Podobné

Miroslav Pollák

RNDr. Miroslav Pollák – rómskej téme sa venuje od roku 1998 v spolupráci s viacerými mimovládnymi neziskovými organizáciami. Svoje ...

Július Bandy

Július Bandy st. pochádza z rodiny, v ktorej sa muzikantstvo dedí z pokolenia na pokolenie. Rozhovor je zameraný na jeho rodinnú ...

Štefan Cína / Martina Ďuriková Cínová

Mgr. et Mgr.art. Štefan Cína pochádza z obce Hnilec, z hudobníckej rodiny. Študoval hru na akordeón na Konzervatóriu Jozefa ...

Roland Horváth

Bc. Roland Horváth, Dis.art sa narodil v Rimavskej Sobote. Pochádza z hudobníckej rodiny. Hrá na dychové nástroje. Vysokoškolské ...

dr. habil. Cserti Csapó Tibor PhD., mimoriadny profesor: Situácia vzdelávania rómskej menšiny v Maďarsku – príležitosti, prekážky

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

B.A. Barbora Bešenejová: Ako bojujeme proti nenávistným prejavom voči Rómom na sociálnych sieťach.

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Erika Godlová: Preklad - veda, umenie aj remeslo

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Martin Gális : Poznámky k online slovensko-rómskemu a rómsko-slovenskému slovníku

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Bc. Iveta Kokyová: Poznámky k online slovensko-rómskemu a rómsko-slovenskému slovníku

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Martina Horňáková: Poznámky k online slovensko-rómskemu a rómsko-slovenskému slovníku

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Jana Gáborová Kroková: Medzi riadkami literárnej tvorby Rómov v Romano nevo ľil od roku 1991 až po súčasnosť

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Dr. Szilvia Lakatos: Rómsky jazyk v Maďarsku

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

PaedDr. Alena Vrábľová: Špecifiká psychickej záťaže učiteliek materských škôl pri práci s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Lenka Goroľová: Pedagogické aspekty kreovania inkluzívneho prostredia materských a základných škôl

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Bc. Petra Kurutzová: UPre ženy

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Michal Mižigár

Michal "Mižu" Mižigár je potomok rómskej rodiny zo Slovenska, ktorá sa po 2. svetovej vojne z obcí horného Spiša presídlila do ...

PhDr. Tomáš Sivák, PhD.: Obete obchodovania s ľuďmi

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Petr Torák - Život vo Veľkej Británii

Petr Torák pochádza z Českej republiky, odkiaľ v roku 1999, po sérii rasovo motivovaných útokov, s celou rodinou emigroval do ...

Petr Torák - Komunitná práca

Petr Torák pochádza z Českej republiky, odkiaľ v roku 1999, po sérii rasovo motivovaných útokov, s celou rodinou emigroval do ...

Petr Torák - Život v Českej republike

Petr Torák pochádza z Českej republiky, odkiaľ v roku 1999, po sérii rasovo motivovaných útokov, s celou rodinou emigroval do ...

Mgr. Klára Kohoutová, PhD.: Komunisti mi zobrali husle a dali mi krompáč. Demokracia mi zobrala aj ten krompáč.

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Alexander Mušinka, Ph.D.: Niekoľko poznámok k tvorbe databáz o životných podmienkach Rómov na Slovensku

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Ing. Peter Sivák, PhD. : Výskumná činnosť v oblasti kultúrno-spoločenského života Rómov na Luníku IX. za obdobie 30-ročnej histórie vzniku Slovenskej republiky

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Patrícia Fogelová, PhD., Veronika Szeghy-Gayer, PhD.: Ako skúmať rómsky holokaust na území južného Slovenska? Prípadová štúdia o Košiciach

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Lucia Segľová Mušinková, PhD.: Niekoľko dokumentov k dejinám rómskej komunity v Mošovciach v 1. polovici 20. storočia

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

prof. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., doc. PhDr. Viera Šilonová, PhD.: Sociálne znevýhodnené deti v materských školách – realizácia inkluzívnej diagnostiky a stimulácie

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Denisa Fedáková, PhD.

