Podobné

Miroslav Pollák

RNDr. Miroslav Pollák – rómskej téme sa venuje od roku 1998 v spolupráci s viacerými mimovládnymi neziskovými organizáciami. Svoje ...

Július Bandy

Július Bandy st. pochádza z rodiny, v ktorej sa muzikantstvo dedí z pokolenia na pokolenie. Rozhovor je zameraný na jeho rodinnú ...

Štefan Cína / Martina Ďuriková Cínová

Mgr. et Mgr.art. Štefan Cína pochádza z obce Hnilec, z hudobníckej rodiny. Študoval hru na akordeón na Konzervatóriu Jozefa ...

Roland Horváth

Bc. Roland Horváth, Dis.art sa narodil v Rimavskej Sobote. Pochádza z hudobníckej rodiny. Hrá na dychové nástroje. Vysokoškolské ...

dr. habil. Cserti Csapó Tibor PhD., mimoriadny profesor: Situácia vzdelávania rómskej menšiny v Maďarsku – príležitosti, prekážky

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

B.A. Barbora Bešenejová: Ako bojujeme proti nenávistným prejavom voči Rómom na sociálnych sieťach.

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Erika Godlová: Preklad - veda, umenie aj remeslo

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Martin Gális : Poznámky k online slovensko-rómskemu a rómsko-slovenskému slovníku

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Bc. Iveta Kokyová: Poznámky k online slovensko-rómskemu a rómsko-slovenskému slovníku

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Martina Horňáková: Poznámky k online slovensko-rómskemu a rómsko-slovenskému slovníku

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Jana Gáborová Kroková: Medzi riadkami literárnej tvorby Rómov v Romano nevo ľil od roku 1991 až po súčasnosť

Štvrtý ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Dr. Szilvia Lakatos: Rómsky jazyk v Maďarsku

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

PaedDr. Alena Vrábľová: Špecifiká psychickej záťaže učiteliek materských škôl pri práci s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Lenka Goroľová: Pedagogické aspekty kreovania inkluzívneho prostredia materských a základných škôl

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Bc. Petra Kurutzová: UPre ženy

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Michal Mižigár

Michal "Mižu" Mižigár je potomok rómskej rodiny zo Slovenska, ktorá sa po 2. svetovej vojne z obcí horného Spiša presídlila do ...

PhDr. Tomáš Sivák, PhD.: Obete obchodovania s ľuďmi

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Petr Torák - Život vo Veľkej Británii

Petr Torák pochádza z Českej republiky, odkiaľ v roku 1999, po sérii rasovo motivovaných útokov, s celou rodinou emigroval do ...

Petr Torák - Komunitná práca

Petr Torák pochádza z Českej republiky, odkiaľ v roku 1999, po sérii rasovo motivovaných útokov, s celou rodinou emigroval do ...

Petr Torák - Život v Českej republike

Petr Torák pochádza z Českej republiky, odkiaľ v roku 1999, po sérii rasovo motivovaných útokov, s celou rodinou emigroval do ...

Mgr. Klára Kohoutová, PhD.: Komunisti mi zobrali husle a dali mi krompáč. Demokracia mi zobrala aj ten krompáč.

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Alexander Mušinka, Ph.D.: Niekoľko poznámok k tvorbe databáz o životných podmienkach Rómov na Slovensku

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Ing. Peter Sivák, PhD. : Výskumná činnosť v oblasti kultúrno-spoločenského života Rómov na Luníku IX. za obdobie 30-ročnej histórie vzniku Slovenskej republiky

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Patrícia Fogelová, PhD., Veronika Szeghy-Gayer, PhD.: Ako skúmať rómsky holokaust na území južného Slovenska? Prípadová štúdia o Košiciach

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Lucia Segľová Mušinková, PhD.: Niekoľko dokumentov k dejinám rómskej komunity v Mošovciach v 1. polovici 20. storočia

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

prof. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., doc. PhDr. Viera Šilonová, PhD.: Sociálne znevýhodnené deti v materských školách – realizácia inkluzívnej diagnostiky a stimulácie

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Denisa Fedáková, PhD.

