Cez fantáziu 2.

vytvorené: 17. 05. 2024 11:53 upravené: 17. 05. 2024 11:53

Miloš Rác je rómsky maliar a sochár. Vzťah k umeleckému modelovaniu zo sochárskej hliny sa u neho začal prejavovať počas vojenskej základnej služby, kde vznikli jeho prvé diela, ktorými boli rozprávkové postavičky. K tvorbe sa vrátil opäť po 20 rokoch. V maľbách sa venuje hlavne abstrakcii, jeho obrazy sú plné farieb, ktoré sú podľa neho príznačné pre Rómov. Žije a tvorí v Považskej Bystrici, jeho prvá výstava sa konala v MG ART GALÉRII v Považskej Bystrici v roku 2015. Vystavoval v rómskych múzeách v Martine a v Brne. V roku 2016 získal ocenenie Roma Spirit v kategórii Kultúra. V roku 2023 vytvoril pre ocenenie Roma Spirit sochu, ktorú získavajú laureáti.
Prezentovaný obraz má názov Cez fantáziu 2. Dielo je maľba (akryl a olej) na plátne. Obraz nie je rámovaný, je signovaný podpisom autora. Rozmer obrazu je 150x50cm.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Miloš Rác všeobecná verejnosť internýDáma 1.

vytvorené: 17. 05. 2024 11:37 upravené: 17. 05. 2024 11:37

Miloš Rác je rómsky maliar a sochár. Vzťah k umeleckému modelovaniu zo sochárskej hliny sa u neho začal prejavovať počas vojenskej základnej služby, kde vznikli jeho prvé diela, ktorými boli rozprávkové postavičky. K tvorbe sa vrátil opäť po 20 rokoch. V maľbách sa venuje hlavne abstrakcii, jeho obrazy sú plné farieb, ktoré sú podľa neho príznačné pre Rómov. Žije a tvorí v Považskej Bystrici, jeho prvá výstava sa konala v MG ART GALÉRII v Považskej Bystrici v roku 2015. Vystavoval v rómskych múzeách v Martine a v Brne. V roku 2016 získal ocenenie Roma Spirit v kategórii Kultúra. V roku 2023 vytvoril pre ocenenie Roma Spirit sochu, ktorú získavajú laureáti.
Prezentovaný obraz má názov Dáma 1. Dielo je maľba (akryl a olej) na plátne. Obraz nie je rámovaný, je signovaný podpisom autora. Rozmer obrazu je 120x120cm.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Miloš Rác všeobecná verejnosť internýĎaleko 4.

vytvorené: 17. 05. 2024 10:58 upravené: 17. 05. 2024 10:58

Miloš Rác je rómsky maliar a sochár. Vzťah k umeleckému modelovaniu zo sochárskej hliny sa u neho začal prejavovať počas vojenskej základnej služby, kde vznikli jeho prvé diela, ktorými boli rozprávkové postavičky. K tvorbe sa vrátil opäť po 20 rokoch. V maľbách sa venuje hlavne abstrakcii, jeho obrazy sú plné farieb, ktoré sú podľa neho príznačné pre Rómov. Žije a tvorí v Považskej Bystrici, jeho prvá výstava sa konala v MG ART GALÉRII v Považskej Bystrici v roku 2015. Vystavoval v rómskych múzeách v Martine a v Brne. V roku 2016 získal ocenenie Roma Spirit v kategórii Kultúra. V roku 2023 vytvoril pre ocenenie Roma Spirit sochu, ktorú získavajú laureáti.
Prezentovaný obraz má názov Ďaleko 4. Dielo je maľba (olej) na plátne. Obraz nie je rámovaný, je signovaný podpisom autora. Rozmer obrazu je 40 cm x 30 cm.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Miloš Rác všeobecná verejnosť internýŠtístko 3.

vytvorené: 17. 05. 2024 10:47 upravené: 17. 05. 2024 10:47

Miloš Rác je rómsky maliar a sochár. Vzťah k umeleckému modelovaniu zo sochárskej hliny sa u neho začal prejavovať počas vojenskej základnej služby, kde vznikli jeho prvé diela, ktorými boli rozprávkové postavičky. K tvorbe sa vrátil opäť po 20 rokoch. V maľbách sa venuje hlavne abstrakcii, jeho obrazy sú plné farieb, ktoré sú podľa neho príznačné pre Rómov. Žije a tvorí v Považskej Bystrici, jeho prvá výstava sa konala v MG ART GALÉRII v Považskej Bystrici v roku 2015. Vystavoval v rómskych múzeách v Martine a v Brne. V roku 2016 získal ocenenie Roma Spirit v kategórii Kultúra. V roku 2023 vytvoril pre ocenenie Roma Spirit sochu, ktorú získavajú laureáti.
Prezentovaný obraz má názov Štístko 3. Dielo je maľba (akryl a olej) na plátne. Obraz nie je rámovaný, je signovaný podpisom autora. Rozmer obrazu je 120 cm x 120 cm.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Miloš Rác všeobecná verejnosť internýČas na sny 3.

