Martin Holub, Roman Holub - Joj, so kerava

vytvorené: 16. 06. 2016 12:54 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Pieseň bola dokumentovaná v uliciach centra mesta Prešov. Interpretmi sú amatérski rómski speváci z obce Chminianske Jakubovany, ktorí účinkujú ako pouliční interpreti a v súčasnosti aj ako hudobní hostia na rôznych podujatiach. Táto autorská pieseň je vokálno - inštrumentálne interpretovaná dvojhlasne so sprievodom gitár, akordickej a basovej linky.

kategória: hudba

tagy: Roman Holub Martin HolubJana Ambrózová - Špecifiká výskumu tradičných hudobno-interpretačných štýlov v súčasných kultúrno-spoločenských podmienkach (Na základe výskumu tradičnej ansámblovej hudby na strednom Slovensku)

vytvorené: 15. 06. 2016 13:16 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Mgr. Jana Ambrózová PhD. je vysokoškolskou pedagogičkou, muzikantkou a speváčkou. Vyštudovala etnológiu a etnomuzikológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobí doteraz ako pedagogicko-výskumný pracovník. Jej odborné zameranie je orientované na problematiku tradičnej ansámblovej hudby na Slovensku s dôrazom na výskum herných štýlov hráčov. Ako primáška ľudovej hudby dlhodobejšie pôsobila vo FS Urpín z Banskej Bystrice. Je členkou Ženskej speváckej skupiny Vranky z Nitry a Trnky z Banskej Bystrice, ľudovej hudby Borievka z Banskej Bystrice i členka komorného experimentálneho tria NE:BO:DA:J. Príspevok z konferencie: Vedecko-výskumné aktivity v rómskej problematike: minulosť, súčasnosť a výzvy pre najbližšie obdobie.

kategória: rozprávanieTomáš Hrustič - Romistika v Ústave etnológie SAV

vytvorené: 15. 06. 2016 12:34 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte, odbor etnológia - religionistika. Od roku 2009 pôsobí ako vedecký pracovník v Ústave etnológie SAV. Jeho špecializáciou je romistika, religiozita Rómov, politická participácia Rómov, ľudová religiozita, náboženské konverzie. Je autorom mnohých vedeckých štúdií a odborných článkov, rovnako aj spoluautorom monografie "Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou", za ktorú získal cenu Jána Komorovského za najlepšiu vedeckú publikáciu z oblasti vedeckého štúdia náboženstiev za rok 2011. Príspevok z konferencie Vedecko-výskumné aktivity v rómskej problematike: minulosť, súčasnosť a výzvy pre najbližšie obdobie, ktorá sa konala v Prešove 22. marca 2013, na pôde Prešovskej univerzity.

kategória: rozprávanieSpôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti

vytvorené: 14. 06. 2016 15:36 upravené: 14. 06. 2016 15:36

V tejto príručke, ktorá je určená najmä sociálnym pracovníkom a podporovateľom ľudí, ktorí sú pozbavení alebo obmedzení svojej právnej spôsobilosti, nájdete vysvetlenia pojmov, presný popis postupu, ale aj praktické rady a upozornenia. V prílohe sa nachádzajú aj návrhy na formálne žiadosti.

zdroj: SOCIA

kategória: dokumentPlány. Realita. Sľuby.

vytvorené: 14. 06. 2016 15:32 upravené: 14. 06. 2016 15:32

Brožúra Plány. Realita. Sľuby. je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o fungovanie systému a kvalitu sociálnych služieb. Sociálne služby sú dnes stále rastúcim odvetvím verejných služieb pre obyvateľov. Nejaký druh sociálnej služby dostáva okolo 200 tisíc osôb. Ponúkame Vám krátky prehľad, čo vláda plánovala v roku 2012, čo sa jej podarilo urobiť v období 2012 - 2016 a čo sľubujú strany na roky 2016 - 2020 v oblasti sociálnych služieb a pre ľudí so zdravotným postihnutím.