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

M.A. Kimmo Granqvist, PhD.: Rómska jazykoveda vo Fínsku - najnovší vývoj

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

M.A. Sofia Zahova, PhD.: Mýty, mylné predstavy a historické fakty o rómskej literatúre

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

prof. PhDr. Eduard Lukáč, PhD. - K vzdelávaniu negramotných Rómov v armáde v období 1. ČSR (1918 – 1938)

Organizátorom 4. ročníka konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií IV bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Dezider Horváth, Krásnohorské Podhradie

Dezider Horváth, vajda miestnej rómskej komunity v obci Krásnohorské Podhradie, rozpráva o obci, o osade a jej vzniku, o miestnej ...

Ľubomír Gašpar

Mgr. art Ľubomír Gašpar pochádza z Detvy, momentálne žije a pracuje v Bratislave. Hru na cimbal študoval na Konzervatóriu Jána ...

Vladimír Slávik

Pochádza z Banskej Bystrice. K hudbe ho viedol jeho starý otec, ktorý bol harmonikár a milovník rómskej hudby. Aj on sám má vášeň ...

Ján Rigo

Ján Rigo pochádza z Bratislavy. Študoval na ľudovom konzervatóriu, dlhodobo sa venuje hre na kontrabas a momentálne pôsobí ako ...

Rómovia a Slovenské národné povstanie

Redakcia národnostného vysielania Slovenského rozhlasu, štúdio Košice, poskytla priestor na stretnutie študentov košických ...

Rudolf Balog a Július Ökrös

Rudolf Balog a Július Ökrös sú členmi cimbalovej kapely Peter Horváth Orchestra. Rudolf Balog hrá na kontrabas, Július Ökrös na ...

Viliam Didiáš

Viliam Didiáš pochádza zo Zvolena, z hudobníckej rodiny. Svoje prvé husle dostal ako trojročný. Po absolvovaní vtedajšej Ľudovej ...

Júlia Kozáková

Hudobné zoskupenie Manuša (Ľudia) tvoria profesionálni hudobníci. Iniciátorkou hudobného projektu je slovenská speváčka Júlia ...

Miroslav Pokoš

Pochádza z obce Šumiac. Je z hudobníckej rodiny. Jeho rodina po otcovej strane sú Pokošovci zo Šumiaca, po maminej strane sú to ...

Daniel Pokoš

Daniel Pokoš pochádza z rodiny so silnou muzikantskou tradíciou. Hre na husle ho učil otec aj dedo, učil sa aj počúvaním huslistov ...

Július Žiga

Spomienkový rozhovor o rodinnej hudobnej tradícii Júliusa Žigu. V rozhovore spomína na hudobné rody po otcovej a maminej vetve, o ...

Vojtech Botoš

Hudobné zoskupenie Manuša (Ľudia) tvoria profesionálni hudobníci. Iniciátorkou hudobného projektu je slovenská speváčka Júlia ...

Dušan Deme

Dušan Deme pochádza z Lučenca z hudobníckej rodiny. K hudbe ho od detstva viedol starý otec. Od 6 rokov hral na klavíri, ktorý aj ...

Csaba Horváth

Csaba Horváth sa dostal do povedomia širšej rómskej, ako aj majoritnej verejnosti vďaka vedeniu platformy s názvom Opre Roma, ...

Viktor Teru: Generácia

Viktor Teru pochádza z Veľkých Kapušian. Vyštudoval sociálnu prácu a vystriedal viacero povolaní. Od roku 2014 pôsobí v nadácii ...

Viktor Teru: Poradca

Viktor Teru pochádza z Veľkých Kapušian. Vyštudoval sociálnu prácu a vystriedal viacero povolaní. Od roku 2014 pôsobí v nadácii ...

Viktor Teru: Diskriminácia

Viktor Teru pochádza z Veľkých Kapušian. Vyštudoval sociálnu prácu a vystriedal viacero povolaní. Od roku 2014 pôsobí v nadácii ...

Viktor Teru: Štúdium

Viktor Teru pochádza z Veľkých Kapušian. Vyštudoval sociálnu prácu a vystriedal viacero povolaní. Od roku 2014 pôsobí v nadácii ...

Viktor Teru: Identita

Viktor Teru pochádza z Veľkých Kapušian. Vyštudoval sociálnu prácu a vystriedal viacero povolaní. Od roku 2014 pôsobí v nadácii ...