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

M.A. Kimmo Granqvist, PhD.: Rómska jazykoveda vo Fínsku - najnovší vývoj

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

M.A. Sofia Zahova, PhD.: Mýty, mylné predstavy a historické fakty o rómskej literatúre

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

prof. PhDr. Eduard Lukáč, PhD. - K vzdelávaniu negramotných Rómov v armáde v období 1. ČSR (1918 – 1938)

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Dezider Horváth, Krásnohorské Podhradie

Dezider Horváth, vajda miestnej rómskej komunity v obci Krásnohorské Podhradie, rozpráva o obci, o osade a jej vzniku, o miestnej ...

Ľubomír Gašpar

Mgr. art Ľubomír Gašpar pochádza z Detvy, momentálne žije a pracuje v Bratislave. Hru na cimbal študoval na Konzervatóriu Jána ...

Vladimír Slávik

Pochádza z Banskej Bystrice. K hudbe ho viedol jeho starý otec, ktorý bol harmonikár a milovník rómskej hudby. Aj on sám má vášeň ...

Ján Rigo

Ján Rigo pochádza z Bratislavy. Študoval na ľudovom konzervatóriu, dlhodobo sa venuje hre na kontrabas a momentálne pôsobí ako ...

Rómovia a Slovenské národné povstanie

Redakcia národnostného vysielania Slovenského rozhlasu, štúdio Košice, poskytla priestor na stretnutie študentov košických ...

Rudolf Balog a Július Ökrös

Rudolf Balog a Július Ökrös sú členmi cimbalovej kapely Peter Horváth Orchestra. Rudolf Balog hrá na kontrabas, Július Ökrös na ...

Viliam Didiáš

Viliam Didiáš pochádza zo Zvolena, z hudobníckej rodiny. Svoje prvé husle dostal ako trojročný. Po absolvovaní vtedajšej Ľudovej ...

Miroslav Pokoš

Pochádza z obce Šumiac. Je z hudobníckej rodiny. Jeho rodina po otcovej strane sú Pokošovci zo Šumiaca, po maminej strane sú to ...

Daniel Pokoš

Daniel Pokoš pochádza z rodiny so silnou muzikantskou tradíciou. Hre na husle ho učil otec aj dedo, učil sa aj počúvaním huslistov ...

Július Žiga

Spomienkový rozhovor o rodinnej hudobnej tradícii Júliusa Žigu. V rozhovore spomína na hudobné rody po otcovej a maminej vetve, o ...

Vojtech Botoš

Hudobné zoskupenie Manuša (Ľudia) tvoria profesionálni hudobníci. Iniciátorkou hudobného projektu je slovenská speváčka Júlia ...

Dušan Deme

Dušan Deme pochádza z Lučenca z hudobníckej rodiny. K hudbe ho od detstva viedol starý otec. Od 6 rokov hral na klavíri, ktorý aj ...

Csaba Horváth

Csaba Horváth sa dostal do povedomia širšej rómskej, ako aj majoritnej verejnosti vďaka vedeniu platformy s názvom Opre Roma, ...

Viktor Teru: Generácia

Viktor Teru pochádza z Veľkých Kapušian. Vyštudoval sociálnu prácu a vystriedal viacero povolaní. Od roku 2014 pôsobí v nadácii ...

Viktor Teru: Poradca

Viktor Teru pochádza z Veľkých Kapušian. Vyštudoval sociálnu prácu a vystriedal viacero povolaní. Od roku 2014 pôsobí v nadácii ...

Viktor Teru: Diskriminácia

Viktor Teru pochádza z Veľkých Kapušian. Vyštudoval sociálnu prácu a vystriedal viacero povolaní. Od roku 2014 pôsobí v nadácii ...

Viktor Teru: Štúdium

Viktor Teru pochádza z Veľkých Kapušian. Vyštudoval sociálnu prácu a vystriedal viacero povolaní. Od roku 2014 pôsobí v nadácii ...

Viktor Teru: Identita

Viktor Teru pochádza z Veľkých Kapušian. Vyštudoval sociálnu prácu a vystriedal viacero povolaní. Od roku 2014 pôsobí v nadácii ...

Ján Jóny

Ján Jóny žije a pracuje v Michalovciach. Od malička bol vedený k hre na husliach, avšak hudobné vzdelanie nadobudol v hre na ...

