Agáta Hypšová - rozprávanie

vytvorené: 10. 01. 2023 14:05 upravené: 10. 01. 2023 14:05

Spomienkové rozprávanie Agáty Hypšovej o jej rodine, o detstve v Brekove, o štúdiu, taktiež o spomienkach na revolučný rok 1989 a o zvykoch v ich rodine.
Regionálne dejiny Rómov žijúcich v obci Brekov sú predmetom spracovania audio nahrávok, ktoré DICRK bezodplatne získalo od výskumníčky Eleny Cinovej. Jej výskumný projekt s názvom Brekovskí Rómovia v toku času podporil v roku 2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Riadené rozhovory sú v slovenskom jazyku a približujú život, kultúru a spoločenské zmeny v regióne.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Agáta Hypšová všeobecná verejnosť internýMartin Kaleja-Januv

vytvorené: 10. 01. 2023 11:09 upravené: 10. 01. 2023 11:09

Fotografie z výtvarných workshopov, ktoré organizovalo OZ Jekhetane-Spolu. Digitalizovaný analógový film z fotoaparátu. Miesto, čas a fotograf nebol pri anológovom filme uvedený.
Fotografia vznikla v rámci projektu Spievame a maľujeme pre lásku počas workshopov Lipovciach a vo Vyšných Ružbachoch v roku 2001. Výtvarné diela a drevené skulptúry boli v tomto a v nasledujúcich rokoch vystavované vo viacerých mestách na Slovensku.

Martin Kaleja-Januv (1984-) sa narodil v rómskej osade v Jarovniciach, kde aj žije. Jeho vzťah k výtvarnému umeniu sa utváral a rozvíjal na základnej škole v Jarovniciach pod vedením učiteľa výtvarnej výchovy Jána Sajka. V štúdiu pokračoval na Strednej umeleckej škole v Prešove v odbore umelecký rezbár. Okrem kresby a maľby sa naďalej venuje drevorezbárstvu, v ktorom dominujú sakrálne témy. Martin Kaleja-Januv v súčasnosti pracuje ako asistent učiteľa na Základnej škole v Jarovniciach.

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Martin Kaleja-Januv všeobecná verejnosť internýJúlius Lakatoš

vytvorené: 10. 01. 2023 10:45 upravené: 10. 01. 2023 10:45

Fotografie z výtvarných workshopov, ktoré organizovalo OZ Jekhetane-Spolu. Digitalizovaný analogový film z fotoaparátu. Miesto, čas a fotograf nebol pri anológovom filme uvedený.
Fotografia vznikla v rácmi projektu Spievame a maľujeme pre lásku počas workshopov Lipovciach a vo Vyšných Ružbachoch v roku 2001. Výtvarné diela a drevené skulptúry boli v tomto a v nasledujúcich rokoch vystavované vo viacerých mestách na Slovensku.

Július Lakatoš - insitný maliar pochádzal z obce Selice. Prvé obrazy začal kresliť ceruzou, neskôr temperami. Po rokoch začal maľovať na plátno. Dominantným motívom jeho diel sú krajinky. Maľoval výlučne v zimnom období a v noci, vtedy v ňom dozrievali nápady, ktoré sa vynorili pri rybačke na Váhu. Rómsku tému nezobrazoval, iba ak bol požiadaným rómskym múzeum. Jeho snom bolo namaľovať staré rómske péro (rómska ulica, geto), kde vyrastal.

Zdroj:
RNĽ č. 384-391/1999, str.12, Róm s maliarskou paletou a štetcami

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Július Lakatoš všeobecná verejnosť internýJaroslav Cicko

vytvorené: 10. 01. 2023 10:31 upravené: 10. 01. 2023 10:31

Fotografie z výtvarných workshopov, ktoré organizovalo OZ Jekhetane-Spolu. Digitalizovaný analógový film z fotoaparátu. Miesto, čas a fotograf nebol pri anológovom filme uvedený.
Fotografia vznikla v rámci projektu Spievame a maľujeme pre lásku počas workshopov Lipovciach a vo Vyšných Ružbachoch v roku 2001. Výtvarné diela a drevené skulptúry boli v tomto a v nasledujúcich rokoch vystavované vo viacerých mestách na Slovensku.

Jaroslav Cicko je známy rómsky výtvarník a sochár, ktorý svoje diela vytváral predovšetkým z dreva, ale i kameňa.
Narodil sa 25.3.1939 v Martine a zomrel 18.11.2010 v Hornej Štubni v okrese Turčianske Teplice.
Pracoval ako nástrojár v Závodoch ťažkého strojárstva v Martine a ako rezbár pôsobil v martinskom Štúdiu neprofesionálnych výtvarníkov. Bol lektorom na sympóziách neprofesionálnych umelcov.
V roku 2000 vystavoval svoje diela a predvádzal ukážky rôznych postupov pri tvorbe svojich diel v Nemecku, Česku, Španielsku, Francúzsku a Taliansku.
Najčastejším motívom jeho diel je žena vo všetkých jej podobách.