Ján Jóny

Ján Jóny žije a pracuje v Michalovciach. Od malička bol vedený k hre na husliach, avšak hudobné vzdelanie nadobudol v hre na ...

Štefan Vansač

Štefan Vansač pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Študoval hru na cimbal na Konzervatóriu v Košiciach. V súčasnosti pôsobí ako učiteľ ...

Leonard Farkas

Leonard Farkas pochádza zo Slovenska, z Dunajskej Stredy, z maďarsky hovoriacej rodiny. Venuje sa mágii a kúzlam od detstva. ...

Mgr. Martina Horňáková: Rómsky slovník online

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Zuzana Polačková, M.A., PhD.: Výzvy predprimárneho vzdelávania rómskych detí na Slovensku v súčasnosti

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Ondřej Poduška: Politická participácia Rómov na Slovensku - trendy a porovnania

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Alexander Mušinka, Ph.D., mimoriadny docent: K významnému jubileu Arneho B. Manna

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Roman Čonka, Mgr. Norbert Végh: Virtuálne prehliadky - nástroj na prezentáciu rómskej kultúry

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Prof. Hristo Kyuchukov: Psycholingvistický výskum zameraný na rómsky jazyk

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Roman Šana: Vzdelávanie Rómov v digitálnych zručnostiach na Luníku IX.

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Bc. Petra Kurutzová: Zlepšovanie digitálnych zručností dospelých/Dream Road-Learning Lab na Luníku IX

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Bc. Roman Goroľ: Rómovia a rómsky jazyk v RTVS

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Karolína Ryvolová, Ph.D.: Čas zúčtování. Současná česká romská literatura mezi společenskou obhajobou a útokem

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Jana Gáborová Kroková: Rómske rozprávky v kontexte súčasnej literárnej vedy

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Lenka Goroľová: Bariéry inkluzívneho vzdelávania v MŠ

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Doc. PhDr. Marek Lukáč, PhD.: (Ne)podpora dospelých z marginalizovaných rómskych komunít v odbornom vzdelávaní

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Ondrej Ficeri, PhD.: Problémy predprimárneho vzdelávania rómskych detí v období štátneho socializmu

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Alena Vrábľová: Pomáhajúci profesionáli - dôležitá súčasť inkluzívnej edukácie v materských školách

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Lucia Segľová, PhD.: Svedecvo fotografií - rómske osídlenie v Sučanoch v 60. rokoch 20. storočia

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

RNDr. Tadeáš Gavala, Phd.: PSK a rómska téma - aktuálny stav a vízie

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Mgr. Klara Kohoutová, PhD., Mgr. Jana Papcunová, PhD.: Hate speech namierený na Rómov

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Ing. Anna Kalistová, PhD.: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV v.v.i.

Tretí ročník konferencie Aktuálny stav rómskych štúdií III, organizátorom bola Štátna vedecká knižnica v Prešove, ...

Zuzana Andrejová - Zbierkové predmety dokumentujúce rómsku kultúru v Krajskom múzeu v Prešove

Odborný príspevok o zbierkových predmetoch dokumentujúcich rómsku kultúru v Krajskom múzeu v Prešove, ktorý odznel na odbornom ...

Elena Lacková - Spoznajme sa (beseda v Handlovej)

Video je archívnym materiálom OZ Jekhetane-Spolu. Obsahom je beseda rómskej spisovateľky Eleny Lackovej v knižnici v Handlovej ako ...

Živá kniha - Ľudová hudba Júliusa Žigu

Formát živej knihy predstavuje známu rómsku kapelu Žigovci z Gelnice. Záznam vznikol v decembri 2021 a je vytvorený pre účely ...

Živá kniha - Gitana - Adriana Drafiová

Formát živej knihy predstavuje známu rómsku speváčku Adrianu Drafiovú, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Gitana. Záznam vznikol ...

Milan Mižič

Ing. Milan Mižič je strojný inžinier pôvodom z obce Bijacovce. Svoje nadanie vložil do budovania jednej z prvých strojárenských ...

Jozef Červeňák

PhDr. Jozef Červeňák pochádzal z Dobšinej v okrese Rožňava. Bol absolventom Fakulty sociálnych vied Univerzity Konštantína ...