Štefan Vansač

Štefan Vansač pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Študoval hru na cimbal na Konzervatóriu v Košiciach. V súčasnosti pôsobí ako učiteľ ...

Leonard Farkas

Leonard Farkas pochádza zo Slovenska, z Dunajskej Stredy, z maďarsky hovoriacej rodiny. Venuje sa mágii a kúzlam od detstva. ...

Mgr. Martina Horňáková: Rómsky slovník online

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Zuzana Polačková, M.A., PhD.: Výzvy predprimárneho vzdelávania rómskych detí na Slovensku v súčasnosti

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Ondřej Poduška: Politická participácia Rómov na Slovensku - trendy a porovnania

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Alexander Mušinka, Ph.D., mimoriadny docent: K významnému jubileu Arneho B. Manna

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Roman Čonka, Mgr. Norbert Végh: Virtuálne prehliadky - nástroj na prezentáciu rómskej kultúry

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Prof. Hristo Kyuchukov: Psycholingvistický výskum zameraný na rómsky jazyk

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Roman Šana: Vzdelávanie Rómov v digitálnych zručnostiach na Luníku IX.

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Bc. Petra Kurutzová: Zlepšovanie digitálnych zručností dospelých/Dream Road-Learning Lab na Luníku IX

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Bc. Roman Goroľ: Rómovia a rómsky jazyk v RTVS

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Karolína Ryvolová, Ph.D.: Čas zúčtování. Současná česká romská literatura mezi společenskou obhajobou a útokem

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Jana Gáborová Kroková: Rómske rozprávky v kontexte súčasnej literárnej vedy

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Lenka Goroľová: Bariéry inkluzívneho vzdelávania v MŠ

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Doc. PhDr. Marek Lukáč, PhD.: (Ne)podpora dospelých z marginalizovaných rómskych komunít v odbornom vzdelávaní

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Ondrej Ficeri, PhD.: Problémy predprimárneho vzdelávania rómskych detí v období štátneho socializmu

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Alena Vrábľová: Pomáhajúci profesionáli - dôležitá súčasť inkluzívnej edukácie v materských školách

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Lucia Segľová, PhD.: Svedecvo fotografií - rómske osídlenie v Sučanoch v 60. rokoch 20. storočia

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

RNDr. Tadeáš Gavala, Phd.: PSK a rómska téma - aktuálny stav a vízie

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Klara Kohoutová, PhD., Mgr. Jana Papcunová, PhD.: Hate speech namierený na Rómov

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Ing. Anna Kalistová, PhD.: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV v.v.i.

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Zuzana Andrejová - Zbierkové predmety dokumentujúce rómsku kultúru v Krajskom múzeu v Prešove

Odborný príspevok o zbierkových predmetoch dokumentujúcich rómsku kultúru v Krajskom múzeu v Prešove, ktorý odznel na odbornom ...

Elena Lacková - Spoznajme sa (beseda v Handlovej)

Video je archívnym materiálom OZ Jekhetane-Spolu. Obsahom je beseda rómskej spisovateľky Eleny Lackovej v knižnici v Handlovej ako ...

Živá kniha - Ľudová hudba Júliusa Žigu

Formát živej knihy predstavuje známu rómsku kapelu Žigovci z Gelnice. Záznam vznikol v decembri 2021 a je vytvorený pre účely ...

Živá kniha - Gitana - Adriana Drafiová

Formát živej knihy predstavuje známu rómsku speváčku Adrianu Drafiovú, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Gitana. Záznam vznikol ...

Milan Mižič

Ing. Milan Mižič je strojný inžinier pôvodom z obce Bijacovce. Svoje nadanie vložil do budovania jednej z prvých strojárenských ...

Jozef Červeňák

PhDr. Jozef Červeňák pochádzal z Dobšinej v okrese Rožňava. Bol absolventom Fakulty sociálnych vied Univerzity Konštantína ...

Alexander Daško a Vladimír Sendrei

Vladimír Sendrei, spevák a zakladateľ hudobnej skupiny Sendreiovci a Kokavakere lavutara. Je predsedom občianskeho združenia Lačho ...

Lenka Goroľová

Lenka Goroľová žije v obci Hlinné v okrese Vranov nad Topľou. Základné vzdelanie získala v rodnej obci Hlinné a susednej obci Soľ. ...