Zdroj:
RNĽ č. 688-694/2005
RNĽ č.468-485/2001
RNĽ č.496-502/2001

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Jaroslav Cicko všeobecná verejnosť internýAlexander Bohó

vytvorené: 10. 01. 2023 10:23 upravené: 10. 01. 2023 10:23

Fotografie z výtvarných workshopov, ktoré organizovalo OZ Jekhetane-Spolu. Digitalizovaný analógový film z fotoaparátu. Miesto, čas a fotograf nebol pri anológovom filme uvedený.
Fotografia vznikla v rámci projektu Spievame a maľujeme pre lásku počas workshopov Lipovciach a vo Vyšných Ružbachoch v roku 2001. Výtvarné diela a drevené skulptúry boli v tomto a v nasledujúcich rokoch vystavované vo viacerých mestách na Slovensku.

Na fotografii je profesionálny rómsky výtvarník Alexander Bohó. Narodil sa v Brezne, pochádza z piatich súrodencov. Študoval u doc. J. Jánošku a profesora F. Ondra voľnú grafiku a grafický dizajn. Maľbu študoval u akademického maliara F. Kráľa v rokoch 1979-1985. V roku 1996 ukončil štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor dejiny umenia.  

Zdroje informácií:
RNĽ č.738-741/2006
RNĽ č.468-485/2001
RNĽ č.496-502/2001

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Alexander Bohó všeobecná verejnosť internýVojtech Kökény

vytvorené: 10. 01. 2023 09:08 upravené: 10. 01. 2023 09:08

Fotografie z výtvarných workshopov, ktoré organizovalo Občianske združenie Jekhetane-Spolu. Digitalizovaný analógový film z fotoaparátu. Miesto, čas a fotograf nebol pri analógovom filme uvedený.
Fotografia vznikla v rámci projektu Spievame a maľujeme pre lásku počas workshopov Lipovciach a vo Vyšných Ružbachoch v roku 2001. Výtvarné diela a drevené skulptúry boli v tomto a v nasledujúcich rokoch vystavované vo viacerých mestách na Slovensku. PhDr. Vojtech Kökény (Kökény Kotyer Béla) sa narodil v roku 1956 v rómskej osade v obci Cakov neďaleko Rimavskej Seče. Pochádzal z muzikantskej rodiny. Dlhé roky pracoval ako robotník na rôznych stavbách na Slovensku a v zahraničí. Venoval sa výtvarnému umeniu, politike aj lokálnemu aktivizmu. Ako sám v jednom z rozhovorov spomína, nebol plodným maliarom. Pracoval s ceruzami, vodovými a olejovými farbami. Svoje diela vystavoval najmä v Rómskej putovnej galérii, ktorú organizovalo Občianske združenie Jekhetane-Spolu po vedením Daniely Hivešovej-Šilanovej. Od roku 1995 do roku 2005 pracoval na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote ako sociálny pracovník.
Bol členom strany Rómska občianska iniciatíva (ROI), neskôr prestúpil do strany Rómska inteligencia za spolunažívanie (RIS) a politickú kariériu ukončil v Strane rómskej koalície (SRK). V roku 2005 kandidoval za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Zdroje informácií:
RNĽ č.468-485/2001
RNĽ č.496-502/2001

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Vojtech Kökény všeobecná verejnosť internýArne Mann a Elena Lacková

vytvorené: 10. 01. 2023 08:25 upravené: 10. 01. 2023 08:31

Archívna fotografia zobrazuje rómsku spisovateľku Elenu Lackovú a romistu Arne Manna. Analógová fotografia vznikla 12.6.1998 v Košiciach pred obchodným domom Dargov. Autor fotografie nie je uvedený.
PhDr. Arne B. Mann, CSc.  je popredný slovenský etnológ-romista, žije v Bratislave. Vyštudoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave odbor národopis (1978), titul PhDr. získal v roku 1980 a CSc. v roku 1997.
Pôsobil ako vedecký pracovník na Katedre etnológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a od roku 1983 v Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied.
Svoju vedeckú činnosť orientuje na dejiny Rómov vrátane holokaustu Rómov, náboženské predstavy Rómov, sociálnu a duchovnú kultúru, remeslá a zamestnanie a iné.
Pôsobí ako externý pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1995 – súčasnosť), Filozofickej fakulte UKF v Nitre, (2001 – 2009) a Fakulte humanitních studií (predtým Institut základní vzdělanosti) UK v Prahe, (1998 – 2016).
Elena Lacková sa narodila 22. marca 1921 vo Veľkom Šariši. Patrí medzi najvýznamnejšie rómske spisovateľky. Svoje diela adresovala detskému a dospelému čitateľovi. Absolvovala Fakultu sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe (1970). Venovala sa aj prozaickej a dramatickej tvorbe. Bola celoživotnou aktivistkou a rómskou buditeľkou. Zomrela 1. januára 2003 v Košiciach.