Alexander Daško a Vladimír Sendrei

Vladimír Sendrei, spevák a zakladateľ hudobnej skupiny Sendreiovci a Kokavakere lavutara. Je predsedom občianskeho združenia Lačho ...

Lenka Goroľová

Lenka Goroľová žije v obci Hlinné v okrese Vranov nad Topľou. Základné vzdelanie získala v rodnej obci Hlinné a susednej obci Soľ. ...

Gejza Adam

PaedDr. Gejza Adam, PhD. (narodený 1951 v Michalovciach) je významný činiteľ rómskeho emancipačného hnutia v bývalom ...

Teri Čikoš

Teri Čikoš pochádza z bratislavskej hudobníckej rodiny, kde sa hudbe venujú už celé jej generácie. Úspešne pokračuje v tejto ...

Adriana Drafiová

Adriana Drafiová vystupuje pod umeleckým menom Gitana. Patrí medzi rom popové speváčky. Má za sebou spoluprácu so známymi ...

Marco Pillo

Marco Pillo - hudobník, spevák a skladateľ. Pôvodne na pražskom konzervatóriu vyštudoval hru na cimbal, neskôr gitaru. Počas ...

Alexander Mušinka - Projekt Svinia 3. Výsledky a ukončenie projektu

Alexander Mušinka je kultúrny antropológ a odborník na rusínsko-ukrajinskú, ale aj rómsku problematiku. Študoval etnológiu a ...

Alexander Mušinka – Projekt Svinia 2. Podpora vzdelávania a zamestnanosti

Alexander Mušinka je kultúrny antropológ a odborník na rusínsko-ukrajinskú, ale aj rómsku problematiku. Študoval etnológiu a ...

Alexander Mušinka - Projekt Svinia 1. Východiská projektu

Alexander Mušinka je kultúrny antropológ a odborník na rusínsko-ukrajinskú, ale aj rómsku problematiku. Študoval etnológiu a ...

Štefan Vavrek

Štefan Vavrek je povolaním učiteľ (matematika a etická výchova), absolvent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Učil v meste ...

Magdaléna Rothová - Roma Spirit v Kežmarku

Magdaléna Rothová pôsobí ako riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), je aj senior lektorkou v ...

Ábel Ravasz - Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Ábel Ravasz je sociológ a politik, ktorý sa venuje najmä témam menšín a regiónov. Študoval na univerzitách v Maďarsku a USA, má ...

Ábel Ravasz

Ábel Ravasz je sociológ a politik, ktorý sa venuje najmä témam menšín a regiónov. Študoval na univerzitách v Maďarsku a USA, má ...

Magdaléna Kmeťková - Miesto autorského dokumentárneho filmu v rómskych témach

Odborný príspevok o tvorbe autorského dokumentárneho filmu v rómskej téme, ktorý odznel na odbornom podujatí s názvom Kultúra ...

Živá kniha - Lomnické čháve

Lomnické čháve je rompopové hudobné zoskupenie, v ktorom je kapelníkom Milan Polhoš, manažérske vedenie zabezpečuje Tomáš ...

Ľudovít Petík

Ľudovít Petík pochádza zo známej muzikantskej rodiny, kde bolo zvykom hrať a popri tom mať v rukách remeslo. Sám Ľudovít sa ...

Maristella - O rodine a Elene Lackovej

Sestra Maristella, občianskym menom Mária Kačová je rehoľnou sestrou rádu katolíckeho ženského rádu Congregatio Jesu, známeho pod ...

Živá kniha - Loli paradička

Film Loli paradička je romantická komédia o láske Veronky a jarmočníka Milana. Obaja majú isté postihnutie – Milan nemá nohu, ...

Živá kniha - Teri Čikoš

Teri Čikoš pochádza z bratislavskej hudobníckej rodiny, kde sa hudbe venujú už celé jej generácie. Úspešne pokračuje v tejto ...

Štefan Bučko

Štefan Bučko pochádza z Banskej Bystrice. Pôsobí v hudobnom zoskupení Ľudovej hudby Alexandra Daška, kde hrá na akordeóne. Viac ...

Mgr. Vladimír Horváth - Amari luma - rómska internetová encyklopédia

Odborný príspevok o rómskej internetovej encyklopédii Amari luma, ktorý odznel na odbornom podujatí s názvom Kultúra Rómov v ...