Gejza Adam

PaedDr. Gejza Adam, PhD. (narodený 1951 v Michalovciach) je významný činiteľ rómskeho emancipačného hnutia v bývalom ...

Teri Čikoš

Teri Čikoš pochádza z bratislavskej hudobníckej rodiny, kde sa hudbe venujú už celé jej generácie. Úspešne pokračuje v tejto ...

Adriana Drafiová

Adriana Drafiová vystupuje pod umeleckým menom Gitana. Patrí medzi rom popové speváčky. Má za sebou spoluprácu so známymi ...

Marco Pillo

Marco Pillo - hudobník, spevák a skladateľ. Pôvodne na pražskom konzervatóriu vyštudoval hru na cimbal, neskôr gitaru. Počas ...

Alexander Mušinka - Projekt Svinia 3. Výsledky a ukončenie projektu

Alexander Mušinka je kultúrny antropológ a odborník na rusínsko-ukrajinskú, ale aj rómsku problematiku. Študoval etnológiu a ...

Alexander Mušinka – Projekt Svinia 2. Podpora vzdelávania a zamestnanosti

Alexander Mušinka je kultúrny antropológ a odborník na rusínsko-ukrajinskú, ale aj rómsku problematiku. Študoval etnológiu a ...

Alexander Mušinka - Projekt Svinia 1. Východiská projektu

Alexander Mušinka je kultúrny antropológ a odborník na rusínsko-ukrajinskú, ale aj rómsku problematiku. Študoval etnológiu a ...

Štefan Vavrek

Štefan Vavrek je povolaním učiteľ (matematika a etická výchova), absolvent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Učil v meste ...

Magdaléna Rothová - Roma Spirit v Kežmarku

Magdaléna Rothová pôsobí ako riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), je aj senior lektorkou v ...

Ábel Ravasz - Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Ábel Ravasz je sociológ a politik, ktorý sa venuje najmä témam menšín a regiónov. Študoval na univerzitách v Maďarsku a USA, má ...

Ábel Ravasz

Ábel Ravasz je sociológ a politik, ktorý sa venuje najmä témam menšín a regiónov. Študoval na univerzitách v Maďarsku a USA, má ...

Magdaléna Kmeťková - Miesto autorského dokumentárneho filmu v rómskych témach

Odborný príspevok o tvorbe autorského dokumentárneho filmu v rómskej téme, ktorý odznel na odbornom podujatí s názvom Kultúra ...

Živá kniha - Lomnické čháve

Lomnické čháve je rompopové hudobné zoskupenie, v ktorom je kapelníkom Milan Polhoš, manažérske vedenie zabezpečuje Tomáš ...

Ľudovít Petík

Ľudovít Petík pochádza zo známej muzikantskej rodiny, kde bolo zvykom hrať a popri tom mať v rukách remeslo. Sám Ľudovít sa ...

Maristella - O rodine a Elene Lackovej

Sestra Maristella, občianskym menom Mária Kačová je rehoľnou sestrou rádu katolíckeho ženského rádu Congregatio Jesu, známeho pod ...

Živá kniha - Loli paradička

Film Loli paradička je romantická komédia o láske Veronky a jarmočníka Milana. Obaja majú isté postihnutie – Milan nemá nohu, ...

Živá kniha - Teri Čikoš

Teri Čikoš pochádza z bratislavskej hudobníckej rodiny, kde sa hudbe venujú už celé jej generácie. Úspešne pokračuje v tejto ...

Štefan Bučko

Štefan Bučko pochádza z Banskej Bystrice. Pôsobí v hudobnom zoskupení Ľudovej hudby Alexandra Daška, kde hrá na akordeóne. Viac ...

Mgr. Vladimír Horváth - Amari luma - rómska internetová encyklopédia

Odborný príspevok o rómskej internetovej encyklopédii Amari luma, ktorý odznel na odbornom podujatí s názvom Kultúra Rómov v ...

Ivana Šusterová - Dokumentovanie a prezentovanie kultúry olašských Rómov

Odborný príspevok o kultúre olašských Rómov na Slovensku, ktorý odznel na odbornom podujatí s názvom Kultúra Rómov v digitálnom ...