zdroj: SOCIA

 

kategória: dokumentMore je z kvapiek

vytvorené: 14. 06. 2016 15:10 upravené: 14. 06. 2016 15:11

More je z kvapiek, príklady dobrej praxe sociálnej práce v obci. Publikácia obsahuje skutočné príbehy riešenia sociálnych problémov, ktoré svojou prácou napísalo 13 sociálnych pracovníčok v konkrétnych slovenských obciach. Príbehy sa dotýkajú okolo stovky ľudí, ktorým bola poskytnutá účinná pomoc. Publikácia bola vydaná v roku 2007.

zdroj: SOCIA

kategória: dokumentKomunitné plánovanie sociálnych služieb

vytvorené: 14. 06. 2016 14:36 upravené: 17. 01. 2018 11:02

Komunitné plánovanie nám dá odpoveď na otázku ako veľa a aké sociálne služby treba vytvoriť, ako by mali byť v území rozmiestnené a aké ľudské, materiálne a finančné zdroje máme k dispozícii. Sú to veľmi dôležité odpovede, pretože v nich je okrem iného skrytá aj odpoveď na otázku, koľko nových pracovných miest a kde sa vytvorí.

zdroj: SOCIA

kategória: literatúraJana Belišová - Etnomuzikologický výskum vokálnej rómskej hudby

vytvorené: 10. 06. 2016 14:57 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Mgr. Jana Belišová, PhD. je etnologička a etnomuzikologička, jej vedecko-výskumným zameraním je hudba etnických menšín, rómske piesne na Slovensku, aplikovaná etnomuzikológia. Od roku 2010 pôsobí v Ústave hudobnej vedy SAV, ako odborný zamestnanec na oddelení etnomuzikológie. Je autorkou viacerých vedeckých štúdií, ktoré sa týkajú najmä rómskych piesní a rómskej hudby na Slovensku, taktiež niekoľkých monografií, z ktorých najznámejšia je Phurikane giľa (Starodávne piesne), či Neve giľa (Nové piesne). Príspevok o jej výskumných aktivitách v dokumentovaní a uchovávaní pôvodných rómskych piesní z konferencie: Vedecko-výskumné aktivity v rómskej problematike: minulosť,súčasnosť a výzvy pre najbližšie obdobie, ktorá sa konala v Prešove, 22. marca 2013, na pôde Prešovskej univerzity.

kategória: rozprávanieJohann Trollmann

vytvorené: 10. 06. 2016 08:28 upravené: 29. 11. 2018 15:18

Maľba obrazu - portrétu boxera Johanna Trollmanna od výtvarníka Jozefa Feča vznikla na podnet redakcie Romano nevo ľil ako ilustrácia k článku. Podkladom pre tvorbu obrazu bola fotografia. Obraz je namaľovaný na sadrokartón, rozmer - 35cm (v) x 71cm (š), použitá technika: maľba, rok vytvorenia: 2015. Johann Wilhelm Trollmann (1907-1943) bol nemecký boxer, ktorý pochádzal z rodiny Sintov - Rómov. Trollmann bol šampión Nemecka, ktorého počas druhej svetovej vojny zavraždili fašisti v koncentračnom tábore.

autor: Jozef Fečo

kategória: výtvarné umenie

tagy: sekulárne hmotné umelecké 2D artefakt maľba Jozef Fečo všeobecná verejnosť internýZdenka Mahajová a Erika Hornáková: O písmenkách

vytvorené: 09. 06. 2016 10:28 upravené: 08. 05. 2023 20:08

Stretnutie so spisovateľkami Zdenkou Mahajovou a Erikou Hornákovou sa uskutočnilo pri príležitosti Svetového dňa Rómov, 8. apríla 2013 v Pohoda coffee tea & bar v Bratislave. Autorky predstavili seba i svoju tvorbu, rozprávali o literatúre a kultúre, špeciálne rómskej, ako aj o svojich plánoch do budúcna. Moderátorkou rozhovoru bola Erika Godlová.

kategória: rozprávanie

tagy: spomienkové biografické dialóg riadený slovenčina Zdenka Mahajová Erika Hornáková všeobecná verejnosť interný


Záznamov na stránku