Ivana Šusterová - Dokumentovanie a prezentovanie kultúry olašských Rómov

Odborný príspevok o kultúre olašských Rómov na Slovensku, ktorý odznel na odbornom podujatí s názvom Kultúra Rómov v digitálnom ...

Alexander Daško

Alexander Daško sa narodil v osade v Čiernom Balogu ako najmladší z 13 detí. Ako sám hovorí, vstupenkou do sveta sa mu stala ...

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Múzeum v Rimavskej Sobote, piate najstaršie spomedzi múzeí na Slovensku vzniklo v roku 1882. Mapuje územie multikultúrneho Gemera ...

Ľudovít Petík

Ľudovít Petík pochádza zo známej muzikantskej rodiny, kde bolo zvykom hrať a popri tom mať v rukách remeslo. Tak je to v jeho ...

Sestra Maristella

Sestra Maristella, občianskym menom Mária Kačová je rehoľnou sestrou rádu katolíckeho ženského rádu Congregatio Jesu, známeho pod ...

Milan Polhoš

Milan Polhoš v rozhovore približuje svoju životnú lásku, hudbu. Milan Polhoš je súčasťou skupiny Lomnické čháve, ktorá pochádza z ...

Arpád Farkaš - rozprávanie

Arpád Farkaš, hudobník, klavirista, absolvent Strednej umeleckej školy v Košiciach, v súčasnosti učiteľ hudby na Základnej ...

Jozef Patkaň

Jozef Patkaň je jedným z významných rómskych podnikateľov na Slovensku. Podniká však aj v Českej republike, Slovinsku, Rakúsku, ...

Dáša Polláková

Dáša Polláková, herečka a speváčka, členka súboru divadla Romathan. V rozhovore hovorí o svojej ceste k spevu a herectvu, o ...

Gipsy Chipsy

Chlapčenská skupina Gipsy Chipsy pochádza z Bardejova, má štyroch členov. Ich repertoár tvoria tradičné rómske piesne, ktoré sú ...

Igor Dužda

Igor Dužda bol prvým rómskym redaktorom v Slovenskom rozhlase, kde pracoval ako redaktor národnostného vysielania 17 rokov. ...

Roman Eštočák

Roman Eštočák patrí k vysokoškolsky vzdelaným Rómom na Slovensku. Je absolventom Univerzity Konštantína Filozova v Nitre, kde ...

Denisa Havrľová - rozprávanie

Mgr. art. Denisa Havrľová (1971-) je rómska aktivistka a novinárka pochádzajúca z Očovej. Vyštudovala réžiu dokumentárneho filmu ...

Gypsy Kubánec

Gypsy Kubánec, vlastným menom Viktor Paulovič, rómsky hudobník a spevák. Predstaviteľ súčasného rom-popu. Vo video rozhovore sa ...

Jozef Vidlička

Jozef Vidlička  vo svojom rozprávaní spomína na chudobu, v ktorej ľudia na východe Slovenska a Rómovia zvlášť žili v povojnovom ...

Anička Oláhová - Portrét

Anička Oláhová sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2011, keď vyhrala spevácku súťaž, ktorú organizovala Dorota Nvotová ...

Muzeum Etnograficzne w Tarnowie

Video predstavuje rómsku expozíciu v Etnografickom múzeu v poľskom Tarnówe, ktorá je sprístupnená od roku 1979. Vznik a obsah ...

Viliam Šarközy - Svietnik

Viliam Šarközy (1939) je v súčasnosti najstarším umeleckým  kováčom v Dunajskej Lužnej. Jeho kováčske výrobky sa dlhé roky ...

Igor Radič - Kováč z Klenovca

Igor Radič sa narodil v roku 1960 v Klenovci. Tu žije a pôsobí doteraz. Kováčske remeslo ho uchvátilo od detstva. Po ukončení ...

Michal Bársony - Tradícia rómskych remesiel

Narodil sa v obci Kunova Teplica, v okrese Rožňava. Materinským jazykom v rodine bola maďarčina, tradične sa rodina venovala ...

Albert Kováč

Albert Kováč (1978) detstvo prežil v dedine Šárovce a v Leviciach. Gymnázium ukončil v Želiezovciach. Vysokoškolské štúdium ...