Alexander Daško

Alexander Daško sa narodil v osade v Čiernom Balogu ako najmladší z 13 detí. Ako sám hovorí, vstupenkou do sveta sa mu stala ...

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Múzeum v Rimavskej Sobote, piate najstaršie spomedzi múzeí na Slovensku vzniklo v roku 1882. Mapuje územie multikultúrneho Gemera ...

Ľudovít Petík

Ľudovít Petík pochádza zo známej muzikantskej rodiny, kde bolo zvykom hrať a popri tom mať v rukách remeslo. Tak je to v jeho ...

Sestra Maristella

Sestra Maristella, občianskym menom Mária Kačová je rehoľnou sestrou rádu katolíckeho ženského rádu Congregatio Jesu, známeho pod ...

Milan Polhoš

Milan Polhoš v rozhovore približuje svoju životnú lásku, hudbu. Milan Polhoš je súčasťou skupiny Lomnické čháve, ktorá pochádza z ...

Arpád Farkaš - rozprávanie

Arpád Farkaš, hudobník, klavirista, absolvent Strednej umeleckej školy v Košiciach, v súčasnosti učiteľ hudby na Základnej ...

Jozef Patkaň

Jozef Patkaň je jedným z významných rómskych podnikateľov na Slovensku. Podniká však aj v Českej republike, Slovinsku, Rakúsku, ...

Dáša Polláková

Dáša Polláková, herečka a speváčka, členka súboru divadla Romathan. V rozhovore hovorí o svojej ceste k spevu a herectvu, o ...

Gipsy Chipsy

Chlapčenská skupina Gipsy Chipsy pochádza z Bardejova, má štyroch členov. Ich repertoár tvoria tradičné rómske piesne, ktoré sú ...

Igor Dužda

Igor Dužda bol prvým rómskym redaktorom v Slovenskom rozhlase, kde pracoval ako redaktor národnostného vysielania 17 rokov. ...

Roman Eštočák

Roman Eštočák patrí k vysokoškolsky vzdelaným Rómom na Slovensku. Je absolventom Univerzity Konštantína Filozova v Nitre, kde ...

Denisa Havrľová - rozprávanie

Mgr. art. Denisa Havrľová (1971-) je rómska aktivistka a novinárka pochádzajúca z Očovej. Vyštudovala réžiu dokumentárneho filmu ...

Gypsy Kubánec

Gypsy Kubánec, vlastným menom Viktor Paulovič, rómsky hudobník a spevák. Predstaviteľ súčasného rom-popu. Vo video rozhovore sa ...

Jozef Vidlička

Jozef Vidlička  vo svojom rozprávaní spomína na chudobu, v ktorej ľudia na východe Slovenska a Rómovia zvlášť žili v povojnovom ...

Anička Oláhová - Portrét

Anička Oláhová sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2011, keď vyhrala spevácku súťaž, ktorú organizovala Dorota Nvotová ...

Muzeum Etnograficzne w Tarnowie

Video predstavuje rómsku expozíciu v Etnografickom múzeu v poľskom Tarnówe, ktorá je sprístupnená od roku 1979. Vznik a obsah ...

Viliam Šarközy - Svietnik

Viliam Šarközy (1939) je v súčasnosti najstarším umeleckým  kováčom v Dunajskej Lužnej. Jeho kováčske výrobky sa dlhé roky ...

Igor Radič - Kováč z Klenovca

Igor Radič sa narodil v roku 1960 v Klenovci. Tu žije a pôsobí doteraz. Kováčske remeslo ho uchvátilo od detstva. Po ukončení ...

Michal Bársony - Tradícia rómskych remesiel

Narodil sa v obci Kunova Teplica, v okrese Rožňava. Materinským jazykom v rodine bola maďarčina, tradične sa rodina venovala ...

Albert Kováč

Albert Kováč (1978) detstvo prežil v dedine Šárovce a v Leviciach. Gymnázium ukončil v Želiezovciach. Vysokoškolské štúdium ...

Tomáš Hrustič - Čierno-biele svety

Tomáš Hrustič z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied z Bratislavy predstavuje publikáciu ...

Viliam Šarközy st.

Viliam Šarközy (1939) je v súčasnosti najstarším umeleckým  kováčom v Dunajskej Lužnej. Jeho kováčske výrobky sa dlhé roky ...

Pochod Rómov Borzęcin

V Poľsku, v obci Borzęcin je na tamojšom cintoríne pomník exhumovaných 29 Rómov, ktorých v roku 1942 postrieľali Nemci. Pamätník ...

Pochod Rómov Bielcza

V roku 1942 v Bielczi, v Poľsku Nemci zavraždili 41 Rómov z rodu Kwiekovcov. Boli to kočovní Rómovia, Kalderaši - kotlári. O ich ...

Pochod Rómov Żabno

Faktografické rozprávanie o pamätníku, ktorý bol postavený v roku 2012 na mieste popravy neznámych Rómov počas druhej svetovej ...

Pochod Rómov Szczurowa

Počas 2.svetovej vojny, konkrétne 3.7.1943 v Szczurowej v Poľsku fašisti zavraždili 93 tunajších Rómov. Túto tragédiu súčasníkom ...

Patrik Samko

Krátke video o remesle výroby a opravy hudobných nástrojov. Patrik Samko vyštudoval husliarsku školu v obci Luby (okres Cheb) v ...

Igor Radič - Klenovská valaška

Igor Radič sa narodil v roku 1960 v Klenovci. Tu žije a pôsobí doteraz. Kováčske remeslo ho uchvátilo od detstva. Po ukončení ...

Projekt Živá kniha - Ivan Akimov

Ivan Akimov, hudobník s ruskými koreňmi vyrastajúci vo Francúzsku, žijúci v Kežmarku na Slovensku, sa venuje profesionálne rómskym ...

Dušan Barkóci - košikár

Dušan Barkóci z Brodského predstaví v krátkom videu remeslo – košikárstvo. Predvedie výrobu konkrétneho artefaktu - džbánu, popíše ...

Rácovci a kováčske remeslo

Kováčsku tradíciu v rodine začal Štefán Rác. Remeslu sa venuje jeho syn, aj vnuci. Vo videu o remesle vedie dialóg Štefan Rác so ...

Róbert Rigó - kováčska tradícia v rodine

Róbert Rigó (1953) je umelecký kováč z Dunajskej Lužnej. Z jeho  kováčskej dielne a Kováčstva Hefaiston pochádzajú ručne kované ...

Róbert Rigó - kováčske sympózium

Róbert Rigó (1953) je umelecký kováč z Dunajskej Lužnej. Z jeho  kováčskej dielne a Kováčstva Hefaiston pochádzajú ručne kované ...

Ivan Šarközy - rozprávanie o kováčstve

Ivan Šarközy pochádza z kováčskej rodiny. Narodil sa v Dunajskej Lužnej, kde aj pôsobí v rodinnej kováčskej dielni. Vyučil sa za ...

Živá kniha - Ženy ženám

Živá kniha – podujatie s názvom Ženy ženám sa konala 12.04.2017 vo Wave Clube v Prešove a to pri príležitosti Svetového dňa Rómov. ...

Cigánsky bašavel

Cigánsky bašavel je festival rómskej kultúry, ktorý vznikol v roku 2009 ako projekt Občianskeho združenia Divé maky. Priestor na ...

Lýdia Gabčová

Mgr. Lýdia Gabčová je absolventkou odboru sociálna práca, ktorý vyštudovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Po štúdiu ...

Žaneta Štipáková - rozprávanie

Žaneta Štipáková vyštudovala odbor hudobno-dramatické umenie na Strednej umeleckej škole v Košiciach, kde získala vyššie stredné ...

Roman Goroľ - Studený dotyk strateného rána

Roman Goroľ sa narodil 15.8.1969 vo Vranove nad Topľou. Je ženatý, má troch synov a pracuje ako asistent učiteľa v Základnej škole ...

Michal Bársony - O umení

Narodil sa v obci Kunova Teplica, v okrese Rožňava. Materinským jazykom v rodine bola maďarčina, tradične sa rodina venovala ...

Adela Orgovánová - spomienkové rozprávanie

Adela Orgovánová (1936-) je rodáčkou z Prešova, kde aj prežila celý život. Keď mala 8 rokov prežila bombardovanie Prešova ...

Michal Bársony - pedagóg a výtvarník

Narodil sa v obci Kunova Teplica, v okrese Rožňava. Materinským jazykom v rodine bola maďarčina, tradične sa rodina venovala ...

Barbora Botošová

Barbora Botošová - vnučka Jána Berkyho Mrenicu staršieho (koncertný majster Slovenského ľudovo-umeleckého kolektívu po dobu 33 ...

Jozef Cichý - cesta k výtvarnému umeniu

Jozef Cichý (1966-) je výtvarník rómskeho pôvodu, pochádzajúci z Nižného Žipova, okres Trebišov. Vyučil sa za automechanika, ...

Roman Godla

Roman Godla (1974 - ) je dlhoročný člen Divadla Romathan, jeho tanečnej a hereckej sekcie. Počas svojho pôsobenia v divadle sa ...

JUDr. Gustáv Karika - rozprávanie

JUDr. Gustáv Karika (1930 - 2016) sa narodil na Myjave, v rómskej osade. Bol jedným z prvých právnikov rómskeho pôvodu v bývalom ...

Rómsky literárny klub

Rómsky literárny klub (ROLIK) je spoločenstvo autorov poézie a prózy, ktorí čerpajú inšpiráciu pre svoju tvorbu zo života Rómov. ...

Pavel Klinec - rozprávanie

Pavel Klinec z obce Dúbravy, okres Detva v spomienkovom rozprávaní hovorí o živote svojich rodičov, súrodencov, známych v období ...

Karel Adam

Karel Adam, DiS.art, (1953-) je profesionálny hudobník − primáš, dirigent a riaditeľ (1998-2016) profesionálneho rómskeho divadla ...

Marián Balog - herec, dramaturg, režisér

Spomienkové rozprávanie s hercom, dramaturgom a režisérom divadla Romathan Mariánom Balogom. Do divadla nastúpil v roku 1992. Od ...

Maryša

Marie Oláhová (1963-), známa ako Maryša z Detvy, je umeleckou vedúcou, vedúcou speváckej zložky a tanečnou pedagogičkou v rómskom ...

Eva Adamová

Eva Adamová je členkou divadelného súboru divadla Romathan od roku 2002. Začínala ako členka tanečného súboru divadla, postupne ...

Marián Balog - rozprávanie

Spomienkové, prevažne biografické rozprávanie Mgr. Mariána Baloga, bolo zaznamenané dňa 29.4.2016 v jeho pôsobisku v Banskej ...

Nataša Slobodníková - rozprávanie

Nataša Slobodníková - Môj život. V spomienkovom rozprávaní rozdelenom do niekoľkých kapitol spomína na zásadné udalosti svojho ...

Štefan Banyák - rozprávanie o hudbe

Štefan Banyák (1938-) je rómsky hudobník, hrajúci na husle. Je zakladateľom Orchestra dunajskostredských rómskych muzikantov, v ...

Helena Jonášová - rozprávanie

Spomienkové rozprávanie Heleny Jonášovej, predsedníčky občianskeho združenia Kultúrne združenie Rómov Slovenska v Banskej Bystrici ...

Milan Godla - Romathan a jeho poslanie

Milan Godla, herec, spevák, prekladateľ, scenárista a dramaturg začínal svoju kariéru v amatérskom súbore spevákov a hercov v ...

Ján Sajko - o výtvarnom talente v Jarovniciach

Ján Sajko - Cesta učiteľa. Učiteľ výtvarnej výchovy na Základnej škole v Jarovniciach vo videodokumente hovorí o výtvarnom talente ...

Ivan Akimov - Rómska kultúra

Ivan Akimov, hudobník s ruskými koreňmi vyrastajúci vo Francúzsku, žijúci v Kežmarku na Slovensku, sa venuje profesionálne rómskym ...

Kmeťoband - pravá rómska hudba

Kmeťoband - skupina, ktorú v roku 1999 založili Igor Kmeťo st. a Igor Kmeťo ml. Ide o otca a syna. Igor Kmeťo st. je manažérom ...

Autorské čítanie - Erika Hornáková, Roman Goroľ

Autorské čítanie usporiadané Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove, sa konalo dňa 30. októbra 2013 v priestoroch reštaurácie Double ...

Projekt Živá kniha: Rómsky jazyk

Živé knižnice ako metóda ponúkajú ľuďom príležitosť spoznať osobné príbehy ľudí, ktorí sú zaujímaví a väčšinovému divákovi takmer ...

Babula

Rozprávanie Emílie Kissovej o zvykoch a tradíciách, o odlišnostiach a špecifikách života olašských Rómov na Slovensku. V šiestich ...

Projekt Živá kniha: Jozef Banyák

Živé knižnice ako metóda ponúkajú ľuďom príležitosť spoznať osobné príbehy ľudí, ktorí sú zaujímaví a väčšinovému divákovi takmer ...

Tvoj príbeh

Projekt Dobrý štart 2 (A Good Start 2) vznikol z iniciatívy OZ Vyrovnávanie šancí s finančnou podporou Rómskeho vzdelávacieho ...

Projekt Živá kniha: Rómska hudba na Slovensku s Eugenom Vizvárym

Živé knižnice ako metóda ponúkajú ľuďom príležitosť spoznať osobné príbehy ľudí, ktorí sú zaujímaví a väčšinovému divákovi takmer ...

Rozvíjame komunity

Dňa 21.10.2015 sa v Bratislave uskutočnila konferencia s názvom Áno, dá sa to!, ktorá bola zameraná na prezentovanie príkladov ...

František Godla - Rómska kultúra

František Godla patrí k popredným osobnostiam etnoemancipačného procesu Rómov na Slovensku, predovšetkým ale pôsobil ako pedagóg a ...

František Godla - Rómsky jazyk

František Godla patrí k popredným osobnostiam etnoemancipačného procesu Rómov na Slovensku, predovšetkým ale pôsobil ako pedagóg a ...

František Godla - Porevolučné roky

František Godla patrí k popredným osobnostiam etnoemancipačného procesu Rómov na Slovensku, predovšetkým ale pôsobil ako pedagóg a ...

František Godla - Vzdelávanie Rómov

František Godla patrí k popredným osobnostiam etnoemancipačného procesu Rómov na Slovensku, predovšetkým ale pôsobil ako pedagóg a ...

František Godla - Rodina a štúdiá

František Godla patrí k popredným osobnostiam etnoemancipačného procesu Rómov na Slovensku, predovšetkým ale pôsobil ako pedagóg. ...

Projekt Živá kniha: Holokaust

Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, v roku 2015 realizovala štyri podujatia v ...

Autorské čítanie - Dušan Onody, Marco Pillo

Autorské čítanie Dušana Onodyho bolo zaznamenané 31.3.2014 na Malej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Prezentácia ...

Stanislav Cina - rozprávanie

Mgr. Stanislav Cina, absolvent Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v odbore Učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl, sa stále venuje ...

Miloslav Suchomel - rozprávanie o džeze

Rozprávanie o džezovej hudbe, rómskej hudbe s rómskym hudobníkom, saxofonistom, skladateľom a aranžérom Miloslavom Suchomelom.

Tomáš Hrustič - Romistika v Ústave etnológie SAV

Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte, odbor etnológia - religionistika. ...

Jana Belišová - Etnomuzikologický výskum vokálnej rómskej hudby

Mgr. Jana Belišová, PhD. je etnologička a etnomuzikologička, jej vedecko-výskumným zameraním je hudba etnických menšín, rómske ...

Zdenka Mahajová a Erika Hornáková: O písmenkách

Stretnutie so spisovateľkami Zdenkou Mahajovou a Erikou Hornákovou sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa Rómov, 8. apríla ...

Tomáš Botló - rozprávanie o rómskej hudbe

Tomáš Botló - spevák a hudobník, hrá amatérsky na gitare, ale predovšetkým na klavíri, ktorý aj študoval na Štátnom konzervatóriu ...

Pavla Cicková - O poézii

Krátke rozprávanie poetky Pavly Cickovej na oslavách Svetového dňa Rómov, ktoré sa konalo pod záštitou splnomocnenca vlády pre ...

Róbert Rigó - prezentácia vlastnej kováčskej tvorby

Inštalácia výstavy vlastnej kováčskej práce pri príležitosti podujatia Svetového dňa Rómov, ktoré pripravil Úrad splnomocnenca ...