vytvorené: 17. 05. 2024 10:38 upravené: 17. 05. 2024 10:38

Miloš Rác je rómsky maliar a sochár. Vzťah k umeleckému modelovaniu zo sochárskej hliny sa u neho začal prejavovať počas vojenskej základnej služby kde vznikli jeho prvé diela, ktorými boli rozprávkové postavičky. K tvorbe sa vrátil opäť po 20 rokoch. V maľbách sa venuje hlavne abstrakcii, jeho obrazy sú plné farieb, ktoré sú podľa neho príznačné pre Rómov. Žije a tvorí v Považskej Bystrici, jeho prvá výstava sa konala v MG ART GALÉRII v Považskej Bystrici v roku 2015. Vystavoval v rómskych múzeách v Martine a v Brne. V roku 2016 získal ocenenie Roma Spirit v kategórii Kultúra. V roku 2023 vytvoril pre ocenenie Roma Spirit sochu, ktorú získavajú laureáti.
Prezentovaný obraz má názov Čas na sny 3. Dielo je maľba (akryl a olej) na plátne. Obraz nie je rámovaný, je signovaný podpisom autora. Rozmer obrazu je 100 cm x 70 cm.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Miloš Rác všeobecná verejnosť internýdr. habil. Cserti Csapó Tibor PhD., mimoriadny profesor: Situácia vzdelávania rómskej menšiny v Maďarsku – príležitosti, prekážky

vytvorené: 13. 05. 2024 13:10 upravené: 14. 05. 2024 14:41

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spoluorganizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Na pôde tejto univerzity sa konferencia konala v dňoch 7. a 8. decembra 2023 v piatich paneloch, v ktorých odznelo celkovo 23 príspevkov. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Autor prezentuje rámec vzdelávania národnostných menšín v Maďarsku od roku 1990.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Cserti Csapó Tibor odborná verejnosť internýBc. Dominika Badžová, DisArt. : Archív Otvorenej spoločnosti. Rozmanitosť Rómov v zbierkach Rádia Slobodná Európa. Analýza diskurzov o ľudských právach a ich obrazu v audiovizuálnych materiáloch

vytvorené: 03. 05. 2024 13:55 upravené: 03. 05. 2024 16:38

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 7. – 8.12.2023 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Autorka sa v príspevku zaoberá oblasťou ľudských práv v dobe štátneho socializmu a následnej post-socialistickej transformácie.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Dominika Badžová odborná verejnosť internýB.A. Barbora Bešenejová: Ako bojujeme proti nenávistným prejavom voči Rómom na sociálnych sieťach.

vytvorené: 03. 05. 2024 09:39 upravené: 17. 05. 2024 17:49

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 7. – 8.12.2023 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Autorka prezentuje prácu organizácie Fórum pre ľudské práva s fokusom na projekt ROMANtici.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Barbora Bešenejová odborná verejnosť internýErika Godlová: Preklad - veda, umenie aj remeslo

vytvorené: 03. 05. 2024 06:47 upravené: 03. 05. 2024 10:14

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 7. – 8.12.2023 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Autorka prezentuje preklad, stručnú históriu a komplexnosť procesu.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Erika Godlová odborná verejnosť internýMgr. Martin Gális : Poznámky k online slovensko-rómskemu a rómsko-slovenskému slovníku

vytvorené: 02. 05. 2024 15:38 upravené: 02. 05. 2024 16:53

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Spolupracovali Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústav rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove. Konala sa 7. – 8.12.2023 na pôde Prešovskej univerzity. Hybridná forma umožnila účasť vedkýň a vedcov aj zo zahraničia.
Autor prezentuje prácu na projekte online slovníka rómskeho jazyka.

kategória: rozprávanie

tagy: odborné prezentácia monológ konferenčné slovenčina Martin Gális odborná verejnosť interný


Záznamov na stránku