Tomáš Hrustič - Čierno-biele svety

Tomáš Hrustič z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied z Bratislavy predstavuje publikáciu ...

Viliam Šarközy st.

Viliam Šarközy (1939) je v súčasnosti najstarším umeleckým  kováčom v Dunajskej Lužnej. Jeho kováčske výrobky sa dlhé roky ...

Pochod Rómov Bielcza

V roku 1942 v Bielczi, v Poľsku Nemci zavraždili 41 Rómov z rodu Kwiekovcov. Boli to kočovní Rómovia, Kalderaši - kotlári. O ich ...

Pochod Rómov Żabno

Faktografické rozprávanie o pamätníku, ktorý bol postavený v roku 2012 na mieste popravy neznámych Rómov počas druhej svetovej ...

Pochod Rómov Szczurowa

Počas 2.svetovej vojny, konkrétne 3.7.1943 v Szczurowej v Poľsku fašisti zavraždili 93 tunajších Rómov. Túto tragédiu súčasníkom ...

Patrik Samko

Krátke video o remesle výroby a opravy hudobných nástrojov. Patrik Samko vyštudoval husliarsku školu v obci Luby (okres Cheb) v ...

Igor Radič - Klenovská valaška

Igor Radič sa narodil v roku 1960 v Klenovci. Tu žije a pôsobí doteraz. Kováčske remeslo ho uchvátilo od detstva. Po ukončení ...

Projekt Živá kniha - Ivan Akimov

Ivan Akimov, hudobník s ruskými koreňmi vyrastajúci vo Francúzsku, žijúci v Kežmarku na Slovensku, sa venuje profesionálne rómskym ...

Dušan Barkóci - košikár

Dušan Barkóci z Brodského predstaví v krátkom videu remeslo – košikárstvo. Predvedie výrobu konkrétneho artefaktu - džbánu, popíše ...

Rácovci a kováčske remeslo

Kováčsku tradíciu v rodine začal Štefán Rác. Remeslu sa venuje jeho syn, aj vnuci. Vo videu o remesle vedie dialóg Štefan Rác so ...

Róbert Rigó - kováčska tradícia v rodine

Róbert Rigó (1953) je umelecký kováč z Dunajskej Lužnej. Z jeho  kováčskej dielne a Kováčstva Hefaiston pochádzajú ručne kované ...

Róbert Rigó - kováčske sympózium

Róbert Rigó (1953) je umelecký kováč z Dunajskej Lužnej. Z jeho  kováčskej dielne a Kováčstva Hefaiston pochádzajú ručne kované ...

Ivan Šarközy - rozprávanie o kováčstve

Ivan Šarközy pochádza z kováčskej rodiny. Narodil sa v Dunajskej Lužnej, kde aj pôsobí v rodinnej kováčskej dielni. Vyučil sa za ...

Živá kniha - Ženy ženám

Živá kniha – podujatie s názvom Ženy ženám sa konala 12.04.2017 vo Wave Clube v Prešove a to pri príležitosti Svetového dňa Rómov. ...

Cigánsky bašavel

Cigánsky bašavel je festival rómskej kultúry, ktorý vznikol v roku 2009 ako projekt Občianskeho združenia Divé maky. Priestor na ...

Lýdia Gabčová

Mgr. Lýdia Gabčová je absolventkou odboru sociálna práca, ktorý vyštudovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Po štúdiu ...

Žaneta Štipáková - rozprávanie

Žaneta Štipáková vyštudovala odbor hudobno-dramatické umenie na Strednej umeleckej škole v Košiciach, kde získala vyššie stredné ...

Roman Goroľ - Studený dotyk strateného rána

Roman Goroľ sa narodil 15.8.1969 vo Vranove nad Topľou. Je ženatý, má troch synov a pracuje ako asistent učiteľa v Základnej škole ...

Michal Bársony - O umení

Narodil sa v obci Kunova Teplica, v okrese Rožňava. Materinským jazykom v rodine bola maďarčina, tradične sa rodina venovala ...

Adela Orgovánová - spomienkové rozprávanie

Adela Orgovánová (1936-) je rodáčkou z Prešova, kde aj prežila celý život. Keď mala 8 rokov prežila bombardovanie Prešova ...

Michal Bársony - pedagóg a výtvarník

Narodil sa v obci Kunova Teplica, v okrese Rožňava. Materinským jazykom v rodine bola maďarčina, tradične sa rodina venovala ...

Barbora Botošová

Barbora Botošová - vnučka Jána Berkyho Mrenicu staršieho (koncertný majster Slovenského ľudovo-umeleckého kolektívu po dobu 33 ...

Jozef Cichý - cesta k výtvarnému umeniu

Jozef Cichý (1966-) je výtvarník rómskeho pôvodu, pochádzajúci z Nižného Žipova, okres Trebišov. Vyučil sa za automechanika, ...

Roman Godla

Roman Godla (1974 - ) je dlhoročný člen Divadla Romathan, jeho tanečnej a hereckej sekcie. Počas svojho pôsobenia v divadle sa ...

JUDr. Gustáv Karika - rozprávanie

JUDr. Gustáv Karika (1930 - 2016) sa narodil na Myjave, v rómskej osade. Bol jedným z prvých právnikov rómskeho pôvodu v bývalom ...

Rómsky literárny klub

Rómsky literárny klub (ROLIK) je spoločenstvo autorov poézie a prózy, ktorí čerpajú inšpiráciu pre svoju tvorbu zo života Rómov. ...

Pavel Klinec - rozprávanie

Pavel Klinec z obce Dúbravy, okres Detva v spomienkovom rozprávaní hovorí o živote svojich rodičov, súrodencov, známych v období ...

Karel Adam

Karel Adam, DiS.art, (1953-) je profesionálny hudobník − primáš, dirigent a riaditeľ (1998-2016) profesionálneho rómskeho divadla ...

Marián Balog - herec, dramaturg, režisér

Spomienkové rozprávanie s hercom, dramaturgom a režisérom divadla Romathan Mariánom Balogom. Do divadla nastúpil v roku 1992. Od ...

Maryša

Marie Oláhová (1963-), známa ako Maryša z Detvy, je umeleckou vedúcou, vedúcou speváckej zložky a tanečnou pedagogičkou v rómskom ...

Eva Adamová

Eva Adamová je členkou divadelného súboru divadla Romathan od roku 2002. Začínala ako členka tanečného súboru divadla, postupne ...

Marián Balog - rozprávanie

Spomienkové, prevažne biografické rozprávanie Mgr. Mariána Baloga, bolo zaznamenané dňa 29.4.2016 v jeho pôsobisku v Banskej ...

Nataša Slobodníková - rozprávanie

Nataša Slobodníková - Môj život. V spomienkovom rozprávaní rozdelenom do niekoľkých kapitol spomína na zásadné udalosti svojho ...

Štefan Banyák - rozprávanie o hudbe

Štefan Banyák (1938-) je rómsky hudobník, hrajúci na husle. Je zakladateľom Orchestra dunajskostredských rómskych muzikantov, v ...

Helena Jonášová - rozprávanie

Spomienkové rozprávanie Heleny Jonášovej, predsedníčky občianskeho združenia Kultúrne združenie Rómov Slovenska v Banskej Bystrici ...

Milan Godla - Romathan a jeho poslanie

Milan Godla, herec, spevák, prekladateľ, scenárista a dramaturg začínal svoju kariéru v amatérskom súbore spevákov a hercov v ...

Ján Sajko - o výtvarnom talente v Jarovniciach

Ján Sajko - Cesta učiteľa. Učiteľ výtvarnej výchovy na Základnej škole v Jarovniciach vo videodokumente hovorí o výtvarnom talente ...

Ivan Akimov - Rómska kultúra

Ivan Akimov, hudobník s ruskými koreňmi vyrastajúci vo Francúzsku, žijúci v Kežmarku na Slovensku, sa venuje profesionálne rómskym ...

Kmeťoband - pravá rómska hudba

Kmeťoband - skupina, ktorú v roku 1999 založili Igor Kmeťo st. a Igor Kmeťo ml. Ide o otca a syna. Igor Kmeťo st. je manažérom ...

Autorské čítanie - Erika Hornáková, Roman Goroľ

Autorské čítanie usporiadané Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove, sa konalo dňa 30. októbra 2013 v priestoroch reštaurácie Double ...