Zdroj:
amariluma.romanokher.sk/encyclopedia/mann-arne-b-phdr-csc/

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Arne Mann Elena Lacková všeobecná verejnosť internýDezider Banga

vytvorené: 19. 12. 2022 14:28 upravené: 19. 12. 2022 14:28

Archívna fotografia zobrazuje rómskeho spisovateľa, scenáristu a dramaturga Dezidera Bangu. Analógová fotografia vznikla 22.8.1998 počas rómskeho festivalu. Miesto konania festivalu nebolo pri analógovom filme uvedené, rovnako ani autor fotografie. Fotografia bola zverejnená v novinách Romano nevo ľil č.416-423/2000 na str. 8 pri článku Nová zbierka rómskeho básnika.
Dezider Banga sa narodil 24. augusta 1939 v Hradišti. Do základnej a strednej školy chodil v Uhorskom neďaleko Poltára. Učiteľské vzdelanie získal na Pedagogickej škole v Krupine. Vyštudoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu v Trebišove a desať rokov ako dramaturg Literárnej redakcie Slovenskej televízie v Košiciach. V roku 1979 odišiel do Bratislavy a stal sa redaktorom, od roku 1986 šéfredaktorom spoločenského mesačníka Nová cesta, kde pôsobil až do zániku periodika v roku 1990. Bol predsedom občianskeho združenia Romaňi kultura a šéfredaktorom kultúrno-spoločenského mesačníka Roma a detského časopisu Luluďi, ktoré vydáva toto združenie.  Podniká v oblasti polygrafického priemyslu – je majiteľom kníhtlačiarne.
V roku 2009 získal vysoké štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, osobitne rómskej literatúry.

Zdroj:
www.litcentrum.sk/autor/dezider-banga/zivotopis-autora
amariluma.romanokher.sk/encyclopedia/banga-dezider/

 

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Dezider Banga všeobecná verejnosť internýElena Lacková s rómskou kapelou

vytvorené: 19. 12. 2022 14:08 upravené: 19. 12. 2022 14:09

Fotografia zobrazuje rómsku spisovateľku Elenu Lackovú s rómskou kapelou (názov kapely neuvedený) v obci Svinia. Fotografia bola uverejnená v čísle 340-347/1998 na str. 8 pri článku s názvom Poslovia.
Kapela v zložení Ján Čikala, Alexander Polák, Daniel Bendík a Miroslav Červeňák cestovala do obce Liptovské Sliače, kde sa zúčastnila na podujatí s názvom Liptovské dni matky Sliače 98. Na podujatí prednášala aj Elena Lacková.
Fotografia vznikla krátko po ničivej povodni, ktorá postihla obce Jarovnice a Svinia.
Autor fotografie nie je v novinách uvedený. Analógová fotografia vznikla v roku 1998 v obci Svinia za účelom publikovania v rómskych novinách Romano nevo ľil.

Zdroj:
Šilanová, Daniela. 1998. Poslovia. Romano nevo ľil č. 340-347/1998, str.8.

 

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Elena Lacková všeobecná verejnosť internýKatalin Papp

vytvorené: 19. 12. 2022 13:43 upravené: 19. 12. 2022 13:52

Rómska výtvarníčka Katalin Papp sa narodila v roku 1958 v Lučenci. Emigrovala do Nemecka, odkiaľ jej kroky viedli do USA, kde po štúdiu na Škole vizuálneho umenia v New Yorku získala v roku 1996 titul magisterky výtvarného umenia. Ako odborná asistentka pôsobila na verejnej vysokej škole SUNY Farmingdale v New Yorku, vyučovala na Nassau Community College a Queensborough Community College. Výtvarnému umeniu sa venovala aj v Maďarsku a Nemecku, organizovala vlastné výtvarné workshopy. Jej tvorba zahŕňa maľbu a kresbu (2D produkcia), ako aj sochárstvo a keramiku (3D produkcia).

Autorom fotografie je rómsky fotograf Jozef Ferenc. Digitálna fotografia vznikla v roku 2006 v Lučenci počas rozhovoru do rómskych novín Romano nevo ľil.

Zdroj:
Čonka, Roman. 2006. Rozhovor s Katalin Papp. Romano nevo ľil č. 777-783/2006, str.14-15
Zdařilová, Eva. 2010. Rozhovor s Katalin Papp. Romano džaniben 17 (2): 160–166.
fineartamerica.com/profiles/katalin-papp

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne digitálne umelecké in persona fotografia Katalin Papp všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku