno-inštrumentálna zábavná ľudová kvinteto prevzatá rómčina Ľudová hudba Štefana Cínu všeobecná verejnosť internýZuzana Andrejová - Zbierkové predmety dokumentujúce rómsku kultúru v Krajskom múzeu v Prešove

vytvorené: 22. 03. 2023 14:16 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Odborný príspevok o zbierkových predmetoch dokumentujúcich rómsku kultúru v Krajskom múzeu v Prešove, ktorý odznel na odbornom podujatí s názvom Kultúra Rómov v digitálnom prostredí, prezentuje Mgr. Zuzana Andrejová, PhD.
Odborné podujatie s medzinárodnou účasťou pripravila Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove dňa 20.11.2019.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Zuzana Andrejová odborná verejnosť interný


Záznamov na stránku