Projekt Živá kniha: Rómsky jazyk

Živé knižnice ako metóda ponúkajú ľuďom príležitosť spoznať osobné príbehy ľudí, ktorí sú zaujímaví a väčšinovému divákovi takmer ...

Babula

Rozprávanie Emílie Kissovej o zvykoch a tradíciách, o odlišnostiach a špecifikách života olašských Rómov na Slovensku. V šiestich ...

Projekt Živá kniha: Jozef Banyák

Živé knižnice ako metóda ponúkajú ľuďom príležitosť spoznať osobné príbehy ľudí, ktorí sú zaujímaví a väčšinovému divákovi takmer ...

Tvoj príbeh

Projekt Dobrý štart 2 (A Good Start 2) vznikol z iniciatívy OZ Vyrovnávanie šancí s finančnou podporou Rómskeho vzdelávacieho ...

Projekt Živá kniha: Rómska hudba na Slovensku s Eugenom Vizvárym

Živé knižnice ako metóda ponúkajú ľuďom príležitosť spoznať osobné príbehy ľudí, ktorí sú zaujímaví a väčšinovému divákovi takmer ...

Rozvíjame komunity

Dňa 21.10.2015 sa v Bratislave uskutočnila konferencia s názvom Áno, dá sa to!, ktorá bola zameraná na prezentovanie príkladov ...

František Godla - Rómska kultúra

František Godla patrí k popredným osobnostiam etnoemancipačného procesu Rómov na Slovensku, predovšetkým ale pôsobil ako pedagóg a ...

František Godla - Rómsky jazyk

František Godla patrí k popredným osobnostiam etnoemancipačného procesu Rómov na Slovensku, predovšetkým ale pôsobil ako pedagóg a ...

František Godla - Porevolučné roky

František Godla patrí k popredným osobnostiam etnoemancipačného procesu Rómov na Slovensku, predovšetkým ale pôsobil ako pedagóg a ...

František Godla - Vzdelávanie Rómov

František Godla patrí k popredným osobnostiam etnoemancipačného procesu Rómov na Slovensku, predovšetkým ale pôsobil ako pedagóg a ...

František Godla - Rodina a štúdiá

František Godla patrí k popredným osobnostiam etnoemancipačného procesu Rómov na Slovensku, predovšetkým ale pôsobil ako pedagóg. ...

Projekt Živá kniha: Holokaust

Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, v roku 2015 realizovala štyri podujatia v ...

Autorské čítanie - Dušan Onody, Marco Pillo

Autorské čítanie Dušana Onodyho bolo zaznamenané 31.3.2014 na Malej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Prezentácia ...

Stanislav Cina - rozprávanie

Mgr. Stanislav Cina, absolvent Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v odbore Učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl, sa stále venuje ...

Miloslav Suchomel - rozprávanie o džeze

Rozprávanie o džezovej hudbe, rómskej hudbe s rómskym hudobníkom, saxofonistom, skladateľom a aranžérom Miloslavom Suchomelom.

Tomáš Hrustič - Romistika v Ústave etnológie SAV

Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte, odbor etnológia - religionistika. ...

Jana Belišová - Etnomuzikologický výskum vokálnej rómskej hudby

Mgr. Jana Belišová, PhD. je etnologička a etnomuzikologička, jej vedecko-výskumným zameraním je hudba etnických menšín, rómske ...

Zdenka Mahajová a Erika Hornáková: O písmenkách

Stretnutie so spisovateľkami Zdenkou Mahajovou a Erikou Hornákovou sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa Rómov, 8. apríla ...

Tomáš Botló - rozprávanie o rómskej hudbe

Tomáš Botló - spevák a hudobník, hrá amatérsky na gitare, ale predovšetkým na klavíri, ktorý aj študoval na Štátnom konzervatóriu ...

Pavla Cicková - O poézii

Krátke rozprávanie poetky Pavly Cickovej na oslavách Svetového dňa Rómov, ktoré sa konalo pod záštitou splnomocnenca vlády pre ...

Róbert Rigó - prezentácia vlastnej kováčskej tvorby

Inštalácia výstavy vlastnej kováčskej práce pri príležitosti podujatia Svetového dňa Rómov, ktoré pripravil Úrad splnomocnenca ...